Gå til sidens indhold

Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer

Indhold:

Kapitel 1. Hovedtræk i energimatricernes omfang og indhold:
 
1.1 Energimatricernes omfang samt placeringen i nationalregnskabet.
1.2 Datagrundlag.
1.3 Generel systembeskrivelse.
1.4 Sammenhæng med Danmarks Statistiks øvrige energistatistik.

Kapitel 2. Beregning af nettotilgang:
 
2.1. Dansk produktion.
2.2 Import.
2.3 Eksport.
2.4 Svind og ledningstab.
2.5 Lagerændringer.

Kapitel 3. Beregning af energimatricernes anvendelsesside:
 
3.1 Landbrug, gartneri m.v.
3.2 Råstofudvinding.
3.3 Mejerier.
3.4 Fremstillingsvirksomhed.
3.5 El-, gas-, varme- og vandforsyning.
3.6 Bygge- og anlægsvirksomhed.
3.7 Transportvirksomhed.
3.8 Offentlige tjenester.
3.9 Beregning af energiforbruget til autodrift.
3.10 Endelig afstemning af varebalancerne, herunder beregning af privat konsum.

Kapitel 4. beregning af avancer og afgifter:
 
4.1 Engros- og detailavancer.
4.2 Energiafgifter.
 
Bilag:
1 Sammenhængen mellem CCCR-nr. og energiarter.
2 Omregningsfaktorer til brændværdier.
3 Niveauer for beregning af gennemsnitspriser til erhverv undefor fremstilingsvirksomhed.
4 nationalregnskabets erhvervsgruppering.
5 Beregning af bruttoenergiforbrug.


Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 10

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer

Kolofon

Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer
Nationalregnskab og offentlige finanser
Udgivet: 31. december 1983 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig