Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

En input-output prismodel for Danmark

Indhold:

1. Indledning

2. Den anvendte model:
2.1 Den grundlæggende model
2.2 Indførelse af eksogene priser for landbrug og boligbenyttelse
2.3 Indførelse af timelag
2.4 Den samlede model
2.5 Opdeling af prisstigningerne på inden- og udenlandske årsager
2.6 Symbolfortegnelse

3. Det anvendte datamateriale:
3.1 Input-output data
3.2 Lønudviklingen
3.3 Produktivitetsudviklingen
3.4 Import-prisudviklingen
3.5 ¿Prisudviklingen¿ på vareskatter og andre indirekte skatter
3.6 Prisudviklingen i de priseksogene sektorer

4. Modelresultater:
4.1 Det aggregerede prisindeks for privat konsum
4.2 Prisudviklingen for undergrupper af privat konsum
4.3 Importprisstigningernes bidrag til de samlede prisstigninger
4.4 Årsager til afvigelser mellem den faktiske og den beregnede prisudvikling
4.5 Anvendelse af modellens multiplikatorer ved skøn over den fremtidige prisudvikling
4.6 Eksportpriser; 4.7 Modellen anvendt til vurdering af udviklingen i ¿konkurrenceevnen¿

5. Litteraturliste

6. Appendix A (figurer):
Fig. 1-4 Beregnede og faktiske prisindeks for privat konsum i alt
Fig. 5-18 Beregnede og faktiske prisindeks for 14 undergrupper af privat konsum.

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 7

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


En input-output prismodel for Danmark

Kolofon

En input-output prismodel for Danmark
Økonomi
Udgivet: 31. december 1976 kl. 09:30
Antal sider: 48
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig