Gå til sidens indhold

På rette vej mod FN's verdensmål?

Siden FN's verdensmål trådte i kraft i 2015, er CO2-udledningen faldet i alle brancher, men særligt industrien, målt i forhold til den samfundsmæssige værditilvækst. Samtidig har der været et meget begrænset fald i andelen af unge, der hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller oplæring. På nogle områder går det altså fint for Danmark med at bevæge sig i retning af at opfylde FN’s verdensmål i 2030, mens der ikke - eller kun i meget begrænset grad - er fremskridt på andre områder.

19. august 2020 kl. 8:00

Selv om Danmark er et velstående land, som for længst har opfyldt mål om fx rent drikkevand og sundhedstilbud til alle, kan vi ikke automatisk sætte flueben ved alle bæredygtighedsmålene. Temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2020, der udkommer i dag, viser forskellige nedslag i målene og gør status på udviklingen siden 2015 på tværs af indsatsområder. Artiklen giver eksempler på områder, hvor Danmark er på rette vej såvel som områder, der enten har bevæget sig den gale vej eller forbedret sig meget langsomt ift. at nå i mål i 2030. 

Et af FN’s mange bæredygtighedsmål handler om at sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – et af de områder, der er båret af princippet om at få de svageste med, leave no one behind. Trods et udbygget uddannelsessystem med gratis skolegang er mere end hver tiende unge mellem 15 og 24 år (10,4 pct.) hverken i uddannelse, beskæftigelse eller under oplæring. Andelen er faldet fra 11,3 pct. i 2015, hvor målene trådte i kraft, men den har ligget på omkring 10 pct. siden 2008. 

Et andet mål handler om at nedbringe vores CO2-udledning. Målt ift. værditilvæksten er CO2-udledningen siden 2015 faldet med 8 pct. i industrien og 2 pct. på tværs af brancher. I et tiårigt perspektiv har der været et fald på 27 pct. i industrien og 30 pct. på tværs af brancher fra 2008-2018. På dette område bevæger vi os altså i retning af verdensmålene, om end en del af faldet kan skyldes, at mindre bæredygtige produktioner er nedskaleret og i stedet foregår i udlandet.
Ud over temaartiklen giver Statistisk Tiårsoversigt et bredt billede af ti års samfundsudvikling i tal og viser bl.a., at:

  • Færre færinger vælger Danmark. I 2019 indvandrede 858 personer fra Færøerne, hvilket er 36 pct. færre end i 2009. (S. 24)
  • Der blev givet mindre end halvt så mange opholdstilladelser til au pairs i 2019 som ti år før. I 2019 fik 1.016 en au pair-opholdstilladelse. (s. 26)
  • Flytninger på tværs af Ørestadsregionen er dalet voldsomt på ti år. Særligt fra Østdanmark til Skåne, hvor 1.407 flyttede i 2019, hvilket er 56 pct. færre end i 2009.   (s. 27)
  • I 2019 var spiritus involveret i mindre end halvt så mange trafikulykker og trafikdræbte som for ti år siden. Der var 278 ulykker med spiritus og 37 dræbte i 2019. (s. 72)

Læs mere om Statistisk Tiårsoversigt 2020 eller køb den på dst.dk/tiaar til 245 kr. for både trykt og digital version eller 165 kr. for den digitale. I den digitale er der links til regneark med tallene bag grafik og tabeller.

For yderligere information kan du kontakte Marianne Kjær Mackie på mma@dst.dk eller tlf.: 39 17 31 69.
Her kan du også bede om et gratis eksemplar til redaktionelt brug. Spørgsmål vedrørende temaartiklen kan rettes til Niels Ploug på npl@dst.dk eller tlf.: 20 33 08 75