Gå til sidens indhold

Børn med uuddannede forældre mest på sygehus

621.000 personer var indlagt på sygehus én eller flere gange i 2007.

Billede fra operationsstue

4. juni 2009 kl. 0:00

Børn med uuddannede forældre mest på sygehus

621.000 personer var indlagt på sygehus én eller flere gange i 2007.

Dette og meget mere kan du læse om i Statistiske Efterretninger, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2009:7.

Læs bl.a. også, at:

  • Børn med uuddannede forældre er mest på sygehus.
  • Børn, der bor i familier, hvor der er modtaget kontanthjælp, er oftere indlagt på sygehus end andre børn.
  • Enlige indlægges oftere end gifte.
  • Kvinder inden for Lastbil- og bustransportarbejde har den største indlæggelseshyppighed. For mændene gælder det inden for Betjening af maskiner inden for træindustrien.
  • Mændene bliver oftest indlagt med sygdomme i kredsløbsorganer, mens kvinderne oftest indlægges med sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselseng.
  • På Bornholm ligger man på sygehuset i længst tid - på Fyn i kortest tid.
  • Små børn bliver oftest indlagt med sygdomme i åndedrætsorganer.
  • Blandt de indlagte mænd er der flest personer i aldersgruppen 55-64 år, mens der hos kvinderne er flest i aldersgruppen 75-84 år.

Du kan også læse om udskrivningsdiagnose, indlæggelseshyppigheder efter familietype, socioøkonomisk status, uddannelse, erhverv, bolig samt efter herkomst og landegruppe. Desuden er der tal på indlæggelses-hyppigheder og sengedagsforbrug efter geografi.

Se hvordan det ser ud i netop din landsdel i Statistiske Efterretning, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2009:7.

For yderligere oplysninger kontakt Lisbeth Laursen, tlf. 39 17 31 03, lil@dst.dk.

Kontakt

Presse