Gå til sidens indhold

PERSBRC

Navn

PERSBRC

Beskrivende navn

Personlig branche

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Personorienteret branchekode.

Detaljeret beskrivelse

Den personlige branchekode modtages fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Variablen er defineret for hovedbeskæftigede lønmodtagere, arbejdsgivere, selvstændige og medhjælpende ægtefæller. Branchekoden tildeles forskelligt afhængigt af, hvilken form for arbejdssted den enkelte person er tilknyttet.

Branchekoden for ikke-fiktive, dvs. almindelige arbejdssteder tildeles i overensstemmelse med arbejdsstedets branchekode. I disse tilfælde vil branchen for arbejdsstedet (BRANCHE03 fra arbejdsstedsdatasættet IDAS) og den personlige branche (PERSBRC fra ansættelsesdatasættet IDAN) være ens. Det betyder, at variablerne BRANCHE03 og PERSBRC vil indeholde den samme branchekode for det samme arbejdssted - og dermed vil den enkelte person have den samme branche som arbejdsstedet, personen er tilknyttet.

Branchekoden for fiktive arbejdssteder tildeles ikke ud fra arbejdsstedets branchekode, men relaterer sig i stedet til personen.
Dette skyldes, at der inden for det offentlige forekommer tilfælde, hvor den enkelte ansættelse ikke kan knyttes til et arbejdssted pga. et utilstrækkeligt datagrundlag. Det drejers sig specielt om ansatte inden for rengøringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed og social- og sundhedsvæsen (dagplejemødre, hjemmesygeplejersker), som tager ud fra deres bopæl eller udfører deres arbejde nær deres bopæl eller på flere forskellige arbejdssteder. Ansættelsesforholdene bliver i disse tilfælde placeret, som om de har arbejdssted på administrationsadressen, dvs. på rådhusene med en branchekode lig generel offentlig administration (751100 -751300). Branchekoden tildeles således efter arbejdsstedets branche. Dette er imidlertid ikke korrekt da de ansatte netop ikke arbejder på rådhuset men på et andet arbejdssted, der blot ikke kan knyttes til ansættelsen.

Personer der passer ind i ovenstående eksempel vil derfor få tildelt en ny branchekode. Det sker på den måde, at for personer beskæftiget i brancherne 751100 -751300 på fiktive arbejdssteder sker der en branchemæssig omplacering på baggrund af disco-koden. Det betyder, at den personlige branchekode i disse tilfælde vil adskille sig fra arbejdsstedets branchekode. Et eksempel herpå kan være en ansættelse som dagplejemor. Personen vil få tildelt en ny branchekode 853205 (dagplejemødre) og flyttes dermed fra intervallet 751100 -751300.

Da fiktive arbejdssteder ikke indgår i arbejdsstedsdatasættet i IDA, vil de ovenfor beskrevne fiktive arbejdssteder med de tilknyttede ansættelser kun forekomme i ansættelsesdatasættet i IDA.

Da fiktive arbejdssteder ikke er indeholdt i arbejdsstedsdatasættet kan branchekodevariablen BRANCHE03 (Branchekode (DB03) for arbejdsstedet)fra IDAS ikke sammenlignes med PERSBRC fra ansættelsesdatasættet IDAN for de fiktive arbejdssteder. Det betyder, at der ikke forekommer to branchekoder, der kan sammenlignes for personer henført til fiktive arbejdssteder.

Der er mange fiktive arbejdssteder i det private, eksempelvis i vikarbranchen og inden for rengøring, men der sker udelukkende en branchemæssig omplacering for personer, som er beskæftiget i brancherne 751100-751300, det vil sige de offentlige brancher. De private fiktive arbejdssteder får tildelt arbejdsstedets branche.

Fra 1980-1992 bestod branchekoden af 111-standardgrupperingen under DB93. Se publikationen DANSK BRANCHEKODE 1993 for værdisæt (standard-grupperingen findes på side 258). Fra 1993 består branchekoden af den 6-cifrede DB93-kode (Dansk branchekode 1993). Der er således et skift i branchenomenklaturen i 1993, hvor branchenomenklaturen skifter fra DSE77 til DB93 rev. 1 og i 1997, hvor der skiftes til DB93 rev. 2. I 2004 skifter branchenomenklaturen til DB03.

Se i øvrigt www.dst.dk/DB03.

Bilag

Graf for hovedbeskæftigede lønmodtagere
Tabel for hovedbeskæftigede lønmodtagere

Populationer:

Ansættelser i IDA

I ansættelsespopulationen er indeholdt alle ansættelser der forekommer i løbet af et år. Ansættelserne kan forekomme som en af følgende hovedtyper; beskæftiget som lønmodtager, arbejdsgiver, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtageransættelsen kan underopdeles som hovedbeskæftiget, bibeskæftiget, en øvrig novemberansættelse, en ej-november ansættelse eller en vigtigste ej-november ansættelse.

Ansættelserne hovedbeskæftiget lønmodtager, arbejdsgiver, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle defineres alle i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik som værende den vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet pr. ultimo november. Bibeskæftigede lønmodtagere defineres ligeledes i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik.

Oplysningerne om øvrige novemberansættelser, ej-november ansættelser og vigtigste ej-november ansættelser opgøres i IDA, som supplerende ansættelser til en af de 4 hovedtyper. Øvrige novemberansættelser og ej-november ansættelser forekommer først i IDA fra og med 2004.

Ansættelserne medtages kun hvis den enkelte lønmodtager har fået en løn i løbet af året der overstiger en fastsat løngrænse. Løngrænsen ændres hvert år. Før 2008 har det udelukkende været lønmodtagere, der havde en summeret årsløn svarende til ca. 10.000 kr., der blev klassificeret som lønmodtagere. Dette krav blev indført fordi datagrundlaget for lønmodtagerbeskæftigelsen var årsbaseret og periodeangivelserne var usikre. Som følge af de mere sikre periodeangivelser i det nye datagrundlag fra 2008 er kravet reduceret meget kraftigt og erstattet med et krav om, at en lønmodtager som minimum skal have en løn, der svarer til 4 timers beskæftigelse til garantiløn for at blive klassificeret som ultimo november beskæftiget.

For at optræde i populationen skal personen have bopæl i Danmark ultimo året.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2007 31-12-2007 011100 : Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01-01-2003 31-12-2006 011110 : Kornavl
01-01-2003 31-12-2006 011190 : Agerbrug i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 011200 : Dyrkning af ris
01-01-2003 31-12-2006 011210 : Gartnerier
01-01-2003 31-12-2006 011220 : Planteskoler
01-01-2003 31-12-2006 011300 : Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter
01-01-2007 31-12-2007 011300 : Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01-01-2007 31-12-2007 011400 : Dyrkning af sukkerrør
01-01-2007 31-12-2007 011500 : Dyrkning af tobak
01-01-2007 31-12-2007 011600 : Dyrkning af tekstilplanter
01-01-2007 31-12-2007 011900 : Dyrkning af andre etårige afgrøder
01-01-2007 31-12-2007 012100 : Dyrkning af druer
01-01-2003 31-12-2006 012110 : Malkekvæghold
01-01-2003 31-12-2006 012190 : Anden kvægavl
01-01-2007 31-12-2007 012200 : Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01-01-2003 31-12-2006 012210 : Stutterier
01-01-2003 31-12-2006 012220 : Fåre- og gedeavl
01-01-2003 31-12-2006 012300 : Svineavl
01-01-2007 31-12-2007 012300 : Dyrkning af citrusfrugter
01-01-2003 31-12-2006 012400 : Fjerkræavl
01-01-2007 31-12-2007 012400 : Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01-01-2007 31-12-2007 012500 : Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01-01-2003 31-12-2006 012510 : Pelsdyravl
01-01-2003 31-12-2006 012520 : Biavl
01-01-2003 31-12-2006 012530 : Kenneler
01-01-2003 31-12-2006 012590 : Opdræt af andre dyr
01-01-2007 31-12-2007 012600 : Dyrkning af olieholdige frugter
01-01-2007 31-12-2007 012700 : Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01-01-2007 31-12-2007 012800 : Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01-01-2007 31-12-2007 012900 : Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01-01-2003 31-12-2006 013000 : Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01-01-2007 31-12-2007 013000 : Planteformering
01-01-2007 31-12-2007 014100 : Avl af malkekvæg
01-01-2003 31-12-2006 014110 : Landbrugsmaskinstationer
01-01-2003 31-12-2006 014120 : Anlægsgartnerier
01-01-2003 31-12-2006 014190 : Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 014200 : Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 014200 : Avl af andet kvæg og bøfler
01-01-2007 31-12-2007 014300 : Avl af heste og dyr af hestefamilien
01-01-2007 31-12-2007 014400 : Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01-01-2007 31-12-2007 014500 : Avl af får og geder
01-01-2007 31-12-2007 014610 : Avl af smågrise
01-01-2007 31-12-2007 014620 : Produktion af slagtesvin
01-01-2007 31-12-2007 014700 : Fjerkræavl
01-01-2007 31-12-2007 014910 : Kenneler
01-01-2007 31-12-2007 014920 : Avl af pelsdyr mv.
01-01-2003 31-12-2006 015000 : Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01-01-2007 31-12-2007 015000 : Blandet drift
01-01-2007 31-12-2007 016100 : Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01-01-2007 31-12-2007 016200 : Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01-01-2007 31-12-2007 016300 : Forarbejdning af afgrøder efter høst
01-01-2007 31-12-2007 016400 : Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
01-01-2007 31-12-2007 017000 : Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
01-01-2003 31-12-2006 020100 : Skovbrug
01-01-2003 31-12-2006 020200 : Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
01-01-2007 31-12-2007 021000 : Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
01-01-2007 31-12-2007 022000 : Skovning
01-01-2007 31-12-2007 023000 : Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
01-01-2007 31-12-2007 024000 : Serviceydelser til skovbrug
01-01-2007 31-12-2007 031100 : Havfiskeri
01-01-2007 31-12-2007 031200 : Ferskvandsfiskeri
01-01-2007 31-12-2007 032100 : Havbrug
01-01-2007 31-12-2007 032200 : Ferskvandsbrug
01-01-2003 31-12-2006 050100 : Fiskeri
01-01-2003 31-12-2006 050200 : Dambrug og fiskeavl
01-01-2007 31-12-2007 051000 : Indvinding af stenkul
01-01-2007 31-12-2007 052000 : Indvinding af brunkul
01-01-2007 31-12-2007 061000 : Indvinding af råolie
01-01-2007 31-12-2007 062000 : Indvinding af naturgas
01-01-2007 31-12-2007 071000 : Brydning af jernmalm
01-01-2007 31-12-2007 072100 : Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-2007 31-12-2007 072900 : Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
01-01-2007 31-12-2007 081100 : Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
01-01-2007 31-12-2007 081200 : Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
01-01-2007 31-12-2007 089100 : Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2007 31-12-2007 089200 : Indvinding og agglomerering af tørv
01-01-2007 31-12-2007 089300 : Saltindvinding
01-01-2007 31-12-2007 089900 : Anden råstofindvinding i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 091000 : Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
01-01-2007 31-12-2007 099000 : Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
01-01-1977 31-12-1991 1 : Brancher uden indhold
01-01-1977 31-12-1991 10001 : Landbrug
01-01-1992 31-12-1995 101000 : Kulminer
01-01-1996 31-12-2002 101000 : Kulminer
01-01-2007 31-12-2007 101110 : Forarbejdning af svinekød
01-01-2008 31-12-9999 101110 : Forarbejdning af svinekød
01-01-2007 31-12-2007 101190 : Forarbejdning af andet kød
01-01-2008 31-12-9999 101190 : Forarbejdning af andet kød
01-01-2007 31-12-2007 101200 : Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
01-01-2008 31-12-9999 101200 : Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
01-01-2007 31-12-2007 101300 : Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
01-01-2008 31-12-9999 101300 : Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
01-01-1992 31-12-1995 102000 : Brunkulslejer
01-01-1996 31-12-2002 102000 : Brunkulslejer
01-01-2007 31-12-2007 102010 : Fremstilling af fiskemel
01-01-2008 31-12-9999 102010 : Fremstilling af fiskemel
01-01-2007 31-12-2007 102020 : Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
01-01-2008 31-12-9999 102020 : Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
01-01-1992 31-12-1995 103000 : Tørvegrave
01-01-1996 31-12-2002 103000 : Tørvegrave
01-01-2003 31-12-2006 103000 : Tørvegrave
01-01-2007 31-12-2007 103100 : Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2008 31-12-9999 103100 : Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2007 31-12-2007 103200 : Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
01-01-2008 31-12-9999 103200 : Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
01-01-2007 31-12-2007 103900 : Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
01-01-2008 31-12-9999 103900 : Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
01-01-2007 31-12-2007 104100 : Fremstilling af olier og fedtstoffer
01-01-2008 31-12-9999 104100 : Fremstilling af olier og fedtstoffer
01-01-2007 31-12-2007 104200 : Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
01-01-2008 31-12-9999 104200 : Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
01-01-2007 31-12-2007 105100 : Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2008 31-12-9999 105100 : Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2007 31-12-2007 105200 : Fremstilling af konsumis
01-01-2008 31-12-9999 105200 : Fremstilling af konsumis
01-01-2007 31-12-2007 106100 : Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2008 31-12-9999 106100 : Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2007 31-12-2007 106200 : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-2008 31-12-9999 106200 : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-2007 31-12-2007 107110 : Industriel fremstilling af brød; kager mv.
01-01-2008 31-12-9999 107110 : Industriel fremstilling af brød; kager mv.
01-01-2007 31-12-2007 107120 : Fremstilling af friske bageriprodukter
01-01-2008 31-12-9999 107120 : Fremstilling af friske bageriprodukter
01-01-2007 31-12-2007 107200 : Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
01-01-2008 31-12-9999 107200 : Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
01-01-2007 31-12-2007 107300 : Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
01-01-2008 31-12-9999 107300 : Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
01-01-2007 31-12-2007 108100 : Fremstilling af sukker
01-01-2008 31-12-9999 108100 : Fremstilling af sukker
01-01-2007 31-12-2007 108200 : Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
01-01-2008 31-12-9999 108200 : Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
01-01-2007 31-12-2007 108300 : Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2008 31-12-9999 108300 : Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2007 31-12-2007 108400 : Fremstilling af smagspræparater og krydderier
01-01-2008 31-12-9999 108400 : Fremstilling af smagspræparater og krydderier
01-01-2007 31-12-2007 108500 : Fremstilling af færdigretter
01-01-2008 31-12-9999 108500 : Fremstilling af færdigretter
01-01-2007 31-12-2007 108600 : Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-2008 31-12-9999 108600 : Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-2007 31-12-2007 108900 : Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 108900 : Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 109100 : Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
01-01-2008 31-12-9999 109100 : Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
01-01-2007 31-12-2007 109200 : Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
01-01-2008 31-12-9999 109200 : Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
01-01-2007 31-12-2007 110100 : Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
01-01-2008 31-12-9999 110100 : Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
01-01-2007 31-12-2007 110200 : Fremstilling af vin af druer
01-01-2008 31-12-9999 110200 : Fremstilling af vin af druer
01-01-2007 31-12-2007 110300 : Fremstilling af cider og anden frugtvin
01-01-2008 31-12-9999 110300 : Fremstilling af cider og anden frugtvin
01-01-2007 31-12-2007 110400 : Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
01-01-2008 31-12-9999 110400 : Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
01-01-2007 31-12-2007 110500 : Fremstilling af øl
01-01-2008 31-12-9999 110500 : Fremstilling af øl
01-01-2007 31-12-2007 110600 : Fremstilling af malt
01-01-2008 31-12-9999 110600 : Fremstilling af malt
01-01-2007 31-12-2007 110700 : Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
01-01-2008 31-12-9999 110700 : Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
01-01-2008 31-12-9999 11100 : Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01-01-1992 31-12-1995 111000 : Udvinding af råolie og naturgas
01-01-1996 31-12-2002 111000 : Udvinding af råolie og naturgas
01-01-2003 31-12-2006 111000 : Udvinding af råolie og naturgas
01-01-1977 31-12-1991 11101 : Landbrug
01-01-1977 31-12-1991 11102 : Gartnerier, frugtplant. og planteskoler
01-01-1977 31-12-1991 11103 : Anlægsgartnerier
01-01-1977 31-12-1991 11104 : Pelsdyravl
01-01-1977 31-12-1991 11105 : Biavl
01-01-1977 31-12-1991 11106 : Stutterier
01-01-1977 31-12-1991 11107 : Kenneler
01-01-1992 31-12-1995 11110 : Kornavl
01-01-1996 31-12-2002 11110 : Kornavl
01-01-1992 31-12-1995 11190 : Agerbrug i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 11190 : Agerbrug i øvrigt
01-01-2008 31-12-9999 11200 : Dyrkning af ris
01-01-1992 31-12-1995 112000 : Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-1996 31-12-2002 112000 : Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-2003 31-12-2006 112000 : Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-1977 31-12-1991 11201 : Landbrugsmaskinstationer
01-01-1977 31-12-1991 11202 : Drift af afvandingssyst. for landbrugsjord
01-01-1977 31-12-1991 11209 : Servicevirksomhed for landbrug, gartneri o.l
01-01-1992 31-12-1995 11210 : Gartnerier
01-01-1996 31-12-2002 11210 : Gartnerier
01-01-1992 31-12-1995 11220 : Planteskoler
01-01-1996 31-12-2002 11220 : Planteskoler
01-01-1977 31-12-1991 11300 : Jagt og vildtpleje
01-01-1992 31-12-1995 11300 : Dyrkning af frugt og bær
01-01-1996 31-12-2002 11300 : Dyrkning af frugt og bær
01-01-2008 31-12-9999 11300 : Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01-01-2008 31-12-9999 11400 : Dyrkning af sukkerrør
01-01-2008 31-12-9999 11500 : Dyrkning af tobak
01-01-2008 31-12-9999 11600 : Dyrkning af tekstilplanter
01-01-2008 31-12-9999 11900 : Dyrkning af andre etårige afgrøder
01-01-1977 31-12-1991 12000 : Skovbrug
01-01-1992 31-12-1995 120000 : Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-1996 31-12-2002 120000 : Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-2007 31-12-2007 120000 : Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2008 31-12-9999 120000 : Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2008 31-12-9999 12100 : Dyrkning af druer
01-01-1992 31-12-1995 12110 : Malkekvæghold
01-01-1996 31-12-2002 12110 : Malkekvæghold
01-01-1992 31-12-1995 12190 : Anden kvægavl
01-01-1996 31-12-2002 12190 : Anden kvægavl
01-01-2008 31-12-9999 12200 : Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01-01-1992 31-12-1995 12210 : Stutterier
01-01-1996 31-12-2002 12210 : Stutterier
01-01-1992 31-12-1995 12220 : Fåreavl
01-01-1996 31-12-2002 12220 : Fåre- og gedeavl
01-01-1992 31-12-1995 12300 : Svineavl
01-01-1996 31-12-2002 12300 : Svineavl
01-01-2008 31-12-9999 12300 : Dyrkning af citrusfrugter
01-01-1992 31-12-1995 12400 : Fjerkræavl
01-01-1996 31-12-2002 12400 : Fjerkræavl
01-01-2008 31-12-9999 12400 : Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01-01-2008 31-12-9999 12500 : Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01-01-1992 31-12-1995 12510 : Pelsdyravl
01-01-1996 31-12-2002 12510 : Pelsdyravl
01-01-1992 31-12-1995 12520 : Biavl
01-01-1996 31-12-2002 12520 : Biavl
01-01-1992 31-12-1995 12530 : Kenneler
01-01-1996 31-12-2002 12530 : Kenneler
01-01-1992 31-12-1995 12590 : Gedeavl, kaninavl mv.
01-01-1996 31-12-2002 12590 : Opdræt af andre dyr
01-01-2008 31-12-9999 12600 : Dyrkning af olieholdige frugter
01-01-2008 31-12-9999 12700 : Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01-01-2008 31-12-9999 12800 : Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01-01-2008 31-12-9999 12900 : Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01-01-1992 31-12-1995 13000 : Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01-01-1996 31-12-2002 13000 : Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01-01-2008 31-12-9999 13000 : Planteformering
01-01-1977 31-12-1991 13010 : Hav- og kystfiskeri
01-01-1977 31-12-1991 13021 : Dambrug
01-01-1977 31-12-1991 13029 : Diverse fiskerivirksomhed(herunder fiskeri-se
01-01-1992 31-12-1995 131000 : Brydning af jernmalm
01-01-1996 31-12-2002 131000 : Brydning af jernmalm
01-01-2007 31-12-2007 131000 : Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2008 31-12-9999 131000 : Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-1992 31-12-1995 132000 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
01-01-1996 31-12-2002 132000 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
01-01-2007 31-12-2007 132000 : Vævning af tekstiler
01-01-2008 31-12-9999 132000 : Vævning af tekstiler
01-01-2007 31-12-2007 133000 : Efterbehandling af tekstiler
01-01-2008 31-12-9999 133000 : Efterbehandling af tekstiler
01-01-2007 31-12-2007 139100 : Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-2008 31-12-9999 139100 : Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-2007 31-12-2007 139210 : Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2008 31-12-9999 139210 : Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2007 31-12-2007 139220 : Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 139220 : Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
01-01-2007 31-12-2007 139300 : Fremstilling af tæpper
01-01-2008 31-12-9999 139300 : Fremstilling af tæpper
01-01-2007 31-12-2007 139400 : Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
01-01-2008 31-12-9999 139400 : Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
01-01-2007 31-12-2007 139500 : Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 139500 : Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
01-01-2007 31-12-2007 139600 : Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
01-01-2008 31-12-9999 139600 : Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
01-01-2007 31-12-2007 139900 : Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 139900 : Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 14100 : Avl af malkekvæg
01-01-1992 31-12-1995 14110 : Landbrugsmaskinstationer
01-01-1996 31-12-2002 14110 : Landbrugsmaskinstationer
01-01-2007 31-12-2007 141100 : Fremstilling af beklædningsartikler af læder
01-01-2008 31-12-9999 141100 : Fremstilling af beklædningsartikler af læder
01-01-1992 31-12-1995 141110 : Stenbrud
01-01-1996 31-12-2002 141110 : Stenbrud
01-01-2003 31-12-2006 141110 : Brydning af sten
01-01-1992 31-12-1995 141120 : Stenfiskeri
01-01-1996 31-12-2002 141120 : Stenfiskeri
01-01-2003 31-12-2006 141120 : Stenfiskeri
01-01-1992 31-12-1995 14120 : Anlægsgartnerier
01-01-1996 31-12-2002 14120 : Anlægsgartnerier
01-01-1992 31-12-1995 141200 : Kalkbrud
01-01-1996 31-12-2002 141200 : Kalkbrud
01-01-2003 31-12-2006 141200 : Kalkbrud
01-01-2007 31-12-2007 141200 : Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2008 31-12-9999 141200 : Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 141300 : Skiferbrud
01-01-1996 31-12-2002 141300 : Skiferbrud
01-01-2007 31-12-2007 141300 : Fremstilling af anden yderbeklædning
01-01-2008 31-12-9999 141300 : Fremstilling af anden yderbeklædning
01-01-2007 31-12-2007 141400 : Fremstilling af underbeklædning
01-01-2008 31-12-9999 141400 : Fremstilling af underbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 14190 : Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 14190 : Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 141900 : Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
01-01-2008 31-12-9999 141900 : Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
01-01-1992 31-12-1995 14200 : Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 14200 : Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 14200 : Avl af andet kvæg og bøfler
01-01-2007 31-12-2007 142000 : Fremstilling af varer af pelsskind
01-01-2008 31-12-9999 142000 : Fremstilling af varer af pelsskind
01-01-1992 31-12-1995 142100 : Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-1996 31-12-2002 142100 : Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-2003 31-12-2006 142100 : Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-1992 31-12-1995 142200 : Udvinding af ler og kaolin
01-01-1996 31-12-2002 142200 : Udvinding af ler og kaolin
01-01-2003 31-12-2006 142200 : Udvinding af ler og kaolin
01-01-2008 31-12-9999 14300 : Avl af heste og dyr af hestefamilien
01-01-1992 31-12-1995 143000 : Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-1996 31-12-2002 143000 : Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2003 31-12-2006 143000 : Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2007 31-12-2007 143100 : Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
01-01-2008 31-12-9999 143100 : Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
01-01-2007 31-12-2007 143900 : Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 143900 : Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 14400 : Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01-01-1992 31-12-1995 144000 : Saltudvinding
01-01-1996 31-12-2002 144000 : Saltudvinding
01-01-2003 31-12-2006 144000 : Saltudvinding
01-01-2008 31-12-9999 14500 : Avl af får og geder
01-01-1992 31-12-1995 145000 : Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 145000 : Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 145000 : Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-2008 31-12-9999 14610 : Avl af smågrise
01-01-2008 31-12-9999 14620 : Produktion af slagtesvin
01-01-2008 31-12-9999 14700 : Fjerkræavl
01-01-2008 31-12-9999 14910 : Kenneler
01-01-2008 31-12-9999 14920 : Avl af pelsdyr mv.
01-01-1992 31-12-1995 15000 : Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01-01-1996 31-12-2002 15000 : Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01-01-2008 31-12-9999 15000 : Blandet drift
01-01-2007 31-12-2007 151100 : Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
01-01-2008 31-12-9999 151100 : Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
01-01-1992 31-12-1995 151110 : Svineslagterier
01-01-1996 31-12-2002 151110 : Svineslagterier
01-01-2003 31-12-2006 151110 : Svineslagterier
01-01-1992 31-12-1995 151120 : Kreaturslagterier
01-01-1996 31-12-2002 151120 : Kreaturslagterier
01-01-2003 31-12-2006 151120 : Kreaturslagterier
01-01-1992 31-12-1995 151130 : Tarmrenserier
01-01-1996 31-12-2002 151130 : Tarmrenserier
01-01-2003 31-12-2006 151130 : Tarmrenserier
01-01-1992 31-12-1995 151140 : Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 151140 : Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 151140 : Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 151200 : Fjerkræslagterier
01-01-1996 31-12-2002 151200 : Fjerkræslagterier
01-01-2003 31-12-2006 151200 : Fjerkræslagterier
01-01-2007 31-12-2007 151200 : Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
01-01-2008 31-12-9999 151200 : Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
01-01-1992 31-12-1995 151310 : Fremstilling af færdigretter
01-01-1996 31-12-2002 151310 : Fremstilling af færdigretter
01-01-2003 31-12-2006 151310 : Fremstilling af færdigretter
01-01-1992 31-12-1995 151390 : Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 151390 : Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 151390 : Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 152000 : Fremstilling af fodtøj
01-01-2008 31-12-9999 152000 : Fremstilling af fodtøj
01-01-1992 31-12-1995 152010 : Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 152010 : Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 152010 : Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 152020 : Røgning og saltning af fisk
01-01-1996 31-12-2002 152020 : Røgning og saltning af fisk
01-01-2003 31-12-2006 152020 : Røgning og saltning af fisk
01-01-1992 31-12-1995 152030 : Fiskemelsfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 152030 : Fiskemelsfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 152030 : Fiskemelsfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 153100 : Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-1996 31-12-2002 153100 : Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2003 31-12-2006 153100 : Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-1992 31-12-1995 153200 : Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-1996 31-12-2002 153200 : Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-2003 31-12-2006 153200 : Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-1992 31-12-1995 153300 : Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 153300 : Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 153300 : Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 154100 : Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-1996 31-12-2002 154100 : Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-2003 31-12-2006 154100 : Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-1992 31-12-1995 154200 : Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-1996 31-12-2002 154200 : Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-2003 31-12-2006 154200 : Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-1992 31-12-1995 154300 : Margarinefabrikker mv.
01-01-1996 31-12-2002 154300 : Margarinefabrikker mv.
01-01-2003 31-12-2006 154300 : Margarinefabrikker mv.
01-01-1992 31-12-1995 155110 : Mejerier samt ostefremstilling
01-01-1996 31-12-2002 155110 : Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2003 31-12-2006 155110 : Mejerier samt ostefremstilling
01-01-1992 31-12-1995 155120 : Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 155120 : Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 155120 : Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 155200 : Fremstilling af konsumis
01-01-1996 31-12-2002 155200 : Fremstilling af konsumis
01-01-2003 31-12-2006 155200 : Fremstilling af konsumis
01-01-1992 31-12-1995 156100 : Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-1996 31-12-2002 156100 : Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2003 31-12-2006 156110 : Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2003 31-12-2006 156120 : Industriel fremstilling og forædling af frø
01-01-1992 31-12-1995 156200 : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-1996 31-12-2002 156200 : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-2003 31-12-2006 156200 : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-1992 31-12-1995 157110 : Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-1996 31-12-2002 157110 : Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-2003 31-12-2006 157110 : Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-1992 31-12-1995 157120 : Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-1996 31-12-2002 157120 : Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-2003 31-12-2006 157120 : Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-1992 31-12-1995 157200 : Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-1996 31-12-2002 157200 : Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-2003 31-12-2006 157200 : Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-1992 31-12-1995 158110 : Brødfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 158110 : Brødfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 158110 : Brødfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 158120 : Bagerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 158120 : Bagerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 158120 : Bagerforretninger
01-01-1992 31-12-1995 158200 : Fremstilling af kager og kiks
01-01-1996 31-12-2002 158200 : Fremstilling af kager og kiks
01-01-2003 31-12-2006 158200 : Fremstilling af kager og kiks
01-01-1992 31-12-1995 158300 : Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1996 31-12-2002 158300 : Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-2003 31-12-2006 158300 : Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1992 31-12-1995 158400 : Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 158400 : Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 158400 : Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 158500 : Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-1996 31-12-2002 158500 : Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-2003 31-12-2006 158500 : Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-1992 31-12-1995 158600 : Forarbejdning af te og kaffe
01-01-1996 31-12-2002 158600 : Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2003 31-12-2006 158600 : Forarbejdning af te og kaffe
01-01-1992 31-12-1995 158700 : Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-1996 31-12-2002 158700 : Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-2003 31-12-2006 158700 : Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-1992 31-12-1995 158800 : Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-1996 31-12-2002 158800 : Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-2003 31-12-2006 158800 : Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-1992 31-12-1995 158900 : Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 158900 : Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 158910 : Fremstilling af kosttilskud
01-01-2003 31-12-2006 158920 : Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 159100 : Fremstilling af spiritus
01-01-1996 31-12-2002 159100 : Fremstilling af spiritus
01-01-2003 31-12-2006 159100 : Fremstilling af spiritus
01-01-1992 31-12-1995 159200 : Fremstilling af råsprit
01-01-1996 31-12-2002 159200 : Fremstilling af råsprit
01-01-1992 31-12-1995 159300 : Fremstilling af vin baseret på druer
01-01-1996 31-12-2002 159300 : Fremstilling af vin
01-01-2003 31-12-2006 159300 : Fremstilling af vin
01-01-1992 31-12-1995 159400 : Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-1996 31-12-2002 159400 : Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-2003 31-12-2006 159400 : Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-1992 31-12-1995 159500 : Fremstilling af vermouth mv.
01-01-1996 31-12-2002 159500 : Fremstilling af vermouth mv.
01-01-1992 31-12-1995 159600 : Bryggerier
01-01-1996 31-12-2002 159600 : Bryggerier
01-01-2003 31-12-2006 159600 : Bryggerier
01-01-1992 31-12-1995 159700 : Maltfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 159700 : Maltfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 159700 : Maltfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 159800 : Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-1996 31-12-2002 159800 : Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-2003 31-12-2006 159800 : Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-1992 31-12-1995 159900 : Fremstilling af andre alkoholfrie drikkevarer
01-01-1992 31-12-1995 160000 : Tobaksfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 160000 : Tobaksfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 160000 : Tobaksindustri
01-01-2008 31-12-9999 16100 : Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01-01-2007 31-12-2007 161000 : Udsavning og høvling af træ
01-01-2008 31-12-9999 161000 : Udsavning og høvling af træ
01-01-2008 31-12-9999 16200 : Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01-01-2007 31-12-2007 162100 : Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
01-01-2008 31-12-9999 162100 : Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
01-01-2007 31-12-2007 162200 : Fremstilling af sammensatte parketstave
01-01-2008 31-12-9999 162200 : Fremstilling af sammensatte parketstave
01-01-2007 31-12-2007 162300 : Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
01-01-2008 31-12-9999 162300 : Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 162400 : Fremstilling af træemballage
01-01-2008 31-12-9999 162400 : Fremstilling af træemballage
01-01-2007 31-12-2007 162900 : Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2008 31-12-9999 162900 : Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2008 31-12-9999 16300 : Forarbejdning af afgrøder efter høst
01-01-2008 31-12-9999 16400 : Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
01-01-2008 31-12-9999 17000 : Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
01-01-1992 31-12-1995 171000 : Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-1996 31-12-2002 171000 : Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2003 31-12-2006 171000 : Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2007 31-12-2007 171100 : Fremstilling af papirmasse
01-01-2008 31-12-9999 171100 : Fremstilling af papirmasse
01-01-2007 31-12-2007 171200 : Fremstilling af papir og pap
01-01-2008 31-12-9999 171200 : Fremstilling af papir og pap
01-01-1992 31-12-1995 172000 : Vævning af tekstiler
01-01-1996 31-12-2002 172000 : Vævning af tekstiler
01-01-2003 31-12-2006 172000 : Vævning af tekstiler
01-01-2007 31-12-2007 172100 : Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
01-01-2008 31-12-9999 172100 : Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
01-01-2007 31-12-2007 172200 : Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
01-01-2008 31-12-9999 172200 : Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
01-01-2007 31-12-2007 172300 : Fremstilling af kontorartikler af papir
01-01-2008 31-12-9999 172300 : Fremstilling af kontorartikler af papir
01-01-2007 31-12-2007 172400 : Fremstilling af tapet
01-01-2008 31-12-9999 172400 : Fremstilling af tapet
01-01-2007 31-12-2007 172900 : Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-2008 31-12-9999 172900 : Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-1992 31-12-1995 173000 : Færdigbehandling af tekstiler
01-01-1996 31-12-2002 173000 : Færdigbehandling af tekstiler
01-01-2003 31-12-2006 173000 : Færdigbehandling af tekstiler
01-01-1992 31-12-1995 174010 : Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-1996 31-12-2002 174010 : Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-2003 31-12-2006 174010 : Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-1992 31-12-1995 174020 : Fremstilling af boligtekstiler
01-01-1996 31-12-2002 174020 : Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2003 31-12-2006 174020 : Fremstilling af boligtekstiler
01-01-1992 31-12-1995 174090 : Anden fremstilling af færdige tekstilvarer
01-01-1996 31-12-2002 174090 : Anden fremstilling af færdige tekstilvarer
01-01-2003 31-12-2006 174090 : Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 175100 : Tæppefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 175100 : Tæppefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 175100 : Tæppefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 175210 : Rebslagerier
01-01-1996 31-12-2002 175210 : Rebslagerier
01-01-2003 31-12-2006 175210 : Rebslagerier
01-01-1992 31-12-1995 175220 : Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-1996 31-12-2002 175220 : Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-2003 31-12-2006 175220 : Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-1992 31-12-1995 175300 : Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-1996 31-12-2002 175300 : Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-2003 31-12-2006 175300 : Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-1992 31-12-1995 175400 : Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 175400 : Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 175400 : Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 176000 : Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-1996 31-12-2002 176000 : Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-2003 31-12-2006 176000 : Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-1992 31-12-1995 177100 : Strømpefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 177100 : Strømpefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 177100 : Strømpefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 177200 : Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-1996 31-12-2002 177200 : Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-2003 31-12-2006 177200 : Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-1992 31-12-1995 177300 : Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 177400 : Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 177500 : Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør
01-01-1992 31-12-1995 181000 : Fremstilling af læderbeklædning
01-01-1996 31-12-2002 181000 : Fremstilling af læderbeklædning
01-01-2003 31-12-2006 181000 : Fremstilling af læderbeklædning
01-01-2007 31-12-2007 181100 : Trykning af dagblade
01-01-2008 31-12-9999 181100 : Trykning af dagblade
01-01-2007 31-12-2007 181200 : Anden trykning
01-01-2008 31-12-9999 181200 : Anden trykning
01-01-2007 31-12-2007 181300 : Prepress- og premedia-arbejde
01-01-2008 31-12-9999 181300 : Prepress- og premedia-arbejde
01-01-2007 31-12-2007 181400 : Bogbinding og lignende serviceydelser
01-01-2008 31-12-9999 181400 : Bogbinding og lignende serviceydelser
01-01-2007 31-12-2007 182000 : Reproduktion af indspillede medier
01-01-2008 31-12-9999 182000 : Reproduktion af indspillede medier
01-01-1992 31-12-1995 182100 : Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-1996 31-12-2002 182100 : Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2003 31-12-2006 182100 : Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2003 31-12-2006 182200 : Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.
01-01-1992 31-12-1995 182210 : Fremstilling af herre- og dameovertøj
01-01-1996 31-12-2002 182210 : Fremstilling af herre- og dameovertøj
01-01-1992 31-12-1995 182220 : Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge
01-01-1996 31-12-2002 182220 : Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge
01-01-1992 31-12-1995 182230 : Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger
01-01-1996 31-12-2002 182230 : Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger
01-01-1992 31-12-1995 182310 : Skjortefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 182310 : Skjortefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 182310 : Fremstilling af skjorter
01-01-1992 31-12-1995 182390 : Anden fremstilling af underbeklædning
01-01-1996 31-12-2002 182390 : Anden fremstilling af underbeklædning
01-01-2003 31-12-2006 182390 : Fremstilling af anden underbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 182410 : Fremstilling af babytøj
01-01-1996 31-12-2002 182410 : Fremstilling af babytøj
01-01-2003 31-12-2006 182410 : Fremstilling af babytøj
01-01-1992 31-12-1995 182490 : Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 182490 : Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 182490 : Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 183000 : Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-1996 31-12-2002 183000 : Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-2003 31-12-2006 183000 : Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-1992 31-12-1995 191000 : Garverier
01-01-1996 31-12-2002 191000 : Garverier
01-01-2003 31-12-2006 191000 : Garverier
01-01-2007 31-12-2007 191000 : Fremstilling af koks mv.
01-01-2008 31-12-9999 191000 : Fremstilling af koks mv.
01-01-1992 31-12-1995 192000 : Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-1996 31-12-2002 192000 : Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-2003 31-12-2006 192000 : Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-2007 31-12-2007 192000 : Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2008 31-12-9999 192000 : Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-1992 31-12-1995 193010 : Skotøjsfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 193010 : Skotøjsfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 193010 : Skotøjsfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 193020 : Træskofabrikker
01-01-1996 31-12-2002 193020 : Træskofabrikker
01-01-2003 31-12-2006 193020 : Træskofabrikker
01-01-1992 31-12-1995 20100 : Skovbrug
01-01-1996 31-12-2002 20100 : Skovbrug
01-01-1992 31-12-1995 201010 : Savværker
01-01-1996 31-12-2002 201010 : Savværker
01-01-2003 31-12-2006 201010 : Savværker
01-01-1992 31-12-1995 201020 : Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-1996 31-12-2002 201020 : Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-2003 31-12-2006 201020 : Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-2007 31-12-2007 201100 : Fremstilling af industrigasser
01-01-2008 31-12-9999 201100 : Fremstilling af industrigasser
01-01-2007 31-12-2007 201200 : Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2008 31-12-9999 201200 : Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2007 31-12-2007 201300 : Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2008 31-12-9999 201300 : Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2007 31-12-2007 201400 : Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2008 31-12-9999 201400 : Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2007 31-12-2007 201500 : Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
01-01-2008 31-12-9999 201500 : Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
01-01-2007 31-12-2007 201600 : Fremstilling af plast i ubearbejdet form
01-01-2008 31-12-9999 201600 : Fremstilling af plast i ubearbejdet form
01-01-2007 31-12-2007 201700 : Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
01-01-2008 31-12-9999 201700 : Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
01-01-1992 31-12-1995 20200 : Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
01-01-1996 31-12-2002 20200 : Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
01-01-1992 31-12-1995 202000 : Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-1996 31-12-2002 202000 : Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-2003 31-12-2006 202000 : Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-2007 31-12-2007 202000 : Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2008 31-12-9999 202000 : Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2007 31-12-2007 203000 : Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterial
01-01-2008 31-12-9999 203000 : Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
01-01-1992 31-12-1995 203010 : Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-1996 31-12-2002 203010 : Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-2003 31-12-2006 203010 : Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-1992 31-12-1995 203020 : Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-1996 31-12-2002 203020 : Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-2003 31-12-2006 203020 : Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-1992 31-12-1995 203030 : Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-1996 31-12-2002 203030 : Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-2003 31-12-2006 203030 : Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-1992 31-12-1995 204000 : Træemballagefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 204000 : Træemballagefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 204000 : Træemballagefabrikker
01-01-2007 31-12-2007 204100 : Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
01-01-2008 31-12-9999 204100 : Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
01-01-2007 31-12-2007 204200 : Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-2008 31-12-9999 204200 : Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-2007 31-12-2007 205100 : Fremstilling af sprængstoffer
01-01-2008 31-12-9999 205100 : Fremstilling af sprængstoffer
01-01-1992 31-12-1995 205110 : Trædrejere
01-01-1996 31-12-2002 205110 : Trædrejere
01-01-2003 31-12-2006 205110 : Trædrejere
01-01-1992 31-12-1995 205120 : Ligkistefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 205120 : Ligkistefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 205120 : Ligkistefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 205190 : Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 205190 : Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 205190 : Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 205200 : Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-1996 31-12-2002 205200 : Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2003 31-12-2006 205200 : Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2007 31-12-2007 205200 : Fremstilling af lim
01-01-2008 31-12-9999 205200 : Fremstilling af lim
01-01-2007 31-12-2007 205300 : Fremstilling af æteriske olier
01-01-2008 31-12-9999 205300 : Fremstilling af æteriske olier
01-01-2007 31-12-2007 205900 : Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 205900 : Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 206000 : Fremstilling af kemofibre
01-01-2008 31-12-9999 206000 : Fremstilling af kemofibre
01-01-1977 31-12-1991 21000 : Brunkulslejer
01-01-2008 31-12-9999 21000 : Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
01-01-2007 31-12-2007 211000 : Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2008 31-12-9999 211000 : Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-1992 31-12-1995 211100 : Fremstilling af papirmasse
01-01-1996 31-12-2002 211100 : Fremstilling af papirmasse
01-01-1992 31-12-1995 211200 : Fremstilling af papir og pap
01-01-1996 31-12-2002 211200 : Fremstilling af papir og pap
01-01-2003 31-12-2006 211200 : Fremstilling af papir og pap
01-01-2007 31-12-2007 212000 : Fremstilling af farmaceutiske præparater
01-01-2008 31-12-9999 212000 : Fremstilling af farmaceutiske præparater
01-01-1992 31-12-1995 212100 : Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-1996 31-12-2002 212100 : Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-2003 31-12-2006 212100 : Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-1992 31-12-1995 212200 : Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-1996 31-12-2002 212200 : Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-2003 31-12-2006 212200 : Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-2003 31-12-2006 212300 : Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 31-12-1995 212310 : Fremstilling af skrivepapir
01-01-1996 31-12-2002 212310 : Fremstilling af skrivepapir
01-01-1992 31-12-1995 212390 : Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap
01-01-1996 31-12-2002 212390 : Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 31-12-1995 212400 : Fremstilling af tapet
01-01-1996 31-12-2002 212400 : Fremstilling af tapet
01-01-2003 31-12-2006 212400 : Fremstilling af tapet
01-01-1992 31-12-1995 212500 : Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-1996 31-12-2002 212500 : Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
01-01-2003 31-12-2006 212500 : Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
01-01-1977 31-12-1991 22000 : Udvinding og efterforskn.af olie og naturgas
01-01-2008 31-12-9999 22000 : Skovning
01-01-2007 31-12-2007 221100 : Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
01-01-2008 31-12-9999 221100 : Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
01-01-1992 31-12-1995 221110 : Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221110 : Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221110 : Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221120 : Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221120 : Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221120 : Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221210 : Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221210 : Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221210 : Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221220 : Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221220 : Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221220 : Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221310 : Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221310 : Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221310 : Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221320 : Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221320 : Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221320 : Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221330 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221330 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221330 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221340 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-1996 31-12-2002 221340 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2006 221340 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-1995 221400 : Udgivelse af lydoptagelser
01-01-1996 31-12-2002 221400 : Udgivelse af lydoptagelser
01-01-2003 31-12-2006 221400 : Udgivelse af lydoptagelser
01-01-1992 31-12-1995 221500 : Anden udgivervirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 221500 : Anden udgivervirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 221500 : Anden udgivervirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 221900 : Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-2008 31-12-9999 221900 : Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-1992 31-12-1995 222100 : Avistrykkerier
01-01-1996 31-12-2002 222100 : Avistrykkerier
01-01-2003 31-12-2006 222100 : Avistrykkerier
01-01-2007 31-12-2007 222100 : Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
01-01-2008 31-12-9999 222100 : Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
01-01-2007 31-12-2007 222200 : Fremstilling af plastemballage
01-01-2008 31-12-9999 222200 : Fremstilling af plastemballage
01-01-1992 31-12-1995 222210 : Bogtrykkerier
01-01-1996 31-12-2002 222210 : Bogtrykkerier og offsettrykkerier
01-01-2003 31-12-2006 222210 : Bogtrykkerier og offsettrykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222220 : Offsettrykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222230 : Serigrafiske trykkerier
01-01-1996 31-12-2002 222230 : Serigrafiske trykkerier
01-01-2003 31-12-2006 222230 : Serigrafiske trykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222290 : Andre trykkerier i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 222290 : Andre trykkerier i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 222290 : Andre trykkerier i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 222300 : Bogbinderier
01-01-1996 31-12-2002 222300 : Bogbinderier
01-01-2003 31-12-2006 222300 : Bogbinderier
01-01-2007 31-12-2007 222300 : Fremstilling af bygningsartikler af plast
01-01-2008 31-12-9999 222300 : Fremstilling af bygningsartikler af plast
01-01-2003 31-12-2006 222400 : Prepress-arbejde
01-01-1992 31-12-1995 222410 : Reproduktionsanstalter
01-01-1996 31-12-2002 222410 : Reproduktionsanstalter
01-01-1992 31-12-1995 222420 : Sætterier
01-01-1996 31-12-2002 222420 : Sætterier
01-01-1992 31-12-1995 222500 : Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-1996 31-12-2002 222500 : Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-2003 31-12-2006 222500 : Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-2007 31-12-2007 222900 : Fremstilling af andre plastprodukter
01-01-2008 31-12-9999 222900 : Fremstilling af andre plastprodukter
01-01-1992 31-12-1995 223100 : Reproduktion af lydoptagelser
01-01-1996 31-12-2002 223100 : Reproduktion af lydoptagelser
01-01-2003 31-12-2006 223100 : Reproduktion af lydoptagelser
01-01-1992 31-12-1995 223200 : Reproduktion af videooptagelser
01-01-1996 31-12-2002 223200 : Reproduktion af videooptagelser
01-01-2003 31-12-2006 223200 : Reproduktion af videooptagelser
01-01-1992 31-12-1995 223300 : Reproduktion af edb-medier
01-01-1996 31-12-2002 223300 : Reproduktion af edb-medier
01-01-2003 31-12-2006 223300 : Reproduktion af it-medier
01-01-1977 31-12-1991 23000 : Malmgravning
01-01-2008 31-12-9999 23000 : Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
01-01-1992 31-12-1995 231000 : Fremstilling af koks mv.
01-01-1996 31-12-2002 231000 : Fremstilling af koks mv.
01-01-2007 31-12-2007 231100 : Fremstilling af planglas
01-01-2008 31-12-9999 231100 : Fremstilling af planglas
01-01-2007 31-12-2007 231200 : Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2008 31-12-9999 231200 : Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2007 31-12-2007 231300 : Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2008 31-12-9999 231300 : Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2007 31-12-2007 231400 : Fremstilling af glasfiber
01-01-2008 31-12-9999 231400 : Fremstilling af glasfiber
01-01-2007 31-12-2007 231900 : Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
01-01-2008 31-12-9999 231900 : Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
01-01-1992 31-12-1995 232000 : Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-1996 31-12-2002 232000 : Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2003 31-12-2006 232000 : Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2007 31-12-2007 232000 : Fremstilling af ildfaste produkter
01-01-2008 31-12-9999 232000 : Fremstilling af ildfaste produkter
01-01-1992 31-12-1995 233000 : Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-1996 31-12-2002 233000 : Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-2007 31-12-2007 233100 : Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
01-01-2008 31-12-9999 233100 : Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
01-01-2007 31-12-2007 233200 : Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
01-01-2008 31-12-9999 233200 : Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
01-01-2007 31-12-2007 234100 : Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2008 31-12-9999 234100 : Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2007 31-12-2007 234200 : Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2008 31-12-9999 234200 : Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2007 31-12-2007 234300 : Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2008 31-12-9999 234300 : Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2007 31-12-2007 234400 : Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2008 31-12-9999 234400 : Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2007 31-12-2007 234900 : Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2008 31-12-9999 234900 : Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2007 31-12-2007 235100 : Fremstilling af cement
01-01-2008 31-12-9999 235100 : Fremstilling af cement
01-01-2007 31-12-2007 235200 : Fremstilling af kalk og gips
01-01-2008 31-12-9999 235200 : Fremstilling af kalk og gips
01-01-2007 31-12-2007 236100 : Fremstilling af byggematerialer af beton
01-01-2008 31-12-9999 236100 : Fremstilling af byggematerialer af beton
01-01-2007 31-12-2007 236200 : Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2008 31-12-9999 236200 : Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2007 31-12-2007 236300 : Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2008 31-12-9999 236300 : Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2007 31-12-2007 236400 : Fremstilling af mørtel
01-01-2008 31-12-9999 236400 : Fremstilling af mørtel
01-01-2007 31-12-2007 236500 : Fremstilling af fibercement
01-01-2008 31-12-9999 236500 : Fremstilling af fibercement
01-01-2007 31-12-2007 236900 : Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2008 31-12-9999 236900 : Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2007 31-12-2007 237000 : Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
01-01-2008 31-12-9999 237000 : Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
01-01-2007 31-12-2007 239100 : Fremstilling af slibemidler
01-01-2008 31-12-9999 239100 : Fremstilling af slibemidler
01-01-2007 31-12-2007 239910 : Fremstilling af asfalt og tagpap
01-01-2008 31-12-9999 239910 : Fremstilling af asfalt og tagpap
01-01-2007 31-12-2007 239990 : Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 239990 : Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 24000 : Serviceydelser til skovbrug
01-01-2007 31-12-2007 241000 : Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-2008 31-12-9999 241000 : Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-1992 31-12-1995 241100 : Fremstilling af industrigasser
01-01-1996 31-12-2002 241100 : Fremstilling af industrigasser
01-01-2003 31-12-2006 241100 : Fremstilling af industrigasser
01-01-1992 31-12-1995 241200 : Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-1996 31-12-2002 241200 : Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2003 31-12-2006 241200 : Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-1992 31-12-1995 241300 : Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-1996 31-12-2002 241300 : Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2003 31-12-2006 241300 : Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-1992 31-12-1995 241400 : Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-1996 31-12-2002 241400 : Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2003 31-12-2006 241400 : Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-1992 31-12-1995 241500 : Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-1996 31-12-2002 241500 : Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-2003 31-12-2006 241500 : Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-1992 31-12-1995 241600 : Fremstilling af basisplast
01-01-1996 31-12-2002 241600 : Fremstilling af basisplast
01-01-2003 31-12-2006 241600 : Fremstilling af basisplast
01-01-1992 31-12-1995 241700 : Fremstilling af syntetisk gummi
01-01-1996 31-12-2002 241700 : Fremstilling af syntetisk gummi
01-01-1992 31-12-1995 242000 : Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-1996 31-12-2002 242000 : Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2003 31-12-2006 242000 : Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2007 31-12-2007 242000 : Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
01-01-2008 31-12-9999 242000 : Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
01-01-1992 31-12-1995 243000 : Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-1996 31-12-2002 243000 : Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-2003 31-12-2006 243000 : Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-2007 31-12-2007 243100 : Fremstilling af stænger ved koldtrækning
01-01-2008 31-12-9999 243100 : Fremstilling af stænger ved koldtrækning
01-01-2007 31-12-2007 243200 : Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
01-01-2008 31-12-9999 243200 : Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
01-01-2007 31-12-2007 243300 : Koldbehandling
01-01-2008 31-12-9999 243300 : Koldbehandling
01-01-2007 31-12-2007 243400 : Fremstilling af tråd ved koldtrækning
01-01-2008 31-12-9999 243400 : Fremstilling af tråd ved koldtrækning
01-01-1992 31-12-1995 244100 : Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-1996 31-12-2002 244100 : Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2003 31-12-2006 244100 : Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2007 31-12-2007 244100 : Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2008 31-12-9999 244100 : Fremstilling af ædelmetaller
01-01-1992 31-12-1995 244200 : Medicinalvarefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 244200 : Medicinalvarefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 244200 : Medicinalvarefabrikker
01-01-2007 31-12-2007 244200 : Fremstilling af aluminium
01-01-2008 31-12-9999 244200 : Fremstilling af aluminium
01-01-2007 31-12-2007 244300 : Fremstilling af bly, zink og tin
01-01-2008 31-12-9999 244300 : Fremstilling af bly, zink og tin
01-01-2007 31-12-2007 244400 : Fremstilling af kobber
01-01-2008 31-12-9999 244400 : Fremstilling af kobber
01-01-2007 31-12-2007 244500 : Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
01-01-2008 31-12-9999 244500 : Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
01-01-2007 31-12-2007 244600 : Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-2008 31-12-9999 244600 : Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-2007 31-12-2007 245100 : Støbning af jernprodukter
01-01-2008 31-12-9999 245100 : Støbning af jernprodukter
01-01-1992 31-12-1995 245110 : Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 245110 : Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 245110 : Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 245120 : Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 245120 : Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 245120 : Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler
01-01-1992 31-12-1995 245200 : Fremstilling af parfume og toiletmidler
01-01-1996 31-12-2002 245200 : Fremstilling af parfume og toiletmidler
01-01-2003 31-12-2006 245200 : Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-2007 31-12-2007 245200 : Støbning af stålprodukter
01-01-2008 31-12-9999 245200 : Støbning af stålprodukter
01-01-2007 31-12-2007 245300 : Støbning af letmetalprodukter
01-01-2008 31-12-9999 245300 : Støbning af letmetalprodukter
01-01-2007 31-12-2007 245400 : Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-2008 31-12-9999 245400 : Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-1992 31-12-1995 246100 : Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-1996 31-12-2002 246100 : Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-2003 31-12-2006 246100 : Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-1992 31-12-1995 246200 : Limfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 246200 : Limfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 246200 : Limfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 246300 : Fremstilling af æteriske olier
01-01-1996 31-12-2002 246300 : Fremstilling af æteriske olier
01-01-2003 31-12-2006 246300 : Fremstilling af æteriske olier
01-01-1992 31-12-1995 246400 : Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-1996 31-12-2002 246400 : Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-2003 31-12-2006 246400 : Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-1992 31-12-1995 246500 : Fremstilling af uindspillede medier
01-01-1996 31-12-2002 246500 : Fremstilling af uindspillede medier
01-01-2003 31-12-2006 246500 : Fremstilling af uindspillede medier
01-01-1992 31-12-1995 246600 : Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 246600 : Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 246600 : Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 247000 : Fremstilling af kemofibre
01-01-1996 31-12-2002 247000 : Fremstilling af kemofibre
01-01-2003 31-12-2006 247000 : Fremstilling af kemofibre
01-01-1992 31-12-1995 251100 : Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-1996 31-12-2002 251100 : Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-2003 31-12-2006 251100 : Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-2007 31-12-2007 251100 : Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2008 31-12-9999 251100 : Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-1992 31-12-1995 251200 : Vulkaniseringsanstalter
01-01-1996 31-12-2002 251200 : Vulkaniseringsanstalter
01-01-2003 31-12-2006 251200 : Vulkanisering
01-01-2007 31-12-2007 251200 : Fremstilling af døre og vinduer af metal
01-01-2008 31-12-9999 251200 : Fremstilling af døre og vinduer af metal
01-01-1992 31-12-1995 251300 : Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-1996 31-12-2002 251300 : Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-2003 31-12-2006 251300 : Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-2007 31-12-2007 252100 : Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2008 31-12-9999 252100 : Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-1992 31-12-1995 252110 : Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-1996 31-12-2002 252110 : Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-2003 31-12-2006 252110 : Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-1992 31-12-1995 252120 : Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-1996 31-12-2002 252120 : Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-2003 31-12-2006 252120 : Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-1992 31-12-1995 252130 : Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-1996 31-12-2002 252130 : Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-2003 31-12-2006 252130 : Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-1992 31-12-1995 252200 : Fremstilling af plastemballage
01-01-1996 31-12-2002 252200 : Fremstilling af plastemballage
01-01-2003 31-12-2006 252200 : Fremstilling af plastemballage
01-01-1992 31-12-1995 252310 : Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-1996 31-12-2002 252310 : Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-2003 31-12-2006 252310 : Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-1992 31-12-1995 252390 : Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-1996 31-12-2002 252390 : Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-2003 31-12-2006 252390 : Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-1992 31-12-1995 252410 : Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-1996 31-12-2002 252410 : Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-2003 31-12-2006 252410 : Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-1992 31-12-1995 252420 : Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-1996 31-12-2002 252420 : Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-2003 31-12-2006 252420 : Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-1992 31-12-1995 252490 : Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 252490 : Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 252490 : Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 252900 : Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
01-01-2008 31-12-9999 252900 : Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
01-01-2007 31-12-2007 253000 : Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2008 31-12-9999 253000 : Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2007 31-12-2007 254000 : Fremstilling af våben og ammunition
01-01-2008 31-12-9999 254000 : Fremstilling af våben og ammunition
01-01-2007 31-12-2007 255000 : Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2008 31-12-9999 255000 : Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2007 31-12-2007 256100 : Overfladebehandling af metal
01-01-2008 31-12-9999 256100 : Overfladebehandling af metal
01-01-2007 31-12-2007 256200 : Maskinforarbejdning
01-01-2008 31-12-9999 256200 : Maskinforarbejdning
01-01-2007 31-12-2007 257100 : Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2008 31-12-9999 257100 : Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2007 31-12-2007 257200 : Fremstilling af låse og hængsler
01-01-2008 31-12-9999 257200 : Fremstilling af låse og hængsler
01-01-2007 31-12-2007 257300 : Fremstilling af håndværktøj
01-01-2008 31-12-9999 257300 : Fremstilling af håndværktøj
01-01-2007 31-12-2007 259100 : Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2008 31-12-9999 259100 : Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2007 31-12-2007 259200 : Fremstilling af letmetalemballage
01-01-2008 31-12-9999 259200 : Fremstilling af letmetalemballage
01-01-2007 31-12-2007 259300 : Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
01-01-2008 31-12-9999 259300 : Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
01-01-2007 31-12-2007 259400 : Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
01-01-2008 31-12-9999 259400 : Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
01-01-2007 31-12-2007 259900 : Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 259900 : Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 261100 : Fremstilling af planglas
01-01-1996 31-12-2002 261100 : Fremstilling af planglas
01-01-2003 31-12-2006 261100 : Fremstilling af planglas
01-01-2007 31-12-2007 261100 : Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
01-01-2008 31-12-9999 261100 : Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
01-01-1992 31-12-1995 261200 : Formning og forarbejdning af planglas
01-01-1996 31-12-2002 261200 : Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2003 31-12-2006 261200 : Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2007 31-12-2007 261200 : Fremstilling af printplader o.l.
01-01-2008 31-12-9999 261200 : Fremstilling af printplader o.l.
01-01-1992 31-12-1995 261300 : Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-1996 31-12-2002 261300 : Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2003 31-12-2006 261300 : Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-1992 31-12-1995 261400 : Glasuldsfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 261400 : Glasuldsfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 261400 : Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf
01-01-1992 31-12-1995 261500 : Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 261500 : Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 261500 : Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 262000 : Fremstilling af computere og ydre enheder
01-01-2008 31-12-9999 262000 : Fremstilling af computere og ydre enheder
01-01-1992 31-12-1995 262100 : Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-1996 31-12-2002 262100 : Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2003 31-12-2006 262100 : Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-1992 31-12-1995 262200 : Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-1996 31-12-2002 262200 : Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2003 31-12-2006 262200 : Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-1992 31-12-1995 262300 : Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-1996 31-12-2002 262300 : Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2003 31-12-2006 262300 : Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-1992 31-12-1995 262400 : Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-1996 31-12-2002 262400 : Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2003 31-12-2006 262400 : Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-1992 31-12-1995 262500 : Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-1996 31-12-2002 262500 : Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2003 31-12-2006 262500 : Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-1992 31-12-1995 262600 : Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-1996 31-12-2002 262600 : Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-2003 31-12-2006 262600 : Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-1992 31-12-1995 263000 : Fremstilling af fliser og kakler
01-01-1996 31-12-2002 263000 : Fremstilling af fliser og kakler
01-01-2003 31-12-2006 263000 : Fremstilling af fliser og kakler
01-01-2007 31-12-2007 263000 : Fremstilling af kommunikationsudstyr
01-01-2008 31-12-9999 263000 : Fremstilling af kommunikationsudstyr
01-01-1992 31-12-1995 264000 : Teglværker
01-01-1996 31-12-2002 264000 : Teglværker
01-01-2003 31-12-2006 264000 : Teglværker
01-01-2007 31-12-2007 264000 : Fremstilling af elektronik til husholdninger
01-01-2008 31-12-9999 264000 : Fremstilling af elektronik til husholdninger
01-01-1992 31-12-1995 265100 : Cementfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 265100 : Cementfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 265100 : Cementfabrikker
01-01-2007 31-12-2007 265100 : Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
01-01-2008 31-12-9999 265100 : Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
01-01-1992 31-12-1995 265200 : Kalkværker
01-01-1996 31-12-2002 265200 : Kalkværker
01-01-2003 31-12-2006 265200 : Kalkværker
01-01-2007 31-12-2007 265200 : Fremstilling af ure
01-01-2008 31-12-9999 265200 : Fremstilling af ure
01-01-1992 31-12-1995 265300 : Fremstilling af gips
01-01-1996 31-12-2002 265300 : Fremstilling af gips
01-01-2007 31-12-2007 266010 : Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2008 31-12-9999 266010 : Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2007 31-12-2007 266090 : Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 266090 : Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
01-01-1992 31-12-1995 266110 : Betonvarefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 266110 : Betonvarefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 266110 : Betonvarefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 266120 : Betonelementfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 266120 : Betonelementfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 266120 : Betonelementfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 266200 : Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-1996 31-12-2002 266200 : Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2003 31-12-2006 266200 : Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-1992 31-12-1995 266300 : Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1996 31-12-2002 266300 : Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2003 31-12-2006 266300 : Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1992 31-12-1995 266400 : Mørtelværker
01-01-1996 31-12-2002 266400 : Mørtelværker
01-01-2003 31-12-2006 266400 : Mørtelværker
01-01-1992 31-12-1995 266500 : Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-1996 31-12-2002 266500 : Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-2003 31-12-2006 266500 : Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-1992 31-12-1995 266600 : Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-1996 31-12-2002 266600 : Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2003 31-12-2006 266600 : Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-1992 31-12-1995 267000 : Stenhuggere
01-01-1996 31-12-2002 267000 : Stenhuggere
01-01-2003 31-12-2006 267000 : Stenhuggere
01-01-2007 31-12-2007 267000 : Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 267000 : Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
01-01-2007 31-12-2007 268000 : Fremstilling af magnetiske og optiske media
01-01-2008 31-12-9999 268000 : Fremstilling af magnetiske og optiske media
01-01-1992 31-12-1995 268100 : Fremstilling af slibemidler
01-01-1996 31-12-2002 268100 : Fremstilling af slibemidler
01-01-2003 31-12-2006 268100 : Fremstilling af slibemidler
01-01-1992 31-12-1995 268210 : Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 268210 : Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 268210 : Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 268220 : Stenuldsfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 268220 : Stenuldsfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 268220 : Stenuldsfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 268290 : Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 268290 : Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 268290 : Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 271000 : Jern- og stålværker
01-01-1996 31-12-2002 271000 : Jern- og stålværker
01-01-2003 31-12-2006 271000 : Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-2007 31-12-2007 271100 : Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
01-01-2008 31-12-9999 271100 : Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
01-01-2007 31-12-2007 271200 : Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
01-01-2008 31-12-9999 271200 : Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
01-01-2007 31-12-2007 272000 : Fremstilling af batterier og akkumulatorer
01-01-2008 31-12-9999 272000 : Fremstilling af batterier og akkumulatorer
01-01-1992 31-12-1995 272100 : Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-1996 31-12-2002 272100 : Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-2003 31-12-2006 272100 : Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-1992 31-12-1995 272200 : Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-1996 31-12-2002 272200 : Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-2003 31-12-2006 272200 : Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-1992 31-12-1995 273100 : Koldtrækning af jern og stål
01-01-1996 31-12-2002 273100 : Koldtrækning af jern og stål
01-01-2003 31-12-2006 273100 : Koldtrækning af jern og stål
01-01-2007 31-12-2007 273100 : Fremstilling af lyslederkabler
01-01-2008 31-12-9999 273100 : Fremstilling af lyslederkabler
01-01-1992 31-12-1995 273200 : Koldvalsning af jern- og stålbånd
01-01-1996 31-12-2002 273200 : Koldvalsning af jern- og stålbånd
01-01-2007 31-12-2007 273200 : Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
01-01-2008 31-12-9999 273200 : Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
01-01-1992 31-12-1995 273300 : Koldbehandling af jern og stål
01-01-1996 31-12-2002 273300 : Koldbehandling af jern og stål
01-01-2003 31-12-2006 273300 : Koldbehandling af jern og stål
01-01-2007 31-12-2007 273300 : Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
01-01-2008 31-12-9999 273300 : Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
01-01-1992 31-12-1995 273400 : Trådtrækning af stål
01-01-1996 31-12-2002 273400 : Trådtrækning af stål
01-01-2003 31-12-2006 273400 : Trådtrækning af stål
01-01-1992 31-12-1995 273500 : Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 273500 : Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 273500 : Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 274000 : Fremstilling af elektriske belysningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 274000 : Fremstilling af elektriske belysningsartikler
01-01-1992 31-12-1995 274100 : Fremstilling af ædelmetaller
01-01-1996 31-12-2002 274100 : Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2003 31-12-2006 274100 : Fremstilling af ædelmetaller
01-01-1992 31-12-1995 274200 : Fremstilling og første bearbejdning af aluminium
01-01-1996 31-12-2002 274200 : Fremstilling og første bearbejdning af aluminium
01-01-2003 31-12-2006 274200 : Fremstilling af aluminium og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-1995 274300 : Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin
01-01-1996 31-12-2002 274300 : Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin
01-01-2003 31-12-2006 274300 : Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-1995 274400 : Fremstilling og første bearbejdning af kobber
01-01-1996 31-12-2002 274400 : Fremstilling og første bearbejdning af kobber
01-01-2003 31-12-2006 274400 : Fremstilling af kobber og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-1995 274500 : Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller
01-01-1996 31-12-2002 274500 : Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller
01-01-2003 31-12-2006 274500 : Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-1995 275100 : Støbning af jernprodukter
01-01-1996 31-12-2002 275100 : Støbning af jernprodukter
01-01-2003 31-12-2006 275100 : Støbning af jernprodukter
01-01-2007 31-12-2007 275100 : Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
01-01-2008 31-12-9999 275100 : Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
01-01-1992 31-12-1995 275200 : Støbning af stålprodukter
01-01-1996 31-12-2002 275200 : Støbning af stålprodukter
01-01-2003 31-12-2006 275200 : Støbning af stålprodukter
01-01-2007 31-12-2007 275200 : Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
01-01-2008 31-12-9999 275200 : Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
01-01-1992 31-12-1995 275300 : Støbning af letmetalprodukter
01-01-1996 31-12-2002 275300 : Støbning af letmetalprodukter
01-01-2003 31-12-2006 275300 : Støbning af letmetalprodukter
01-01-1992 31-12-1995 275400 : Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-1996 31-12-2002 275400 : Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-2003 31-12-2006 275400 : Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-2007 31-12-2007 279000 : Fremstilling af andet elektrisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 279000 : Fremstilling af andet elektrisk udstyr
01-01-1992 31-12-1995 281100 : Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-1996 31-12-2002 281100 : Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2003 31-12-2006 281100 : Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2007 31-12-2007 281110 : Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-2008 31-12-9999 281110 : Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-2007 31-12-2007 281190 : Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer o
01-01-2008 31-12-9999 281190 : Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
01-01-1992 31-12-1995 281200 : Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-1996 31-12-2002 281200 : Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-2003 31-12-2006 281200 : Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-2007 31-12-2007 281200 : Fremstilling af hydraulisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 281200 : Fremstilling af hydraulisk udstyr
01-01-2007 31-12-2007 281300 : Fremstilling af andre pumper og kompressorer
01-01-2008 31-12-9999 281300 : Fremstilling af andre pumper og kompressorer
01-01-2007 31-12-2007 281400 : Fremstilling af andre haner og ventiler
01-01-2008 31-12-9999 281400 : Fremstilling af andre haner og ventiler
01-01-2007 31-12-2007 281500 : Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
01-01-2008 31-12-9999 281500 : Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
01-01-1992 31-12-1995 282100 : Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-1996 31-12-2002 282100 : Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-2003 31-12-2006 282100 : Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-2007 31-12-2007 282100 : Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
01-01-2008 31-12-9999 282100 : Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
01-01-1992 31-12-1995 282200 : Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-1996 31-12-2002 282200 : Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2003 31-12-2006 282200 : Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2007 31-12-2007 282200 : Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
01-01-2008 31-12-9999 282200 : Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
01-01-2007 31-12-2007 282300 : Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
01-01-2008 31-12-9999 282300 : Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
01-01-2007 31-12-2007 282400 : Fremstilling af motordrevet håndværktøj
01-01-2008 31-12-9999 282400 : Fremstilling af motordrevet håndværktøj
01-01-2007 31-12-2007 282500 : Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
01-01-2008 31-12-9999 282500 : Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
01-01-2007 31-12-2007 282900 : Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 282900 : Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 283000 : Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-1996 31-12-2002 283000 : Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2003 31-12-2006 283000 : Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2007 31-12-2007 283000 : Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2008 31-12-9999 283000 : Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-1992 31-12-1995 284000 : Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-1996 31-12-2002 284000 : Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2003 31-12-2006 284000 : Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2007 31-12-2007 284100 : Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
01-01-2008 31-12-9999 284100 : Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
01-01-2007 31-12-2007 284900 : Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
01-01-2008 31-12-9999 284900 : Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
01-01-1992 31-12-1995 285100 : Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-1996 31-12-2002 285100 : Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-2003 31-12-2006 285100 : Overfladebehandling af metal
01-01-1992 31-12-1995 285200 : Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-1996 31-12-2002 285200 : Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-2003 31-12-2006 285200 : Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
01-01-1992 31-12-1995 286100 : Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-1996 31-12-2002 286100 : Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2003 31-12-2006 286100 : Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-1992 31-12-1995 286200 : Fremstilling af håndværktøj
01-01-1996 31-12-2002 286200 : Fremstilling af håndværktøj
01-01-2003 31-12-2006 286200 : Fremstilling af håndværktøj
01-01-1992 31-12-1995 286310 : Låsefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 286310 : Låsefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 286310 : Låsefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 286320 : Fremstilling af metalbeslag
01-01-1996 31-12-2002 286320 : Fremstilling af metalbeslag
01-01-2003 31-12-2006 286320 : Fremstilling af metalbeslag
01-01-1992 31-12-1995 287100 : Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-1996 31-12-2002 287100 : Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2003 31-12-2006 287100 : Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-1992 31-12-1995 287200 : Fremstilling af konservesdåser mv.
01-01-1996 31-12-2002 287200 : Fremstilling af konservesdåser mv.
01-01-2003 31-12-2006 287200 : Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal
01-01-1992 31-12-1995 287300 : Fremstilling af trådvarer
01-01-1996 31-12-2002 287300 : Fremstilling af trådvarer
01-01-2003 31-12-2006 287300 : Fremstilling af trådvarer
01-01-1992 31-12-1995 287400 : Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-1996 31-12-2002 287400 : Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-2003 31-12-2006 287400 : Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-1992 31-12-1995 287510 : Fremstilling af metalskilte
01-01-1996 31-12-2002 287510 : Fremstilling af metalskilte
01-01-2003 31-12-2006 287510 : Fremstilling af metalskilte
01-01-1992 31-12-1995 287520 : Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-1996 31-12-2002 287520 : Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-2003 31-12-2006 287520 : Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-1992 31-12-1995 287590 : Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 287590 : Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 287590 : Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 289100 : Fremstilling af maskiner til metallurgi
01-01-2008 31-12-9999 289100 : Fremstilling af maskiner til metallurgi
01-01-2007 31-12-2007 289200 : Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
01-01-2008 31-12-9999 289200 : Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
01-01-2007 31-12-2007 289300 : Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
01-01-2008 31-12-9999 289300 : Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
01-01-2007 31-12-2007 289400 : Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
01-01-2008 31-12-9999 289400 : Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
01-01-2007 31-12-2007 289500 : Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
01-01-2008 31-12-9999 289500 : Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
01-01-2007 31-12-2007 289600 : Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
01-01-2008 31-12-9999 289600 : Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
01-01-2007 31-12-2007 289900 : Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 289900 : Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
01-01-1977 31-12-1991 29011 : Ler- og grusgrave samt stenbrud
01-01-1977 31-12-1991 29012 : Stenfiskeri
01-01-1977 31-12-1991 29013 : Kalk- og kridtbrud
01-01-1977 31-12-1991 29020 : Udvinding af mineraler t.gødnings- og kemisk
01-01-1977 31-12-1991 29030 : Saltudvinding
01-01-1977 31-12-1991 29090 : Udvinding af ikke-metall.råstoffer, + brikett
01-01-2007 31-12-2007 291000 : Fremstilling af motorkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 291000 : Fremstilling af motorkøretøjer
01-01-1992 31-12-1995 291110 : Skibsmotorfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 291110 : Skibsmotorfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 291110 : Skibsmotorfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 291120 : Reparation af skibsmotorer
01-01-1996 31-12-2002 291120 : Reparation af skibsmotorer
01-01-2003 31-12-2006 291120 : Reparation af skibsmotorer
01-01-1992 31-12-1995 291190 : Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-1996 31-12-2002 291190 : Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-2003 31-12-2006 291190 : Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-1992 31-12-1995 291210 : Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-1996 31-12-2002 291210 : Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-2003 31-12-2006 291210 : Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-1992 31-12-1995 291220 : Fremstilling af væskepumper
01-01-1996 31-12-2002 291220 : Fremstilling af væskepumper
01-01-2003 31-12-2006 291220 : Fremstilling af væskepumper
01-01-1992 31-12-1995 291230 : Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-1996 31-12-2002 291230 : Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-2003 31-12-2006 291230 : Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-1992 31-12-1995 291300 : Fremstilling af haner og ventiler
01-01-1996 31-12-2002 291300 : Fremstilling af haner og ventiler
01-01-2003 31-12-2006 291300 : Fremstilling af haner og ventiler
01-01-1992 31-12-1995 291400 : Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-1996 31-12-2002 291400 : Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-2003 31-12-2006 291400 : Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-2007 31-12-2007 292000 : Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
01-01-2008 31-12-9999 292000 : Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
01-01-1992 31-12-1995 292100 : Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-1996 31-12-2002 292100 : Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-2003 31-12-2006 292100 : Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-1992 31-12-1995 292210 : Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-1996 31-12-2002 292210 : Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-2003 31-12-2006 292210 : Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-1992 31-12-1995 292220 : Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-1996 31-12-2002 292220 : Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-2003 31-12-2006 292220 : Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-1992 31-12-1995 292230 : Fremstilling af trucks
01-01-1996 31-12-2002 292230 : Fremstilling af trucks
01-01-2003 31-12-2006 292230 : Fremstilling af trucks
01-01-1992 31-12-1995 292290 : Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-1996 31-12-2002 292290 : Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-2003 31-12-2006 292290 : Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-1992 31-12-1995 292310 : Fremstilling af køle- og fryseanlæg til industrielt brug
01-01-1996 31-12-2002 292310 : Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-2003 31-12-2006 292310 : Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-1995 292320 : Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til industrielt brug
01-01-1996 31-12-2002 292320 : Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-2003 31-12-2006 292320 : Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-1995 292410 : Vægtfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 292410 : Vægtfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 292410 : Vægtfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 292420 : Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-1996 31-12-2002 292420 : Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-2003 31-12-2006 292420 : Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-1992 31-12-1995 292430 : Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-1996 31-12-2002 292430 : Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-2003 31-12-2006 292430 : Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-1992 31-12-1995 292490 : Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-1996 31-12-2002 292490 : Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-2003 31-12-2006 292490 : Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-1992 31-12-1995 293100 : Fremstilling af traktorer
01-01-1996 31-12-2002 293100 : Fremstilling af traktorer
01-01-2003 31-12-2006 293100 : Fremstilling af traktorer
01-01-2007 31-12-2007 293100 : Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 293100 : Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
01-01-2007 31-12-2007 293200 : Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 293200 : Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-1992 31-12-1995 293210 : Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-1996 31-12-2002 293210 : Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-2003 31-12-2006 293210 : Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-1992 31-12-1995 293220 : Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-1996 31-12-2002 293220 : Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-2003 31-12-2006 293220 : Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-1992 31-12-1995 293230 : Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 293230 : Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 293230 : Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 293240 : Reparation af maskiner til land- og skovbrug
01-01-1996 31-12-2002 293240 : Reparation af maskiner til land- og skovbrug
01-01-2003 31-12-2006 293240 : Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug
01-01-1992 31-12-1995 294000 : Fremstilling af værktøjsmaskiner
01-01-1996 31-12-2002 294000 : Fremstilling af værktøjsmaskiner
01-01-2003 31-12-2006 294100 : Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
01-01-2003 31-12-2006 294200 : Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
01-01-2003 31-12-2006 294300 : Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 295100 : Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-1996 31-12-2002 295100 : Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-2003 31-12-2006 295100 : Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-1992 31-12-1995 295210 : Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-1996 31-12-2002 295210 : Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-2003 31-12-2006 295210 : Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-1992 31-12-1995 295290 : Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2002 295290 : Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-2003 31-12-2006 295290 : Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-1992 31-12-1995 295310 : Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-1996 31-12-2002 295310 : Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-2003 31-12-2006 295310 : Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-1992 31-12-1995 295320 : Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-1996 31-12-2002 295320 : Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-2003 31-12-2006 295320 : Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-1992 31-12-1995 295330 : Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-1996 31-12-2002 295330 : Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-2003 31-12-2006 295330 : Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-1992 31-12-1995 295340 : Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-1996 31-12-2002 295340 : Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-2003 31-12-2006 295340 : Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-1992 31-12-1995 295390 : Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2002 295390 : Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2003 31-12-2006 295390 : Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri
01-01-1992 31-12-1995 295400 : Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2002 295400 : Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-2003 31-12-2006 295400 : Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-1992 31-12-1995 295500 : Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-1996 31-12-2002 295500 : Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-2003 31-12-2006 295500 : Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-1992 31-12-1995 295610 : Fremstilling af støbeforme
01-01-1996 31-12-2002 295610 : Fremstilling af støbeforme
01-01-2003 31-12-2006 295610 : Fremstilling af støbeforme
01-01-1992 31-12-1995 295620 : Fremstilling af tørringsanlæg unbdtagen til landbrugsvarer
01-01-1996 31-12-2002 295620 : Fremstilling af tørringsanlæg
01-01-2003 31-12-2006 295620 : Fremstilling af tørringsanlæg
01-01-1992 31-12-1995 295690 : Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 295690 : Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 295690 : Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 296000 : Fremstilling af våben og ammunition
01-01-1996 31-12-2002 296000 : Fremstilling af våben og ammunition
01-01-2003 31-12-2006 296000 : Fremstilling af våben og ammunition
01-01-1992 31-12-1995 297110 : Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug
01-01-1996 31-12-2002 297110 : Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2006 297110 : Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 297120 : Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-1996 31-12-2002 297120 : Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2006 297120 : Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 297130 : Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-1996 31-12-2002 297130 : Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2006 297130 : Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 297190 : Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-1996 31-12-2002 297190 : Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2006 297190 : Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 297200 : Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-1996 31-12-2002 297200 : Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-2003 31-12-2006 297200 : Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-1977 31-12-1991 30000 : Fremstillingsvirksomhed uoplyst vareområde
01-01-1977 31-12-1991 30001 : Fremstilling
01-01-1992 31-12-1995 300100 : Fremstilling af kontormaskiner
01-01-1996 31-12-2002 300100 : Fremstilling af kontormaskiner
01-01-2003 31-12-2006 300100 : Fremstilling af kontormaskiner
01-01-1992 31-12-1995 300200 : Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
01-01-1996 31-12-2002 300200 : Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
01-01-2003 31-12-2006 300200 : Fremstilling af computere og andet it-udstyr
01-01-2007 31-12-2007 301100 : Bygning af skibe og flydende materiel
01-01-2008 31-12-9999 301100 : Bygning af skibe og flydende materiel
01-01-2007 31-12-2007 301200 : Bygning af både til fritid og sport
01-01-2008 31-12-9999 301200 : Bygning af både til fritid og sport
01-01-2007 31-12-2007 302000 : Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
01-01-2008 31-12-9999 302000 : Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
01-01-2007 31-12-2007 303000 : Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
01-01-2008 31-12-9999 303000 : Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
01-01-2007 31-12-2007 304000 : Fremstilling af militære kampkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 304000 : Fremstilling af militære kampkøretøjer
01-01-2007 31-12-2007 309100 : Fremstilling af motorcykler
01-01-2008 31-12-9999 309100 : Fremstilling af motorcykler
01-01-2007 31-12-2007 309200 : Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 309200 : Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
01-01-2007 31-12-2007 309900 : Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 309900 : Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 310100 : Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
01-01-2008 31-12-9999 310100 : Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
01-01-2007 31-12-2007 310200 : Fremstilling af køkkenmøbler
01-01-2008 31-12-9999 310200 : Fremstilling af køkkenmøbler
01-01-2007 31-12-2007 310300 : Fremstilling af madrasser
01-01-2008 31-12-9999 310300 : Fremstilling af madrasser
01-01-2007 31-12-2007 310900 : Fremstilling af andre møbler
01-01-2008 31-12-9999 310900 : Fremstilling af andre møbler
01-01-2008 31-12-9999 31100 : Havfiskeri
01-01-1992 31-12-1995 311010 : Fremstilling af elmotorer og -generatorer
01-01-1996 31-12-2002 311010 : Fremstilling af elmotorer og -generatorer
01-01-2003 31-12-2006 311010 : Fremstilling af elmotorer og generatorer
01-01-1992 31-12-1995 311020 : Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-1996 31-12-2002 311020 : Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-2003 31-12-2006 311020 : Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-1992 31-12-1995 311030 : Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-1996 31-12-2002 311030 : Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-2003 31-12-2006 311030 : Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-1992 31-12-1995 311040 : Fremstilling af vindmøller
01-01-1996 31-12-2002 311040 : Fremstilling af vindmøller
01-01-2003 31-12-2006 311040 : Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-1977 31-12-1991 31111 : Svineslagterier
01-01-1977 31-12-1991 31112 : Kødv.- og kødkonservesfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31113 : Kreaturslagterier
01-01-1977 31-12-1991 31114 : Offentlige slagtehuse
01-01-1977 31-12-1991 31115 : Talgsmelterier
01-01-1977 31-12-1991 31116 : Tarmrenserier
01-01-1977 31-12-1991 31117 : Fjerkræslagterier
01-01-1977 31-12-1991 31119 : Hjemmeslagtere samt røgning og saltning
01-01-1977 31-12-1991 31121 : Mejerier
01-01-1977 31-12-1991 31122 : Smelteostfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31123 : Mælkekondenseringsfabr.
01-01-1977 31-12-1991 31124 : Konsumisfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31130 : Grønt- og frugtkonserves-fabr. samt æblemoste
01-01-1977 31-12-1991 31141 : Røgning og saltn. af fisk
01-01-1977 31-12-1991 31142 : Fiskehermetik-,fiskefars-og fiskefiletfabrikk
01-01-1977 31-12-1991 31151 : Oliemøller
01-01-1977 31-12-1991 31152 : Margarinefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31153 : Fiskemelsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31154 : Destruktionsanstalter og kødfoderfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31160 : Møller (fremstilling af mel, gryn og corn-fla
01-01-1977 31-12-1991 31171 : Brødfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31172 : Kiks- og vaffelfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31173 : Kagefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31174 : Bagerforretninger og konditorier
01-01-1977 31-12-1991 31179 : Fremstilling af makaroni og spaghetti mv
01-01-1977 31-12-1991 31180 : Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1977 31-12-1991 31190 : Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-2008 31-12-9999 31200 : Ferskvandsfiskeri
01-01-1992 31-12-1995 312010 : Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-1996 31-12-2002 312010 : Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-2003 31-12-2006 312010 : Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-1992 31-12-1995 312090 : Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-1996 31-12-2002 312090 : Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-2003 31-12-2006 312090 : Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-1977 31-12-1991 31211 : Kartoffelmels- eller stivelsesfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31219 : Fremstilling af næringsmidler i.a.n
01-01-1977 31-12-1991 31220 : Fremstilling af færdige foderstoffer
01-01-1992 31-12-1995 313000 : Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-1996 31-12-2002 313000 : Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-2003 31-12-2006 313000 : Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-1977 31-12-1991 31310 : Sprit- og likørfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31330 : Bryggerier og maltfabr.
01-01-1977 31-12-1991 31340 : Mineralvandsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 31400 : Tobaksfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 314000 : Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 314000 : Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 314000 : Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 315000 : Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-1996 31-12-2002 315000 : Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-2003 31-12-2006 315000 : Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-1992 31-12-1995 316100 : Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
01-01-1996 31-12-2002 316100 : Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
01-01-2003 31-12-2006 316100 : Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 316210 : Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-1996 31-12-2002 316210 : Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-2003 31-12-2006 316210 : Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-1992 31-12-1995 316220 : Elektromekaniske værksteder
01-01-1996 31-12-2002 316220 : Elektromekaniske værksteder
01-01-2003 31-12-2006 316220 : Elektromekaniske værksteder
01-01-1992 31-12-1995 316290 : Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 316290 : Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 316290 : Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-2008 31-12-9999 32100 : Havbrug
01-01-1992 31-12-1995 321010 : Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-1996 31-12-2002 321010 : Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-2003 31-12-2006 321010 : Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-1992 31-12-1995 321090 : Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-1996 31-12-2002 321090 : Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-2003 31-12-2006 321090 : Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-2007 31-12-2007 321100 : Prægning af mønter
01-01-2008 31-12-9999 321100 : Prægning af mønter
01-01-1977 31-12-1991 32111 : Uldspinderier og -væverier
01-01-1977 31-12-1991 32112 : Bomuldsspinderier og -væverier
01-01-1977 31-12-1991 32113 : Fremstilling af garner og stoffer af kemofibr
01-01-1977 31-12-1991 32114 : Håndvæverier
01-01-1977 31-12-1991 32115 : Fremstilling af bånd, possement samt elastik
01-01-1977 31-12-1991 32116 : Andre spinderier og væverier
01-01-1977 31-12-1991 32117 : Tekstilfarverier og imprægneringsfabrikker
01-01-2007 31-12-2007 321200 : Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
01-01-2008 31-12-9999 321200 : Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
01-01-1977 31-12-1991 32121 : Fremstilling af broderier
01-01-1977 31-12-1991 32122 : Plisse- og hulsømforretn.
01-01-1977 31-12-1991 32123 : Flag- og teltfabrikker);(inkl. sejlmagerier)
01-01-1977 31-12-1991 32124 : Fremstilling af gardiner,sengetæpper og linne
01-01-1977 31-12-1991 32129 : Fremstilling af div. færdige tekstilvarer
01-01-1977 31-12-1991 32130 : Trikotagefabrikker
01-01-2007 31-12-2007 321300 : Fremstilling af bijouteri og lignende varer
01-01-2008 31-12-9999 321300 : Fremstilling af bijouteri og lignende varer
01-01-1977 31-12-1991 32140 : Tæppefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32151 : Rebslagerier
01-01-1977 31-12-1991 32152 : Fiskenetfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32190 : Fremst. af div. tekstilv.heru. tvist-og vat,
01-01-2008 31-12-9999 32200 : Ferskvandsbrug
01-01-2007 31-12-2007 322000 : Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-2008 31-12-9999 322000 : Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1992 31-12-1995 322010 : Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-1996 31-12-2002 322010 : Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-2003 31-12-2006 322010 : Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-1992 31-12-1995 322020 : Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-1996 31-12-2002 322020 : Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-2003 31-12-2006 322020 : Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-1977 31-12-1991 32211 : Herrekonfektionsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32212 : Kjolekonfektionsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32213 : Konfektionsfabrikker for dameovertøj
01-01-1977 31-12-1991 32214 : Skjortefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32215 : Fremst. af korsetter m.v.
01-01-1977 31-12-1991 32219 : Anden konfektionsindustri
01-01-1977 31-12-1991 32291 : Skrædderforretninger
01-01-1977 31-12-1991 32292 : Kjolesyning
01-01-1977 31-12-1991 32293 : Hattefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32294 : Buntmagerier
01-01-1977 31-12-1991 32295 : Damehatte- og modevarefremstilling
01-01-1977 31-12-1991 32296 : Handskefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32299 : Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 323000 : Fremstilling af sportsudstyr
01-01-2008 31-12-9999 323000 : Fremstilling af sportsudstyr
01-01-1992 31-12-1995 323010 : Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-1996 31-12-2002 323010 : Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-2003 31-12-2006 323010 : Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-1992 31-12-1995 323020 : Fremstilling af højtalere mv.
01-01-1996 31-12-2002 323020 : Fremstilling af højtalere mv.
01-01-2003 31-12-2006 323020 : Fremstilling af højtalere mv.
01-01-1992 31-12-1995 323030 : Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-1996 31-12-2002 323030 : Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-2003 31-12-2006 323030 : Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-1977 31-12-1991 32310 : Garverier
01-01-1977 31-12-1991 32320 : Pelsberedning m.v.
01-01-1977 31-12-1991 32330 : Lædervarefabrikker
01-01-2007 31-12-2007 324000 : Fremstilling af spil og legetøj
01-01-2008 31-12-9999 324000 : Fremstilling af spil og legetøj
01-01-1977 31-12-1991 32401 : Skotøjsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32402 : Håndskomagere
01-01-1977 31-12-1991 32403 : Træskofabrikker
01-01-1977 31-12-1991 32409 : Fodtøjsindustri i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 325000 : Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
01-01-2008 31-12-9999 325000 : Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
01-01-2007 31-12-2007 329100 : Fremstilling af koste og børster
01-01-2008 31-12-9999 329100 : Fremstilling af koste og børster
01-01-2007 31-12-2007 329900 : Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 329900 : Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 331010 : Fremstilling af kanyler og sprøjter
01-01-1996 31-12-2002 331010 : Fremstilling af kanyler og sprøjter
01-01-2003 31-12-2006 331010 : Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt
01-01-1992 31-12-1995 331020 : Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-1996 31-12-2002 331020 : Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2003 31-12-2006 331020 : Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-1992 31-12-1995 331030 : Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-1996 31-12-2002 331030 : Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-2003 31-12-2006 331030 : Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-1992 31-12-1995 331040 : Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-1996 31-12-2002 331040 : Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-2003 31-12-2006 331040 : Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-1992 31-12-1995 331090 : Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr
01-01-1996 31-12-2002 331090 : Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr
01-01-2003 31-12-2006 331090 : Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler,
01-01-2007 31-12-2007 331100 : Reparation af jern- og metalvarer
01-01-2008 31-12-9999 331100 : Reparation af jern- og metalvarer
01-01-1977 31-12-1991 33111 : Savværker m.v.
01-01-1977 31-12-1991 33112 : Træimprægneringsanstalter
01-01-1977 31-12-1991 33113 : Fremstilling af spånplader, finer m.v.
01-01-1977 31-12-1991 33114 : Fremstilling af bygningsartikler
01-01-2007 31-12-2007 331200 : Reparation af maskiner
01-01-2008 31-12-9999 331200 : Reparation af maskiner
01-01-1977 31-12-1991 33121 : Træemballagefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 33122 : Bødkere
01-01-1977 31-12-1991 33123 : Kurvemagere
01-01-2007 31-12-2007 331300 : Reparation af elektronisk og optisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 331300 : Reparation af elektronisk og optisk udstyr
01-01-2007 31-12-2007 331400 : Reparation af elektrisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 331400 : Reparation af elektrisk udstyr
01-01-2007 31-12-2007 331500 : Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
01-01-2008 31-12-9999 331500 : Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
01-01-2007 31-12-2007 331600 : Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
01-01-2008 31-12-9999 331600 : Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
01-01-2007 31-12-2007 331700 : Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
01-01-2008 31-12-9999 331700 : Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
01-01-2007 31-12-2007 331900 : Reparation af andet udstyr
01-01-2008 31-12-9999 331900 : Reparation af andet udstyr
01-01-1977 31-12-1991 33191 : Trævarefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 33192 : Rammelistefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 33193 : Trædrejere
01-01-1977 31-12-1991 33194 : Billedskærere
01-01-1977 31-12-1991 33195 : Modelsnedkere
01-01-1977 31-12-1991 33196 : Korkvarefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 33197 : Ligkistefabrikker
01-01-2007 31-12-2007 332000 : Installation af industrimaskiner og -udstyr
01-01-2008 31-12-9999 332000 : Installation af industrimaskiner og -udstyr
01-01-1977 31-12-1991 33201 : Træ- og polstermøbelfabr.
01-01-1992 31-12-1995 332010 : Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-1996 31-12-2002 332010 : Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-2003 31-12-2006 332010 : Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-1977 31-12-1991 33202 : Møbelpolstrere og sadelm.
01-01-1992 31-12-1995 332020 : Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-1996 31-12-2002 332020 : Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-2003 31-12-2006 332020 : Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-1977 31-12-1991 33203 : Madrasfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 332030 : Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-1996 31-12-2002 332030 : Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-2003 31-12-2006 332030 : Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-1992 31-12-1995 332040 : Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-1996 31-12-2002 332040 : Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-2003 31-12-2006 332040 : Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-1977 31-12-1991 33209 : Lakering samt afsyring mv af møbler
01-01-1992 31-12-1995 332090 : Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-1996 31-12-2002 332090 : Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-2003 31-12-2006 332090 : Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-1992 31-12-1995 333000 : Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-1996 31-12-2002 333000 : Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-2003 31-12-2006 333000 : Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-1992 31-12-1995 334010 : Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-1996 31-12-2002 334010 : Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-2003 31-12-2006 334010 : Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-1992 31-12-1995 334020 : Fremstilling af reproduktionskameraer
01-01-1996 31-12-2002 334020 : Fremstilling af reproduktionskameraer
01-01-1992 31-12-1995 334090 : Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 334090 : Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 334090 : Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 335000 : Fremstilling af ure
01-01-1996 31-12-2002 335000 : Fremstilling af ure
01-01-2003 31-12-2006 335000 : Fremstilling af ure
01-01-1992 31-12-1995 341000 : Bilfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 341000 : Bilfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 341000 : Bilfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 34110 : Papir- og papfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 34120 : Papir- og papembalagefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 34191 : Tapetfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 34199 : Papir- og papvareindustri (undtagen tapetfabr
