Gå til sidens indhold

Handicap og udsatte (voksne)

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Indberetning via Danmarks Statistiks web-dialog:

Start indberetning

Indberet via IDEP

Bemærk, at det kun er relevant, hvis I anvender FagligeFællesBegreber (FFB) og ønsker at indberette disse (er du i tvivl, kontakt venligst handicap@dst.dk).

Start indberetning via IDEP

Indberetningsfrist

Løbende indberetning senest den 14. i efterfølgende måned.
Data for perioden: 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2022 skal være indberettet 13. februar 2023.

Årshjul handicap 2020 - Grafik

Databekendtgørelse
Workshop med kommuner den 17. november 2022
Leverandører

Kravspecifikationer

Systemleverandører

 • EG Team Online
 • DXC
 • KMD
 • Systematic
 • CGI
 • København (XML)
 • Århus (XML)
 • Mariagerfjord (XML)
Kontakt

Skriv til handicap@dst.dk eller ring til fællesnummer 39 17 31 40

Om statistikken

Beskrivelse af statistikken

Formål og anvendelse

Statistikken om handicap og udsatte (voksne) indeholder oplysninger om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Formålet med statistikken er at opgøre antallet af ydelser og ydelsesmodtagere samt at tilkoble informationer om modtagernes baggrund og levevilkår i øvrigt. Derudover er der oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og indeholder data fra og med 4. kvartal 2013. Data offentliggøres årligt.

Statistikken indeholder data om følgende ydelser i Lov om Social Service (i parentes er angivet paragraf i Lov om Social Service):

 • Aktivitets- og samværstilbud (§104)
 • Behandling (§102)
 • Beskyttet beskæftigelse (§103)
 • Længerevarende botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 (§108)
 • Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 (§107)
 • Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks. botilbud efter lov om almene boliger m.v. §§ 105 og 115 (§85)
 • Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, f.eks. borgernes private hjem) (§85)
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96)
 • Kontaktperson for døvblinde (§98)
 • Ledsageordning (§97)
 • Kontant tilskud efter §95 til ansættelse af hjælpere (§§83,84) (§95)
 • Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 a (§ 82 a)
 • Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 b (§ 82 b)

Emneside: Handicapområdet

Seneste "Nyt" fra statistikken

Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

6. oktober 2022

Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

Svag stigning i modtagne ydelser fra 2018 til 2021

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist