Gå til sidens indhold

Skræddersy og tilmeld dig nyheder

Fordi du var på vores emneside om "Dømte personer", har vi valgt emnet "Kriminalitet" til dig. Du kan selvfølgelig selv vælge andre emner nedenfor.

Dine nyheder vil indeholde nye tal, analyser og publikationer inden for de emner, du selv vælger. Vi sender dig nyheder så snart, de udkommer, og du vil få en mail for hver nye udgivelse. 
VÆLG EMNER
OPLYSNINGER
BEKRÆFTELSE
Vælg emner

Vælg de emner, du gerne vil modtage nyt om
Fravælg alle
Befolkning og valg
Arbejde, indkomst og formue
Priser og forbrug
Levevilkår
Nationalregnskab og offentlige finanser
Uddannelse og viden
Vælg/Fravælg alt om Levevilkår
Ligestilling
Emnet indeholder
 • Ligestilling
Livskvalitet
Emnet indeholder
 • Livskvalitet
Levevilkårsundersøgelsen
Emnet indeholder
 • Levevilkårsundersøgelsen
Boligforhold
Emnet indeholder
 • Boliger
 • Beboere
Sundhed
Emnet indeholder
 • Sygehusbenyttelse
 • Lægebesøg
 • Hjemmesygepleje
 • Sårbare gruppers sundhed
 • Kommunale indikatorer
Børnepasning
Emnet indeholder
 • Børn og personale
 • Institutioner
Offentligt forsørgede
Emnet indeholder
 • Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterlønsmodtagere
 • Folke- og førtidspensionister
Sociale forhold
Emnet indeholder
 • Udsatte børn og unge
 • Børnetilskud og børnefamilieydelse
 • Handicapområdet
 • Sociale ydelser til ældre
 • Sociale ydelser til voksne
 • Stofmisbrugsbehandling
 • Boformer og kvindekrisecentre
 • Personale inden for omsorg og pleje
Trafikulykker
Emnet indeholder
 • Færdselsuheld
 • Trafikulykker med tog og skib
Kriminalitet
Herunder Dømte personer
Emnet indeholder
 • Anmeldte forbrydelser
 • Ofre for anmeldte forbrydelser
 • Domme
 • Dømte personer
 • Tilbagefald til kriminalitet
 • Fødselsårgangenes kriminalitet
 • Frihedsberøvelser
Erhvervslivets sektorer
Erhvervslivet på tværs
Penge og kapitalmarked
Udenrigsøkonomi
Kultur og kirke
Geografi, miljø og energi
Vælg mindst et emne for at fortsætte *
Vælg emner

Vælg de emner, du gerne vil modtage nyt om
Fravælg alle
Befolkning og valg
Arbejde, indkomst og formue
Priser og forbrug
Levevilkår
Vælg/Fravælg alt
Emnet indeholder
 • Ligestilling
LUK
Ligestilling
Emnet indeholder
 • Livskvalitet
LUK
Livskvalitet
Emnet indeholder
 • Levevilkårsundersøgelsen
LUK
Levevilkårsundersøgelsen
Emnet indeholder
 • Boliger
 • Beboere
LUK
Boligforhold
Emnet indeholder
 • Sygehusbenyttelse
 • Lægebesøg
 • Hjemmesygepleje
 • Sårbare gruppers sundhed
 • Kommunale indikatorer
LUK
Sundhed
Emnet indeholder
 • Børn og personale
 • Institutioner
LUK
Børnepasning
Emnet indeholder
 • Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterlønsmodtagere
 • Folke- og førtidspensionister
LUK
Offentligt forsørgede
Emnet indeholder
 • Udsatte børn og unge
 • Børnetilskud og børnefamilieydelse
 • Handicapområdet
 • Sociale ydelser til ældre
 • Sociale ydelser til voksne
 • Stofmisbrugsbehandling
 • Boformer og kvindekrisecentre
 • Personale inden for omsorg og pleje
LUK
Sociale forhold
Emnet indeholder
 • Færdselsuheld
 • Trafikulykker med tog og skib
LUK
Trafikulykker
Emnet indeholder
 • Anmeldte forbrydelser
 • Ofre for anmeldte forbrydelser
 • Domme
 • Dømte personer
 • Tilbagefald til kriminalitet
 • Fødselsårgangenes kriminalitet
 • Frihedsberøvelser
LUK
Kriminalitet
herunder Dømte personer
Nationalregnskab og offentlige finanser
Uddannelse og viden
Erhvervslivets sektorer
Erhvervslivet på tværs
Penge og kapitalmarked
Udenrigsøkonomi
Kultur og kirke
Geografi, miljø og energi
Vælg mindst et emne for at fortsætte *