Gå til sidens indhold

GRUNDLAG

Navn

GRUNDLAG

Beskrivende navn

Opholdstilladelsens grundlag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

2. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen.

Detaljeret beskrivelse

Overordnet om opholdstilladelsestype:
Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS", "Familiesammenføring" og "Studie". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. Det er sjældent, at det giver mening at anvende det tredje niveau, Forklar. Alligevel kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet.
Variablen Grundlag
Grundlag er niveau 2 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Grundlag er ikke entydig og skal således anvendes sammen med variablen Kategori. Grundlag i kombination med Kategori giver en undergruppering af Kategori på 66 forskellige værdier for de personer, der er indvandret i perioden 1997-2015. Det kan fx være en opdeling af "Det øvrige opholdsområde" på "Adoption" og "Øvrige sager" - se evt. excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag. Variablen er således Udlændingestyrelsens gruppering af opholdstilladelserne på forskellige overordnede værdier. Der kan godt være værdier i kode-tekst-tabellen, som ikke har været anvendt blandt de indvandrede i 1997-2015

Grundlag indeholder både opholdstilladelser fra Udlændingestyrelsen og imputerede opholdstilladelser. Indvandrede med imputerede opholdstilladelser, er dem, der ikke har fået koblet en opholdstilladelse pga. manglende cpr-nummer i data fra Udlændingestyrelsen - se forklaring af imputationsmetoden under beskrivelsen af variablen "Imputeret".
Udlændingestyrelsen opretter løbende nye værdier til Grundlag. De nye værdier skyldes ikke nødvendigvis nye tilladelsestyper, men er mere en måde at organisere tilladelserne på. Der er for eksempel kommet en ny Grundlags-værdi i 2015 "Trainee", som kun består af Forklar-værdien "Trainee". Tidligere blev Forklar-værdien "Trainee" grupperet under Grundlags-værdien "Øvrige sager" under Kategorien "Erhverv".

Udlændingestyrelsen har ikke en samlet opgørelse over ændringer i grupperinger og oprettelse af ny lovgivning. Den nemmeste tilgang er, som tidligere nævnt, at bruge oversigten i excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag.

Bilag

Bilagstabel
Tabel

Populationer:

Opholdsgrundlag for indvandrede i året

Populationen er indvandrede i året og som ikke har dansk eller nordisk statsborgerskab og som er født i udlandet. Indvandrede personer er medtaget det antal gange, de er indvandret i året.

Værdisæt

Værdisæt

1 : Andet grundlag
10 : Green card (pointbaseret)
11 : Jobkortordningen og pr. 1. juli 2008 Jobplanen
12 : Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv.
13 : Koncernopholdstilladelse
135 : Selvstændigt erhvervsdrivende
136 : § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Færøerne)
137 : Etableringskort
138 : Associeringsaftalen
139 : Boreplatform og lignende
14 : Lønarbejde - de nye EU-sager
140 : EU-bkg. § 13 - Anden familie
141 : Fast-track
142 : Forskere (ej PhD)
143 : Landbrug
144 : PhD-uddannelse
145 : Start up Denmark
146 : Særlige individuelle kvalifikationer
147 : Trainee
15 : Lønarbejde og selvstændigt erhverv
16 : Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
17 : Positivlisten
18 : Specialister mv.
188 : Volontør og Working holiday mv.
19 : Øvrige erhverv
190 : § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Færøerne)
191 : Associering-stand still
192 : Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker
2 : Flygtningestatus
20 : Lønarbejde
21 : Studerende
22 : Øvrige EU/EØS
23 : § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn)
24 : § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforh
25 : § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforhold)
26 : § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
261 : International pensionist
27 : § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (tidl. § 9, st
273 : § 8 - Kvote
274 : Andet
275 : § 7, stk. 2 - De facto status
276 : § 7, stk. 4 - De facto status
277 : § 7, stk. 1 - Konventionsstatus
278 : § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige
279 : § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn
28 : § 9, stk. 1, nr. 1 mv. - Ægteskab eller fast samlivsforhold
280 : § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlov
281 : § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede
282 : § 7, stk. 4 - Konventionsstatus
283 : § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7
284 : Positivlisten for faglærte
285 : EU-bkg. § 1, stk. 3 - Børn
286 : EU-bkg. § 1, stk. 3 - Forældre
287 : EU-bkg. § 1, stk. 3 - Anden familie
288 : EU-bkg. § 1, stk. 3 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
289 : § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Grønland)
29 : § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn
290 : Hovedperson eller familiesammenføring m.v.
291 : Hovedperson
295 : Familiesammenføring m.v.
296 : Øvrige Brexit
297 : Ukraine særlov (Danmark)
298 : Ukraine særlov (Færøerne)
3 : Adoption
30 : § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn (tidl. § 9, stk. 1, nr. 3)
31 : § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
32 : § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Færøerne)
33 : § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Grønland)
34 : § 9, stk. 1, nr. 2 mv. - Mindreårige børn
35 : § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn
36 : § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Færøerne)
37 : § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Grønland)
38 : § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år
39 : § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Grønland)
4 : Øvrige sager
40 : § 9, stk. 2, nr. 7 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
41 : EU-bkg. § 13 - Børn
42 : EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (EU-borger) til dansk statsborger
43 : EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (tredjelandsstatsborger) til dansk statsborger
44 : EU-bkg. § 13 - Familiemedlemmer til danske statsborgere
45 : EU-bkg. § 13 - Forældre
46 : EU-bkg. § 13 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
47 : Fribyordningen
48 : Humanitært arbejde
49 : Praktikanter
5 : Arbejdsmarkedstilknytning
50 : Religiøse forkyndere mv.
51 : Uddannelse
52 : Øvrige studie
53 : § 9, stk. 1, nr. 5 - Forældre over 60 år
6 : Au pair
7 : Beløbsordningen
8 : Erhverv og studie på Færøerne og i Grønland
9 : Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse
9997 : Nordisk statsborger
9999 : Indvandret før 1997