Gå til sidens indhold

Input-output tabeller for Danmark 1966

Medens de tidligere danske input- output tabeller for ârene 1930 -39, 1946, 1947, 1949 og 1953 er blevet offentliggjort som bilagstabeller i natíonalregnskabs-publikationer, fremkommer denne input- output tabel
for året 1966 i en selvstændíge publikation i to bind.

Bind 1 - 216 s. - 1970
Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 30

Bind 2 - 607 s. - 1973
Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 31

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Input-output tabeller for Danmark

Kolofon

Input-output tabeller for Danmark
Nationalregnskab og offentlige finanser
Udgivet: 31. december 1970 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig