Gå til sidens indhold

Danske virksomheder er især optagede af de grønne verdensmål

Med publikationen "Erhvervslivet og verdensmålene", belyser Danmarks Statistik udviklingen siden 2010 i de danske virksomheders bidrag til verdensmålene med afsæt i eksisterende statistik. Belysningen følger 14 branchegrupper og ser på økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

8. oktober 2020 kl. 8:00

Publikationen viser, at erhvervslivet især er optaget af den grønne del af den brede dagsorden for bæredygtighed, som verdensmålene har sat. Der er sket fremskridt i at begrænse udledning af drivhusgasser og på at spare på energi og vand, især når der sammenholdes med den stigende værditilvækst i erhvervslivet i perioden.

Læs hele publikationen her

På de sociale områder er billedet lidt mere blandet. Der er øjensynligt sket fremskridt med at begrænse antal arbejdsulykker, mens der omvendt kan konstateres et højere sygefravær. På ligestillingsområdet viser tallene en højere grad af lige aflønning uanset køn, mens andelen af kvinder i direktioner og bestyrelser ligger uændret lavt.

I publikationen er det - ud over at belyse, om det går i den retning verdensmålene peger, lagt vægt på at beskrive branchernes betydning i forhold til de enkelte mål. Eksempelvis hvad angår drivhusgasser er det helt afgørende for den samlede udvikling hvad der sker inden for fx transport og landbrug, mens andre erhverv har mindre indflydelse.

I publikation er det også søgt forklaret, hvor udviklingen kan tilskrives virksomhedernes egne beslutninger, eller hvor de snarere er et resultat af en udvikling hos andre aktører. Ligeledes peges der med eksempler på, hvor tallene på grund af særlige forhold kan give anledning til fejlfortolkning.

Indholdet i publikationen er især inspireret af et arbejde i FN-organisationen UNCTAD som bl.a. beskæftiger sig med virksomheders rapportering, også om ikke-finansielle forhold

Danmarks Statistik vil - på verdensmålsplatformen www.dst.dk\sdg - opdatere de valgte indikatorer for erhvervslivet i takt med at der kommer ny tal, så udviklingen med hensyn til opfyldelse af verdensmålene kan følges fremadrettet ud fra det koncept, som er anvendt i publikationen.

 Hvis du vil vide mere om publikationen, kan du kontakte specialkonsulent Ole Olsen på OLO@dst.dk