Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Offentlig produktion og produktivitet 2008-2014

Publikationen beskriver, hvordan mængden af produktionen i offentlig forvaltning og service opgøres i det danske nationalregnskab. Ydermere beskrives, hvordan dette danner grundlag for beregning af produktiviteten i det offentlige.

Væksten i produktionen af offentlige individuelle tjenester er beregnet ved hjælp af en bred vifte af mængdeindikatorer (output-metoden). Nogle af disse er det antal behandlinger, der udføres af sundhedsmyndighederne, antallet af studerende i forskellige uddannelsesinstitutioner, antallet af børn i børnehaver, antallet af ældre i dagcentre og plejehjem for ældre.

Output-metoden blev indført i det danske nationalregnskab i forbindelse med hovedrevisionen 2014, hvor nationalregnskabet overgik til ESA2010, som blev offentliggjort i september 2014, og anvendes for årene 2008 og frem.

Væksten i offentlige kollektive tjenesteydelser, fx i den offentlige administration og i politiet, beregnes stadig via input-metoden.

Indførelsen af output-metoden i nationalregnskabet er det første skridt i retning af at beregne produktiviteten i de dele af den offentlige forvaltning, hvor dette kan lade sig gøre, resultaterne af den nye metode præsenteres i denne publikation.

Publikationen findes også i en engelsk udgave.


Offentlig produktion og produktivitet

Kolofon

Offentlig produktion og produktivitet
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2217-3
Udgivet: 7. marts 2016 kl. 09:00
Antal sider: 54
Kontaktinfo:
Lars Gustafsson
Telefon: 39 17 34 87

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig