Gå til sidens indhold

Socialt udsatte, hjemløse og prostitu­erede

Hvor mange er socialt udsatte i Danmark?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd laver forskningsundersøgelser af socialt udsatte grupper og belyser bl.a. omfanget og de samfundsmæssige udgifter. I 2018 har VIVE udgivet rapporten "Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet" og et tilhørende informationshæfte.

Statens Institut for Folkesundhed har i 2018 udgivet en sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark, som er en undersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i 2017 og udviklingen siden 2007.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

Siden 2007 er antallet af hjemløse i Danmark blevet kortlagt hvert andet år. Se den nyeste rapport 
Hjemløshed i Danmark 2022" hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Alle tidligere rapporter om hjemløshed i Danmark kan findes på VIVE’s hjemmeside
Flere publikationer, nyheder og artikler kan ses på VIVE's temaside om hjemløshed.

Se også Hjemløsebarometeret fra Hjem til Alle alliancen, der sætter dansk hjemløshed i et nordisk perspektiv med en rapport fra 2018.

Specielt om unge og hjemløshed

Se Socialstyrelsens temasider om unges hjemløshed.

Hvor mange bor på herberg?

I 2017 overtog Danmarks Statistik ansvaret for de årlige statistikker om brugere af herberg og forsorgshjem (servicelovens § 110). Se emneside og tabeller i Statistikbanken. Tidligere blev denne statistik udgivet af Ankestyrelsen. 

Hvor mange prostituerede findes der?

Socialstyrelsens videncenter og Center mod Menneskehandel har bl.a. oplysninger om antallet af prostituerede og kunder, udenlandske kvinder i prostitution, menneskehandel, unge og betalt seksuel udnyttelse.

Se også Socialstyrelsens udgivelser om emnet, hvor der bl.a. er nyere notater om prostitutionens omfang og former.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd rapporterer om antallet af sexsælgere i rapporten "Salg af sex i Danmark 2020".

Statens Serum Institut og Aalborg Universitet  udgav i 2019 rapporten "Sex i Danmark", hvori et afsnit belyser omfanget af personer, der enten har modtaget betaling for sex eller betalt for sex.

[Denne side er senest revideret september 2022]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål