Gå til sidens indhold

Sundhed og sygdomme

Hvor mange lider af forskellige sygdomme? Og hvor mange bliver opereret?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Coronavirus / COVID-19

I Danmarks Statistiks Statistikbank kan du finde forskellige opgørelser over dødsfald under emnet "Borgere".  

 • Antal døde pr. dag og pr. uge: Se foreløbige opgørelser i tabel DODC1 og DODC2
  Disse tabeller opdateres hver fredag kl. 8:00. Læs mere om baggrunden for disse nye tabeller i denne pressemeddelelse fra d. 16. april 2020
 • Dødsfald pr. måned: Tabel BEV3A opgøres månedsvis og opdateres hvert kvartal med tal for tre måneder ad gangen
 • Dødsfald pr. dag: Tabel DODDAG opdateres kun én gang om året – senest d. 11-02-2022 med perioden 2021
 • Dødsårsager: Tabel DODA1 opdateres én gang årligt – senest d. 08-04-2022 med perioden 2020

Introduktion og dokumentation til statistikken om dødsfald findes på den tilhørende emneside.

SSI - Statens Serum Institut samler al deres information og data om Covid-19 på hjemmesiden: covid19.ssi.dk.

Hvor finder jeg et generelt billede af befolkningens helbred?

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) står bag "Den Nationale Sundhedsprofil", som bl.a. indeholder data om sundhedsadfærd, vægt, selvvurderet helbred og sygelighed:

Hos Statens Institut for Folkesundhed (SIF) findes publikationer om sundhedsrelaterede befolkningsundersøgelser og særlige analyser på baggrund af undersøgelserne.

Hvor ofte og hvordan har vi kontakt med sundhedsvæsenet?

Hvor mange personer lider af forskellige sygdomme?

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for Sundhedsstyrelsen gennemført et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Der er udgivet følgende rapporter: 

 • "Sygdomsbyrden i Danmark - Sygdomme" (2015). Her sammenlignes 21 sygdomsgrupper, bl.a. forskellige kræftformer, diabetes, depression, Alzheimers, angst, skizofreni, migræne, apopleksi, KOL, astma, smerter i nakke og lænd ud fra forskellige parametre som forekomst, dødelighed, behandling, sygefravær, førtidspensionering, sundhedsøkonomi og produktionstab
 • "Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer" (2016). Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser for rygning, alkohol, stoffer, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt frugtindtag, lavt grøntindtag, højt fedtindtag, usikker sex, svage sociale relationer, dårlig mental sundhed og søvnbesvær i Danmark
 • "Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord" (2017)
 • "Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030" (2017). Rapporten estimerer den antalsmæssige sygdomsudvikling for sygdommene KOL og type 2 diabetes

Andre kilder til data om forskellige sygdomme:

 • Cancer / kræft. Detaljeret statistik om kræfttilfælde kan ses via Cancerregisteret og Sundhedsdatastyrelsens database
 • Smitsomme sygdomme som bl. a. klamydia, gonoré, syfilis samt HIV/AIDS overvåges af Statens Serum Institut (SSI). Disse sygdomme samt andre smitsomme sygdomme kan også følges i tal, grafer og kort hos SSI

Hvor mange bliver opereret?

 • Hos Sundhedsdatastyrelsen kan du finde opgørelser om udvalgte plastikoperationer og fedmeoperationer
 • Andre operationer kan udtrækkes fra Landspatientregisteret med en lidt avanceret opgørelsesmetode, der især er målrettet mod brugere fra sundhedsområdet eller med god dataforståelse.

Hvor mange donerer organer, og hvor mange transplantationer foretages der?

Hvor stort er forbruget af medicin? 

 • Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder information om al salg af medicin i Danmark. Registeret bruges bl.a. til analyser af forbruget af fx antibiotika, diabetesmedicin og sovemedicin
 • I databasen Medstat.dk kan du danne tabeller over det årlige salg af lægemidler. Her kan du søge på  lægemiddelgruppe, ATC-kode eller produktnavn, men IKKE på populære betegnelser som fx lykkepiller
 • Danmarks Apotekerforening udgiver bl.a. årbogen ”Lægemidler i Danmark” samt diverse analyser vedr. medicinforbrug

Se også

Psykiske sygdomme, se FAQ om Stress og psykiske lidelser

Børn og unges mentale helbred, se FAQ om Stress og psykiske lidelser

 

[Denne side er senest revideret juni 2022]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål