Gå til sidens indhold

Ny foreløbig statistik om antal døde pr. uge og dag

Danmarks Statistik offentliggør fra i morgen antallet af døde på ugebasis. Opgørelsen er et supplement til den eksisterende kvartalsvise opgørelse. Danmarks Statistik har gennem de seneste uger fået flere forespørgsler gående på antallet af døde på mere aktuel basis og med et kortere interval end kvartalsopgørelsen. Og givet den nuværende situation har vi arbejdet på at kunne imødekomme vores brugeres ønske.

16. april 2020 kl. 14:00

Da der med statistikken vil være et kortere interval mellem hændelsesdagen og offentliggørelsesdagen, skal den nye opgørelse betragtes som foreløbig, og der vil forekomme mindre afvigelser i forhold til den kvartalsvise opgørelse over antallet af døde. Dette skyldes typisk, at der kan forekomme mindre forsinkelser i indberetningerne fra de kommunale folkeregistre.

De nye opgørelser indeholder ikke information om dødsårsagerne, som opgøres på årsbasis.

Endvidere skal det understreges, at der i løbet af et år er relativt store udsving i antallet af døde. Disse udsving, der både er påvirket af årstider og tilfældigheder, forstærkes, når opgørelsen sker på dags-/ugebasis. Det er således velkendt, at der dør flere om vinteren end om sommeren, og at tilbagevendende influenzaepidemier og deres placering i løbet af en sæson også spiller en rolle for udsving i antallet af døde. 

Statistikbanktabellerne vil bestå så længe, der er behov for at følge udviklingen i antallet af døde på dags-/ugebasis. Nye tal offentliggøres ugentligt hver fredag kl. 8.00.

Der bliver fra fredag den 17. april adgang til to nye tabeller: 

Tabel 1: Dødsfald efter hændelsesdag, alder og køn
- Dato for dødsfald
- Aldersgruppe (femårs-grupper)
- Køn
LINK: www.statistikbanken.dk/dodc1
Tallene i tabel 1 er 2020-tal, men tilsvarende tal tilbage til 2007 findes her: www.statistikbanken.dk/doddag

Tabel 2: Dødsfald efter ugenummer, bopælslandsdel, alder og køn
- Ugenummer for dødsfald
- Bopælslandsdel
- Aldersgruppe (femårs-grupper)
- Køn
LINK: www.statistikbanken.dk/dodc2
I tabel 2 er der tal fra 2007 til i dag.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Dorthe Larsen, dla@dst.dk, eller Annika Klintefelt, akf@dst.dk