Gå til sidens indhold

Danskerne har højere indkomst, men lavere købekraft end svenskerne

Danskerne har høje indkomster efter skat, men det er samtidig dyrt at leve i Danmark. Når man omregner til en fælles valuta, måles indbyggerne i Danmark til at have den næsthøjeste indkomst i EU, kun overgået af Luxembourg.

21. september 2015 kl. 9:00

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at danskerne har de næstbedste forbrugsmuligheder. Justeres der for prisniveau i landene, har nemlig både svenskerne og østrigerne højere købekraft end danskerne.

Det kan man læse i Danmarks Statistiks bog Indkomster 2013, der udkommer i dag. Bogen kan frit hentes på www.dst.dk/publ/indkomster. I år indeholder den et nyt kapitel om indkomster i Europa, hvor udvalgte forhold relateret til indkomster belyses i et europæisk perspektiv.

I bogen kan man desuden læse, at:

  • indvandrere og efterkommere med Storbritannien som oprindelsesland havde den højeste indkomst på 362.400 kr. i gennemsnit før skat i 2013. Heraf var 88 pct. erhvervsindkomst. Indvandrere og efterkommere fra Bulgarien havde den laveste indkomst på 165.300 kr. før skat., hvoraf 79 pct. kom fra erhvervsindkomst
  • fra år 2000 til 2013 er den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år steget fra 177.800 kr. til 209.700 kr., når der er korrigeret for prisudviklingen
  • de 10 pct. af befolkningen med højest indkomst havde alle over 380.000 kr. i indkomst efter skat og korrektion for familiens størrelse. De havde 22,7 pct. af indkomstmassen og betalte 26,8 pct. af indkomstskatterne
  • 64.300 personer havde en indkomst før skat på mere end en million kr. i 2013.

Test dig selv: Er din indkomst høj, lav eller gennemsnitlig?

I forbindelse med udgivelsen af Indkomster 2013 præsenterer Danmarks Statistik et interaktivt værktøj, hvor du kan teste din indkomst. Indtast oplysninger om alder, antal personer i husstanden og husstandens indkomst, og få svar på, hvilke opsparings- og forbrugsmuligheder du har sammenlignet med alle andre i Danmark, i din kommune og i din aldersgruppe.

Tag testen på www.dst.dk/test-din-indkomst. Medier kan frit dele testen på egne kanaler.
For yderligere information om Indkomster 2013 er du velkommen til at kontakte hovedforfatter Jarl Quitzau på 39 17 35 94, jaq@dst.dk.