Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet

Indhold:

Kapitel 1. Afgrænsning og klassifikation af husholdningernes konsum:
1.A. Afgrænsning og definitioner.
1.B. Klassifikationer.

Kapitel 2. Konsumskønnenes placering i nationalregnskabssystemet:
2.A. Nationalregnskabssystemet i hovedtræk.
2.B. Det private konsum i relation til afstemningssystemet.

Kapitel 3. Beregning af makroniveauet for husholdningernes konsum ud fra forbrugsundersøgelserne:
3.A. Metoder til opregning af forbrugsundersøgelsestallene til makroniveau.
3.B. Metodeproblemer ved anvendelse af forbrugsundersøgelsestal til nationalregnskabsformål.
3.C. Sammenligning af opregnede forbrugsundersøgelsestal og endelige nationalregnskabstal.

Kapitel 4. Beregning af skøn for år-til-år stigningsprocenter for husholdningernes konsum:
4.A. Stigningsskøn på basis af detailomsætningsindeks og momsstatistik.
4.B. Stigningsskøn på basis af forbrugsundersøgelserne.
4.C. Andre kilder og metoder til beregning af forbrugsudviklingen.
4.D. De skønnede år-til-år stigningsprocenter sammenholdt med de endelige nationalregnskabstal.
 
Bilag 1. Konsumgruppernes varesammensætning i 1976.
Bilag 2. Etableringen af fordelingsmatricen mellem konsumgrupper og brancher.
Bilag 3. RAS-proceduren.

Litteratur


Nationalregnskabsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet

Kolofon

Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet
Økonomi
Udgivet: 31. december 1981 kl. 09:30
Antal sider: 94
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig