Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet 1966-1981

Indhold:

Kapitel 1.Definitioner og afgrænsninger:
 
1.1 Definitioner af bruttoinvesteringerne.
1.2 Ejer- eller brugerbranche.
1.3 Erhvervs- og vareklassifikationer.

Kapitel 2. Generel metodebeskrivelse.

Kapitel 3. Beregning af branchernes investeringer:

3.1 Landbrug m.v.
3.2 Råstofudvinding.
3.3 Fremstillingsvirksomhed.
3.4 El-, gas-, varme- og vandforsyning.
3.5 Bygge- og anlægsvirksomhed.
3.6 Markedsmæssige tjenester.
3.7 den offentlige sekto.
3.8 Den afstemningstekniske branche.

Kapitel 4. Den detaljerede afstemning:
 
4.1 Indledning.
4.2 Anlægsinvesteringerne.
4.3 Byggeinvesteringerne.
4.4 Maskinivesteringerne.
4.5 Stambesætninger.
4.6 Specielle varer.
 
Kapitel 5. Omregning til 1980-priser.

Kapitel 6. Investeringsmatricer (erhverv x erhverv).

Kapitel 7. Det fremtidige arbejde.

Bilag 1A IM-branchegrupperingen med danske og engelske branchenavne
 
Bilag 1B Sammenhængen mellem nationalregnskabets 117 brancher og investeringsmatricernes branchegruppering
 
Bilag 1C Sammenhængen mellem IM-grupperingen og nationalregnskabets 27-gruppering
 
Bilag 1D. Sammenhængen mellem ny og gammel branchegruppering i investeringsmatricerne

Bilag 1E sammenhængen mellem investeringsmatricernes fremstillingsbrancher og industristatistikkens industrigrupper

Bilag 2 Varer, der i 1981 indgik i investeringsmatricerne samt deres værdi i køberpriser ekskl. moms

Bilag 3 Erhvervsfordelte investeringer 1966-1981 Bilag 4 Erhverv x erhverv investeringsmatrix 1981

 

Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr.14

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet

Kolofon

Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet
Økonomi
Udgivet: 31. december 1986 kl. 09:00
Antal sider: 129
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig