Gå til sidens indhold

Ny undersøgelse af arbejdsulykker

18. november 1999 kl. 0:00

Fredag den 18. november 1999 offentliggør Danmarks Statistik for første gang egne tal på omfanget af arbejdsulykker.

Ca. 11.000 personer i alderen 15-66 år er via interview i 2. kvartal 1999 blevet spurgt ud om eventuelle arbejdsulykker og helbredsproblemer på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen, der er gennemført som et tillæg til Danmarks Statistiks kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse, giver helt nye tal på omfanget af arbejdsulykker i Danmark. Resultaterne skiller sig ud fra de normale opgørelser, der kun bygger på antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

I undersøgelsen bliver det fulde omfang af arbejdsulykker undersøgt. Det vil sige den omfatter både anmeldte og ikke anmeldte arbejdsulykker. Der gives svar på, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig på mænd og kvinder og alder, ligesom der også svares på, hvor langt et fravær personen har haft som følge af arbejdsulykken. Undersøgelsen er den første ad-hoc undersøgelse, der bliver gennemført på foranledning af EU i forbindelse med arbejdskraftundersøgelserne. Den bliver også gennemført i de fleste øvrige EU lande.

Henvendelse:
Presse
39 17 30 70
E-post: presse@dst.dk

Vil du rekvirere mere materiale?
Rosendahls Boghandel
43 22 73 00
E-post: boghandel@rosendahls.dk

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70