Gå til sidens indhold

IGFSP

Navn

IGFSP

Beskrivende navn

Forspaltekode på igangværende

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Forspaltekode på den igangværende uddannelse. Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Forspalte1
Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation, som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømrer med den 8-cifrede Forspalte1-kode 35533520.


Hovedgruppe 35 Erhvervsfaglig praktik og hovedforløb
Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg
Undergruppe 355335 Tømrer mv.
Elementarniveau 35533520 Tømrer

Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD-kode. Se dokumentationen af UDD. I nogle tilfælde er flere UDD-koder dog samlet på samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD-koder for den samme uddannelse.

Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

10 Grundskole
15 Forberedende uddannelser
20 Almene gymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb
39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bachelor
65 Lange videregående uddannelser
70 Forskeruddannelser
Detaljeret beskrivelse

Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

En uddannelses forspaltekode kan ændre sig:
Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD- og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret, og koden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes, eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid, så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

Eksempel:

Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD

år 1990 40903010 5166/5166

år 2006 50903010 5166/5166

Sygeplejeuddannelsen har skiftet niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 (fra 40903010 til 50903010), mens UDD- og AUDD-koderne fortsat var de samme.
Bemærk endvidere, at en uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, normalt vil bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Sygeplejersker med den kortere uddannelse løftes med op på det nye, højere niveau.
En presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen vil være, at indholdet i uddannelsen ændres så meget, at der reelt er tale om en ny uddannelse.

Til og med skoleåret 2005/06 er der kun blevet indsamlet uddannelsesoplysninger fra grundskolens 8., 9., og 10. klasse. Fra og med skoleåret 2006/07 indsamles der oplysninger fra og med børnehaveklassen, hvilket i 2008 betyder en stigning i personer med en igangværende grundskoleuddannelse.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer som er i gang med en uddannelse

Personer som er i gang med en uddannelse i et af Danmarks Statistiks registre

Værdisæt

Værdisæt

10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
10020080 : Grundskole til og med 6. klasse
10020090 : 1-6 år Indv.udd.
10020510 : Børnehaveklasse
10021010 : 1. klasse
10022010 : 2. klasse
10023010 : 3. klasse
10024010 : 4. klasse
10025010 : 5. klasse
10026010 : 6. klasse
10030080 : Grundskole 7.-10. klasse
10030081 : Grundskole 7.-9. klasse
10030082 : Grundskole 10.-11. klasse
10030085 : Efterskoler
10030086 : Efterskoler 8.-9. klasse
10030087 : Efterskoler 10.-11. klasse
10030090 : 7-8 år Indv.udd.
10030091 : 9-10 år Indv.udd.
10031010 : 7. klasse
10032010 : 8. klasse
10032020 : 1. real
10032030 : 8. klasse, efterskole
10033010 : 9. klasse
10033020 : 2. real
10033030 : 9. klasse, efterskole
10034010 : 10. klasse
10034020 : 3. real
10034030 : 10. klasse, efterskole
10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
10061005 : Dansk 1
10061010 : Dansk 2
10062005 : Dansk uoplyst
15100510 : Daghøjskoler
15101010 : Ungdomshøjskolekursus, alment
15101020 : Ungdomshøjskolekursus, andre
15101030 : Folkehøjskolekursus, alment
15101040 : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
15101050 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
15101060 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
15101070 : Folkehøjskolekursus for handicappede
15101080 : Folkehøjskolekursus for pensionister
15101090 : Folkehøjskolekursus, andre
15102010 : Tx-enkeltfag
15103010 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
15103015 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
15110510 : AMU erhv.intro., kurser for 10. klasse
15110520 : AMU erhv.intro., kurser for unge
15110530 : AMU erhv.intro., erhvervsintroduktion for unge/ledige
15111010 : AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige
15111510 : AMU erhv.intro., kurser for kvinder
15112010 : AMU erhv.intro., indvandrere erhvervsdansk
15112510 : AMU erhv.intro., inspirationskurser
15112515 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
15113010 : AMU erhv.intro., specialklasser
15114010 : Hi handel introduktionskursus
15114510 : Ti teknisk introduktionskursus
15115010 : Tf-kurser mv.
15115510 : Social og sundhed, grundforløb
15116010 : Husholdningskursus, alment
15116020 : Køkkenleder 1
15116030 : Husholdningsskolekursus, andre
15116040 : Håndarbejdskursus
15116050 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
15116505 : Produktionsskole
15120105 : Dansk 3
20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
20151010 : 1. g matematisk
20151020 : 1. g sproglig
20151030 : Pre International Baccalaureate
20151040 : 1. g uden linieopdeling
20152010 : 2. g matematisk
20152020 : 2. g sproglig
20152030 : 2. år international studentereksamen
20152040 : 2. g uden linieopdeling
20153010 : 3. g matematisk
20153020 : 3. g sproglig
20153030 : 3. år international studentereksamen
20153040 : 3. g uden linieopdeling
20158010 : Matematisk gymnasium
20158020 : Sproglig gymnasium
20158030 : International baccalaureate
20158040 : Stx
20162020 : 1. hf (3-årig)
20162040 : 1. hf
20163020 : 2. hf (3-årig)
20163040 : 2. hf
20163520 : 3. hf
20168040 : Hf
20168320 : 3-årig hf
20168510 : Hf-eksamen kombination af enkeltfag
20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 : 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 : 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
20178010 : Matematisk studenterkursus
20178020 : Sproglig studenterkursus
20178040 : 2-årigt studenterkursus
20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
20182005 : Flygtninge adgangskursus til videregående udd.
20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25390010 : Hhx, 1 årig
25390020 : Hhx
25510010 : Htx
25541010 : Værkstedsskoleforløb
25590520 : Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen
25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
30390310 : Det merkantile område
30390320 : Handelseksamen
30401010 : Teknologi og kommunikation
30401020 : Medieproduktion
30401030 : Strøm, styring og IT
30421010 : Bygge og anlæg (gl.)
30421020 : Bygge og anlæg
30441010 : Håndværk og teknik
30441020 : Produktion og udvikling
30461010 : Fra jord til bord
30461020 : Mad til mennesker
30461030 : Dyr, planter og natur
30481010 : Mekanik, transport og logistik
30481020 : Bil, fly og andre transportmidler
30481030 : Transport og logistik
30491010 : Service
30491020 : Krop og stil
30491030 : Bygnings- og brugerservice
30501010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
30590000 : Tek 2
35200030 : Kørelærer
35200040 : Faglærer i idræt
35200044 : Mensendiecklærer
35200050 : Handelsfaglærereksamen
35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
35390010 : Merkantile grundfag
35390020 : Merkantile område- og specialefag
35390025 : Iværksætteruddannelse
35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 : Indledende kurser til VVU
35390040 : Pc-bruger
35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 : Dansk kommunalkursus
35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
35390410 : Merkantile område, individuel eud
35390601 : Detailhandelsuddannelse
35390605 : Blomsterbinder
35390905 : Engroshandelsassistent
35392610 : Kontoruddannelse
35392617 : Kontorserviceuddannelse
35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392657 : Sundhedsservicesekretær
35392665 : Informatikassistent
35392678 : Post og teleuddannelse
35392910 : Toldfunktionær mv.
35393210 : Finansuddannelsen
35393510 : Eventkoordinator
35394010 : Edb-assistent
35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
35531510 : Murer
35532010 : Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger
35532510 : Stenhugger
35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
35533545 : Byggemontagetekniker
35534005 : Snedkeruddannelsen
35534040 : Modelsnedker
35534045 : Billedskærer
35534055 : Maskinsnedker m.m
35534065 : Børstenbinder
35535010 : Vvs-energiuddannelsen
35535045 : Forsyningsoperatør
35535050 : Teknisk isolatør
35535085 : Oliefyrstekniker
35535510 : Bygningsmaler
35535520 : Skiltetekniker
35535530 : Vognmaler
35535540 : Overfladebehandler
35536510 : Elektriker
35537510 : Stukkatør
35537520 : Glarmester
35537530 : Skorstensfejer
35537540 : Tagdækker
35537550 : Kloakmester
35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
35543010 : Smedeuddannelse
35543012 : Vindmølleoperatør
35543020 : Skibstekniker
35543025 : Skibsmontør
35543029 : Støberiteknikeruddannelsen
35543044 : Plastsvejser
35543046 : Industrisvejser
35543050 : Beslagsmed
35543060 : Karrosserismed
35543080 : Metalsmed
35543510 : Guld- og sølvsmedeuddannelsen
35543542 : Ædelstensfatter
35543544 : Ædelmetalstøber
35544010 : Maritime håndværksfag
35544020 : Skibstømrer
35544055 : Bådserviceassistent
35545005 : Maskinuddannelse
35545032 : CNC-teknikuddannelse
35545034 : NDT tekniker
35545047 : Værktøjssliber
35545050 : Værktøjsmageruddannelsen
35545055 : Former
35545074 : Montageoperatør
35545075 : Køletekniker
35545080 : Industriteknikuddannelse
35545087 : Produktør
35545088 : Industriel reparatør
35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
35545095 : Industrioperatøruddannelse
35546003 : Mekaniker
35546013 : Cykel- og motorcykelmekanik
35546030 : Flymekaniker
35546033 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik
35546034 : Personvognsmekaniker
35546035 : Lastvognsmekaniker
35546052 : Bådmekaniker
35546055 : Skibsmekaniker
35546063 : Finmekaniker
35546072 : Låseassistent
35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse
35547025 : Frontline radio-TV-supporter
35547090 : Elektronikoperatør
35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
35548010 : Automatik- og procesuddannelse
35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen
35548052 : Frontline PC-supporter
35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse
35549020 : Plastmager
35549030 : Procesoperatør
35550025 : Medieproduktion, individuel eud
35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
35551005 : Mediegrafiker
35552010 : Digital media uddannelse
35552070 : Web-integrator
35552090 : 3D grafiker og animator
35553020 : Grafisk tekniker
35553060 : Bogbinder
35553090 : Serigraf
35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse
35557010 : Fotograf
35580010 : Tekniske grundfag
35580020 : Tekniske område- og specialefag
35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
35583010 : Teknisk designer
35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583095 : Arbejdsstudietekniker
35585010 : Pottemager
35585060 : Porcelænsmaler
35586010 : Glasmager
35588005 : Beklædningsoperatør
35588010 : Beklædningshåndværker
35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588065 : Skomager
35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser
35589040 : Boligmonteringsuddannelse
35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
35601010 : Krop og stil, individuel eud
35601015 : Service, bygnings- og brugerservice, individuel eud
35602010 : Urmager
35605010 : Frisør
35605020 : Kosmetiker
35605030 : Kosmetolog
35605050 : Fitnessinstruktør
35608020 : Ortopædist
35608060 : Laboratorietandtekniker
35609010 : Ejendomsservice
35609040 : Pianostemmer
35609041 : Kordegn
35609042 : Kirkesanger
35609045 : Sikkerhedsvagt
35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
35751510 : Mejerist
35754005 : Detailslagter
35754025 : Industrislagter
35754060 : Tarmrenser
35754065 : Ferskvareassistent
35754510 : Bager og konditor
35754540 : Møller
35755510 : Ernærings- og cafeteriaassistent
35755540 : Serviceassistent
35755580 : Hotel- og fritidsassistent
35756010 : Gastronom
35756030 : Skibskok, grundkursus
35756035 : Skibskok, afslutningskursus
35756210 : Jord til bord, individuel eud
35756510 : Tjener
35756520 : Receptionist
35756580 : Steward/stewardesse
35758010 : Levnedsmiddelassistent
35758020 : Tilsynstekniker
35758030 : Tobaksarbejder faglært
35758050 : Køkkenleder 2
35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
35801010 : Veterinærsygeplejerske
35802004 : Dyrepasser
35802005 : Landbrugsuddannelse
35802510 : Landmand
35803010 : Landmand, efteruddannelse
35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
35803037 : Landbrugets lederuddannelse
35803040 : Agrarøkonom
35804005 : Væksthusgartner
35804020 : Produktionsgartner
35804050 : Anlægsgartner
35804510 : Gartner, efteruddannelse
35804810 : Greenkeeper
35805010 : Skov- og naturtekniker
35805280 : Herregårdsskytte
35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
35806010 : Kyst- og fiskeskipper
35806020 : Erhvervsfisker
35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
35854005 : Skibsassistent
35854015 : Styrmand
35854070 : Maritimt forberedelseskursus
35854090 : Radiotelegrafist
35855005 : Trafikflyver
35855010 : Lufthavnsuddannelsen
35856005 : Vejgodstransportuddannelse
35856077 : Personbefordringsuddannelse
35856090 : Redder
35857005 : Transportuddannelse
35857007 : Lager- og terminaluddannelse
35857010 : Lokomotivfører
35857038 : Postuddannelse
35857051 : Havne- og terminaluddannelse
35857060 : Togklargøring
35857065 : Togbetjent
35900015 : Optometrist
35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
35901510 : Social- og sundhedshjælper mv.
35901560 : Barneplejerske
35902010 : Social- og sundhedsuddannelsen eud
35906010 : Tandklinikassistent
35906510 : Defektrice
35909510 : Hospitalsteknisk assistent
35909550 : Fodterapeut
35951010 : Sikkerhedsfunktionær
35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
35952010 : Konstabel, hæren
35952015 : Sergent, hæren
35952020 : Konstabel, søværnet
35952025 : Sergent, søværnet
35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
35952035 : Sergent, flyvevåbnet
35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 : Fagspecifikke kurser
39200090 : Pædagogik Indv.udd. efterudd.
39390090 : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
39530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
39540090 : Jern/metal Indv.udd. efterudd.
39550090 : Grafisk Indv.udd. efterudd.
39580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
39600090 : Service Indv.udd. efterudd.
39615410 : Metalindustrien, AMU ind.arb.
39615425 : Plastindustrien, AMU ind.arb.
39615815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
39615816 : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
39615817 : Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
39615818 : Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
39615819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
39615820 : Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
39615822 : Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
39615830 : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
39625410 : Jern- og metalindustrien, AMU metal
39625474 : Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
39635410 : Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
39643950 : Handel og administration, AMU hand/adm
39643965 : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
39643970 : Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
39643974 : Ledelse, AMU hand/adm
39643975 : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
39643985 : Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
39643986 : Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
39645521 : Grafisk produktion, AMU hand/adm
39645574 : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
39656050 : Urmageri, AMU service
39656051 : Optometri, AMU service
39656070 : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
39656075 : Teltmontage, AMU service
39656085 : Tandteknik, AMU service
39656090 : Frisør og kosmetik, AMU service
39656091 : Vaskeriindustri, AMU service
39665345 : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
39665346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
39665347 : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
39665348 : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
39665374 : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
39665390 : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
39675345 : El-teknik installation og service, AMU energi
39675370 : Skorstensfejerarbejde, AMU energi
39675440 : Vvs-installation og servicering, AMU energi
39685820 : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
39697515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
39698001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
39707515 : Kødbranchen, AMU lev.mid.
39707516 : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
39707555 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
39718005 : Erhvervsfiskere, AMU transp.
39718560 : Transportvirksomhed, AMU transp.
39722085 : Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
39729085 : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
39730099 : Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
39740098 : Fælleskataloget, AMU
39740099 : Individuel kompetenceafklaring, AMU
39750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
39765410 : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
39800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
39850090 : Transport mv. Indv.udd. efterudd.
39900090 : Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
39983950 : Handel og administration, sp.arb./fagl.
39983965 : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
39983974 : Ledelse, sp.arb./fagl.
39985344 : El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
39985345 : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
39985346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
39985347 : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
39985370 : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
39985410 : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
39985425 : Plastindustrien, sp.arb/fagl.
39985440 : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
39985474 : Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
39985521 : Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
39985574 : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
39985815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
39985816 : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
39985818 : Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
39985819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
39985820 : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
39985822 : Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
39985830 : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
39986050 : Urmageri, sp.arb./fagl.
39986051 : Optometri, sp.arb./fagl.
39986070 : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
39986085 : Tandteknik, sp.arb./fagl.
39986090 : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
39986091 : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
39987515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
39987516 : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
39987517 : Kødbranchen, sp.arb./fagl.
39987555 : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
39988001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
39988005 : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
39988560 : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
40201010 : Småbørnslærerinde
40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40204010 : Friluftsvejleder
40204020 : Almen uddannelse i sløjd
40204030 : Voksenunderviser
40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 : Voksenvejleder
40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
40204046 : Bevægelsespædagog
40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
40253010 : Multimediedesigner
40253020 : Mediekoordinator
40253030 : Mikroinstruktør
40253040 : Visualizer
40253050 : Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn.
40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk
40256124 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk
40256128 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk
40256132 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk
40256136 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk
40256140 : Erhvervssproglig grundstudium, tysk
40256148 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256152 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256156 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256160 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256164 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256168 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256172 : Erhverssprog administrativ, grundudd.
40256182 : Statsprøvet tolk
40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
40258406 : Korrespondent
40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, to sprog
40300010 : Forfatteruddannelsen
40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort videregående
40301010 : Kunsthåndværk u.n.a.
40301012 : Billedkunst
40301015 : Smykkeformgiver
40302012 : Præliminær organistuddannelse
40302013 : Musikprofil
40308010 : Restaureringstekniker
40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 : Socialforvaltning 1
40390077 : Socialforvaltning 2
40390078 : Skatteforvaltning 1
40390079 : Skatteforvaltning 2
40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort videregående
40391210 : Ejendomsmægler
40391510 : Markedsføringsøkonom
40391520 : Markedsøkonom
40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
40391530 : Akademiøkonom, markedsføring
40391810 : Handelsøkonom
40391820 : Akademiøkonom, handel
40391825 : Akademiøkonom. miljø og økonomi
40391839 : Akademiuddannelse, retail
40391850 : Eksportkonsulent
40391860 : Eksporttekniker
40391870 : Innovation og entrepreneurship
40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
40392110 : Eksportør, eksamineret
40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
40392640 : Akademiuddannelse uden profil
40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
40393010 : Administrationsøkonom
40393210 : Finansøkonom
40393220 : Akademiøkonom, handel fast ejendom
40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 : Finansiel videreuddannelse
40393505 : Revision
40393510 : Financial controller
40394010 : Datamatiker
40394020 : Datanom
40394030 : IT-administrator
40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
40394505 : Merkonom
40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40395110 : Serviceøkonom
40395120 : Akademiøkonon, service/hotel/turisme
40395140 : Hotel- og rejselivstekniker
40590010 : Teknisk u.n.a.
40590090 : Teknisk Indv.udd. kort videregående
40591005 : Teknonom
40592010 : Produktionsteknolog
40592030 : Maskintekniker
40592040 : Plasttekniker
40592050 : Kvalitets- og måletekniker
40592060 : Trætekniker
40592210 : Værkstedsfunktionær
40592410 : Installatør u.n.a.
40592420 : El-installatøruddannelse
40592430 : Gas- og vvs-tekniker
40592460 : Energiteknolog AK
40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
40592510 : IT- og elektronikteknolog
40592520 : Elektroniktekniker
40592530 : Automationsteknolog
40592610 : Autoteknolog
40593010 : Laborant
40593020 : Miljøtekniker
40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
40595015 : Miljøteknolog
40595020 : Byggetekniker
40595035 : Byggekoordinator
40595040 : Kort- og landmålingstekniker
40595510 : Maler, videreuddannelse
40598510 : Designteknolog
40598520 : Tekstil- og beklædningstekniker
40598530 : Modeltekniker og -konstruktør
40598712 : Driftsteknolog offshore
40599010 : E-designer
40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
40751010 : Procesteknolog
40751020 : Levnedsmiddeltekniker
40751030 : Mejeritekniker
40751040 : Laboratorie- og kemotekniker
40751050 : Food business engineer
40751055 : Ernæringsteknolog
40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
40756010 : Akademigastronom
40757010 : Husholdningstekniker
40757510 : Økonoma
40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort videregående
40802010 : Jordbrugsteknolog
40802020 : Jordbrugstekniker
40805210 : Vildtforvalter
40806040 : Fiskeriteknolog
40850010 : Transport mv. u.n.a.
40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
40852010 : Logistikøkonom
40852020 : Akademiøkonom, logistik
40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
40854010 : Vagtofficer
40854020 : Juniorofficer
40854050 : Skibsmaskinist
40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
40904510 : Kiropraktor, forskole
40906030 : Klinisk tandtekniker
40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
40906510 : Farmakonom
40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
40951510 : Fængselsfunktionær
40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50200010 : Pædagogisk u.n.a.
50200080 : Kursus, lærer-pædagog
50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 : Pædagogiske
50201010 : Pædagog, prof.bach.
50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 : Pædagogiske, diplomudd.
50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 : Pædagogik, diplomudd.
50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 : Dansk andetsprog for voksne
50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
50202025 : Den frie læreruddannelse
50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 : Speciallærer
50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
50205012 : Holistisk afspændingspædagog
50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
50253010 : Journalist, prof.bach.
50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 : Journalistik, diplomudd.
50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 : Kommunikation, prof.bach.
50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
50253510 : Bibliotekar
50253520 : Bibliotekar DB
50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
50257510 : Formidling af kunst og kultur, diplomudd.
50258410 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258435 : Erhvervssprog - IT markedskommunikation, prof.bach.
50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
50301510 : Design og business, prof.bach.
50302005 : Forskole - musikkonservatorium
50302010 : Klassisk, musiklærer
50302020 : Folkemusik
50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
50302040 : Music management, diplomudd.
50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302070 : Tonemester (gl.)
50303010 : Dans
50303015 : Danseformidling
50303020 : Dansepædagog
50304010 : Skuespiller
50304015 : Musicalperformer
50304020 : Scenografi
50304030 : Teaterteknik
50304031 : Teaterteknik, lys
50304040 : Teaterteknik, lyd
50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 : Teaterinstruktør
50304070 : Teaterteknik, regi
50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
50306005 : Film- tv- og videoproduktion
50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
50306012 : Fotograf - film og tv produktion
50306015 : Tonemester - film og tv produktion
50306020 : Instruktør - film og tv produktion
50306025 : Filmklipper - film og tv produktion
50306030 : Manuskriptuddannelse - film og tv produktion
50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
50306040 : Animationsuddannelse - film, tv og interaktive medier
50306045 : TV-uddannelse
50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 : Tv-tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50352010 : IT (DIT), diplomudd.
50352020 : Software, diplomudd.
50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
50353010 : Webudvikling, prof.bach.
50353011 : Webudvikling, diplomudd.
50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 : Legemsøvelser, faglærer
50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
50392905 : Skattefaglig diplomudd.
50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
50392920 : Inkasso, diplomudd.
50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
50393510 : Registreret revisor
50396100 : International hospitality management, prof.bach.
50396105 : HD-2.del u.n.a.
50396110 : HD-1.del
50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 : Marketing management, HD-2.del
50396122 : Merkantil, diplomudd.
50396123 : Supply chain management, HD-2.del
50396125 : Finansiering, HD-2.del
50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 : Forsikring, HD-2.del
50396135 : Organisation, HD-2.del
50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 : Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
50396155 : Informatik, HD-2.del
50396156 : Finans, prof.bach.
50396160 : Miljø-revision, HD-2.del
50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 : Ledelse, diplomudd.
50396166 : Vurdering, diplomudd.
50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 : Retail and key account, HD 2.del
50397010 : Turistfører, diplomudd.
50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 : Socialformidlerudd.
50397420 : Socialrådgiver, årskursus
50397430 : Social diplomuddannelse
50397435 : Socialformidling, diplomudd.
50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 : Krimonologi, diplomudd.
50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
50590005 : Teknisk u.n.a.
50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 : Teknologileder
50591030 : Projektledelse, diplomudd.
50591040 : Teknologisk, diplomudd.
50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
50591410 : Levnedsmiddelingeniør
50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 : Automation, diplomudd.
50592515 : IT, diploming.prof.bach.
50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 : Mekatronik, diplomingeniør prof.bach.
50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 : Vedligehold, diplomudd.
50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach
50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
50598010 : Grafonom
50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 : Media management (GÅU)
50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 : Årskursus, forbrugerøkonomi
50757016 : Årskursus i ernæring
50757020 : Klinisk diætist
50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 : Ernæring og sundhed, prof.bach.
50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 : Ernæringsdiplomudd.
50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
50802011 : Jordbrugsvirksomhed, prof.bach.
50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
50853010 : Maskinmester
50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50854030 : Maritim transport og skibsledelse, prof.bach.
50854035 : Seniorofficer (maritim transport)
50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
50900010 : Sundhed u.n.a.
50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
50903110 : Sygeplejerske, videreuddannelse
50903115 : Psykiatri, diplomudd.
50903116 : Familieterapi, diplomudd.
50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
50903136 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 : Hygiejnesygeplejerske
50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 : Anæstesisygeplejerske
50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 : Stråleterapi
50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
50903610 : Radiograf, prof.bach.
50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
50904810 : Bandagist, prof.bach.
50904910 : Optometrist, prof.bach.
50905010 : Jordemoder, prof.bach.
50906010 : Oral helse, diplomudd.
50906015 : Tandplejer, prof.bach.
50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
50952010 : Officer u.n.a
50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
5101010 : Vuggestue mv., førskoleuddannelser
5101020 : Børnehave mv.,førskoleudd.
60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
60250210 : Pædagogik, bach.
60250410 : Teologi, bach.
60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
60250430 : Religionshistorie, bach.
60250610 : Filosofi, bach.
60250612 : Anvendt filosofi, bach.
60250620 : Idehistorie, bach.
60250810 : Historie, bach.
60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
60251410 : Teatervidenskab, bach.
60251810 : Musik/Musikvidenskab, bach.
60252010 : Kunsthistorie, bach.
60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 : Designkultur, bach.
60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
60253015 : Medievidenskab, bach.
60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 : Kommunikation og IT, bach.
60253030 : Journalistik, bach.
60253040 : Multimedia, bach.
60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
60254010 : Klassisk filologi, bach.
60254210 : Dansk, bach.
60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
60254410 : Engelsk, bach.
60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
60254610 : Tysk, bach.
60254620 : Nederlandsk, bach.
60254810 : Fransk studier, bach.
60254820 : Italiensk, bach.
60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 : Rumænsk, bach.
60254850 : Portugisisk, bach.
60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 : Balkanstudier, bach.
60255210 : Indologi-indisk, bach.
60255230 : Semitisk, bach.
60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
60255406 : Kinastudier, bach.
60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 : Japanstudier, bach.
60255445 : Koreastudier, bach.
60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 : Tibetologi, bach.
60255610 : Finsk, bach.
60255620 : Ungarsk, bach.
60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 : Amerikanske studier, bach.
60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60257110 : Engelsk, bach.negot.
60257120 : Fransk, bach.negot.
60257130 : Spansk, bach.negot.
60257140 : Tysk, bach.negot.
60257150 : Arabisk, bach.negot.
60257155 : Kinesisk, bach.negot.
60257160 : Polsk, bach.negot.
60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 : Information management, bach.
60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 : Europæisk business, bach.
60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 : Kommunikation, bach.
60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
60258910 : Sprogvidenskab/lingvistik, bach.
60258915 : Indoeuropæisk, bach.
60258920 : Retorik, bach.
60258930 : Audiologopædi, bach.
60300010 : Designer u.n.a., bach.
60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
60300510 : Folkemusik, bach.
60301510 : Kirkemusik, bach.
60302520 : Tonemester, bach.
60302521 : Lydtekniker, bach.
60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 : Musikformidling, bach.
60302535 : Musikteori, bach.
60302540 : Music management, bach.
60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
60305010 : Komposition, bach.
60305015 : Sangskrivning, bach.
60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
60307010 : Billedkunst, bach.
60308010 : Konserveringsteknik u.n.a., bach.
60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
60351010 : Matematik, bach.
60351015 : Matematiske fag, bach.
60351020 : Matematik-økonomi, bach.
60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
60351045 : Anvendt matematik, bach.
60352010 : Datalogi, bach.
60352011 : Informationsteknologi, bach.
60352012 : Informatik (datalogi), bach.
60352015 : Medialogi,bach.
60352016 : Digitale medier og design, bach.
60352017 : Interaktionsdesign, bach.
60352020 : Softwareudvikling, bach.
60352025 : Naturvidenskab og IT, bach.
60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
60352510 : Statistik, bach.
60353010 : Forsikring, bach.
60354010 : Fysik, bach.
60354020 : Biofysik, bach.
60354030 : Geofysik, bach.
60354035 : Teknisk fysik, bach.
60354510 : Astronomi, bach.
60355010 : Kemi, bach.
60355015 : Kemi og teknologi, bach.
60355020 : Miljøkemi, bach.
60355025 : Medicinalkemi, bach.
60355030 : Biokemi, bach.
60356010 : Geografi, bach.
60356020 : Geografi-kultur, bach.
60356030 : Geografi-natur, bach.
60356040 : Geoinformatik, bach.
60356510 : Geologi, bach.
60357010 : Meteorologi, bach.
60357510 : Nanoteknologi, bach.
60357511 : Nanoscience, bach.
60358010 : Biologi, bach.
60358015 : Almen biologi, bach.
60358020 : Biologi, industribach.
60358024 : Naturressourcer, bach.
60358025 : Miljøbiologi, bach.
60358030 : Molekylærbiologi, bach.
60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 : Bioteknologi, bach.
60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
60392615 : Socialvidenskab, bach.
60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 : HA informatik
60396112 : HA sport management, bach.
60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 : HA erhvervsanalyse
60396125 : HA turisme
60396126 : HA international shipping, bach.
60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 : HA psykologi, bach.
60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 : HA international business, bach.
60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 : Business administration and sociology, bach.
60396138 : Organisatorisk læring, bach.
60396140 : HA japansk
60396141 : HA kinesisk
60396145 : HA erhvervsret
60396150 : HA datalogi
60396155 : HA matematik
60396160 : HA sprog
60396165 : HA kommunikation
60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
60396810 : Økonomi, bach.
60396815 : Miljøplanlægning, bach.
60397610 : Jura, bach.
60397810 : Statskundskab, bach.
60397815 : Samfundsfag, bach.
60397820 : Europæiske studier, bach.
60397825 : Public policy, bach.
60398010 : Sociologi, bach.
60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 : Etnologi europæisk, bach.
60398230 : Eskimologi, bach.
60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
60398610 : Psykologi, bach.
60398810 : Musikterapi, bach.
60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
60590015 : Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
60590510 : Teknoantropologi, bach.
60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 : Energi, bach.
60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 : Datateknik, bach.scient.
60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi),ing.bach.
60592550 : Produkt- og designpsykologi, bach.
60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 : Velfærdsteknologi, ingerniør bach.
60592565 : Energiteknologi, bach.
60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 : Kemiteknologi, bach.
60594030 : Miljøteknologi, bach.
60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 : Infrastruktur, bach.
60594520 : Bygningsdesign, bach.
60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
60596510 : Arkitekt, bach.
60597010 : Landinspektør, bach.
60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
60801010 : Veterinær, bach.
60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
60802010 : Landbrug, bach.
60802015 : Agrobiologi, bach.
60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
60804010 : Landskabsarkitektur, bach.
60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 : IT og sundhed, bach.
60900020 : Biomedicin, bach.
60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
60905210 : Biomekanik, bach.
60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
60905510 : Medicin, bach.
60906010 : Tandlæge, bach.
60906510 : Farmaceut, bach.
60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
65201015 : Pædagogik, kand.
65201025 : Dansk-pædagogik, kand.
65201030 : Didaktik, kand.
65201031 : IT-didaktisk design, kand.
65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 : Naturfagsundervisning, master
65201035 : Pædagogisk filosofi, kand.
65201036 : Uddannelse og læring, master
65201040 : Pædagogik, sidefag
65201045 : Pædagogisk antropologi, kand.
65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 : Psykologi-pædagogik, kand.
65201058 : Lifelong learning, kand.
65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 : Humanistisk-pædagogik, kand.
65201062 : Matematik-pædagogik, kand.
65201063 : Psykologi-pædagogik, kand.
65201065 : Pædagogik, supplering
65201070 : Pædagogisk sociologi, kand.
65201075 : Matematik-pædagogik, kand.
65201080 : Kandidatsupplering
65204005 : Sundhedspædagogik, master
65204010 : Læreprocesser (MLP), master
65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 : Sprogtilegnelse, master
65204015 : Pædagogisk IT, master
65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 : Naturfagenes didaktik, master
65204025 : Professionsudvikling, master
65204030 : Socialpædagogik, master
65204035 : Medborgerskab, master
65204040 : Interkulturel pædagogik, master
65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 : Gymnasiepædagogik, master
65204050 : Specialpædagogik, master
65204052 : Dansk som andetsprog, master
65204055 : Voksenuddannelse, master
65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 : Vejledning, master
65204070 : Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.
65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 : Humanistisk u.n.a., master
65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.
65250010 : Humanistisk palliation, master
65250011 : Sundhedsfremme, master
65250012 : Cand.phil. u.n.a.
65250016 : Mag.art. u.n.a.
65250020 : Humanistisk kombination, kand.
65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, kand.
65250028 : Kultur- og sprogmødestudier,kand.
65250030 : Migrationsstudier, kand.
65250032 : Humanistisk, sidefag
65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 : Humanistisk, supplering
65250044 : Humanistisk, supplering 2 år
65250048 : Humanistisk, basis
65250052 : Basisforløb, åben
65250054 : Informatik dansk-fremmedsprog, indledende fællessemester
65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1 år
65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1 år
65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
65250210 : Pædagogik, kand.
65250220 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 : Grundskoleundervisning, master
65250260 : Læring og forandringsprocesser, kand.
65250265 : International pædagogisk antropologi, kand.
65250405 : Teologi, kand.
65250407 : Præsteuddannelse af lærere
65250420 : Religion studier/videnskab,kand.2år
65250430 : Religion, kand.
65250450 : Religionssociologi, kand.
65250465 : Diakoni, kand.
65250470 : Europas religiøse rødder, kand.
65250610 : Filosofi, kand.
65250626 : Anvendt filosofi, kand.
65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
65250630 : Idehistorie, kand.
65250651 : Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
65250810 : Historie, kand.
65250825 : Informationsforvaltning, master
65250830 : Historiske specialer, åben
65250850 : Kvinde-teknologikultur,kand.
65251002 : Marinarkæologi, kand.
65251010 : Arkæologi klassisk, kand.
65251020 : Arkæologi forhistorisk, kand.
65251040 : Arkæologi middelalder, kand.
65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.
65251060 : Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
65251210 : Litteraturvidenskab, kand.
65251235 : Børnelitteratur, master
65251410 : Teatervidenskab, kand.
65251610 : Filmvidenskab, kand.
65251810 : Musik/Musikvidenskab, kand.
65252010 : Kunsthistorie, kand.
65252055 : Visuel kultur, kand.
65252060 : Kuratering, master
65252510 : Æstetisk kulturarbejde, kand.
65252525 : Turisme, kand.
65252530 : Kultur og kulturformidling, kand.
65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
65252550 : Køn og kultur, master
65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 : Oplevelsesøkonomi, kand.
65252562 : Designstudier, kand.
65252565 : Tværkulturelle studier, kand.
65252570 : Internationale studier, kand.
65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, kand.
65252610 : Designledelse, kand.
65253010 : Kommunikation, kand.
65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 : Kognition og kommunikation, kand.
65253014 : Cognition and communication, master
65253017 : Journalistik, kand.
65253018 : Journalistik, master
65253023 : European journalism, kand.
65253025 : Journalistik, kand.
65253026 : Kommunikation og IT, kand.
65253030 : Professionel kommunikation, master
65253031 : Cross-media communication, master
65253032 : Redaktionel ledelse, master
65253035 : Medievidenskab, kand.
65253038 : Language administration (MLA), master
65253039 : Multimedia arts (MMA), master
65253040 : Multimedia arts, kand.
65253045 : Performance-design, kand.
65253050 : Informatik, kand.
65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.
65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 : Bibliotekar, kand.
65254010 : Klassisk filologi, kand.
65254210 : Dansk, kand.
65254215 : Nordisk sprog og litteratur, kand.
65254221 : Dansk-nordisk, kand.
65254256 : Danskfagets didaktik, master
65254410 : Engelsk, kand.
65254610 : Tysk, kand.
65254640 : Nederlandsk, kand.
65254810 : Fransk studier, kand.
65254820 : Spansk og spanskamerikanske studier, kand.
65254840 : Italiensk, kand.
65254855 : Portugisisk, kand.
65254870 : Rumænsk, kand.
65254876 : Rumænsk, kand.
65255010 : Slavisk sprog og kultur, kand.
65255070 : Nygræsk, kand.
65255210 : Indologi-indisk, kand.
65255211 : Mellemøststudier, kand.
65255230 : Iransk, kand.
65255235 : Islamiske studier, kand.
65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255250 : Semitisk, kand.
65255406 : Kinastudier, kand.
65255410 : Østasiatisk sprog og kultur, kand.
65255430 : Japanstudier, kand.
65255445 : Koreastudier, kand.
65255450 : Indonesisk, kand.
65255451 : Asienstudier
65255454 : Thai, kand.
65255469 : Tibetologi, kand.
65255610 : Finsk, kand.
65255630 : Ungarsk, kand.
65255655 : Grønlandsk, kand.
65255670 : Afrikastudier, kand.
65255675 : Indiansk sprog og kultur, kand.
65255680 : Amerikanske studier, kand.
65255690 : Afrikansk områdestudie, bifag
65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., kand.
65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
65256155 : Translatør
65256160 : Engelsk, cand.ling.merc.
65256163 : Fransk, cand.ling.merc.
65256166 : Italiensk, cand.ling.merc.
65256168 : Erhvervssprog - internat. erhvervskommunikation, kand.
65256169 : Kommunikation, cand.ling.merc.
65256170 : Kommunikationsdesign, kand.
65256172 : Russisk, cand.ling.merc.
65256175 : Spansk, cand.ling.merc.
65256178 : Tysk, cand.ling.merc.
65256181 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256184 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256610 : Engelsk, cand.interpret.
65256620 : Fransk, cand.interpret.
65256630 : Spansk, cand.interpret.
65256640 : Tysk, cand.interpret.
65257110 : Engelsk, cand.negot.
65257120 : Fransk, cand.negot.
65257130 : Tysk, cand.negot.
65257140 : Spansk, cand.negot.
65257150 : Arabisk, cand.negot.
65257155 : Kinesisk, cand.negot.
65257160 : Polsk, cand.negot.
65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
65257310 : Konferencetolk
65258910 : Sprogvidenskab/lingvistik, kand.
65258939 : Indoeuropæisk, kand.
65258970 : Audiologopædi, kand.
65258977 : Sprogpsykologi, kand.
65258980 : Retorik, kand.
65258985 : Retorik og formidling, master
65259830 : Pædagogikum i religion
65259834 : Pædagogikum i historie
65259836 : Pædagogikum i oltidsk.
65259838 : Pædagogikum i dramatik
65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
65259842 : Pædagogikum i musik
65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 : Pædagogikum i latin
65259848 : Pædagogikum i græsk
65259850 : Pædagogikum i dansk
65259852 : Pædagogikum i engelsk
65259854 : Pædagogikum i tysk
65259856 : Pædagogikum i fransk
65259858 : Pædagogikum i spansk
65259860 : Pædagogikum i italiensk
65259862 : Pædagogikum i russisk
65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 : Musisk-æstetisk, sidefag
65300030 : Musisk-æstetisk, supplering
65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
65301012 : Designer, kand.
65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
65302210 : Kirkemusik, kand.
65302215 : Kirkemusik, master
65302310 : Folkemusik, kand.
65302520 : Tonemester, kand.
65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 : Musikformidling, kand.
65302535 : Musikteori, kand.
65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 : Musikformidling, master
65303510 : Instrumentalist/sanger, kand.
65303515 : Tidlig musik, kand.
65303540 : Instrumentalist/sanger, master
65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304025 : Musikpædagog, kand.
65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
65304030 : Elite sangpædagogik, master
65304070 : Børnemusik, master
65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
65304510 : Komposition, kand.
65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 : Rytmisk korledelse, master
65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 : Billedkunst, kand.
65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 : Kunstformidling
65308010 : Konservator u.n.a., kand.
65308020 : Konservator-kunst, kand.
65308030 : Konservator-kulturhistorisk, kand.
65308040 : Konservator-grafisk, kand.
65308050 : Konservator-monumentalkunst, kand.
65308060 : Konservator-naturhistorisk, kand.
65308070 : Museologi, master
65350005 : Mag.scient. u.n.a.
65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 : Naturvidenskab u.n.a., kand.
65350012 : Klimaforandringer, kand.
65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 : Naturvidenskab, sidefag
65350040 : Naturvidenskab, supplering
65350045 : Naturvidenskab, basis
65350046 : Naturvidenskab, grundudd. kand.
65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
65351005 : Matematik, kand.
65351025 : Matematik-økonomi, kand.
65351030 : Kryptologi, master
65351035 : Matematik, master
65351040 : Forsikringsmatematik, kand.
65351042 : Anvendt matematik, kand.
65351045 : Matematisk planlægning, kand.
65351050 : Matematisk modellering, master
65351055 : E-science, kand.
65352007 : IT - organisation, master
65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
65352009 : Softwareudvikling, master
65352010 : Datalogi, kand.
65352011 : Informatik (datalogi), kand.
65352012 : Maskinintelligens, kand.
65352013 : Datahåndtering, kand.
65352014 : Interaktionsdesign, kand.
65352027 : Medialogi, kand.
65352029 : It og kognition, kand.
65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 : Neuroscience og neuroimaging, kand.
65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 : Information technology (MI), master
65352050 : IT u.n.a., kand.
65352051 : IT (MIT), master
65352055 : IT software, kand.
65352058 : IKT og læring, master
65352060 : IT design, kommunikation og medie, kand.
65352061 : IT-produktudvikling, kand.
65352065 : IT elektronisk handel, kand.
65352070 : IT tværfaglig informatik, kand.
65352075 : Internetteknologi, kand.
65352079 : IT-handel, master
65352080 : Multimedia science, kand.
65352081 : Multimedia science (MMS), master
65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 : It-ledelse, master
65352085 : Multimedieteknologi, kand.
65352086 : Multimedieteknologi, master
65352087 : Design, kommunikation og medie, master
65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
65352510 : Statistik, kand.
65352530 : Anvendt statistik, master
65353010 : Forsikringsvidenskab, kand.
65354010 : Fysik, kand.
65354011 : Lysdesign, kand.
65354030 : Fysik, master
65354035 : Teknisk fysik, kand.
65354045 : Material science, master
65354050 : Biofysik, kand.
65354055 : Materialefysik - kemi, kand.
65354510 : Astronomi, kand.
65355010 : Kemi, kand.
65355030 : Medicinalkemi, kand.
65355045 : Vand og miljø, kand.
65355050 : Biokemi, kand.
65355055 : Miljøkemi, kand.
65355060 : Miljøstudier, master
65356010 : Geografi, kand.
65356025 : Integreret planlægning, master
65356055 : Technology management (MTM), master
65356510 : Geologi, kand.
65356530 : Geovidenskab, master
65357010 : Geofysik, kand.
65357070 : Geodæsi, kand.
65357510 : Nanoteknologi, kand.
65358010 : Biologi, kand.
65358034 : Miljøvidenskab, master
65358036 : Miljøbiologi, kand.
65358037 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, kand.
65358042 : Omics, kand.
65358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.
65358044 : Biokemi og molekylær biologi, kand.
65358048 : Molekylærbiologi, kand.
65358049 : Molekylær biomedicin, kand.
65358050 : Humanbiologi, kand.
65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 : Bioinformatik, kand.
65358056 : Scienceundervisning, master
65358060 : Miljørisiko, kand.
65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 : Naturforvaltning, landskab-biodiversitet-planlægn., kand.
65358082 : Biologi-bioteknologi, kand.
65358084 : Bioteknologi, kand.
65358086 : Medicinalbiologi, kand.
65358087 : Parasitologi, kand.
65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
65358510 : Idræt/Idræt og sundhed, kand.
65358515 : Idrætsteknologi, kand.
65358530 : Idræt og velfærd, master
65358535 : Fitness og træning, master
65359830 : Pædagogikum i matematik
65359832 : Pædagogikum i datalogi
65359834 : Pædagogikum i fysik
65359836 : Pædagogikum i kemi
65359838 : Pædagogikum i geografi
65359840 : Pædagogikum i biologi
65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 : Samfundsvidenskab kombination, kand.
65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, kand.
65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd. kand.
65390050 : Samfund, basis 1 år
65390055 : Uddannelsesvidenskab, kand.
65390060 : Samfund, basis
65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65392605 : Socialvidenskab, kand.
65392611 : Udsatte børn og unge, master
65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
65392620 : Miljøplanlægning, kand.
65392621 : Politik og international forvaltning, kand.
65392623 : Politik og administration, kand.
65392626 : Public governance (MPG), master
65392627 : Offentlig administration, kand.
65392629 : Offentlig ledelse, master
65392630 : Forvaltning og datalogi, kand.
65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 : Politivirksomhed, master
65392640 : Forvaltning, kand.
65392645 : Globalisering og integration, master
65392650 : Offentlig driftsøkonomi, kand.
65392660 : Moms og afgifter, master
65392665 : Skat, master
65396105 : Statsautoriseret revisor
65396107 : Erhvervsøkonomi og jura, kand.
65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 : International business and politics, kand.
65396114 : E-business, kand.
65396115 : Datalogi, cand.merc.
65396120 : Matematik, cand.merc.
65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
65396130 : Interpret, cand.merc.
65396133 : Psykologi, cand.merc.
65396135 : Japansk, cand.merc.
65396139 : Socialt entreprenørskab og management, kand.
65396140 : Revisorkandidat, kand.
65396141 : Bioentrepreneurskab, kand.
65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, kand.
65396143 : Rumlige design og samfund, kand.
65396144 : It, kommunikation og organisation, kand.
65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.
65396147 : Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 : Human resource management, kand.
65396151 : Management creative business processes, kand.
65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, kand.
65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 : Virksomhedsstudier, kand.
65396156 : Service management, kand.
65396157 : Virksomhedsledelse, kand.
65396158 : Transport og maritim management, master
65396159 : IT-ledelse, cand.IT
65396160 : Ledelsesudvikling, master
65396161 : Finansiel management, master
65396163 : Projektledelse, master
65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 : It, kommunikation og organisation, master
65396168 : Business administration executive (EMBA), master
65396169 : Knowledge management, master
65396170 : Business administration (MBA)
65396171 : Public administration (MPA), master
65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 : International virksomhedskommunikation, master
65396174 : Corporate communication, master
65396175 : Shipping og logistik, master
65396176 : Corporate performance, master
65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 : Byg (MBA), master
65396181 : Food - business administration (MBA), master
65396190 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396810 : Statsvidenskab, kand.
65396815 : Plan, by og proces, kand.
65396820 : Økonomi, kand.
65396830 : Modern economics, master
65397610 : Jura, cand.jur.
65397611 : Jura, cand.soc.
65397615 : International ret, økonomi og ledelse, kand.
65397620 : Konfliktmægling, master
65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
65397810 : Samfundsvidenskab, kand.
65397815 : Statskundskab, kand.
65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.
65397826 : Global udvikling, kand.
65397841 : Samfundsfag, kand.
65397863 : Globale studier, kand.
65397870 : Europastudier, master
65397872 : EU-studier, kand.
65397873 : International sikkerhed og folkeret, kand.
65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, kand.
65397875 : Public management (MPM), master
65397876 : Public quality management, master
65397877 : Evaluering, master
65397880 : Internationale udviklingsstudier, kand.
65397885 : Public policy (MPP), master
65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, kand.
65398010 : Sociologi, kand.
65398015 : Socialt arbejde, kand.
65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.
65398025 : Arbejdslivsstudier, kand.
65398030 : Social integration, master
65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 : Køn og velfærd, master
65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398045 : Kriminologi, kand.
65398050 : Kultursociologi, kand.
65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
65398065 : By, bolig og bosætning, kand.
65398210 : Antropologi, kand.
65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
65398225 : Sundhedsantropologi, master
65398227 : Antropologi og velfærd, master
65398230 : Etnologi-europæisk,kand.
65398245 : Anvendt kulturanalyse, kand.
65398250 : Eskimologi, kand.
65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, kand.
65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, kand.
65398295 : Kulturplanlægning, master
65398620 : Psykologi, kand.
65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 : Sociale interventionsstudier, kand.
65398655 : Organisationspsykologi, master
65398660 : Positiv psykologi, master
65398810 : Musikterapi, kand.
65398830 : Musikterapi, kand.
65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
65399832 : Pædagogikum i psykologi
65590005 : Teknisk u.n.a., kand.
65590007 : Teknisk u.n.a., master
65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.kand.
65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 : Teknisk kombination, kand.
65590030 : Teknisk, supplering
65590035 : Forretningsinnovation, kand.
65590040 : Management of technology, master
65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
65590510 : Teknoantropologi, kand.
65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
65591410 : Fødevareteknologi, civiling.
65591415 : Integrerede fødevarestudier, kand.
65591510 : Sundhedsteknologi, civiling.kand.
65591520 : Biomedicinsk teknik, kand.
65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling.
65592009 : Maritim teknologi, kand.
65592010 : Maskin, civiling.
65592011 : IT-produktdesign, civiling.kand.
65592012 : Energi, civiling.kand.
65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 : Vindenergi, civiling.
65592018 : Materialeteknologi, civiling.kand.
65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling.kand.
65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, kand.
65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling.kand.
65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 : Elektro, civiling.kand.
65592511 : Robotteknologi,civiling.kand.
65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.kand.
65592513 : Regulering og automation,civiling.kand.
65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.kand.
65592515 : Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.kand.
65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.kand.
65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.kand.
65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.kand.
65592520 : IT, civiling.kand.
65592521 : Matematik-teknologi, civiling.kand.
65592522 : Software engineering, civiling.kand.
65592523 : Informationsteknologi, civiling.kand.
65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 : Mobil internet communic. (MIC), master
65592526 : Sundhedsinformatik, master
65592527 : Transport og logistik, civiling.kand.
65592528 : Fysik og teknologi, civiling.kand.
65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.kand.
65592530 : Teknisk geologi, kand.
65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.kand.
65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling.kand.
65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
65592536 : Telekommunikation, civiling.kand.
65592537 : Digitale medieteknologier, civiling.
65592538 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 : Mekatronik, civiling.kand.
65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 : Fotonik, kand.
65592553 : Optik og elektronik, kand.
65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling.kand.
65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 : Energiteknologi, kand.
65594010 : Kemi, civiling.kand.
65594011 : Kemiteknik, civiling.kand.
65594020 : Miljø, civiling.kand.
65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling.kand.
65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling.
65594027 : Miljøteknologi, civiling.kand.
65594028 : Miljøteknologi, kand.
65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 : Bygning, civiling.kand.
65594515 : Bygning, civiling.kand.
65594520 : Anlæg,civiling.kand.
65594525 : Indeklima og energi, civiling.kand.
65594530 : Ledelse af byggeri, master
65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 : Byggeledelse, kand.
65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, kand.
65594534 : Bygningsdesign, civiling.
65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.kand.
65594536 : Byggeteknologi, civiling.kand.
65594537 : Bygningers energidesign, kand.
65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 : Veje og trafik, civiling.kand.
65594550 : Arktisk teknologi, master
65594555 : Brandsikkerhed, master
65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 : Vindenergi, master
65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 : Teknisk miljøledelse, master
65594566 : Miljø- og energiret, master
65594567 : Bygningsfysik, master
65594570 : Byggeri, civiling.kand.
65594571 : Bæredygtig energi, civiling.
65594572 : Bæredygtig byudvikling, kand.
65594573 : Sikkerhed og risikostyring, kand.
65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 : Bygningsinformatik, kand.
65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 : Farmateknologi, civiling.kand.
65595510 : Bioteknologi, civiling.kand.
65595511 : Bioteknologi, master
65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.kand.
65595513 : Kemi og bioteknologi, kand.
65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.kand.
65596005 : Arkitektur, civiling.kand.
65596015 : Design og innovation, civiling.kand.
65596020 : Industrielt design, civiling.kand.
65596025 : Urbant design, civiling.kand.
65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.2år
65596030 : Globalt systemdesign, kand.
65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 : Service systems design, kand.
65596045 : Bæredygtigt design, civiling.
65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
65596510 : Arkitekt, kand.
65597010 : Landinspektør, kand.
65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.kand.
65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.kand.
65597513 : Nanobioteknologi, civiling.kand.
65750010 : Levnedsmiddelvidenskab u.n.a., kand.
65750012 : Brygmester
65750015 : Process analytical technology, kand.
65750020 : Mejeribrug, kand.
65750025 : Animal-derived foods, kand.
65750030 : Humanernæring, kand.
65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 : Klinisk ernæring, kand.
65750040 : Gastronomi og sundhed, kand.
65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 : Kombineret (KVL), kand.
65800015 : Miljøkemi og sundhed, kand.
65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65801010 : Veterinærvidenskab, kand.
65801015 : Husdyrvidenskab, kand.
65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
65802010 : Landbrug, kand.
65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 : Agrobiologi, kand.
65802030 : Jordbrug, natur og miljø, kand.
65803220 : Jordbrugsøkonomi, kand.
65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
65804010 : Landskabsarkitektur, kand.
65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
65805010 : Skovbrug, kand.
65805015 : Forests and livelihoods, kand.
65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 : IT og sundhed, kand.
65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
65901010 : Folkesundhedsvidenskab, kand.
65901011 : Public health (MPH), master
65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kand.
65901013 : Health care IT, master
65901014 : Sexologi, master
65901015 : Gerontologi, master
65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
65901023 : Ergoterapi, kand.
65901024 : Jordemodervidenskab, kand.
65901025 : Rehabilitering, master
65901026 : Fysioterapi, kand.
65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, kand.
65901029 : Biomedicin, kand.
65901035 : International health, master
65901040 : Katastrofehåndtering, master
65901045 : Global sundhed, kand.
65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 : Humanistisk palliation, master
65903010 : Sygeplejevidenskab, kand.
65903015 : Sygepleje, kand.
65903030 : Klinisk sygepleje, master
65903031 : Klinisk sygepleje, kand.
65905210 : Biomekanik, kand.
65905510 : Læge, kand.
65905515 : Læge B-autoriseret
65906010 : Tandlæge, kand.
65906510 : Farmaci, kand.
65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 : Medicinalkemi, kand.
65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 : Medicinske specialer
65907030 : Kirurgiske specialer
65907040 : Specialer i narkose og røntgen
65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 : Specialer i sundhedsadministration
65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
65952005 : Officer u.n.a.
65952020 : Officer, hæren
65952030 : Officer, søværnet
65952040 : Officer, flyvevåbnet
70020090 : Forskeruddannelse u.n.a. Indv.udd, ph.d.
70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
70201010 : Pædagogik, ph.d.
70250005 : Dr. phil.
70250010 : Teologi, ph.d.
70250020 : Filosofi, lic.phil.
70250030 : Forskningsbibliotekar
70250035 : Dr.ling.merc.
70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
70253010 : Kommunikation, ph.d.
70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
70302020 : Komposition, solist
70302025 : Orkesterdirigent
70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
70308010 : Konservator, ph.d.
70350005 : Dr.scient.
70350010 : Naturvidenskab, ph.d.
70350020 : Matematik-økonomi, ph.d.
70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.
70390008 : Dr.polit.
70390010 : Statsvidenskab, ph.d.
70390013 : Dr.oecon.
70390015 : Økonomi, ph.d.
70390018 : Dr.jur.
70390020 : Jura, ph.d.
70390025 : Statskundskab, ph.d.
70390030 : Sociologi, ph.d.
70390035 : Antropologi, ph.d.
70390040 : Kultursociologi, ph.d.
70390045 : Psykologi, ph.d.
70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.
70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70590005 : Dr.techn.
70590010 : Teknik, ph.d.
70590020 : Arkitekt, ph.d.
70590030 : Landinspektør, lic.geom.
70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
70800005 : Dr.agro.
70800010 : Veterinær-og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 : Dr.med.vet.
70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.
70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70900005 : Dr.med.
70900010 : Lægevidenskab, ph.d.
70900070 : Dr.odont.
70900075 : Tandlæge, ph.d.
70900080 : Dr.pharm.
70900085 : Farmaceut, ph.d.
70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.
90309910 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
90309920 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
90309930 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
95309910 : Afbrudt
96309910 : Igang
97309910 : Ikke igang
99999998 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
99999999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

10 : Grundskole
15 : Forberedende uddannelser
20 : Almengymnasiale uddannelser
25 : Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 : Erhvervsfaglige grundforløb
35 : Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
39 : Efteruddannelse af specialarb/faglærte
40 : Korte videregående uddannelser
5 : Førskoleuddannelser
50 : Mellemlange videregående uddannelser
60 : Bachelor
65 : Lange videregående uddannelser
70 : Forskeruddannelser
90 : Uoplyst
95 : Afbrudt
96 : Igang
97 : Ikke igang
99 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

1001 : Ingen uddannelse
1002 : Grundskole til og med 6. klasse
1003 : 7.-10/11. klasse
1005 : Almene voksenuddannelser
1006 : Danskundervisning ved sprogcentre
1510 : Almene forløb
1511 : Erhvervsrettede forløb
1512 : Danskundervisning ved sprogcentre
2015 : Gymnasiet
2016 : Hf
2017 : Studenterkurser
2018 : Adgangskurser - videregående udd.
2539 : Hhx
2551 : Htx
2554 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
2559 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
3039 : Det merkantile område
3040 : Teknologi og kommunikation
3042 : Bygge og anlæg
3044 : Håndværk og teknik
3046 : Fra jord til bord
3048 : Mekanik, transport og logistik
3049 : Service
3050 : Sundhed, omsorg og pædagogik
3059 : Teknik
3520 : Pædagogisk
3539 : Handel og kontor
3553 : Bygge og anlæg
3554 : Jern og metal
3555 : Grafisk
3558 : Teknik og industri i øvrigt
3560 : Service
3575 : Levnedsmiddel og husholdning
3580 : Jordbrug og fiskeri
3585 : Transport mv.
3590 : Sundhed
3595 : Sikkerhed
3597 : Ikke områdespecifikke uddannelser
3920 : Pædagogisk
3939 : Handel og kontor
3953 : Bygge og anlæg
3954 : Jern og metal
3955 : Grafisk
3958 : Teknik og industri i øvrigt
3960 : Service
3961 : Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
3962 : Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
3963 : Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
3964 : Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
3965 : Serviceerhvervenes euu
3966 : Euu for bygge/anlæg og industri
3967 : Euu for tekniske installationer og energi
3968 : Træets uddannelser
3969 : Mejeri- og Jordbrugets euu
3970 : Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
3971 : Transporterhvervets uddannelsesråd
3972 : Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
3973 : Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
3974 : Øvrige kurser, AMU
3975 : Levnedsmiddel og husholdning
3976 : Euu f. rustfrit område
3980 : Jordbrug og fiskeri
3985 : Transport mv.
3990 : Sundhed
3998 : Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
4020 : Pædagogisk
4025 : Formidling og erhvervssprog
4030 : Kunstnerisk
4039 : Samfundsfaglig
4059 : Teknisk
4075 : Levnedsmiddel og husholdning
4080 : Jordbrug og fiskeri
4085 : Transport mv.
4090 : Sundhed
4095 : Politi og forsvar
4097 : Ikke områdespecifikke uddannelser
5020 : Pædagogisk
5025 : Formidling og erhvervssprog
5030 : Kunstnerisk
5035 : Naturvidenskabelig
5039 : Samfundsvidenskabelig
5059 : Teknisk
5075 : Levnedsmiddel og ernæring
5080 : Jordbrug og fiskeri
5085 : Transport mv.
5090 : Sundhed
5095 : Politi og forsvar
510 : Førskoleuddannelser
6002 : Bachelor u.n.a.
6025 : Humanistisk
6030 : Kunstnerisk
6035 : Naturvidenskabelig
6039 : Samfundsvidenskabelig
6059 : Teknisk
6075 : Levnedsmiddel og ernæring
6080 : Jordbrugsvidenskabelig
6090 : Sundhed
6502 : Kandidat u.n.a.
6520 : Pædagogisk
6525 : Humanistisk og teologisk
6530 : Kunstnerisk
6535 : Naturvidenskabelig
6539 : Samfundsvidenskabelig
6559 : Teknisk
6575 : Levnedsmiddel og ernæring
6580 : Jordbrugsvidenskabelig
6590 : Sundhed
6595 : Forsvar
7002 : Forskerudd. u.n.a.
7020 : Pædagogisk
7025 : Humanistisk og teologisk
7030 : Kunstnerisk
7035 : Naturvidenskabelig
7039 : Samfundsvidenskabelig
7059 : Teknisk
7080 : Jordbrugsvidenskabelig
7090 : Sundhed
9030 : Uoplyst
9530 : Afbrudt
9630 : Igang
9730 : Ikke igang
9999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

100110 : Ingen uddannelse Indv.udd.
100200 : Grundskole til og med 6. årgang
100205 : Børnehaveklasse
100210 : 1. årgang
100220 : 2. årgang
100230 : 3. årgang
100240 : 4. årgang
100250 : 5. årgang
100260 : 6. årgang
100300 : Grundskole 7.-10. årgang
100310 : 7. årgang
100320 : 8. årgang
100330 : 9. årgang
100340 : 10./11. årgang
100510 : Forberedende voksenuddannelse
100520 : Almen voksenuddannelse
100610 : Danskundervisning dansk 1-2
100620 : Danskundervisning for udlændinge
151005 : Daghøjskoler
151010 : Folkehøjskoler mv.
151020 : Tekniske enkeltfag
151030 : Særlige ungdomsuddannelser
151105 : Kurser for unge og ledige
151110 : Kurser for langtidsledige
151115 : Kurser for kvinder
151120 : Kurser for indvandrere
151125 : Inspirationskurser
151130 : Specialklassekurser
151140 : Hi handel introduktion
151145 : Ti teknisk introduktion
151150 : TF-kurser mv.
151155 : Social og sundhed
151160 : Husholdningskurser
151165 : Produktionsskoler
151201 : Danskundervisning dansk 3
201500 : Studentereksamen u.n.a.
201510 : 1. g
201520 : 2. g
201530 : 3. g
201580 : Gymnasiet
201620 : 1. hf
201630 : 2. hf
201635 : 3. hf
201680 : Hf 2-årig
201683 : Hf 3-årig
201685 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
201720 : Studenterkurser 1. år
201730 : Studenterkurser 2. år
201780 : Studenterkurser
201810 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
201820 : Adgangskurser - videregående udd. flygtning
253900 : Hhx
255100 : Htx
255410 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255905 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255910 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
303903 : Det merkantile område
304010 : Teknologi og kommunikation
304210 : Bygge og anlæg
304410 : Håndværk og teknik
304610 : Fra jord til bord
304810 : Mekanik, transport og logistik
304910 : Service
305010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
305900 : Teknisk forløb u.n.a.
352000 : Pædagogisk u.n.a.
352010 : Pædagogisk grunduddannelse
353900 : Handel og administration u.n.a.
353904 : Handel og kontor, individuel eud
353906 : Detailhandel
353909 : Engroshandel
353926 : Kontor generelt
353929 : Tolduddannelser
353932 : Finans
353935 : Eventkoordinator
353940 : IT
355300 : Bygge og anlæg u.n.a.
355315 : Murer mv.
355320 : Brolægger mv.
355325 : Stenhugger
355335 : Tømrer mv.
355340 : Snedker mv.
355350 : Gas- og vvs-teknik
355355 : Maler mv.
355365 : Elektriker
355375 : Bygge og anlæg i øvrigt
355400 : Jern og metal u.n.a.
355430 : Smede- og skibstekniske uddannelser
355435 : Ædelsmed
355440 : Skibstømrer mv.
355450 : Maskinarbejder mv.
355460 : Mekaniker mv.
355470 : Elektronik
355475 : Teknologi og kommunikation
355480 : Automatik- og datamekaniker
355490 : Plast og proces
355500 : Grafisk u.n.a.
355510 : Grafiker mv.
355520 : Digital media
355530 : Grafisk i øvrigt
355560 : Tv, film og video
355570 : Fotograf
355800 : Teknik og industri u.n.a.
355830 : Assistent indenfor teknik
355850 : Keramik og porcelæn
355860 : Glas
355880 : Beklædning
355890 : Tekstil
356000 : Service u.n.a.
356010 : Service, individuel eud
356020 : Urmager
356050 : Frisør, wellness mv.
356080 : Sundhedshjælpemidler
356090 : Anden service
357500 : Levnedsmiddel u.n.a.
357515 : Mejeriuddannelser
357540 : Slagter mv.
357545 : Bager mv.
357555 : Ernærings- og serviceassistent mv.
357560 : Kok mv.
357562 : Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
357565 : Tjener mv.
357580 : Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
358000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
358010 : Veterinærsygepleje
358020 : Dyrepasser og landbrug i øvrigt
358025 : Landmand
358030 : Landmand efteruddannelse
358040 : Gartneri
358045 : Gartner efteruddannelse
358048 : Greenkeeper mv
358050 : Skovbrug mv.
358052 : Herregårdsskytte
358055 : Skovbrug efteruddannelse
358060 : Fiskeri
358500 : Transport og logistik u.n.a.
358540 : Søfart
358550 : Luftfart
358560 : Chauffør og redder
358570 : Transport og lager i øvrigt
359000 : Social og sundhed u.n.a.
359015 : Social- og sundhedshjælper
359020 : Social- og sundhedsassistent
359060 : Tandbehandling
359065 : Defektrice
359095 : Sundhed i øvrigt
359510 : Sikkerhedsfunktionær
359520 : Forsvar
359797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
392000 : Pædagogisk u.n.a.
393900 : Handel og kontor u.n.a.
395300 : Bygge og anlæg u.n.a.
395400 : Jern og metal u.n.a.
395500 : Grafisk u.n.a.
395800 : Teknik og industri u.n.a.
396000 : Service u.n.a.
396154 : Jern og metal, AMU ind.arb.
396158 : Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb.
396254 : Jern og metal, AMU metal
396354 : Jern og metal, AMU ind/metal
396439 : Handel og kontor, AMU hand/adm
396455 : Grafisk, foto, film, tv mv. AMU hand/adm
396560 : Service, AMU service
396653 : Bygge og anlæg, AMU byg/ind
396753 : Bygge og anlæg, AMU energi
396754 : Jern og metal, AMU energi
396858 : Teknik og industri i øvrigt, AMU træind.
396975 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU mej/jord
396980 : Jordbrug og fiskeri, AMU mej/jord
397075 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU lev.mid.
397180 : Jordbrug og fiskeri, AMU transp.
397185 : Transport mv., AMU transp.
397220 : Pædagogisk, AMU pæd/soc
397290 : Sundhed, AMU pæd/soc
397300 : Øvrige kurser, AMU energi/byg
397400 : AMU udd., fælleskatalog-indiv.komp.afklaring
397500 : Levnedsmiddel u.n.a.
397654 : Rustfri stålindustri, AMU rustfri
398000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
398500 : Transport og logistik u.n.a.
399000 : Social og sundhed u.n.a.
399839 : Handel og kontor, sp.arb./fagl.
399853 : Bygge og anlæg, sp.arb./fagl.
399854 : Jern og metal, sp.arb./fagl.
399855 : Grafisk, foto, film, tv mv., sp.arb./fagl.
399858 : Teknik og industri i øvrigt, sp.arb./fagl.
399860 : Service, sp.arb./fagl.
399875 : Levnedsmiddel og husholdning, sp.arb./fagl.
399880 : Jordbrug og fiskeri, sp.arb./fagl.
399885 : Transport mv., sp.arb./fagl.
402010 : Pædagogiske
402040 : Pædagogisk erhvervsrettede
402500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
402530 : Mediedesign, kommunikation og formidling
402561 : 1 erhvervssprog
402584 : Flere erhvervssprog
403000 : Kunstnerisk u.n.a.
403010 : Kunsthåndværk/Design
403020 : Musik
403080 : Museum
403900 : Samfundsfaglig u.n.a.
403912 : Ejendomsmægler
403915 : Markedsføringsøkonomi
403918 : Handelsøkonomi
403921 : Eksportør, eksamineret
403926 : Administration generelt
403930 : Administrationsøkonomi
403932 : Finansøkonomi
403935 : Revision
403940 : IT
403945 : Merkonom
403947 : Akademimerkonom
403951 : Serviceøkonomi
405900 : Teknisk u.n.a.
405910 : Teknonom
405920 : Produktions- og maskinteknologi
405922 : Værkstedsfunktionær
405924 : Installationsteknologi
405925 : IT- og elektronikteknologi
405926 : Autoteknologi
405930 : Laboratorie- og bioteknologi
405950 : Bygge- og anlægsteknik
405955 : Maler videreuddannelse
405985 : Designteknologi
405987 : Teknisk offshore
405990 : E-designer
407500 : Levnedsmiddel u.n.a.
407510 : Proces- og fødevareteknologi
407550 : Ernæring
407560 : Gastronomi - videregående
407570 : Husholdningsteknik
407575 : Økonoma
408000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
408020 : Jordbrugsteknologi
408052 : Vildtforvaltning
408060 : Fiskeri
408500 : Transport og logistik u.n.a.
408520 : Logistik
408540 : Søfart
408560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
409000 : Social og sundhed u.n.a.
409045 : Fysiurgisk
409060 : Tandpleje
409065 : Farmakonom
409500 : Politi og forsvar u.n.a.
409515 : Fængsel
409797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
502000 : Pædagogisk u.n.a.
502010 : Pædagog mv.
502020 : Folkeskolelærer mv.
502030 : Tekstile fag og formidling
502040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
502050 : Holistisk afspændingspædagogik
502500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
502530 : Journalistik og kommunikation
502535 : Bibliotek
502561 : 1 erhverssprog
502575 : Tværfaglig diplomuddannelse
502584 : Flere erhvervssprog
503000 : Kunstnerisk u.n.a.
503015 : Design og business
503020 : Musikkonservatorie
503030 : Dans
503040 : Skuespil og teaterteknik
503050 : Billedkunst
503060 : Film-, tv- og videoproduktion
503500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
503520 : Datalogi
503530 : Webudvikling
503585 : Idræt
503900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
503915 : Handel og markedsføring
503921 : Eksport og teknologi
503929 : Offentlig administration
503930 : Sportsmanagement
503935 : Revision
503961 : Økonomi/Ledelse
503970 : Turisme
503974 : Socialrådgivning og -formidling
503975 : Tværfaglig diplomuddannelse
505900 : Teknisk u.n.a.
505910 : Teknisk ledelse
505912 : Eksport
505914 : Levnedsmiddelteknologi
505915 : Sundheds- og omsorgsteknologi
505916 : Skov- og landskab
505920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
505925 : Elektroteknik-IT
505930 : Kemi
505945 : Bygnings- og anlægsteknik
505950 : Bygningskonstruktion
505960 : Design - innovation
505980 : Grafisk tekniske uddannelser
505987 : Teknisk offshore
507500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
507570 : Ernæring
508000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
508020 : Jordbrugsvirksomhed
508040 : Gartnerividenskab
508500 : Transport mv. u.n.a.
508530 : Maskinteknisk ledelse og drift
508540 : Maritim transport og skibsledelse
508560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
509000 : Sundhed u.n.a.
509010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik
509025 : Bioanalytiker
509030 : Sygepleje
509031 : Sygepleje videregående
509036 : Radiograf
509040 : Ergoterapi
509045 : Fysioterapi
509047 : Ergo- fysioterapi videreuddannelse
509048 : Bandagist
509049 : Optometrist
509050 : Jordemoder
509060 : Tandpleje
509500 : Forsvar u.n.a.
509510 : Politi
509520 : Officer
51010 : Førskoleuddannelser
600200 : Bachelor u.n.a.
602500 : Humanistisk u.n.a.
602502 : Humanistisk pædagogik
602504 : Teologi og religion
602506 : Filosofi
602508 : Historie
602510 : Arkæologi og oldtidskultur
602512 : Litteraturvidenskab
602514 : Teatervidenskab
602518 : Musikvidenskab
602520 : Kunsthistorie
602526 : Designkultur og -økonomi
602530 : Journalistik og medievidenskab
602535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
602540 : Klassisk sprog
602542 : Dansk-nordisk
602544 : Engelsk
602546 : Germansk i øvrigt
602548 : Romansk
602550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
602552 : Orientalsk
602554 : Asiatisk
602556 : Øvrige sprog
602560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
602571 : Erhvervssprog 1 sprog, negot.
602584 : Erhvervssprog kombineret
602589 : Sprogvidenskab mv.
603000 : Kunstnerisk u.n.a.
603005 : Folkemusik
603015 : Kirkemusik
603025 : Musikuddannelser i øvrigt
603035 : Instrumentalist og sanger
603040 : Musikpædagogik
603045 : Musik og bevægelse/performance
603050 : Komposition og sangskrivning
603055 : Musik-, kor- og ensembleledelse
603070 : Bildende kunst
603080 : Museum
603500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
603510 : Matematik
603520 : Datalogi-IT
603525 : Statistik
603530 : Forsikringsvidenskab
603540 : Fysik
603545 : Astronomi
603550 : Kemi
603560 : Geografi
603565 : Geologi
603570 : Meteorologi
603575 : Nanoteknologi
603580 : Biologi
603585 : Idræt
603900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
603926 : Administration og forvaltning
603961 : Erhvervsøkonomi HA
603968 : Samfundsøkonomi
603976 : Jura
603978 : Politologi
603980 : Sociologi
603982 : Antropologi og kulturanalyse
603984 : Kognitionsvidenskab
603986 : Psykologi
603988 : Musikterapi
605900 : Teknisk u.n.a.
605905 : Teknisk-videnskabelige
605915 : Sundhedsteknologi
605920 : Maskinteknik
605925 : Elektroteknik-IT
605940 : Kemiteknik
605945 : Bygge- og anlægsteknik
605950 : Medicin og teknologi
605955 : Bioteknologi
605960 : Design - innovation
605965 : Arkitekt
605970 : Geoteknologi
605975 : Nanoteknologi
607500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
608000 : Naturressourcer u.n.a.
608010 : Veterinær
608020 : Landbrugsvidenskab
608032 : Jordbrugsøkonomi
608040 : Gartnerividenskab
608050 : Skovbrugsvidenskab
609000 : Sundhed u.n.a.
609052 : Biomekanik
609055 : Lægevidenskab
609060 : Tandlæge
609065 : Farmaci - lægemiddelvidenskab
650200 : Kandidat u.n.a.
652000 : Pædagogisk u.n.a.
652010 : Pædagogik, faglig
652040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
652500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
652502 : Humanistisk pædagogik
652504 : Teologi og religion
652506 : Filosofi
652508 : Historie
652510 : Arkæologi og oldtidskultur
652512 : Litteraturvidenskab
652514 : Teatervidenskab
652516 : Filmvidenskab
652518 : Musikvidenskab
652520 : Kunsthistorie
652525 : Kulturstudier og turisme
652526 : Designledelse
652530 : Journalistik og kommunikation
652535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
652540 : Klassisk sprog
652542 : Dansk-nordisk
652544 : Engelsk
652546 : Germansk i øvrigt
652548 : Romansk
652550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
652552 : Orientalsk
652554 : Asiatisk
652556 : Øvrige sprog
652560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
652561 : Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
652566 : Cand.interpret.
652571 : Cand.negot.
652573 : Konferencetolk
652589 : Sprogvidenskab
652598 : Pædagogikum, humanistisk
653000 : Kunstnerisk u.n.a.
653010 : Kunsthåndværk/Design
653019 : Musikuddannelse u.n.a.
653022 : Kirkemusik
653023 : Folkemusik
653025 : Musikuddannelser i øvrigt
653030 : Rytmisk musik
653035 : Instrumentalist og sanger
653040 : Musikpædagogik
653042 : Musik og bevægelse/performance
653045 : Komposition og sangskrivning
653047 : Musik-, kor- og ensembleledelse
653050 : Bildende kunst
653080 : Museum
653500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
653510 : Matematik
653520 : Datalogi-IT
653525 : Statistik
653530 : Forsikringsvidenskab
653540 : Fysik
653545 : Astronomi
653550 : Kemi
653560 : Geografi
653565 : Geologi
653570 : Geofysik
653575 : Nanoteknologi
653580 : Biologi
653585 : Idræt
653598 : Pædagogikum, naturvidenskabelig
653900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
653926 : Administration og forvaltning
653961 : Erhvervsøkonomi og ledelse
653968 : Samfundsøkonomi
653976 : Jura
653978 : Politologi
653980 : Sociologi
653982 : Antropologi og kulturanalyse
653986 : Psykologi
653988 : Musikterapi
653998 : Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
655900 : Teknisk u.n.a.
655905 : Teknisk-videnskabelig u.n.a.
655910 : Teknisk ledelse
655914 : Fødevareteknologi
655915 : Sundhedsteknologi
655920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
655925 : Elektroteknik-IT
655940 : Kemiteknik
655945 : Bygge- og anlægsteknik
655950 : Medicin-teknologi
655955 : Bioteknologi
655960 : Design - innovation
655965 : Arkitekt
655970 : Geoteknologi
655975 : Nanoteknologi
657500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
658000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
658010 : Veterinær
658020 : Landbrugsvidenskab
658032 : Jordbrugsøkonomi
658040 : Gartnerividenskab
658050 : Skovbrugsvidenskab
659000 : Sundhed u.n.a.
659010 : Sundhedsvidenskab
659030 : Sygeplejevidenskab
659052 : Biomekanik
659055 : Medicin
659060 : Tandlæge
659065 : Farmaci
659070 : Speciallæger og specialtandlæger
659500 : Forsvar u.n.a.
659520 : Officer
700200 : Forskerudd. u.n.a.
702000 : Pædagogisk u.n.a.
702010 : Pædagogik
702500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
702530 : Kommunikation
703000 : Kunstnerisk u.n.a.
703020 : Musik
703080 : Museum
703500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
703900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
705900 : Teknisk u.n.a.
708000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
709000 : Sundhed u.n.a.
903099 : Uoplyst
953099 : Afbrudt
963099 : Igang
973099 : Ikke igang
999999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

05 : Førskoleuddannelser
0510 : Førskoleuddannelser
051010 : Førskoleuddannelser
05101010 : Vuggestue mv., førskoleuddannelser
05101020 : Børnehave mv.,førskoleudd.
10 : Grundskole
1001 : Ingen uddannelse
100110 : Ingen uddannelse Indv.udd.
10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
1002 : Grundskole til og med 6. klasse
100200 : Grundskole til og med 6. årgang
10020080 : Grundskole til og med 6. klasse
10020090 : 1-6 år Indv.udd.
100205 : Børnehaveklasse
10020510 : Børnehaveklasse
100210 : 1. årgang
10021010 : 1. klasse
100220 : 2. årgang
10022010 : 2. klasse
100230 : 3. årgang
10023010 : 3. klasse
100240 : 4. årgang
10024010 : 4. klasse
100250 : 5. årgang
10025010 : 5. klasse
100260 : 6. årgang
10026010 : 6. klasse
1003 : 7.-10/11. klasse
100300 : Grundskole 7.-10. årgang
10030080 : Grundskole 7.-10. klasse
10030081 : Grundskole 7.-9. klasse
10030082 : Grundskole 10.-11. klasse
10030085 : Efterskoler
10030086 : Efterskoler 8.-9. klasse
10030087 : Efterskoler 10.-11. klasse
10030090 : 7-8 år Indv.udd.
10030091 : 9-10 år Indv.udd.
100310 : 7. årgang
10031010 : 7. klasse
100320 : 8. årgang
10032010 : 8. klasse
10032020 : 1. real
10032030 : 8. klasse, efterskole
100330 : 9. årgang
10033010 : 9. klasse
10033020 : 2. real
10033030 : 9. klasse, efterskole
100340 : 10./11. årgang
10034010 : 10. klasse
10034020 : 3. real
10034030 : 10. klasse, efterskole
1005 : Almene voksenuddannelser
100510 : Forberedende voksenuddannelse
10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
100520 : Almen voksenuddannelse
10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
1006 : Danskundervisning ved sprogcentre
100610 : Danskundervisning dansk 1-2
10061005 : Dansk 1
10061010 : Dansk 2
100620 : Danskundervisning for udlændinge
10062005 : Dansk uoplyst
15 : Forberedende uddannelser
1510 : Almene forløb
151005 : Daghøjskoler
15100510 : Daghøjskoler
151010 : Folkehøjskoler mv.
15101010 : Ungdomshøjskolekursus, alment
15101020 : Ungdomshøjskolekursus, andre
15101030 : Folkehøjskolekursus, alment
15101040 : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
15101050 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
15101060 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
15101070 : Folkehøjskolekursus for handicappede
15101080 : Folkehøjskolekursus for pensionister
15101090 : Folkehøjskolekursus, andre
151020 : Tekniske enkeltfag
15102010 : Tx-enkeltfag
151030 : Særlige ungdomsuddannelser
15103010 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
15103015 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
1511 : Erhvervsrettede forløb
151105 : Kurser for unge og ledige
15110510 : AMU erhv.intro., kurser for 10. klasse
15110520 : AMU erhv.intro., kurser for unge
15110530 : AMU erhv.intro., erhvervsintroduktion for unge/ledige
151110 : Kurser for langtidsledige
15111010 : AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige
151115 : Kurser for kvinder
15111510 : AMU erhv.intro., kurser for kvinder
151120 : Kurser for indvandrere
15112010 : AMU erhv.intro., indvandrere erhvervsdansk
151125 : Inspirationskurser
15112510 : AMU erhv.intro., inspirationskurser
15112515 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
151130 : Specialklassekurser
15113010 : AMU erhv.intro., specialklasser
151140 : Hi handel introduktion
15114010 : Hi handel introduktionskursus
151145 : Ti teknisk introduktion
15114510 : Ti teknisk introduktionskursus
151150 : TF-kurser mv.
15115010 : Tf-kurser mv.
151155 : Social og sundhed
15115510 : Social og sundhed, grundforløb
151160 : Husholdningskurser
15116010 : Husholdningskursus, alment
15116020 : Køkkenleder 1
15116030 : Husholdningsskolekursus, andre
15116040 : Håndarbejdskursus
15116050 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
151165 : Produktionsskoler
15116505 : Produktionsskole
1512 : Danskundervisning ved sprogcentre
151201 : Danskundervisning dansk 3
15120105 : Dansk 3
20 : Almengymnasiale uddannelser
2015 : Gymnasiet
201500 : Studentereksamen u.n.a.
20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
201510 : 1. g
20151010 : 1. g matematisk
20151020 : 1. g sproglig
20151030 : Pre International Baccalaureate
20151040 : 1. g uden linieopdeling
201520 : 2. g
20152010 : 2. g matematisk
20152020 : 2. g sproglig
20152030 : 2. år international studentereksamen
20152040 : 2. g uden linieopdeling
201530 : 3. g
20153010 : 3. g matematisk
20153020 : 3. g sproglig
20153030 : 3. år international studentereksamen
20153040 : 3. g uden linieopdeling
201580 : Gymnasiet
20158010 : Matematisk gymnasium
20158020 : Sproglig gymnasium
20158030 : International baccalaureate
20158040 : Stx
2016 : Hf
201620 : 1. hf
20162020 : 1. hf (3-årig)
20162040 : 1. hf
201630 : 2. hf
20163020 : 2. hf (3-årig)
20163040 : 2. hf
201635 : 3. hf
20163520 : 3. hf
201680 : Hf 2-årig
20168040 : Hf
201683 : Hf 3-årig
20168320 : 3-årig hf
201685 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
20168510 : Hf-eksamen kombination af enkeltfag
2017 : Studenterkurser
201720 : Studenterkurser 1. år
20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 : 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
201730 : Studenterkurser 2. år
20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 : 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
201780 : Studenterkurser
20178010 : Matematisk studenterkursus
20178020 : Sproglig studenterkursus
20178040 : 2-årigt studenterkursus
2018 : Adgangskurser - videregående udd.
201810 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
201820 : Adgangskurser - videregående udd. flygtning
20182005 : Flygtninge adgangskursus til videregående udd.
20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25 : Erhvervsgymnasiale uddannelser
2539 : Hhx
253900 : Hhx
25390010 : Hhx, 1 årig
25390020 : Hhx
2551 : Htx
255100 : Htx
25510010 : Htx
2554 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255410 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
25541010 : Værkstedsskoleforløb
2559 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255905 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
25590520 : Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen
255910 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
30 : Erhvervsfaglige grundforløb
3039 : Det merkantile område
303903 : Det merkantile område
30390310 : Det merkantile område
30390320 : Handelseksamen
3040 : Teknologi og kommunikation
304010 : Teknologi og kommunikation
30401010 : Teknologi og kommunikation
30401020 : Medieproduktion
30401030 : Strøm, styring og IT
3042 : Bygge og anlæg
304210 : Bygge og anlæg
30421010 : Bygge og anlæg (gl.)
30421020 : Bygge og anlæg
3044 : Håndværk og teknik
304410 : Håndværk og teknik
30441010 : Håndværk og teknik
30441020 : Produktion og udvikling
3046 : Fra jord til bord
304610 : Fra jord til bord
30461010 : Fra jord til bord
30461020 : Mad til mennesker
30461030 : Dyr, planter og natur
3048 : Mekanik, transport og logistik
304810 : Mekanik, transport og logistik
30481010 : Mekanik, transport og logistik
30481020 : Bil, fly og andre transportmidler
30481030 : Transport og logistik
3049 : Service
304910 : Service
30491010 : Service
30491020 : Krop og stil
30491030 : Bygnings- og brugerservice
3050 : Sundhed, omsorg og pædagogik
305010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
30501010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
3059 : Teknik
305900 : Teknisk forløb u.n.a.
30590000 : Tek 2
35 : Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3520 : Pædagogisk
352000 : Pædagogisk u.n.a.
35200030 : Kørelærer
35200040 : Faglærer i idræt
35200044 : Mensendiecklærer
35200050 : Handelsfaglærereksamen
35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
352010 : Pædagogisk grunduddannelse
35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
3539 : Handel og kontor
353900 : Handel og administration u.n.a.
35390010 : Merkantile grundfag
35390020 : Merkantile område- og specialefag
35390025 : Iværksætteruddannelse
35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 : Indledende kurser til VVU
35390040 : Pc-bruger
35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 : Dansk kommunalkursus
35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
353904 : Handel og kontor, individuel eud
35390410 : Merkantile område, individuel eud
353906 : Detailhandel
35390601 : Detailhandelsuddannelse
35390605 : Blomsterbinder
353909 : Engroshandel
35390905 : Engroshandelsassistent
353926 : Kontor generelt
35392610 : Kontoruddannelse
35392617 : Kontorserviceuddannelse
35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392657 : Sundhedsservicesekretær
35392665 : Informatikassistent
35392678 : Post og teleuddannelse
353929 : Tolduddannelser
35392910 : Toldfunktionær mv.
353932 : Finans
35393210 : Finansuddannelsen
353935 : Eventkoordinator
35393510 : Eventkoordinator
353940 : IT
35394010 : Edb-assistent
35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
3553 : Bygge og anlæg
355300 : Bygge og anlæg u.n.a.
35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
355315 : Murer mv.
35531510 : Murer
355320 : Brolægger mv.
35532010 : Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger
355325 : Stenhugger
35532510 : Stenhugger
355335 : Tømrer mv.
35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
35533545 : Byggemontagetekniker
355340 : Snedker mv.
35534005 : Snedkeruddannelsen
35534040 : Modelsnedker
35534045 : Billedskærer
35534055 : Maskinsnedker m.m
35534065 : Børstenbinder
355350 : Gas- og vvs-teknik
35535010 : Vvs-energiuddannelsen
35535045 : Forsyningsoperatør
35535050 : Teknisk isolatør
35535085 : Oliefyrstekniker
355355 : Maler mv.
35535510 : Bygningsmaler
35535520 : Skiltetekniker
35535530 : Vognmaler
35535540 : Overfladebehandler
355365 : Elektriker
35536510 : Elektriker
355375 : Bygge og anlæg i øvrigt
35537510 : Stukkatør
35537520 : Glarmester
35537530 : Skorstensfejer
35537540 : Tagdækker
35537550 : Kloakmester
3554 : Jern og metal
355400 : Jern og metal u.n.a.
35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
355430 : Smede- og skibstekniske uddannelser
35543010 : Smedeuddannelse
35543012 : Vindmølleoperatør
35543020 : Skibstekniker
35543025 : Skibsmontør
35543029 : Støberiteknikeruddannelsen
35543044 : Plastsvejser
35543046 : Industrisvejser
35543050 : Beslagsmed
35543060 : Karrosserismed
35543080 : Metalsmed
355435 : Ædelsmed
35543510 : Guld- og sølvsmedeuddannelsen
35543542 : Ædelstensfatter
35543544 : Ædelmetalstøber
355440 : Skibstømrer mv.
35544010 : Maritime håndværksfag
35544020 : Skibstømrer
35544055 : Bådserviceassistent
355450 : Maskinarbejder mv.
35545005 : Maskinuddannelse
35545032 : CNC-teknikuddannelse
35545034 : NDT tekniker
35545047 : Værktøjssliber
35545050 : Værktøjsmageruddannelsen
35545055 : Former
35545074 : Montageoperatør
35545075 : Køletekniker
35545080 : Industriteknikuddannelse
35545087 : Produktør
35545088 : Industriel reparatør
35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
35545095 : Industrioperatøruddannelse
355460 : Mekaniker mv.
35546003 : Mekaniker
35546013 : Cykel- og motorcykelmekanik
35546030 : Flymekaniker
35546033 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik
35546034 : Personvognsmekaniker
35546035 : Lastvognsmekaniker
35546052 : Bådmekaniker
35546055 : Skibsmekaniker
35546063 : Finmekaniker
35546072 : Låseassistent
355470 : Elektronik
35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse
35547025 : Frontline radio-TV-supporter
35547090 : Elektronikoperatør
355475 : Teknologi og kommunikation
35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
355480 : Automatik- og datamekaniker
35548010 : Automatik- og procesuddannelse
35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen
35548052 : Frontline PC-supporter
355490 : Plast og proces
35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse
35549020 : Plastmager
35549030 : Procesoperatør
3555 : Grafisk
355500 : Grafisk u.n.a.
35550025 : Medieproduktion, individuel eud
35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
355510 : Grafiker mv.
35551005 : Mediegrafiker
355520 : Digital media
35552010 : Digital media uddannelse
35552070 : Web-integrator
35552090 : 3D grafiker og animator
355530 : Grafisk i øvrigt
35553020 : Grafisk tekniker
35553060 : Bogbinder
35553090 : Serigraf
355560 : Tv, film og video
35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse
355570 : Fotograf
35557010 : Fotograf
3558 : Teknik og industri i øvrigt
355800 : Teknik og industri u.n.a.
35580010 : Tekniske grundfag
35580020 : Tekniske område- og specialefag
35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
355830 : Assistent indenfor teknik
35583010 : Teknisk designer
35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583095 : Arbejdsstudietekniker
355850 : Keramik og porcelæn
35585010 : Pottemager
35585060 : Porcelænsmaler
355860 : Glas
35586010 : Glasmager
355880 : Beklædning
35588005 : Beklædningsoperatør
35588010 : Beklædningshåndværker
35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588065 : Skomager
355890 : Tekstil
35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser
35589040 : Boligmonteringsuddannelse
3560 : Service
356000 : Service u.n.a.
35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
356010 : Service, individuel eud
35601010 : Krop og stil, individuel eud
35601015 : Service, bygnings- og brugerservice, individuel eud
356020 : Urmager
35602010 : Urmager
356050 : Frisør, wellness mv.
35605010 : Frisør
35605020 : Kosmetiker
35605030 : Kosmetolog
35605050 : Fitnessinstruktør
356080 : Sundhedshjælpemidler
35608020 : Ortopædist
35608060 : Laboratorietandtekniker
356090 : Anden service
35609010 : Ejendomsservice
35609040 : Pianostemmer
35609041 : Kordegn
35609042 : Kirkesanger
35609045 : Sikkerhedsvagt
3575 : Levnedsmiddel og husholdning
357500 : Levnedsmiddel u.n.a.
35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
357515 : Mejeriuddannelser
35751510 : Mejerist
357540 : Slagter mv.
35754005 : Detailslagter
35754025 : Industrislagter
35754060 : Tarmrenser
35754065 : Ferskvareassistent
357545 : Bager mv.
35754510 : Bager og konditor
35754540 : Møller
357555 : Ernærings- og serviceassistent mv.
35755510 : Ernærings- og cafeteriaassistent
35755540 : Serviceassistent
35755580 : Hotel- og fritidsassistent
357560 : Kok mv.
35756010 : Gastronom
35756030 : Skibskok, grundkursus
35756035 : Skibskok, afslutningskursus
357562 : Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
35756210 : Jord til bord, individuel eud
357565 : Tjener mv.
35756510 : Tjener
35756520 : Receptionist
35756580 : Steward/stewardesse
357580 : Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
35758010 : Levnedsmiddelassistent
35758020 : Tilsynstekniker
35758030 : Tobaksarbejder faglært
35758050 : Køkkenleder 2
3580 : Jordbrug og fiskeri
358000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
358010 : Veterinærsygepleje
35801010 : Veterinærsygeplejerske
358020 : Dyrepasser og landbrug i øvrigt
35802004 : Dyrepasser
35802005 : Landbrugsuddannelse
358025 : Landmand
35802510 : Landmand
358030 : Landmand efteruddannelse
35803010 : Landmand, efteruddannelse
35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
35803037 : Landbrugets lederuddannelse
35803040 : Agrarøkonom
358040 : Gartneri
35804005 : Væksthusgartner
35804020 : Produktionsgartner
35804050 : Anlægsgartner
358045 : Gartner efteruddannelse
35804510 : Gartner, efteruddannelse
358048 : Greenkeeper mv
35804810 : Greenkeeper
358050 : Skovbrug mv.
35805010 : Skov- og naturtekniker
358052 : Herregårdsskytte
35805280 : Herregårdsskytte
358055 : Skovbrug efteruddannelse
35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
358060 : Fiskeri
35806010 : Kyst- og fiskeskipper
35806020 : Erhvervsfisker
3585 : Transport mv.
358500 : Transport og logistik u.n.a.
35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
358540 : Søfart
35854005 : Skibsassistent
35854015 : Styrmand
35854070 : Maritimt forberedelseskursus
35854090 : Radiotelegrafist
358550 : Luftfart
35855005 : Trafikflyver
35855010 : Lufthavnsuddannelsen
358560 : Chauffør og redder
35856005 : Vejgodstransportuddannelse
35856077 : Personbefordringsuddannelse
35856090 : Redder
358570 : Transport og lager i øvrigt
35857005 : Transportuddannelse
35857007 : Lager- og terminaluddannelse
35857010 : Lokomotivfører
35857038 : Postuddannelse
35857051 : Havne- og terminaluddannelse
35857060 : Togklargøring
35857065 : Togbetjent
3590 : Sundhed
359000 : Social og sundhed u.n.a.
35900015 : Optometrist
35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
359015 : Social- og sundhedshjælper
35901510 : Social- og sundhedshjælper mv.
35901560 : Barneplejerske
359020 : Social- og sundhedsassistent
35902010 : Social- og sundhedsuddannelsen eud
359060 : Tandbehandling
35906010 : Tandklinikassistent
359065 : Defektrice
35906510 : Defektrice
359095 : Sundhed i øvrigt
35909510 : Hospitalsteknisk assistent
35909550 : Fodterapeut
3595 : Sikkerhed
359510 : Sikkerhedsfunktionær
35951010 : Sikkerhedsfunktionær
35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
359520 : Forsvar
35952010 : Konstabel, hæren
35952015 : Sergent, hæren
35952020 : Konstabel, søværnet
35952025 : Sergent, søværnet
35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
35952035 : Sergent, flyvevåbnet
3597 : Ikke områdespecifikke uddannelser
359797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 : Fagspecifikke kurser
39 : Efteruddannelse af specialarb/faglærte
3920 : Pædagogisk
392000 : Pædagogisk u.n.a.
39200090 : Pædagogik Indv.udd. efterudd.
3939 : Handel og kontor
393900 : Handel og kontor u.n.a.
39390090 : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
3953 : Bygge og anlæg
395300 : Bygge og anlæg u.n.a.
39530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
3954 : Jern og metal
395400 : Jern og metal u.n.a.
39540090 : Jern/metal Indv.udd. efterudd.
3955 : Grafisk
395500 : Grafisk u.n.a.
39550090 : Grafisk Indv.udd. efterudd.
3958 : Teknik og industri i øvrigt
395800 : Teknik og industri u.n.a.
39580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
3960 : Service
396000 : Service u.n.a.
39600090 : Service Indv.udd. efterudd.
3961 : Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
396154 : Jern og metal, AMU ind.arb.
39615410 : Metalindustrien, AMU ind.arb.
39615425 : Plastindustrien, AMU ind.arb.
396158 : Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb.
39615815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
39615816 : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
39615817 : Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
39615818 : Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
39615819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
39615820 : Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
39615822 : Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
39615830 : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
3962 : Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
396254 : Jern og metal, AMU metal
39625410 : Jern- og metalindustrien, AMU metal
39625474 : Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
3963 : Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
396354 : Jern og metal, AMU ind/metal
39635410 : Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
3964 : Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
396439 : Handel og kontor, AMU hand/adm
39643950 : Handel og administration, AMU hand/adm
39643965 : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
39643970 : Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
39643974 : Ledelse, AMU hand/adm
39643975 : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
39643985 : Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
39643986 : Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
396455 : Grafisk, foto, film, tv mv. AMU hand/adm
39645521 : Grafisk produktion, AMU hand/adm
39645574 : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
3965 : Serviceerhvervenes euu
396560 : Service, AMU service
39656050 : Urmageri, AMU service
39656051 : Optometri, AMU service
39656070 : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
39656075 : Teltmontage, AMU service
39656085 : Tandteknik, AMU service
39656090 : Frisør og kosmetik, AMU service
39656091 : Vaskeriindustri, AMU service
3966 : Euu for bygge/anlæg og industri
396653 : Bygge og anlæg, AMU byg/ind
39665345 : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
39665346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
39665347 : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
39665348 : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
39665374 : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
39665390 : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
3967 : Euu for tekniske installationer og energi
396753 : Bygge og anlæg, AMU energi
39675345 : El-teknik installation og service, AMU energi
39675370 : Skorstensfejerarbejde, AMU energi
396754 : Jern og metal, AMU energi
39675440 : Vvs-installation og servicering, AMU energi
3968 : Træets uddannelser
396858 : Teknik og industri i øvrigt, AMU træind.
39685820 : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
3969 : Mejeri- og Jordbrugets euu
396975 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU mej/jord
39697515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
396980 : Jordbrug og fiskeri, AMU mej/jord
39698001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
3970 : Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
397075 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU lev.mid.
39707515 : Kødbranchen, AMU lev.mid.
39707516 : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
39707555 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
3971 : Transporterhvervets uddannelsesråd
397180 : Jordbrug og fiskeri, AMU transp.
39718005 : Erhvervsfiskere, AMU transp.
397185 : Transport mv., AMU transp.
39718560 : Transportvirksomhed, AMU transp.
3972 : Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
397220 : Pædagogisk, AMU pæd/soc
39722085 : Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
397290 : Sundhed, AMU pæd/soc
39729085 : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
3973 : Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
397300 : Øvrige kurser, AMU energi/byg
39730099 : Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
3974 : Øvrige kurser, AMU
397400 : AMU udd., fælleskatalog-indiv.komp.afklaring
39740098 : Fælleskataloget, AMU
39740099 : Individuel kompetenceafklaring, AMU
3975 : Levnedsmiddel og husholdning
397500 : Levnedsmiddel u.n.a.
39750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
3976 : Euu f. rustfrit område
397654 : Rustfri stålindustri, AMU rustfri
39765410 : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
3980 : Jordbrug og fiskeri
398000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
39800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
3985 : Transport mv.
398500 : Transport og logistik u.n.a.
39850090 : Transport mv. Indv.udd. efterudd.
3990 : Sundhed
399000 : Social og sundhed u.n.a.
39900090 : Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
3998 : Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
399839 : Handel og kontor, sp.arb./fagl.
39983950 : Handel og administration, sp.arb./fagl.
39983965 : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
39983974 : Ledelse, sp.arb./fagl.
399853 : Bygge og anlæg, sp.arb./fagl.
39985344 : El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
39985345 : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
39985346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
39985347 : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
39985370 : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
399854 : Jern og metal, sp.arb./fagl.
39985410 : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
39985425 : Plastindustrien, sp.arb/fagl.
39985440 : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
39985474 : Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
399855 : Grafisk, foto, film, tv mv., sp.arb./fagl.
39985521 : Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
39985574 : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
399858 : Teknik og industri i øvrigt, sp.arb./fagl.
39985815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
39985816 : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
39985818 : Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
39985819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
39985820 : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
39985822 : Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
39985830 : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
399860 : Service, sp.arb./fagl.
39986050 : Urmageri, sp.arb./fagl.
39986051 : Optometri, sp.arb./fagl.
39986070 : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
39986085 : Tandteknik, sp.arb./fagl.
39986090 : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
39986091 : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
399875 : Levnedsmiddel og husholdning, sp.arb./fagl.
39987515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
39987516 : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
39987517 : Kødbranchen, sp.arb./fagl.
39987555 : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
399880 : Jordbrug og fiskeri, sp.arb./fagl.
39988001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
39988005 : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
399885 : Transport mv., sp.arb./fagl.
39988560 : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
40 : Korte videregående uddannelser
4020 : Pædagogisk
402010 : Pædagogiske
40201010 : Småbørnslærerinde
40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
402040 : Pædagogisk erhvervsrettede
40204010 : Friluftsvejleder
40204020 : Almen uddannelse i sløjd
40204030 : Voksenunderviser
40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 : Voksenvejleder
40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
40204046 : Bevægelsespædagog
4025 : Formidling og erhvervssprog
402500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
402530 : Mediedesign, kommunikation og formidling
40253010 : Multimediedesigner
40253020 : Mediekoordinator
40253030 : Mikroinstruktør
40253040 : Visualizer
40253050 : Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn.
40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
402561 : 1 erhvervssprog
40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk
40256124 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk
40256128 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk
40256132 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk
40256136 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk
40256140 : Erhvervssproglig grundstudium, tysk
40256148 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256152 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256156 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256160 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256164 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256168 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256172 : Erhverssprog administrativ, grundudd.
40256182 : Statsprøvet tolk
40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
402584 : Flere erhvervssprog
40258406 : Korrespondent
40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, to sprog
4030 : Kunstnerisk
403000 : Kunstnerisk u.n.a.
40300010 : Forfatteruddannelsen
40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort videregående
403010 : Kunsthåndværk/Design
40301010 : Kunsthåndværk u.n.a.
40301012 : Billedkunst
40301015 : Smykkeformgiver
403020 : Musik
40302012 : Præliminær organistuddannelse
40302013 : Musikprofil
403080 : Museum
40308010 : Restaureringstekniker
4039 : Samfundsfaglig
403900 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 : Socialforvaltning 1
40390077 : Socialforvaltning 2
40390078 : Skatteforvaltning 1
40390079 : Skatteforvaltning 2
40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort videregående
403912 : Ejendomsmægler
40391210 : Ejendomsmægler
403915 : Markedsføringsøkonomi
40391510 : Markedsføringsøkonom
40391520 : Markedsøkonom
40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
40391530 : Akademiøkonom, markedsføring
403918 : Handelsøkonomi
40391810 : Handelsøkonom
40391820 : Akademiøkonom, handel
40391825 : Akademiøkonom. miljø og økonomi
40391839 : Akademiuddannelse, retail
40391850 : Eksportkonsulent
40391860 : Eksporttekniker
40391870 : Innovation og entrepreneurship
40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
403921 : Eksportør, eksamineret
40392110 : Eksportør, eksamineret
403926 : Administration generelt
40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
40392640 : Akademiuddannelse uden profil
40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
403930 : Administrationsøkonomi
40393010 : Administrationsøkonom
403932 : Finansøkonomi
40393210 : Finansøkonom
40393220 : Akademiøkonom, handel fast ejendom
40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 : Finansiel videreuddannelse
403935 : Revision
40393505 : Revision
40393510 : Financial controller
403940 : IT
40394010 : Datamatiker
40394020 : Datanom
40394030 : IT-administrator
40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
403945 : Merkonom
40394505 : Merkonom
40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
403947 : Akademimerkonom
40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
403951 : Serviceøkonomi
40395110 : Serviceøkonom
40395120 : Akademiøkonon, service/hotel/turisme
40395140 : Hotel- og rejselivstekniker
4059 : Teknisk
405900 : Teknisk u.n.a.
40590010 : Teknisk u.n.a.
40590090 : Teknisk Indv.udd. kort videregående
405910 : Teknonom
40591005 : Teknonom
405920 : Produktions- og maskinteknologi
40592010 : Produktionsteknolog
40592030 : Maskintekniker
40592040 : Plasttekniker
40592050 : Kvalitets- og måletekniker
40592060 : Trætekniker
405922 : Værkstedsfunktionær
40592210 : Værkstedsfunktionær
405924 : Installationsteknologi
40592410 : Installatør u.n.a.
40592420 : El-installatøruddannelse
40592430 : Gas- og vvs-tekniker
40592460 : Energiteknolog AK
40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
405925 : IT- og elektronikteknologi
40592510 : IT- og elektronikteknolog
40592520 : Elektroniktekniker
40592530 : Automationsteknolog
405926 : Autoteknologi
40592610 : Autoteknolog
405930 : Laboratorie- og bioteknologi
40593010 : Laborant
40593020 : Miljøtekniker
40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
405950 : Bygge- og anlægsteknik
40595015 : Miljøteknolog
40595020 : Byggetekniker
40595035 : Byggekoordinator
40595040 : Kort- og landmålingstekniker
405955 : Maler videreuddannelse
40595510 : Maler, videreuddannelse
405985 : Designteknologi
40598510 : Designteknolog
40598520 : Tekstil- og beklædningstekniker
40598530 : Modeltekniker og -konstruktør
405987 : Teknisk offshore
40598712 : Driftsteknolog offshore
405990 : E-designer
40599010 : E-designer
4075 : Levnedsmiddel og husholdning
407500 : Levnedsmiddel u.n.a.
40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
407510 : Proces- og fødevareteknologi
40751010 : Procesteknolog
40751020 : Levnedsmiddeltekniker
40751030 : Mejeritekniker
40751040 : Laboratorie- og kemotekniker
40751050 : Food business engineer
40751055 : Ernæringsteknolog
407550 : Ernæring
40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
407560 : Gastronomi - videregående
40756010 : Akademigastronom
407570 : Husholdningsteknik
40757010 : Husholdningstekniker
407575 : Økonoma
40757510 : Økonoma
4080 : Jordbrug og fiskeri
408000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort videregående
408020 : Jordbrugsteknologi
40802010 : Jordbrugsteknolog
40802020 : Jordbrugstekniker
408052 : Vildtforvaltning
40805210 : Vildtforvalter
408060 : Fiskeri
40806040 : Fiskeriteknolog
4085 : Transport mv.
408500 : Transport og logistik u.n.a.
40850010 : Transport mv. u.n.a.
40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
408520 : Logistik
40852010 : Logistikøkonom
40852020 : Akademiøkonom, logistik
40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
408540 : Søfart
40854010 : Vagtofficer
40854020 : Juniorofficer
40854050 : Skibsmaskinist
40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
408560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
4090 : Sundhed
409000 : Social og sundhed u.n.a.
40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
409045 : Fysiurgisk
40904510 : Kiropraktor, forskole
409060 : Tandpleje
40906030 : Klinisk tandtekniker
40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
409065 : Farmakonom
40906510 : Farmakonom
4095 : Politi og forsvar
409500 : Politi og forsvar u.n.a.
40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
409515 : Fængsel
40951510 : Fængselsfunktionær
4097 : Ikke områdespecifikke uddannelser
409797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50 : Mellemlange videregående uddannelser
5020 : Pædagogisk
502000 : Pædagogisk u.n.a.
50200010 : Pædagogisk u.n.a.
50200080 : Kursus, lærer-pædagog
50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
502010 : Pædagog mv.
50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 : Pædagogiske
50201010 : Pædagog, prof.bach.
50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 : Pædagogiske, diplomudd.
50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 : Pædagogik, diplomudd.
50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
502020 : Folkeskolelærer mv.
50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 : Dansk andetsprog for voksne
50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
50202025 : Den frie læreruddannelse
50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
502030 : Tekstile fag og formidling
50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
502040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 : Speciallærer
50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
502050 : Holistisk afspændingspædagogik
50205012 : Holistisk afspændingspædagog
5025 : Formidling og erhvervssprog
502500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
502530 : Journalistik og kommunikation
50253010 : Journalist, prof.bach.
50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 : Journalistik, diplomudd.
50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 : Kommunikation, prof.bach.
50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
502535 : Bibliotek
50253510 : Bibliotekar
50253520 : Bibliotekar DB
50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
502561 : 1 erhverssprog
50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
502575 : Tværfaglig diplomuddannelse
50257510 : Formidling af kunst og kultur, diplomudd.
502584 : Flere erhvervssprog
50258410 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258435 : Erhvervssprog - IT markedskommunikation, prof.bach.
5030 : Kunstnerisk
503000 : Kunstnerisk u.n.a.
50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
503015 : Design og business
50301510 : Design og business, prof.bach.
503020 : Musikkonservatorie
50302005 : Forskole - musikkonservatorium
50302010 : Klassisk, musiklærer
50302020 : Folkemusik
50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
50302040 : Music management, diplomudd.
50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302070 : Tonemester (gl.)
503030 : Dans
50303010 : Dans
50303015 : Danseformidling
50303020 : Dansepædagog
503040 : Skuespil og teaterteknik
50304010 : Skuespiller
50304015 : Musicalperformer
50304020 : Scenografi
50304030 : Teaterteknik
50304031 : Teaterteknik, lys
50304040 : Teaterteknik, lyd
50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 : Teaterinstruktør
50304070 : Teaterteknik, regi
503050 : Billedkunst
50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
503060 : Film-, tv- og videoproduktion
50306005 : Film- tv- og videoproduktion
50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
50306012 : Fotograf - film og tv produktion
50306015 : Tonemester - film og tv produktion
50306020 : Instruktør - film og tv produktion
50306025 : Filmklipper - film og tv produktion
50306030 : Manuskriptuddannelse - film og tv produktion
50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
50306040 : Animationsuddannelse - film, tv og interaktive medier
50306045 : TV-uddannelse
50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 : Tv-tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
5035 : Naturvidenskabelig
503500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503520 : Datalogi
50352010 : IT (DIT), diplomudd.
50352020 : Software, diplomudd.
50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
503530 : Webudvikling
50353010 : Webudvikling, prof.bach.
50353011 : Webudvikling, diplomudd.
503585 : Idræt
50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 : Legemsøvelser, faglærer
5039 : Samfundsvidenskabelig
503900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503915 : Handel og markedsføring
50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
503921 : Eksport og teknologi
50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
503929 : Offentlig administration
50392905 : Skattefaglig diplomudd.
50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
50392920 : Inkasso, diplomudd.
503930 : Sportsmanagement
50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
503935 : Revision
50393510 : Registreret revisor
503961 : Økonomi/Ledelse
50396100 : International hospitality management, prof.bach.
50396105 : HD-2.del u.n.a.
50396110 : HD-1.del
50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 : Marketing management, HD-2.del
50396122 : Merkantil, diplomudd.
50396123 : Supply chain management, HD-2.del
50396125 : Finansiering, HD-2.del
50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 : Forsikring, HD-2.del
50396135 : Organisation, HD-2.del
50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 : Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
50396155 : Informatik, HD-2.del
50396156 : Finans, prof.bach.
50396160 : Miljø-revision, HD-2.del
50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 : Ledelse, diplomudd.
50396166 : Vurdering, diplomudd.
50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 : Retail and key account, HD 2.del
503970 : Turisme
50397010 : Turistfører, diplomudd.
50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
503974 : Socialrådgivning og -formidling
50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 : Socialformidlerudd.
50397420 : Socialrådgiver, årskursus
50397430 : Social diplomuddannelse
50397435 : Socialformidling, diplomudd.
50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 : Krimonologi, diplomudd.
503975 : Tværfaglig diplomuddannelse
50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
5059 : Teknisk
505900 : Teknisk u.n.a.
50590005 : Teknisk u.n.a.
50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
505910 : Teknisk ledelse
50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 : Teknologileder
50591030 : Projektledelse, diplomudd.
50591040 : Teknologisk, diplomudd.
50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
505912 : Eksport
50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
505914 : Levnedsmiddelteknologi
50591410 : Levnedsmiddelingeniør
50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
505915 : Sundheds- og omsorgsteknologi
50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
505916 : Skov- og landskab
50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
505920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
505925 : Elektroteknik-IT
50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 : Automation, diplomudd.
50592515 : IT, diploming.prof.bach.
50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 : Mekatronik, diplomingeniør prof.bach.
50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
505930 : Kemi
50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
505945 : Bygnings- og anlægsteknik
50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 : Vedligehold, diplomudd.
50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach
505950 : Bygningskonstruktion
50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
505960 : Design - innovation
50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
505980 : Grafisk tekniske uddannelser
50598010 : Grafonom
50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 : Media management (GÅU)
50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
505987 : Teknisk offshore
50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
5075 : Levnedsmiddel og ernæring
507500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
507570 : Ernæring
50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 : Årskursus, forbrugerøkonomi
50757016 : Årskursus i ernæring
50757020 : Klinisk diætist
50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 : Ernæring og sundhed, prof.bach.
50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 : Ernæringsdiplomudd.
5080 : Jordbrug og fiskeri
508000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
508020 : Jordbrugsvirksomhed
50802011 : Jordbrugsvirksomhed, prof.bach.
508040 : Gartnerividenskab
50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
5085 : Transport mv.
508500 : Transport mv. u.n.a.
50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
508530 : Maskinteknisk ledelse og drift
50853010 : Maskinmester
50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
508540 : Maritim transport og skibsledelse
50854030 : Maritim transport og skibsledelse, prof.bach.
50854035 : Seniorofficer (maritim transport)
508560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5090 : Sundhed
509000 : Sundhed u.n.a.
50900010 : Sundhed u.n.a.
50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
509010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik
50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
509025 : Bioanalytiker
50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
509030 : Sygepleje
50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
509031 : Sygepleje videregående
50903110 : Sygeplejerske, videreuddannelse
50903115 : Psykiatri, diplomudd.
50903116 : Familieterapi, diplomudd.
50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
50903136 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 : Hygiejnesygeplejerske
50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 : Anæstesisygeplejerske
50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 : Stråleterapi
50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
509036 : Radiograf
50903610 : Radiograf, prof.bach.
509040 : Ergoterapi
50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
509045 : Fysioterapi
50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
509047 : Ergo- fysioterapi videreuddannelse
50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
509048 : Bandagist
50904810 : Bandagist, prof.bach.
509049 : Optometrist
50904910 : Optometrist, prof.bach.
509050 : Jordemoder
50905010 : Jordemoder, prof.bach.
509060 : Tandpleje
50906010 : Oral helse, diplomudd.
50906015 : Tandplejer, prof.bach.
5095 : Politi og forsvar
509500 : Forsvar u.n.a.
50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
509510 : Politi
50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
509520 : Officer
50952010 : Officer u.n.a
50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
60 : Bachelor
6002 : Bachelor u.n.a.
600200 : Bachelor u.n.a.
60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
6025 : Humanistisk
602500 : Humanistisk u.n.a.
60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
602502 : Humanistisk pædagogik
60250210 : Pædagogik, bach.
602504 : Teologi og religion
60250410 : Teologi, bach.
60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
60250430 : Religionshistorie, bach.
602506 : Filosofi
60250610 : Filosofi, bach.
60250612 : Anvendt filosofi, bach.
60250620 : Idehistorie, bach.
602508 : Historie
