Gå til sidens indhold

Sådan bruger du Danmarks Datavindue

Når du bruger Danmarks Datavindue, har du forskellige muligheder afhængigt af hvilken ”rolle”, din institution har givet dig. Den overordnede databestillingsproces er nærmest ens uanset din rolle. I filerne nedenfor kan du se, hvilke roller og rettigheder din rolle har. Du kan se din rolle under "Mit overblik" ud for din institution. Står der ikke en specifik rolle er du "Bruger".

Særligt for projektdatabaser og databasemanagere

Alle brugere har mulighed for at oprette projekter i Danmarks Datavindue under de institutioner, som de har en brugeraftale med. For at opretholde den struktur, der er i projektdatabaser, hvor det er databasemanagerne, der har kontakten til den projektansvarlige Forskningsservicemedarbejder, skal databasemanagerne være administratorer i Danmarks Datavindue. Man kan blive tildelt administratorrollen af den autorisationsansvarlige for institutionen . På den måde kan databasemanagerne gennemgå bestillingen inden den sendes til Forskningsservice.

Browsere som supporterer Danmarks Datavindue

Nedenstående er de forskellige versioner af browsere som supporterer Danmarks Datavindue:

 • Google Chrome: Version 98 og op
 • Microsoft Edge: Version 97 og op
 • Firefox: Version 97 og op
 • IOS_Safari: 14 og op
 • Safari: Version 14 og op
 • Internet Explorer understøttes ikke.

Sådan bestiller du data

DDV_proces-billede

 1. Opret projekt: ”Ny projektindstilling”

  Når du opretter et nyt projekt, skal du først give det en titel, vælge hvilken institution det skal høre til samt om det er en del af forskerordningen eller en projektdatabase.

 2. Projektindstilling

  Her tilføjer du teksten til din projektindstilling i tekstfelterne. Teksten bliver gemt automatisk hvert femte sekund.

 3. Tilknyt andre brugere

  Er der andre brugere på dit projekt, kan en administrator eller kontaktperson med beføjelser tilføje dem her, så de har mulighed for også at udfylde projektindstilling og databestilling. Brugerne skal være oprettet i Danmarks Datavindue, og have en aktiv brugeraftale med den autoriserede institution, der har dataansvaret for projektet.

 4. Dan population

  Her beskriver du projektets population.
  Hvis populationen trækkes fra Grunddatabanken, skal der i beskrivelsen stå hvilke registre, år og eventuelt betingende variable, der skal bruges til dannelsen.
  Hvis populationen indsendes, skal den beskrives her, og dokumentation sendes som et bilag i en mail til projektansvarlig. Der skal refereres til bilaget i indstillingen.

 5. Vælg server

  Hvis din autoriserede institution har en hosted server, kan du vælge, at projektet oprettes her. Alternativt er det altid muligt at få oprettet projektet på Forskerserveren.

 6. Opsummering

  Her kan du se din samlede databestilling og tjekke, at alt er tastet korrekt. Hvis du vil ændre noget, kan du gå tilbage og rette det inden du sender din bestilling afsted.
  Er du administrator for den institution projektet ligger under, kan du sende indstillingen direkte til Danmarks Statistik (”Indsend”) ellers skal du sende indstillingen til en af administratorerne (”Send til administrator”) på din institution.

Hvis du får din bestilling tilbage til revision, betyder det, at din projektansvarlige i Forskningsservice har set den igennem og tilføjet kommentarer, du skal tage stilling til. Du kan gensende din projektindstilling, når du har rettet den.

Kontakt

Forskningsservice