Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Energi- og emissionsmodeller til ADAM

Energi- og emissionsmodeller til ADAM dokumenterer udarbejdelsen af et system af energi- og emissionsmodeller til den makroøkonomiske model ADAM. ADAM bruges løbende i planlægningen af den økonomiske politik, og hovedformålet med bygningen af modelsystemet er at kunne foretage beregninger af emissioner af CO2, SO2 og NOx. Fremskrivninger med energi- og emissionsmodellerne kan fx give en vurdering af, om Danmark vil opfylde sim målsætning for nedbringelse af CO2-udslip, og konsekvensberegninger kan fx give et bud på, hvor meget energiafgifter kan bidrage hertil.

Bogen giver en almindelig indføring i modelsystemet, dets baggrund og virkemåde, men af pladsmæssige hensyn indeholder den ikke alle formler, variabellister mv. Arbejdspapirer med disse detaljerede oplysninger kan skaffes ved henvendelse til Danmarks Statistik.


Energi- og emissionsmodeller til ADAM

Kolofon

Energi- og emissionsmodeller til ADAM
Økonomi
ISBN: 87-501-0982-0
Udgivet: 24. juni 1997 kl. 09:30
Antal sider: 216
Kontaktinfo:
Jes Asger Olsen
Telefon: 39 17 32 01

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig