Gå til sidens indhold

INDV_LAND

Navn

INDV_LAND

Beskrivende navn

Indvandringsland

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1973
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Landet hvorfra personen er indvandret.

Detaljeret beskrivelse

Landet hvorfra personen er indvandret.

I 2003 (lov nr. 379 af 28. maj 2003 og lov nr. 68 af 4. februar 2004.) ændredes i indrejsereglerne jvf. nedenfor. Hidtil gjaldt at registrering i folkeregistrene skulle ske såfremt man skulle opholde sig i Danmark i mindst 3 måneder (og for nordiske statsborgere i 6 måneder).

En person kan indvandre flere gange i løbet af året og alle vandringer registreres.

Flytninger fra Grønland/Færøerne medtages som indvandringer.

Oplysningerne om vandringer findes tilbage til 1973.

Registrering i CPR af tilflytning fra udlandet kan kun ske, hvis opholdet her i landet skal vare over 3 måneder. Personer, der tilflytter fra et nordisk land, har kun pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet her i landet skal vare over 6 måneder. Det samme gælder personer, der er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om fri bevægelighed mv. Øvrige personer, som tilflytter, har pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet skal vare over 3 måneder.

Registrering i CPR af tilflytning fra udlandet forudsætter for ikke-nordiske statsborgere, at disse enten har opholdstilladelse eller -bevis efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller har en bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på, at de efter udlændingelovgivningen er fritaget for opholdstilladelse eller -bevis.

Følgende gruppering af lande kan etableres:
100 Danmark
251 Færøerne
252 Grønland
361 EU-lande
362 Nordiske lande i øvrigt
363 Europa i øvrigt
371 Afrika
372 Nordamerika
373 Syd- og Mellemamerika
374 Asien
375 Oceanien
381 Udlandet uoplyst
591 Statsløs
999 Helt uoplyst

Følgende nedlagte landekoder kan forekomme:
5111 Nordirland udgår i 1990 fortsætter under 5170 Storbritannien)
5162 Tjekkoslovakiet udgår 1. april 1993 (opdeles i Tjekkiet og Slovakiet)
5184 Østtyskland udgår 3. oktober 1990 fortsætter under 5180 Tyskland
5253 St. Helena udgår i 1990 fortsætter under 5170 Storbritannien
5264 Sydvestafrika udgår i 1990 fortsætter under Namibia (5247)
5286 Reunion udgår i 1990 fortsætter under 5130 Frankrig
5325 Curacao udgår i 1990 (slås sammen med 5140 Nederlandene)
5301 Aruba udgår i 1990 fortsætter under 5140 Nederlandene
5307 Bermuda udgår i 1990 fortsætter 5170 under Storbritannien
5336 Fransk Vestindien øer udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske Øer
5346 Hollandsk vest indiske u. nærm. ang. udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske øer
5353 Martinique udgår i 1990 fortsætter under 5130 Frankrig
5394 Brit. vestindiske øer u. nærm. ang. udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske øer
5428 Hongkong udgår i 1990 får herefter kode 5190 Storbritannien
5468 Nordvietnam nedlagt i 1990 (slået sammen med Sydvietnam)
5494 Yemen arab. rep. udgår som kode i 1990 får herefter kode 5402 Yemen
5498 Indokina udgår i 1990 får herefter 5499 Asien
5505 Franske besid. i Stillehavet udgår i 1990.
5516 Cook øerne udgår i 1990 for herefter 5514 New Zealand
5527 Puerto Rico udgår i 1990 for herefter 5390 USA
5528 Guadeloupe udgår i 1990 for herefter 5130 Frankrig
5529 Franske Guyana udgår i 1990 får herefter 5130 Frankrig
5530 Falklands øerne udgår i 1990 får herefter 5170 Storbritannien
5533 Macao udgår som kode i 1990 for herefter 5156 Portugal

Databrud: De tidligere sovjetiske (herunder Estland, Letland og Litauen) samt jugoslaviske republikker er i værdisættet angivet med fra hvilken dato de gælder.

Populationer:

Personer som har indvandret i Danmark

En person, der indvandrer flere gange i løbet af året er medtaget det tilsvarende antal gange som indvandret fra de(t) pågældende land(e), ved hjælp af variablen VAN_VTIL. Det betyder, at hvis en person indvandrer flere gange i løbet af en periode, optræder han med flere indvandringsdatoer.

Registrering i CPR af tilflytning fra udlandet kan kun ske, hvis opholdet her i landet skal vare over 3 måneder. Personer, der tilflytter fra et nordisk land, har kun pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet her i landet skal vare over 6 måneder. Det samme gælder personer, der er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om fri bevægelighed mv. Øvrige personer, som tilflytter, har pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet skal vare over 3 måneder.

Registrering i CPR af tilflytning fra udlandet forudsætter for ikkenordiske statsborgere, at disse enten har opholdstilladelse eller -bevis efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller har en bekræftelse fra Udlændingeservice på, at de efter udlændingelovgivningen er fritaget for opholdstilladelse eller -bevis

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
28-08-1978 31-12-9999 0 : Uoplyst (1)
28-08-1978 31-12-9999 5001 : Uoplyst (2)
28-08-1978 31-12-9999 5100 : Danmark
28-08-1978 31-12-9999 5101 : Grønland
28-08-1978 31-12-9999 5102 : Udlandet uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5103 : Statsløs
28-08-1978 31-12-9999 5104 : Finland
28-08-1978 31-12-9999 5105 : Island, ligeret dansk
28-08-1978 31-12-9999 5106 : Island
28-08-1978 31-12-9999 5107 : Liechtenstein
28-08-1978 31-12-9999 5108 : Luxembourg
28-08-1978 31-12-9999 5109 : Monaco
28-08-1978 31-12-9999 5110 : Norge
28-08-1978 31-12-9999 5114 : Europa uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5115 : Kongelig
28-08-1978 31-12-9999 5120 : Sverige
28-08-1978 31-12-9999 5122 : Albanien
28-08-1978 31-12-9999 5124 : Andorra
28-08-1978 31-12-9999 5126 : Belgien
28-08-1978 31-12-9999 5128 : Bulgarien
28-08-1978 01-02-1992 5129 : Tjekkoslovakiet
28-08-1978 31-12-9999 5130 : Frankrig
28-08-1978 31-12-9999 5134 : Grækenland
11-09-1990 31-12-9999 5140 : Nederlandene
28-08-1978 31-12-9999 5142 : Irland
28-08-1978 31-12-9999 5150 : Italien
04-02-2003 01-07-2006 5151 : Serbien og Montenegro
28-08-1978 01-08-1996 5152 : Jugoslavien
28-08-1978 31-12-9999 5153 : Malta
28-08-1978 31-12-9999 5154 : Polen
28-08-1978 31-12-9999 5156 : Portugal
02-02-2022 31-12-9999 5157 : Palæstina
28-08-1978 31-12-9999 5158 : Rumænien
28-08-1978 31-12-9999 5159 : San Marino
28-08-1978 31-12-9999 5160 : Schweiz
28-08-1978 01-02-1992 5162 : Sovjetunionen
28-08-1978 31-12-9999 5164 : Spanien
28-08-1978 31-12-9999 5170 : Storbritannien
28-08-1978 31-12-9999 5172 : Tyrkiet
28-08-1978 31-12-9999 5174 : Ungarn
28-08-1978 31-12-9999 5176 : Vatikanstaten
28-08-1978 31-12-9999 5180 : Tyskland
28-08-1978 31-12-9999 5182 : Østrig
28-08-1978 31-12-9999 5199 : Europa uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5202 : Algeriet
28-08-1978 31-12-9999 5204 : Angola
28-08-1978 31-12-9999 5207 : Botswana
28-08-1978 31-12-9999 5213 : Burundi
15-10-1987 31-12-9999 5214 : Etiopien
28-08-1978 31-12-9999 5215 : Comorerne
01-07-1994 31-12-9999 5216 : Eritrea
28-08-1978 31-12-9999 5222 : Gambia
01-03-2022 31-12-9999 5223 : Gaza
28-08-1978 31-12-9999 5228 : Ghana
28-08-1978 31-12-9999 5230 : Ækvatorialguinea
28-08-1978 31-12-9999 5231 : Guinea-Bissau
28-08-1978 31-12-9999 5232 : Guinea
21-07-1980 31-12-9999 5233 : Kap Verde
28-08-1978 31-12-9999 5234 : Kenya
28-08-1978 31-12-9999 5235 : Lesotho
28-08-1978 31-12-9999 5236 : Liberia
28-08-1978 31-12-9999 5238 : Libyen
15-10-1987 31-12-9999 5240 : Mozambique
28-08-1978 31-12-9999 5242 : Madagaskar
28-08-1978 31-12-9999 5243 : Mali
28-08-1978 31-12-9999 5244 : Marokko
28-08-1978 31-12-9999 5245 : Mauritius
28-08-1978 31-12-9999 5246 : Nigeria
28-08-1978 31-12-9999 5247 : Namibia
26-01-1999 31-12-9999 5248 : Marshalløerne
14-11-1984 31-12-9999 5255 : Sierra Leone
28-08-1978 31-12-9999 5258 : Sudan
28-08-1978 31-12-9999 5259 : Eswatini
01-01-2012 31-12-9999 5260 : Sydsudan
01-03-1991 31-12-9999 5262 : Sydafrika
28-08-1978 31-12-9999 5266 : Tanzania
28-08-1978 31-12-9999 5268 : Tunesien
28-08-1978 31-12-9999 5269 : Uganda
15-10-1987 31-12-9999 5272 : Egypten
30-09-1980 31-12-9999 5273 : Tuvalu
30-09-1980 31-12-9999 5274 : Kiribati
30-09-1980 31-12-9999 5275 : Vanuatu
28-08-1978 31-12-9999 5276 : Centralafrikanske Republik
28-08-1978 31-12-9999 5277 : Cameroun
28-08-1978 31-12-9999 5278 : Congo, Demokratiske Republik
21-07-1980 31-12-9999 5279 : Congo, Republikken
21-07-1980 31-12-9999 5281 : Benin
11-09-1990 31-12-9999 5282 : Elfenbenskysten
28-08-1978 31-12-9999 5283 : Gabon
28-08-1978 31-12-9999 5284 : Mauretanien
28-08-1978 31-12-9999 5285 : Niger
28-08-1978 31-12-9999 5287 : Rwanda
28-08-1978 31-12-9999 5288 : Senegal
28-08-1978 31-12-9999 5289 : Somalia
28-08-1978 31-12-9999 5292 : Tchad
28-08-1978 31-12-9999 5293 : Togo
15-10-1987 31-12-9999 5294 : Burkina Faso
21-01-1981 31-12-9999 5295 : Zimbabwe
28-08-1978 31-12-9999 5296 : Zambia
28-08-1978 31-12-9999 5297 : Malawi
28-08-1978 31-12-9999 5298 : Seychellerne
28-08-1978 31-12-9999 5299 : Afrika uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5302 : Argentina
11-09-1990 31-12-9999 5303 : Bahamas
28-08-1978 31-12-9999 5304 : Bolivia
28-08-1978 31-12-9999 5305 : Barbados
28-08-1978 31-12-9999 5306 : Brasilien
28-08-1978 31-12-9999 5308 : Guyana
03-03-1983 31-12-9999 5309 : Antigua og Barbuda
03-03-1983 31-12-9999 5310 : Nauru
29-01-1991 31-12-9999 5311 : Skt. Vincent og Grenadinerne
28-08-1978 31-12-9999 5314 : Canada
28-08-1978 31-12-9999 5316 : Chile
28-08-1978 31-12-9999 5318 : Colombia
28-08-1978 31-12-9999 5319 : Syd- og Mellemamerika uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5322 : Costa Rica
28-08-1978 31-12-9999 5324 : Cuba
28-08-1978 31-12-9999 5326 : Dominikanske Republik
28-08-1978 31-12-9999 5328 : Ecuador
28-08-1978 31-12-9999 5338 : Guatemala
28-08-1978 31-12-9999 5339 : Grenada
28-08-1978 31-12-9999 5342 : Haiti
21-07-1980 31-12-9999 5344 : Surinam
30-09-1980 31-12-9999 5345 : Dominica
15-10-1987 31-12-9999 5347 : Skt. Lucia
28-08-1978 31-12-9999 5348 : Honduras
28-08-1978 31-12-9999 5352 : Jamaica
28-08-1978 31-12-9999 5354 : Mexico
28-08-1978 31-12-9999 5356 : Nicaragua
28-08-1978 31-12-9999 5358 : Panama
28-08-1978 31-12-9999 5364 : Paraguay
28-08-1978 31-12-9999 5366 : Peru
28-08-1978 31-12-9999 5372 : El Salvador
28-08-1978 31-12-9999 5374 : Trinidad og Tobago
28-08-1978 31-12-9999 5376 : Uruguay
28-08-1978 31-12-9999 5390 : USA
28-08-1978 31-12-9999 5392 : Venezuela
01-03-2022 31-12-9999 5393 : Vestbredden
11-09-1990 31-12-9999 5395 : Vestindiske Øer
28-08-1978 31-12-9999 5397 : Nordamerika uoplyst
11-09-1990 31-12-9999 5398 : Syd- og Mellemamerika uoplyst
21-07-1980 31-12-9999 5402 : Yemen
21-07-1980 31-12-9999 5403 : Forenede Arabiske Emirater
28-08-1978 31-12-9999 5404 : Afghanistan
21-07-1980 31-12-9999 5406 : Bahrain
28-08-1978 31-12-9999 5408 : Bhutan
21-07-1980 31-12-9999 5410 : Bangladesh
11-09-1990 31-12-9999 5412 : Brunei
11-09-1990 31-12-9999 5414 : Myanmar
11-09-1990 31-12-9999 5416 : Cambodja
28-08-1978 31-12-9999 5418 : Sri Lanka
28-08-1978 31-12-9999 5422 : Cypern
28-08-1978 31-12-9999 5424 : Taiwan
28-08-1978 31-12-9999 5432 : Indien
28-08-1978 31-12-9999 5434 : Indonesien
01-01-2013 31-12-9999 5435 : Østtimor
28-08-1978 31-12-9999 5436 : Irak
01-01-2022 31-12-9999 5437 : Østjerusalem
28-08-1978 31-12-9999 5438 : Iran
28-08-1978 31-12-9999 5442 : Israel
28-08-1978 31-12-9999 5444 : Japan
28-08-1978 31-12-9999 5446 : Jordan
11-09-1990 31-12-9999 5448 : Kina
28-08-1978 31-12-9999 5452 : Kuwait
28-08-1978 31-12-9999 5454 : Laos
28-08-1978 31-12-9999 5456 : Libanon
28-08-1978 31-12-9999 5457 : Maldiverne
28-08-1978 31-12-9999 5458 : Malaysia
11-09-1990 31-12-9999 5459 : Mongoliet
21-07-1980 31-12-9999 5462 : Oman
28-08-1978 31-12-9999 5464 : Nepal
21-07-1980 31-12-9999 5466 : Nordkorea
28-08-1978 31-12-9999 5468 : Vietnam (1)
28-08-1978 31-12-9999 5471 : Asien uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5472 : Pakistan
28-08-1978 31-12-9999 5474 : Filippinerne
21-07-1980 31-12-9999 5478 : Saudi-Arabien
28-08-1978 31-12-9999 5482 : Singapore
21-07-1980 31-12-9999 5484 : Sydkorea
28-08-1978 31-12-9999 5486 : Syrien
27-04-1990 31-12-9999 5487 : Mellemøsten uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5488 : Vietnam (2)
28-08-1978 31-12-9999 5492 : Thailand
28-08-1978 31-12-9999 5496 : Qatar
28-08-1978 31-12-9999 5499 : Asien uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5502 : Australien
28-08-1978 31-12-9999 5505 : Tonga
21-07-1980 31-12-9999 5508 : Fiji
28-08-1978 31-12-9999 5514 : New Zealand
07-03-1983 31-12-9999 5522 : Samoa
01-02-1983 31-12-9999 5525 : Djibouti
28-08-1978 31-12-9999 5526 : Belize
11-09-1990 31-12-9999 5534 : Papua Ny Guinea
11-09-1990 31-12-9999 5599 : Øer i Stillehavet
21-09-1990 31-12-9999 5607 : Estland
21-09-1990 31-12-9999 5609 : Letland
05-10-1990 31-12-9999 5611 : Litauen
21-09-1990 31-12-9999 5621 : Sao Tome og Principe
21-09-1990 31-12-9999 5623 : Salomonøerne
21-09-1990 31-12-9999 5625 : Skt. Kitts og Nevis
07-02-1992 31-12-9999 5700 : Rusland
07-02-1992 31-12-9999 5704 : Ukraine
07-02-1992 31-12-9999 5706 : Belarus
07-02-1992 31-12-9999 5708 : Armenien
07-02-1992 31-12-9999 5710 : Aserbajdsjan
07-02-1992 31-12-9999 5712 : Moldova
07-02-1992 31-12-9999 5714 : Usbekistan
07-02-1992 31-12-9999 5716 : Kasakhstan
07-02-1992 31-12-9999 5718 : Turkmenistan
07-02-1992 31-12-9999 5720 : Kirgisistan
07-02-1992 31-12-9999 5722 : Tadsjikistan
07-02-1992 31-12-9999 5724 : Georgien
07-02-1992 31-12-9999 5750 : Kroatien
07-02-1992 31-12-9999 5752 : Slovenien
15-06-1992 31-12-9999 5754 : Bosnien-Hercegovina
15-06-1992 31-12-9999 5756 : Nordmakedonien
15-06-2006 31-12-9999 5757 : Serbien
12-04-1996 31-12-9999 5758 : Jugoslavien, Forbundsrepublikken
15-05-2006 31-12-9999 5759 : Montenegro
21-02-2008 31-12-9999 5761 : Kosovo
08-01-1993 31-12-9999 5776 : Tjekkiet
08-01-1993 31-12-9999 5778 : Slovakiet
01-06-2005 31-12-9999 5779 : Cookøerne
01-11-1996 31-12-9999 5800 : Land ukendt (2)
28-08-1978 31-12-9999 5901 : Færøerne uoplyst
28-08-1978 31-12-9999 5902 : Færøerne
21-09-1990 31-12-9999 5999 : Land ukendt (1)