Gå til sidens indhold

Databehandling

Tal suges ind i et lyshul

Hvorfor skal vi udarbejde en databehandleraftale?

Ifølge Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal databehandling, der foretages for andre, være reguleret af en kontrakt eller et andet retligt dokument. Da vi her i Danmarks Statistik udfører serviceopgaver, der indebærer, at vi behandler data vores kunders sender ind til os fx personoplysninger (CPR-numre) eller enkeltoplysninger om virksomheder (CVR-numre), så skal der udarbejdes en såkaldt databehandleraftale, hvor kunden er dataansvarlig og Danmarks Statistik er databehandler.

Datatilsynets standardaftale - men med ændringer

Danmarks Statistik har udarbejdet en databehandleraftale, der tager udgangspunkt i Datatilsynets standardskabelon. Vi benytter den samme aftale til alle de serviceopgaver, hvor vi fungerer som databehandler for vores kunder.
 
Ud over databehandleraftalen, udarbejdes der også en kontrakt for de enkelte serviceopgaver.

Danmarks Statistiks databehandleraftale ligner på langt de fleste områder Datatilsynets skabelon. Der er dog steder, hvor der er forskel. Nedenfor har vi fremhævet de væsentligste forskelle og forklaret baggrunden for forskellene.

Revisionserklæring

  • Danmarks Statistik har besluttet, at der ikke kan modtages kontrolbesøg af de dataansvarlige af ressourcemæssige og sikkerhedsmæssige grunde. I stedet vil Danmarks Statistik årligt få et eksternt revisionsfirma til at udarbejde en revisionserklæring om, at Danmarks Statistik, som databehandler, overholder Databeskyttelsesforordningen, når vi påtager os rollen som databehandler. De kunder vi indgår databehandleraftaler med kan på forlangende få erklæringen tilsendt.

Underdatabehandlere

  • I Danmarks Statistiks generiske databehandleraftale er de afsnit og bilag slettet, der omhandler brugen af og kontrollen med underdatabehandlere af den simple grund, at Danmarks Statistik ikke benytter underdatabehandlere til løsning af serviceopgaver.

Underretning om brud på persondatasikkerheden

  • Danmarks Statistik har præciseret teksten, så det er klart, at dataansvarlige kun skal underrettes om brud, hvis sådanne brud kan have påvirkning på den dataansvarliges data. 

Bistand ift. de registreredes rettigheder

  • Når oplysninger alene benyttes til statistiske formål, så er der undtagelser vedrørende den registreredes rettigheder. Danmarks Statistiks databehandleraftale er tilrettet, så der tages højde for dette forhold.

Se, hvordan vi har hjulpet andre kunder

El-pære

Se vores kundecases her

Kontakt

DST Consulting