60250810 : Historie, bach.
602510 : Arkæologi og oldtidskultur
60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
602512 : Litteraturvidenskab
60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
602514 : Teatervidenskab
60251410 : Teatervidenskab, bach.
602518 : Musikvidenskab
60251810 : Musik/Musikvidenskab, bach.
602520 : Kunsthistorie
60252010 : Kunsthistorie, bach.
602526 : Designkultur og -økonomi
60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 : Designkultur, bach.
602530 : Journalistik og medievidenskab
60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
60253015 : Medievidenskab, bach.
60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 : Kommunikation og IT, bach.
60253030 : Journalistik, bach.
60253040 : Multimedia, bach.
602535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
602540 : Klassisk sprog
60254010 : Klassisk filologi, bach.
602542 : Dansk-nordisk
60254210 : Dansk, bach.
60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
602544 : Engelsk
60254410 : Engelsk, bach.
60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
602546 : Germansk i øvrigt
60254610 : Tysk, bach.
60254620 : Nederlandsk, bach.
602548 : Romansk
60254810 : Fransk studier, bach.
60254820 : Italiensk, bach.
60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 : Rumænsk, bach.
60254850 : Portugisisk, bach.
602550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 : Balkanstudier, bach.
602552 : Orientalsk
60255210 : Indologi-indisk, bach.
60255230 : Semitisk, bach.
60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
602554 : Asiatisk
60255406 : Kinastudier, bach.
60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 : Japanstudier, bach.
60255445 : Koreastudier, bach.
60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 : Tibetologi, bach.
602556 : Øvrige sprog
60255610 : Finsk, bach.
60255620 : Ungarsk, bach.
60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 : Amerikanske studier, bach.
602560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
602571 : Erhvervssprog 1 sprog, negot.
60257110 : Engelsk, bach.negot.
60257120 : Fransk, bach.negot.
60257130 : Spansk, bach.negot.
60257140 : Tysk, bach.negot.
60257150 : Arabisk, bach.negot.
60257155 : Kinesisk, bach.negot.
60257160 : Polsk, bach.negot.
60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
602584 : Erhvervssprog kombineret
60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 : Information management, bach.
60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 : Europæisk business, bach.
60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 : Kommunikation, bach.
60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
602589 : Sprogvidenskab mv.
60258910 : Sprogvidenskab/lingvistik, bach.
60258915 : Indoeuropæisk, bach.
60258920 : Retorik, bach.
60258930 : Audiologopædi, bach.
6030 : Kunstnerisk
603000 : Kunstnerisk u.n.a.
60300010 : Designer u.n.a., bach.
60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
603005 : Folkemusik
60300510 : Folkemusik, bach.
603015 : Kirkemusik
60301510 : Kirkemusik, bach.
603025 : Musikuddannelser i øvrigt
60302520 : Tonemester, bach.
60302521 : Lydtekniker, bach.
60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 : Musikformidling, bach.
60302535 : Musikteori, bach.
60302540 : Music management, bach.
603035 : Instrumentalist og sanger
60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
603040 : Musikpædagogik
60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
603045 : Musik og bevægelse/performance
60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
603050 : Komposition og sangskrivning
60305010 : Komposition, bach.
60305015 : Sangskrivning, bach.
603055 : Musik-, kor- og ensembleledelse
60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
603070 : Bildende kunst
60307010 : Billedkunst, bach.
603080 : Museum
60308010 : Konserveringsteknik u.n.a., bach.
60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
6035 : Naturvidenskabelig
603500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
603510 : Matematik
60351010 : Matematik, bach.
60351015 : Matematiske fag, bach.
60351020 : Matematik-økonomi, bach.
60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
60351045 : Anvendt matematik, bach.
603520 : Datalogi-IT
60352010 : Datalogi, bach.
60352011 : Informationsteknologi, bach.
60352012 : Informatik (datalogi), bach.
60352015 : Medialogi,bach.
60352016 : Digitale medier og design, bach.
60352017 : Interaktionsdesign, bach.
60352020 : Softwareudvikling, bach.
60352025 : Naturvidenskab og IT, bach.
60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
603525 : Statistik
60352510 : Statistik, bach.
603530 : Forsikringsvidenskab
60353010 : Forsikring, bach.
603540 : Fysik
60354010 : Fysik, bach.
60354020 : Biofysik, bach.
60354030 : Geofysik, bach.
60354035 : Teknisk fysik, bach.
603545 : Astronomi
60354510 : Astronomi, bach.
603550 : Kemi
60355010 : Kemi, bach.
60355015 : Kemi og teknologi, bach.
60355020 : Miljøkemi, bach.
60355025 : Medicinalkemi, bach.
60355030 : Biokemi, bach.
603560 : Geografi
60356010 : Geografi, bach.
60356020 : Geografi-kultur, bach.
60356030 : Geografi-natur, bach.
60356040 : Geoinformatik, bach.
603565 : Geologi
60356510 : Geologi, bach.
603570 : Meteorologi
60357010 : Meteorologi, bach.
603575 : Nanoteknologi
60357510 : Nanoteknologi, bach.
60357511 : Nanoscience, bach.
603580 : Biologi
60358010 : Biologi, bach.
60358015 : Almen biologi, bach.
60358020 : Biologi, industribach.
60358024 : Naturressourcer, bach.
60358025 : Miljøbiologi, bach.
60358030 : Molekylærbiologi, bach.
60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 : Bioteknologi, bach.
60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
603585 : Idræt
60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
6039 : Samfundsvidenskabelig
603900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
603926 : Administration og forvaltning
60392615 : Socialvidenskab, bach.
60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
603961 : Erhvervsøkonomi HA
60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 : HA informatik
60396112 : HA sport management, bach.
60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 : HA erhvervsanalyse
60396125 : HA turisme
60396126 : HA international shipping, bach.
60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 : HA psykologi, bach.
60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 : HA international business, bach.
60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 : Business administration and sociology, bach.
60396138 : Organisatorisk læring, bach.
60396140 : HA japansk
60396141 : HA kinesisk
60396145 : HA erhvervsret
60396150 : HA datalogi
60396155 : HA matematik
60396160 : HA sprog
60396165 : HA kommunikation
60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
603968 : Samfundsøkonomi
60396810 : Økonomi, bach.
60396815 : Miljøplanlægning, bach.
603976 : Jura
60397610 : Jura, bach.
603978 : Politologi
60397810 : Statskundskab, bach.
60397815 : Samfundsfag, bach.
60397820 : Europæiske studier, bach.
60397825 : Public policy, bach.
603980 : Sociologi
60398010 : Sociologi, bach.
60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
603982 : Antropologi og kulturanalyse
60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 : Etnologi europæisk, bach.
60398230 : Eskimologi, bach.
60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
603984 : Kognitionsvidenskab
60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
603986 : Psykologi
60398610 : Psykologi, bach.
603988 : Musikterapi
60398810 : Musikterapi, bach.
60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
6059 : Teknisk
605900 : Teknisk u.n.a.
60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
60590015 : Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
605905 : Teknisk-videnskabelige
60590510 : Teknoantropologi, bach.
605915 : Sundhedsteknologi
60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
605920 : Maskinteknik
60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 : Energi, bach.
605925 : Elektroteknik-IT
60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 : Datateknik, bach.scient.
60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi),ing.bach.
60592550 : Produkt- og designpsykologi, bach.
60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 : Velfærdsteknologi, ingerniør bach.
60592565 : Energiteknologi, bach.
605940 : Kemiteknik
60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 : Kemiteknologi, bach.
60594030 : Miljøteknologi, bach.
605945 : Bygge- og anlægsteknik
60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 : Infrastruktur, bach.
60594520 : Bygningsdesign, bach.
60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
605950 : Medicin og teknologi
60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
605955 : Bioteknologi
60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
605960 : Design - innovation
60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
605965 : Arkitekt
60596510 : Arkitekt, bach.
605970 : Geoteknologi
60597010 : Landinspektør, bach.
605975 : Nanoteknologi
60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
6075 : Levnedsmiddel og ernæring
607500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
6080 : Jordbrugsvidenskabelig
608000 : Naturressourcer u.n.a.
60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
608010 : Veterinær
60801010 : Veterinær, bach.
60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
608020 : Landbrugsvidenskab
60802010 : Landbrug, bach.
60802015 : Agrobiologi, bach.
608032 : Jordbrugsøkonomi
60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
608040 : Gartnerividenskab
60804010 : Landskabsarkitektur, bach.
608050 : Skovbrugsvidenskab
60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
6090 : Sundhed
609000 : Sundhed u.n.a.
60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 : IT og sundhed, bach.
60900020 : Biomedicin, bach.
60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
609052 : Biomekanik
60905210 : Biomekanik, bach.
60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
609055 : Lægevidenskab
60905510 : Medicin, bach.
609060 : Tandlæge
60906010 : Tandlæge, bach.
609065 : Farmaci - lægemiddelvidenskab
60906510 : Farmaceut, bach.
60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
65 : Lange videregående uddannelser
6502 : Kandidat u.n.a.
650200 : Kandidat u.n.a.
65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
6520 : Pædagogisk
652000 : Pædagogisk u.n.a.
65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
652010 : Pædagogik, faglig
65201015 : Pædagogik, kand.
65201025 : Dansk-pædagogik, kand.
65201030 : Didaktik, kand.
65201031 : IT-didaktisk design, kand.
65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 : Naturfagsundervisning, master
65201035 : Pædagogisk filosofi, kand.
65201036 : Uddannelse og læring, master
65201040 : Pædagogik, sidefag
65201045 : Pædagogisk antropologi, kand.
65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 : Psykologi-pædagogik, kand.
65201058 : Lifelong learning, kand.
65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 : Humanistisk-pædagogik, kand.
65201062 : Matematik-pædagogik, kand.
65201063 : Psykologi-pædagogik, kand.
65201065 : Pædagogik, supplering
65201070 : Pædagogisk sociologi, kand.
65201075 : Matematik-pædagogik, kand.
65201080 : Kandidatsupplering
652040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
65204005 : Sundhedspædagogik, master
65204010 : Læreprocesser (MLP), master
65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 : Sprogtilegnelse, master
65204015 : Pædagogisk IT, master
65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 : Naturfagenes didaktik, master
65204025 : Professionsudvikling, master
65204030 : Socialpædagogik, master
65204035 : Medborgerskab, master
65204040 : Interkulturel pædagogik, master
65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 : Gymnasiepædagogik, master
65204050 : Specialpædagogik, master
65204052 : Dansk som andetsprog, master
65204055 : Voksenuddannelse, master
65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 : Vejledning, master
65204070 : Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.
6525 : Humanistisk og teologisk
652500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 : Humanistisk u.n.a., master
65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.
65250010 : Humanistisk palliation, master
65250011 : Sundhedsfremme, master
65250012 : Cand.phil. u.n.a.
65250016 : Mag.art. u.n.a.
65250020 : Humanistisk kombination, kand.
65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, kand.
65250028 : Kultur- og sprogmødestudier,kand.
65250030 : Migrationsstudier, kand.
65250032 : Humanistisk, sidefag
65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 : Humanistisk, supplering
65250044 : Humanistisk, supplering 2 år
65250048 : Humanistisk, basis
65250052 : Basisforløb, åben
65250054 : Informatik dansk-fremmedsprog, indledende fællessemester
65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1 år
65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1 år
65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
652502 : Humanistisk pædagogik
65250210 : Pædagogik, kand.
65250220 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 : Grundskoleundervisning, master
65250260 : Læring og forandringsprocesser, kand.
65250265 : International pædagogisk antropologi, kand.
652504 : Teologi og religion
65250405 : Teologi, kand.
65250407 : Præsteuddannelse af lærere
65250420 : Religion studier/videnskab,kand.2år
65250430 : Religion, kand.
65250450 : Religionssociologi, kand.
65250465 : Diakoni, kand.
65250470 : Europas religiøse rødder, kand.
652506 : Filosofi
65250610 : Filosofi, kand.
65250626 : Anvendt filosofi, kand.
65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
65250630 : Idehistorie, kand.
65250651 : Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
652508 : Historie
65250810 : Historie, kand.
65250825 : Informationsforvaltning, master
65250830 : Historiske specialer, åben
65250850 : Kvinde-teknologikultur,kand.
652510 : Arkæologi og oldtidskultur
65251002 : Marinarkæologi, kand.
65251010 : Arkæologi klassisk, kand.
65251020 : Arkæologi forhistorisk, kand.
65251040 : Arkæologi middelalder, kand.
65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.
65251060 : Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
652512 : Litteraturvidenskab
65251210 : Litteraturvidenskab, kand.
65251235 : Børnelitteratur, master
652514 : Teatervidenskab
65251410 : Teatervidenskab, kand.
652516 : Filmvidenskab
65251610 : Filmvidenskab, kand.
652518 : Musikvidenskab
65251810 : Musik/Musikvidenskab, kand.
652520 : Kunsthistorie
65252010 : Kunsthistorie, kand.
65252055 : Visuel kultur, kand.
65252060 : Kuratering, master
652525 : Kulturstudier og turisme
65252510 : Æstetisk kulturarbejde, kand.
65252525 : Turisme, kand.
65252530 : Kultur og kulturformidling, kand.
65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
65252550 : Køn og kultur, master
65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 : Oplevelsesøkonomi, kand.
65252562 : Designstudier, kand.
65252565 : Tværkulturelle studier, kand.
65252570 : Internationale studier, kand.
65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, kand.
652526 : Designledelse
65252610 : Designledelse, kand.
652530 : Journalistik og kommunikation
65253010 : Kommunikation, kand.
65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 : Kognition og kommunikation, kand.
65253014 : Cognition and communication, master
65253017 : Journalistik, kand.
65253018 : Journalistik, master
65253023 : European journalism, kand.
65253025 : Journalistik, kand.
65253026 : Kommunikation og IT, kand.
65253030 : Professionel kommunikation, master
65253031 : Cross-media communication, master
65253032 : Redaktionel ledelse, master
65253035 : Medievidenskab, kand.
65253038 : Language administration (MLA), master
65253039 : Multimedia arts (MMA), master
65253040 : Multimedia arts, kand.
65253045 : Performance-design, kand.
65253050 : Informatik, kand.
652535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.
65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 : Bibliotekar, kand.
652540 : Klassisk sprog
65254010 : Klassisk filologi, kand.
652542 : Dansk-nordisk
65254210 : Dansk, kand.
65254215 : Nordisk sprog og litteratur, kand.
65254221 : Dansk-nordisk, kand.
65254256 : Danskfagets didaktik, master
652544 : Engelsk
65254410 : Engelsk, kand.
652546 : Germansk i øvrigt
65254610 : Tysk, kand.
65254640 : Nederlandsk, kand.
652548 : Romansk
65254810 : Fransk studier, kand.
65254820 : Spansk og spanskamerikanske studier, kand.
65254840 : Italiensk, kand.
65254855 : Portugisisk, kand.
65254870 : Rumænsk, kand.
65254876 : Rumænsk, kand.
652550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
65255010 : Slavisk sprog og kultur, kand.
65255070 : Nygræsk, kand.
652552 : Orientalsk
65255210 : Indologi-indisk, kand.
65255211 : Mellemøststudier, kand.
65255230 : Iransk, kand.
65255235 : Islamiske studier, kand.
65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255250 : Semitisk, kand.
652554 : Asiatisk
65255406 : Kinastudier, kand.
65255410 : Østasiatisk sprog og kultur, kand.
65255430 : Japanstudier, kand.
65255445 : Koreastudier, kand.
65255450 : Indonesisk, kand.
65255451 : Asienstudier
65255454 : Thai, kand.
65255469 : Tibetologi, kand.
652556 : Øvrige sprog
65255610 : Finsk, kand.
65255630 : Ungarsk, kand.
65255655 : Grønlandsk, kand.
65255670 : Afrikastudier, kand.
65255675 : Indiansk sprog og kultur, kand.
65255680 : Amerikanske studier, kand.
65255690 : Afrikansk områdestudie, bifag
652560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., kand.
652561 : Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
65256155 : Translatør
65256160 : Engelsk, cand.ling.merc.
65256163 : Fransk, cand.ling.merc.
65256166 : Italiensk, cand.ling.merc.
65256168 : Erhvervssprog - internat. erhvervskommunikation, kand.
65256169 : Kommunikation, cand.ling.merc.
65256170 : Kommunikationsdesign, kand.
65256172 : Russisk, cand.ling.merc.
65256175 : Spansk, cand.ling.merc.
65256178 : Tysk, cand.ling.merc.
65256181 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256184 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
652566 : Cand.interpret.
65256610 : Engelsk, cand.interpret.
65256620 : Fransk, cand.interpret.
65256630 : Spansk, cand.interpret.
65256640 : Tysk, cand.interpret.
652571 : Cand.negot.
65257110 : Engelsk, cand.negot.
65257120 : Fransk, cand.negot.
65257130 : Tysk, cand.negot.
65257140 : Spansk, cand.negot.
65257150 : Arabisk, cand.negot.
65257155 : Kinesisk, cand.negot.
65257160 : Polsk, cand.negot.
65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
652573 : Konferencetolk
65257310 : Konferencetolk
652589 : Sprogvidenskab
65258910 : Sprogvidenskab/lingvistik, kand.
65258939 : Indoeuropæisk, kand.
65258970 : Audiologopædi, kand.
65258977 : Sprogpsykologi, kand.
65258980 : Retorik, kand.
65258985 : Retorik og formidling, master
652598 : Pædagogikum, humanistisk
65259830 : Pædagogikum i religion
65259834 : Pædagogikum i historie
65259836 : Pædagogikum i oltidsk.
65259838 : Pædagogikum i dramatik
65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
65259842 : Pædagogikum i musik
65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 : Pædagogikum i latin
65259848 : Pædagogikum i græsk
65259850 : Pædagogikum i dansk
65259852 : Pædagogikum i engelsk
65259854 : Pædagogikum i tysk
65259856 : Pædagogikum i fransk
65259858 : Pædagogikum i spansk
65259860 : Pædagogikum i italiensk
65259862 : Pædagogikum i russisk
6530 : Kunstnerisk
653000 : Kunstnerisk u.n.a.
65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 : Musisk-æstetisk, sidefag
65300030 : Musisk-æstetisk, supplering
65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
653010 : Kunsthåndværk/Design
65301012 : Designer, kand.
653019 : Musikuddannelse u.n.a.
65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
653022 : Kirkemusik
65302210 : Kirkemusik, kand.
65302215 : Kirkemusik, master
653023 : Folkemusik
65302310 : Folkemusik, kand.
653025 : Musikuddannelser i øvrigt
65302520 : Tonemester, kand.
65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 : Musikformidling, kand.
65302535 : Musikteori, kand.
65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 : Musikformidling, master
653030 : Rytmisk musik
653035 : Instrumentalist og sanger
65303510 : Instrumentalist/sanger, kand.
65303515 : Tidlig musik, kand.
65303540 : Instrumentalist/sanger, master
653040 : Musikpædagogik
65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304025 : Musikpædagog, kand.
65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
65304030 : Elite sangpædagogik, master
65304070 : Børnemusik, master
653042 : Musik og bevægelse/performance
65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
653045 : Komposition og sangskrivning
65304510 : Komposition, kand.
653047 : Musik-, kor- og ensembleledelse
65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 : Rytmisk korledelse, master
653050 : Bildende kunst
65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 : Billedkunst, kand.
65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 : Kunstformidling
653080 : Museum
65308010 : Konservator u.n.a., kand.
65308020 : Konservator-kunst, kand.
65308030 : Konservator-kulturhistorisk, kand.
65308040 : Konservator-grafisk, kand.
65308050 : Konservator-monumentalkunst, kand.
65308060 : Konservator-naturhistorisk, kand.
65308070 : Museologi, master
6535 : Naturvidenskabelig
653500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
65350005 : Mag.scient. u.n.a.
65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 : Naturvidenskab u.n.a., kand.
65350012 : Klimaforandringer, kand.
65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 : Naturvidenskab, sidefag
65350040 : Naturvidenskab, supplering
65350045 : Naturvidenskab, basis
65350046 : Naturvidenskab, grundudd. kand.
65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
653510 : Matematik
65351005 : Matematik, kand.
65351025 : Matematik-økonomi, kand.
65351030 : Kryptologi, master
65351035 : Matematik, master
65351040 : Forsikringsmatematik, kand.
65351042 : Anvendt matematik, kand.
65351045 : Matematisk planlægning, kand.
65351050 : Matematisk modellering, master
65351055 : E-science, kand.
653520 : Datalogi-IT
65352007 : IT - organisation, master
65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
65352009 : Softwareudvikling, master
65352010 : Datalogi, kand.
65352011 : Informatik (datalogi), kand.
65352012 : Maskinintelligens, kand.
65352013 : Datahåndtering, kand.
65352014 : Interaktionsdesign, kand.
65352027 : Medialogi, kand.
65352029 : It og kognition, kand.
65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 : Neuroscience og neuroimaging, kand.
65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 : Information technology (MI), master
65352050 : IT u.n.a., kand.
65352051 : IT (MIT), master
65352055 : IT software, kand.
65352058 : IKT og læring, master
65352060 : IT design, kommunikation og medie, kand.
65352061 : IT-produktudvikling, kand.
65352065 : IT elektronisk handel, kand.
65352070 : IT tværfaglig informatik, kand.
65352075 : Internetteknologi, kand.
65352079 : IT-handel, master
65352080 : Multimedia science, kand.
65352081 : Multimedia science (MMS), master
65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 : It-ledelse, master
65352085 : Multimedieteknologi, kand.
65352086 : Multimedieteknologi, master
65352087 : Design, kommunikation og medie, master
65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
653525 : Statistik
65352510 : Statistik, kand.
65352530 : Anvendt statistik, master
653530 : Forsikringsvidenskab
65353010 : Forsikringsvidenskab, kand.
653540 : Fysik
65354010 : Fysik, kand.
65354011 : Lysdesign, kand.
65354030 : Fysik, master
65354035 : Teknisk fysik, kand.
65354045 : Material science, master
65354050 : Biofysik, kand.
65354055 : Materialefysik - kemi, kand.
653545 : Astronomi
65354510 : Astronomi, kand.
653550 : Kemi
65355010 : Kemi, kand.
65355030 : Medicinalkemi, kand.
65355045 : Vand og miljø, kand.
65355050 : Biokemi, kand.
65355055 : Miljøkemi, kand.
65355060 : Miljøstudier, master
653560 : Geografi
65356010 : Geografi, kand.
65356025 : Integreret planlægning, master
65356055 : Technology management (MTM), master
653565 : Geologi
65356510 : Geologi, kand.
65356530 : Geovidenskab, master
653570 : Geofysik
65357010 : Geofysik, kand.
65357070 : Geodæsi, kand.
653575 : Nanoteknologi
65357510 : Nanoteknologi, kand.
653580 : Biologi
65358010 : Biologi, kand.
65358034 : Miljøvidenskab, master
65358036 : Miljøbiologi, kand.
65358037 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, kand.
65358042 : Omics, kand.
65358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.
65358044 : Biokemi og molekylær biologi, kand.
65358048 : Molekylærbiologi, kand.
65358049 : Molekylær biomedicin, kand.
65358050 : Humanbiologi, kand.
65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 : Bioinformatik, kand.
65358056 : Scienceundervisning, master
65358060 : Miljørisiko, kand.
65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 : Naturforvaltning, landskab-biodiversitet-planlægn., kand.
65358082 : Biologi-bioteknologi, kand.
65358084 : Bioteknologi, kand.
65358086 : Medicinalbiologi, kand.
65358087 : Parasitologi, kand.
65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
653585 : Idræt
65358510 : Idræt/Idræt og sundhed, kand.
65358515 : Idrætsteknologi, kand.
65358530 : Idræt og velfærd, master
65358535 : Fitness og træning, master
653598 : Pædagogikum, naturvidenskabelig
65359830 : Pædagogikum i matematik
65359832 : Pædagogikum i datalogi
65359834 : Pædagogikum i fysik
65359836 : Pædagogikum i kemi
65359838 : Pædagogikum i geografi
65359840 : Pædagogikum i biologi
65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
6539 : Samfundsvidenskabelig
653900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 : Samfundsvidenskab kombination, kand.
65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, kand.
65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd. kand.
65390050 : Samfund, basis 1 år
65390055 : Uddannelsesvidenskab, kand.
65390060 : Samfund, basis
65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
653926 : Administration og forvaltning
65392605 : Socialvidenskab, kand.
65392611 : Udsatte børn og unge, master
65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
65392620 : Miljøplanlægning, kand.
65392621 : Politik og international forvaltning, kand.
65392623 : Politik og administration, kand.
65392626 : Public governance (MPG), master
65392627 : Offentlig administration, kand.
65392629 : Offentlig ledelse, master
65392630 : Forvaltning og datalogi, kand.
65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 : Politivirksomhed, master
65392640 : Forvaltning, kand.
65392645 : Globalisering og integration, master
65392650 : Offentlig driftsøkonomi, kand.
65392660 : Moms og afgifter, master
65392665 : Skat, master
653961 : Erhvervsøkonomi og ledelse
65396105 : Statsautoriseret revisor
65396107 : Erhvervsøkonomi og jura, kand.
65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 : International business and politics, kand.
65396114 : E-business, kand.
65396115 : Datalogi, cand.merc.
65396120 : Matematik, cand.merc.
65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
65396130 : Interpret, cand.merc.
65396133 : Psykologi, cand.merc.
65396135 : Japansk, cand.merc.
65396139 : Socialt entreprenørskab og management, kand.
65396140 : Revisorkandidat, kand.
65396141 : Bioentrepreneurskab, kand.
65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, kand.
65396143 : Rumlige design og samfund, kand.
65396144 : It, kommunikation og organisation, kand.
65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.
65396147 : Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 : Human resource management, kand.
65396151 : Management creative business processes, kand.
65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, kand.
65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 : Virksomhedsstudier, kand.
65396156 : Service management, kand.
65396157 : Virksomhedsledelse, kand.
65396158 : Transport og maritim management, master
65396159 : IT-ledelse, cand.IT
65396160 : Ledelsesudvikling, master
65396161 : Finansiel management, master
65396163 : Projektledelse, master
65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 : It, kommunikation og organisation, master
65396168 : Business administration executive (EMBA), master
65396169 : Knowledge management, master
65396170 : Business administration (MBA)
65396171 : Public administration (MPA), master
65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 : International virksomhedskommunikation, master
65396174 : Corporate communication, master
65396175 : Shipping og logistik, master
65396176 : Corporate performance, master
65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 : Byg (MBA), master
65396181 : Food - business administration (MBA), master
65396190 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
653968 : Samfundsøkonomi
65396810 : Statsvidenskab, kand.
65396815 : Plan, by og proces, kand.
65396820 : Økonomi, kand.
65396830 : Modern economics, master
653976 : Jura
65397610 : Jura, cand.jur.
65397611 : Jura, cand.soc.
65397615 : International ret, økonomi og ledelse, kand.
65397620 : Konfliktmægling, master
65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
653978 : Politologi
65397810 : Samfundsvidenskab, kand.
65397815 : Statskundskab, kand.
65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.
65397826 : Global udvikling, kand.
65397841 : Samfundsfag, kand.
65397863 : Globale studier, kand.
65397870 : Europastudier, master
65397872 : EU-studier, kand.
65397873 : International sikkerhed og folkeret, kand.
65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, kand.
65397875 : Public management (MPM), master
65397876 : Public quality management, master
65397877 : Evaluering, master
65397880 : Internationale udviklingsstudier, kand.
65397885 : Public policy (MPP), master
65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, kand.
653980 : Sociologi
65398010 : Sociologi, kand.
65398015 : Socialt arbejde, kand.
65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.
65398025 : Arbejdslivsstudier, kand.
65398030 : Social integration, master
65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 : Køn og velfærd, master
65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398045 : Kriminologi, kand.
65398050 : Kultursociologi, kand.
65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
65398065 : By, bolig og bosætning, kand.
653982 : Antropologi og kulturanalyse
65398210 : Antropologi, kand.
65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
65398225 : Sundhedsantropologi, master
65398227 : Antropologi og velfærd, master
65398230 : Etnologi-europæisk,kand.
65398245 : Anvendt kulturanalyse, kand.
65398250 : Eskimologi, kand.
65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, kand.
65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, kand.
65398295 : Kulturplanlægning, master
653986 : Psykologi
65398620 : Psykologi, kand.
65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 : Sociale interventionsstudier, kand.
65398655 : Organisationspsykologi, master
65398660 : Positiv psykologi, master
653988 : Musikterapi
65398810 : Musikterapi, kand.
65398830 : Musikterapi, kand.
653998 : Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
65399832 : Pædagogikum i psykologi
6559 : Teknisk
655900 : Teknisk u.n.a.
65590005 : Teknisk u.n.a., kand.
65590007 : Teknisk u.n.a., master
65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.kand.
65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 : Teknisk kombination, kand.
65590030 : Teknisk, supplering
65590035 : Forretningsinnovation, kand.
65590040 : Management of technology, master
65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
655905 : Teknisk-videnskabelig u.n.a.
65590510 : Teknoantropologi, kand.
65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
655910 : Teknisk ledelse
65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
655914 : Fødevareteknologi
65591410 : Fødevareteknologi, civiling.
65591415 : Integrerede fødevarestudier, kand.
655915 : Sundhedsteknologi
65591510 : Sundhedsteknologi, civiling.kand.
65591520 : Biomedicinsk teknik, kand.
65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling.
655920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
65592009 : Maritim teknologi, kand.
65592010 : Maskin, civiling.
65592011 : IT-produktdesign, civiling.kand.
65592012 : Energi, civiling.kand.
65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 : Vindenergi, civiling.
65592018 : Materialeteknologi, civiling.kand.
65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling.kand.
65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, kand.
65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling.kand.
655925 : Elektroteknik-IT
65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 : Elektro, civiling.kand.
65592511 : Robotteknologi,civiling.kand.
65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.kand.
65592513 : Regulering og automation,civiling.kand.
65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.kand.
65592515 : Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.kand.
65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.kand.
65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.kand.
65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.kand.
65592520 : IT, civiling.kand.
65592521 : Matematik-teknologi, civiling.kand.
65592522 : Software engineering, civiling.kand.
65592523 : Informationsteknologi, civiling.kand.
65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 : Mobil internet communic. (MIC), master
65592526 : Sundhedsinformatik, master
65592527 : Transport og logistik, civiling.kand.
65592528 : Fysik og teknologi, civiling.kand.
65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.kand.
65592530 : Teknisk geologi, kand.
65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.kand.
65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling.kand.
65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
65592536 : Telekommunikation, civiling.kand.
65592537 : Digitale medieteknologier, civiling.
65592538 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 : Mekatronik, civiling.kand.
65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 : Fotonik, kand.
65592553 : Optik og elektronik, kand.
65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling.kand.
65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 : Energiteknologi, kand.
655940 : Kemiteknik
65594010 : Kemi, civiling.kand.
65594011 : Kemiteknik, civiling.kand.
65594020 : Miljø, civiling.kand.
65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling.kand.
65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling.
65594027 : Miljøteknologi, civiling.kand.
65594028 : Miljøteknologi, kand.
65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
655945 : Bygge- og anlægsteknik
65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 : Bygning, civiling.kand.
65594515 : Bygning, civiling.kand.
65594520 : Anlæg,civiling.kand.
65594525 : Indeklima og energi, civiling.kand.
65594530 : Ledelse af byggeri, master
65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 : Byggeledelse, kand.
65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, kand.
65594534 : Bygningsdesign, civiling.
65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.kand.
65594536 : Byggeteknologi, civiling.kand.
65594537 : Bygningers energidesign, kand.
65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 : Veje og trafik, civiling.kand.
65594550 : Arktisk teknologi, master
65594555 : Brandsikkerhed, master
65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 : Vindenergi, master
65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 : Teknisk miljøledelse, master
65594566 : Miljø- og energiret, master
65594567 : Bygningsfysik, master
65594570 : Byggeri, civiling.kand.
65594571 : Bæredygtig energi, civiling.
65594572 : Bæredygtig byudvikling, kand.
65594573 : Sikkerhed og risikostyring, kand.
65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 : Bygningsinformatik, kand.
655950 : Medicin-teknologi
65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 : Farmateknologi, civiling.kand.
655955 : Bioteknologi
65595510 : Bioteknologi, civiling.kand.
65595511 : Bioteknologi, master
65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.kand.
65595513 : Kemi og bioteknologi, kand.
65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.kand.
655960 : Design - innovation
65596005 : Arkitektur, civiling.kand.
65596015 : Design og innovation, civiling.kand.
65596020 : Industrielt design, civiling.kand.
65596025 : Urbant design, civiling.kand.
65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.2år
65596030 : Globalt systemdesign, kand.
65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 : Service systems design, kand.
65596045 : Bæredygtigt design, civiling.
65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
655965 : Arkitekt
65596510 : Arkitekt, kand.
655970 : Geoteknologi
65597010 : Landinspektør, kand.
655975 : Nanoteknologi
65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.kand.
65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.kand.
65597513 : Nanobioteknologi, civiling.kand.
6575 : Levnedsmiddel og ernæring
657500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
65750010 : Levnedsmiddelvidenskab u.n.a., kand.
65750012 : Brygmester
65750015 : Process analytical technology, kand.
65750020 : Mejeribrug, kand.
65750025 : Animal-derived foods, kand.
65750030 : Humanernæring, kand.
65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 : Klinisk ernæring, kand.
65750040 : Gastronomi og sundhed, kand.
65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
6580 : Jordbrugsvidenskabelig
658000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 : Kombineret (KVL), kand.
65800015 : Miljøkemi og sundhed, kand.
65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
658010 : Veterinær
65801010 : Veterinærvidenskab, kand.
65801015 : Husdyrvidenskab, kand.
65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
658020 : Landbrugsvidenskab
65802010 : Landbrug, kand.
65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 : Agrobiologi, kand.
65802030 : Jordbrug, natur og miljø, kand.
658032 : Jordbrugsøkonomi
65803220 : Jordbrugsøkonomi, kand.
65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
658040 : Gartnerividenskab
65804010 : Landskabsarkitektur, kand.
65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
658050 : Skovbrugsvidenskab
65805010 : Skovbrug, kand.
65805015 : Forests and livelihoods, kand.
6590 : Sundhed
659000 : Sundhed u.n.a.
65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 : IT og sundhed, kand.
65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
659010 : Sundhedsvidenskab
65901010 : Folkesundhedsvidenskab, kand.
65901011 : Public health (MPH), master
65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kand.
65901013 : Health care IT, master
65901014 : Sexologi, master
65901015 : Gerontologi, master
65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
65901023 : Ergoterapi, kand.
65901024 : Jordemodervidenskab, kand.
65901025 : Rehabilitering, master
65901026 : Fysioterapi, kand.
65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, kand.
65901029 : Biomedicin, kand.
65901035 : International health, master
65901040 : Katastrofehåndtering, master
65901045 : Global sundhed, kand.
65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 : Humanistisk palliation, master
659030 : Sygeplejevidenskab
65903010 : Sygeplejevidenskab, kand.
65903015 : Sygepleje, kand.
65903030 : Klinisk sygepleje, master
65903031 : Klinisk sygepleje, kand.
659052 : Biomekanik
65905210 : Biomekanik, kand.
659055 : Medicin
65905510 : Læge, kand.
65905515 : Læge B-autoriseret
659060 : Tandlæge
65906010 : Tandlæge, kand.
659065 : Farmaci
65906510 : Farmaci, kand.
65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 : Medicinalkemi, kand.
65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
659070 : Speciallæger og specialtandlæger
65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 : Medicinske specialer
65907030 : Kirurgiske specialer
65907040 : Specialer i narkose og røntgen
65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 : Specialer i sundhedsadministration
6595 : Forsvar
659500 : Forsvar u.n.a.
65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
659520 : Officer
65952005 : Officer u.n.a.
65952020 : Officer, hæren
65952030 : Officer, søværnet
65952040 : Officer, flyvevåbnet
70 : Forskeruddannelser
7002 : Forskerudd. u.n.a.
700200 : Forskerudd. u.n.a.
70020090 : Forskeruddannelse u.n.a. Indv.udd, ph.d.
7020 : Pædagogisk
702000 : Pædagogisk u.n.a.
70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
702010 : Pædagogik
70201010 : Pædagogik, ph.d.
7025 : Humanistisk og teologisk
702500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
70250005 : Dr. phil.
70250010 : Teologi, ph.d.
70250020 : Filosofi, lic.phil.
70250030 : Forskningsbibliotekar
70250035 : Dr.ling.merc.
70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
702530 : Kommunikation
70253010 : Kommunikation, ph.d.
7030 : Kunstnerisk
703000 : Kunstnerisk u.n.a.
70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
703020 : Musik
70302020 : Komposition, solist
70302025 : Orkesterdirigent
70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
703080 : Museum
70308010 : Konservator, ph.d.
7035 : Naturvidenskabelig
703500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
70350005 : Dr.scient.
70350010 : Naturvidenskab, ph.d.
70350020 : Matematik-økonomi, ph.d.
70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
7039 : Samfundsvidenskabelig
703900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.
70390008 : Dr.polit.
70390010 : Statsvidenskab, ph.d.
70390013 : Dr.oecon.
70390015 : Økonomi, ph.d.
70390018 : Dr.jur.
70390020 : Jura, ph.d.
70390025 : Statskundskab, ph.d.
70390030 : Sociologi, ph.d.
70390035 : Antropologi, ph.d.
70390040 : Kultursociologi, ph.d.
70390045 : Psykologi, ph.d.
70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.
70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7059 : Teknisk
705900 : Teknisk u.n.a.
70590005 : Dr.techn.
70590010 : Teknik, ph.d.
70590020 : Arkitekt, ph.d.
70590030 : Landinspektør, lic.geom.
70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
7080 : Jordbrugsvidenskabelig
708000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
70800005 : Dr.agro.
70800010 : Veterinær-og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 : Dr.med.vet.
70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.
70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7090 : Sundhed
709000 : Sundhed u.n.a.
70900005 : Dr.med.
70900010 : Lægevidenskab, ph.d.
70900070 : Dr.odont.
70900075 : Tandlæge, ph.d.
70900080 : Dr.pharm.
70900085 : Farmaceut, ph.d.
70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.
90 : Uoplyst
9030 : Uoplyst
903099 : Uoplyst
90309910 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
90309920 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
90309930 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
95 : Afbrudt
9530 : Afbrudt
953099 : Afbrudt
95309910 : Afbrudt
96 : Igang
9630 : Igang
963099 : Igang
96309910 : Igang
97 : Ikke igang
9730 : Ikke igang
973099 : Ikke igang
97309910 : Ikke igang
99 : Oprydning endnu ikke klassificeret
9999 : Oprydning endnu ikke klassificeret
999999 : Oprydning endnu ikke klassificeret
99999998 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
99999999 : Oprydning endnu ikke klassificeret