01-01-1992 31-12-1995 342000 : Karosserifabrikker
01-01-1996 31-12-2002 342000 : Karosserifabrikker
01-01-2003 31-12-2006 342000 : Karosserifabrikker
01-01-1977 31-12-1991 34211 : Reproduktionsanstalter
01-01-1977 31-12-1991 34212 : Sætterier
01-01-1977 31-12-1991 34221 : Bogtrykkerier
01-01-1977 31-12-1991 34222 : Offsettrykker. (plantryk)
01-01-1977 31-12-1991 34223 : Serigrafiske trykkerier
01-01-1977 31-12-1991 34224 : Anilintrykkerier
01-01-1977 31-12-1991 34229 : Anden grafisk virksomhed
01-01-1977 31-12-1991 34230 : Bogbinderier
01-01-1977 31-12-1991 34240 : Dagblade
01-01-1977 31-12-1991 34291 : Bog- og kunstforlag
01-01-1977 31-12-1991 34292 : Ugeblade og magasiner
01-01-1977 31-12-1991 34293 : Distr.- og annonceblade
01-01-1977 31-12-1991 34299 : Udgivelse af fagblade og foreningsblade m.v.
01-01-1992 31-12-1995 343000 : Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-1996 31-12-2002 343000 : Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2003 31-12-2006 343000 : Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-1992 31-12-1995 351100 : Skibsværfter
01-01-1996 31-12-2002 351100 : Skibsværfter
01-01-2003 31-12-2006 351100 : Bygning og reparation af skibe
01-01-2007 31-12-2007 351100 : Produktion af elektricitet
01-01-2008 31-12-9999 351100 : Produktion af elektricitet
01-01-1977 31-12-1991 35111 : Fremstilling af ilt og andre industrigasser
01-01-1977 31-12-1991 35119 : Fremst. af primære kemiske forb. og grundstof
01-01-1992 31-12-1995 351200 : Bådbyggerier
01-01-1996 31-12-2002 351200 : Bådbyggerier
01-01-2003 31-12-2006 351200 : Bygning og reparation af både
01-01-2007 31-12-2007 351200 : Transmission af elektricitet
01-01-2008 31-12-9999 351200 : Transmission af elektricitet
01-01-1977 31-12-1991 35121 : Fremst. af kunstgødning
01-01-1977 31-12-1991 35122 : Fremstilling af færdige bekæmpelsesmidler
01-01-2007 31-12-2007 351300 : Distribution af elektricitet
01-01-2008 31-12-9999 351300 : Distribution af elektricitet
01-01-1977 31-12-1991 35131 : Fremst. af basisplast
01-01-1977 31-12-1991 35132 : Fremstilling af plader, folier, rør m.v. af p
01-01-1977 31-12-1991 35133 : Fremst. af klæbestrimler
01-01-2007 31-12-2007 351400 : Handel med elektricitet
01-01-2008 31-12-9999 351400 : Handel med elektricitet
01-01-1992 31-12-1995 352000 : Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-1996 31-12-2002 352000 : Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-2003 31-12-2006 352000 : Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-1977 31-12-1991 35210 : Farve- og lakfabrikker
01-01-2007 31-12-2007 352100 : Fremstilling af gas
01-01-2008 31-12-9999 352100 : Fremstilling af gas
01-01-1977 31-12-1991 35220 : Medicinalvarefabrikker
01-01-2007 31-12-2007 352200 : Distribution af gas
01-01-2008 31-12-9999 352200 : Distribution af gas
01-01-2007 31-12-2007 352300 : Handel med gas gennem rørledninger
01-01-2008 31-12-9999 352300 : Handel med gas gennem rørledninger
01-01-1977 31-12-1991 35231 : Sæbefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35232 : Kosmetikfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35291 : Sprængstoffabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35292 : Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35293 : Fremst. af stearinlys
01-01-1977 31-12-1991 35294 : Limfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35295 : Fremstilling af lysfølsomt papir og pap
01-01-1977 31-12-1991 35299 : Kemisk industri i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 35300 : Mineralolieraffinaderier
01-01-1992 31-12-1995 353000 : Flyfabrikker og -værksteder
01-01-1996 31-12-2002 353000 : Flyfabrikker og -værksteder
01-01-2003 31-12-2006 353000 : Flyfabrikker og -værksteder
01-01-2007 31-12-2007 353000 : Varmeforsyning
01-01-2008 31-12-9999 353000 : Varmeforsyning
01-01-1977 31-12-1991 35401 : Asfaltfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35402 : Tagpapfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35409 : Fremstilling af olie- og kulprodukter
01-01-1992 31-12-1995 354100 : Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-1996 31-12-2002 354100 : Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-2003 31-12-2006 354100 : Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-1992 31-12-1995 354200 : Fremstilling af cykler
01-01-1996 31-12-2002 354200 : Fremstilling af cykler
01-01-2003 31-12-2006 354200 : Fremstilling af cykler
01-01-1992 31-12-1995 354300 : Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-1996 31-12-2002 354300 : Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-2003 31-12-2006 354300 : Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-1992 31-12-1995 355000 : Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 355000 : Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 355000 : Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 35510 : Vulkaniseringsanstalter
01-01-1977 31-12-1991 35590 : Gummifabrikker
01-01-1977 31-12-1991 35601 : Fremstilling af plastemballage
01-01-1977 31-12-1991 35609 : Fremst. af plastvarer
01-01-2007 31-12-2007 360000 : Vandforsyning
01-01-2008 31-12-9999 360000 : Vandforsyning
01-01-1977 31-12-1991 36101 : Porcelæns- og fajancefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 36102 : Fremstilling af keramik- og lervarer
01-01-1977 31-12-1991 36103 : Porcelænsmalere og -brænderier
01-01-1992 31-12-1995 361110 : Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-1996 31-12-2002 361110 : Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-2003 31-12-2006 361110 : Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-1992 31-12-1995 361120 : Møbelpolstrervirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 361120 : Møbelpolstrervirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 361120 : Møbelpolstrervirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 361200 : Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole
01-01-1996 31-12-2002 361200 : Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole
01-01-2003 31-12-2006 361200 : Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole
01-01-1992 31-12-1995 361300 : Fremstilling af køkkeninventar mv.
01-01-1996 31-12-2002 361300 : Fremstilling af køkkeninventar mv.
01-01-2003 31-12-2006 361300 : Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv.
01-01-1992 31-12-1995 361410 : Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-1996 31-12-2002 361410 : Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-2003 31-12-2006 361410 : Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-1992 31-12-1995 361490 : Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-1996 31-12-2002 361490 : Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-2003 31-12-2006 361490 : Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-1992 31-12-1995 361500 : Madrasfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 361500 : Madrasfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 361500 : Madrasfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 36201 : Glasværker
01-01-1977 31-12-1991 36202 : Glasbearbejdning
01-01-1992 31-12-1995 362100 : Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-1996 31-12-2002 362100 : Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-2003 31-12-2006 362100 : Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-1992 31-12-1995 362210 : Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 362210 : Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 362210 : Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 362220 : Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-1996 31-12-2002 362220 : Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-2003 31-12-2006 362220 : Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-1992 31-12-1995 363000 : Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1996 31-12-2002 363000 : Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-2003 31-12-2006 363000 : Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1992 31-12-1995 364000 : Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-1996 31-12-2002 364000 : Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-2003 31-12-2006 364000 : Fremstilling af sportsrekvistitter
01-01-1992 31-12-1995 365000 : Fremstilling af legetøj og spil
01-01-1996 31-12-2002 365000 : Fremstilling af legetøj og spil
01-01-2003 31-12-2006 365000 : Fremstilling af legetøj og spil
01-01-1992 31-12-1995 366100 : Fremstilling af bijouterivarer
01-01-1996 31-12-2002 366100 : Fremstilling af bijouterivarer
01-01-2003 31-12-2006 366100 : Fremstilling af bijouterivarer
01-01-1992 31-12-1995 366200 : Børstefabrikker
01-01-1996 31-12-2002 366200 : Børstefabrikker
01-01-2003 31-12-2006 366200 : Børstefabrikker
01-01-1992 31-12-1995 366310 : Stearinlysfabrikker
01-01-1996 31-12-2002 366310 : Stearinlysfabrikker
01-01-2003 31-12-2006 366310 : Stearinlysfabrikker
01-01-1992 31-12-1995 366390 : Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 366390 : Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 366390 : Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 36911 : Teglværker
01-01-1977 31-12-1991 36912 : Fremstilling af molerprodukter
01-01-1977 31-12-1991 36921 : Cementfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 36922 : Kalk- og kridtværker
01-01-1977 31-12-1991 36923 : Mørtelfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 36991 : Stenhuggerier
01-01-1977 31-12-1991 36992 : Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1977 31-12-1991 36993 : Betonvarefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 36994 : Fremstilling af glasuld og glasfiber
01-01-1977 31-12-1991 36995 : Fremstilling af kalksand-sten og gipsplader
01-01-1977 31-12-1991 36996 : Fremstilling af slibematerialer
01-01-1977 31-12-1991 36999 : Fremstilling af sten-,ler- og glasprodukter
01-01-2007 31-12-2007 370000 : Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2008 31-12-9999 370000 : Opsamling og behandling af spildevand
01-01-1992 31-12-1995 371000 : Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-1996 31-12-2002 371000 : Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-2003 31-12-2006 371000 : Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-1977 31-12-1991 37101 : Jern- og stålværker
01-01-1977 31-12-1991 37102 : Jernstøberier
01-01-1992 31-12-1995 372000 : Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-1996 31-12-2002 372000 : Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-2003 31-12-2006 372000 : Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-1977 31-12-1991 37201 : Metalværker
01-01-1977 31-12-1991 37202 : Metalstøberier
01-01-1977 31-12-1991 38110 : Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik
01-01-2007 31-12-2007 381100 : Indsamling af ikke-farligt affald
01-01-2008 31-12-9999 381100 : Indsamling af ikke-farligt affald
01-01-2007 31-12-2007 381200 : Indsamling af farligt affald
01-01-2008 31-12-9999 381200 : Indsamling af farligt affald
01-01-1977 31-12-1991 38121 : Metalmøbelfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38122 : Lampefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38131 : Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner,
01-01-1977 31-12-1991 38132 : Fremstilling af stationære beholdere
01-01-1977 31-12-1991 38133 : Rørfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38190 : Fremstilling af centralvarmekedler
01-01-1977 31-12-1991 38191 : Metalemballagefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38192 : Fremstilling af ovne og radiatorer
01-01-1977 31-12-1991 38193 : Armaturfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38194 : Fremstilling af bolte, skruer og søm
01-01-1977 31-12-1991 38195 : Galvaniseringsanst. m.v.
01-01-1977 31-12-1991 38196 : Industrilakering
01-01-1977 31-12-1991 38197 : Fremstilling af fjedre ogkæder
01-01-1977 31-12-1991 38198 : Fremstilling af tråd og trådvarer
01-01-1977 31-12-1991 38199 : Fremstilling af jern- og metalvarer i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 38210 : Fremstilling af motorer
01-01-2007 31-12-2007 382110 : Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
01-01-2008 31-12-9999 382110 : Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
01-01-2007 31-12-2007 382120 : Bortskaffelse af affald med energiproduktion
01-01-2008 31-12-9999 382120 : Bortskaffelse af affald med energiproduktion
01-01-1977 31-12-1991 38220 : Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør
01-01-2007 31-12-2007 382200 : Behandling og bortskaffelse af farligt affald
01-01-2008 31-12-9999 382200 : Behandling og bortskaffelse af farligt affald
01-01-1977 31-12-1991 38231 : Fremstilling af maskiner til træforarbejdning
01-01-1977 31-12-1991 38232 : Fremstilling af maskiner til metalforarbejdni
01-01-1977 31-12-1991 38233 : Fremstilling af støberimaskiner
01-01-1977 31-12-1991 38241 : Fremstilling af tekstil- maskiner og tilbehør
01-01-1977 31-12-1991 38242 : Fremst. af maskiner til næringsmiddel-og kemi
01-01-1977 31-12-1991 38243 : Fremst. af maskiner til skotøjs-,papir-,pap-
01-01-1977 31-12-1991 38249 : Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 38251 : Fremst. og reparation af kontor- og datamaski
01-01-1977 31-12-1991 38252 : Vægtfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38280 : Smede- og maskinreparationsværksteder
01-01-1977 31-12-1991 38291 : Fremstilling af storkøkkenmateriel
01-01-1977 31-12-1991 38292 : Fremst. af komfurer og kogeapparater
01-01-1977 31-12-1991 38293 : Fremstilling af husholdningsmaskiner
01-01-1977 31-12-1991 38294 : Fremstilling af internt transportmateriel
01-01-1977 31-12-1991 38295 : Fremstilling og reparation af symaskiner
01-01-1977 31-12-1991 38296 : Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksl
01-01-1977 31-12-1991 38297 : Fremstilling af maskiner til renserier
01-01-1977 31-12-1991 38298 : Underleverandørfabr. med jern- og metalforarb
01-01-1977 31-12-1991 38299 : Fremst. af div. maskiner,kompressorer, pumper
01-01-2007 31-12-2007 383100 : Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
01-01-2008 31-12-9999 383100 : Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
01-01-1977 31-12-1991 38311 : Fremstill. af el-motorer samt el-apparatur
01-01-1977 31-12-1991 38312 : Elektromek. værksteder
01-01-2007 31-12-2007 383200 : Genbrug af sorterede materialer
01-01-2008 31-12-9999 383200 : Genbrug af sorterede materialer
01-01-1977 31-12-1991 38321 : Radio- og fjernsynsfabr.
01-01-1977 31-12-1991 38329 : Fremstilling af telemateriel
01-01-1977 31-12-1991 38331 : Fremstilling af el-vand- varmere, el-radiator
01-01-1977 31-12-1991 38332 : Fremstilling af el-husholdningsartikler i øvr
01-01-1977 31-12-1991 38391 : Kabelfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38392 : Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38393 : Fremstilling af glødelamper og lysstofrør
01-01-1977 31-12-1991 38399 : Fremstilling af elektrisk materiel i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 38411 : Jern- og stålskibsværfter
01-01-1977 31-12-1991 38412 : Træskibsværfter og bådebyggerier
01-01-1977 31-12-1991 38413 : Skibsmotorfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38419 : Fremstilling af skibsmateriel
01-01-1977 31-12-1991 38420 : Fremstilling af banemateriel
01-01-1977 31-12-1991 38431 : Samling og fremstilling af biler m.v.
01-01-1977 31-12-1991 38432 : Karosserifabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38439 : Fremstilling af motorer, bremser, gear
01-01-1977 31-12-1991 38440 : Cykel- og knallertfabr.
01-01-1977 31-12-1991 38450 : Flyvemaskineværksteder
01-01-1977 31-12-1991 38491 : Fremstilling af håndtransportvogne
01-01-1977 31-12-1991 38492 : Barnevognsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 38499 : Transportmiddelindustri i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 38511 : Fremstilling af medicinske ikke-el. instrumen
01-01-1977 31-12-1991 38512 : Fremstilling af medicinske el.-instrumenter
01-01-1977 31-12-1991 38513 : Fremstilling af ikke-el. måleinstrumenter
01-01-1977 31-12-1991 38514 : Fremstilling af elektr. måleinstrumenter
01-01-1977 31-12-1991 38515 : Bandagister
01-01-1977 31-12-1991 38520 : Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr
01-01-2007 31-12-2007 390000 : Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
01-01-2008 31-12-9999 390000 : Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
01-01-1977 31-12-1991 39011 : Guld- og sølvvarefabr.
01-01-1977 31-12-1991 39012 : Guld- og sølvsmedeværkst.
01-01-1977 31-12-1991 39020 : Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1977 31-12-1991 39030 : Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-1977 31-12-1991 39091 : Legetøjsfabrikker
01-01-1977 31-12-1991 39092 : Fremstill. af børstevarer
01-01-1977 31-12-1991 39093 : Pibefabrikker
01-01-1977 31-12-1991 39094 : Fremstilling af karbonpapir, blyanter mm
01-01-1977 31-12-1991 39095 : Fremstilling af kontorartikler i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 39096 : Fremstill. af lampeskærme
01-01-1977 31-12-1991 39097 : Skiltefabrikker og skiltemalere
01-01-1977 31-12-1991 39099 : Fremstilling af div. varer i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 401000 : Elforsyning
01-01-1996 31-12-2002 401000 : Elforsyning
01-01-2003 31-12-2006 401100 : Produktion af elektricitet
01-01-2003 31-12-2006 401200 : Transmission af elektricitet
01-01-2003 31-12-2006 401300 : Distribution af og handel med elektricitet
01-01-1992 31-12-1995 402000 : Gasforsyning
01-01-1996 31-12-2002 402000 : Gasforsyning
01-01-2003 31-12-2006 402100 : Fremstilling af gas
01-01-2003 31-12-2006 402200 : Distribution af og handel med gas gennem rørledninger
01-01-1992 31-12-1995 403000 : Varmeforsyning
01-01-1996 31-12-2002 403000 : Varmeforsyning
01-01-2003 31-12-2006 403000 : Varmeforsyning
01-01-1992 31-12-1995 410000 : Vandforsyning
01-01-1996 31-12-2002 410000 : Vandforsyning
01-01-2003 31-12-2006 410000 : Vandforsyning
01-01-1977 31-12-1991 41010 : Fremst. og distribution af elektricitet
01-01-1977 31-12-1991 41020 : Gasforsyning
01-01-1977 31-12-1991 41030 : Varmeværker
01-01-2007 31-12-2007 411000 : Gennemførelse af byggeprojekter
01-01-2008 31-12-9999 411000 : Gennemførelse af byggeprojekter
01-01-2007 31-12-2007 412000 : Opførelse af bygninger
01-01-2008 31-12-9999 412000 : Opførelse af bygninger
01-01-1977 31-12-1991 42000 : Vandværker m.v.
01-01-2007 31-12-2007 421000 : Anlæg af veje og jernbaner
01-01-2008 31-12-9999 421000 : Anlæg af veje og jernbaner
01-01-2007 31-12-2007 422000 : Anlæg af ledningsnet
01-01-2008 31-12-9999 422000 : Anlæg af ledningsnet
01-01-2007 31-12-2007 429000 : Anden anlægsvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 429000 : Anden anlægsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 431100 : Nedrivning
01-01-2008 31-12-9999 431100 : Nedrivning
01-01-2007 31-12-2007 431200 : Forberedende byggepladsarbejder
01-01-2008 31-12-9999 431200 : Forberedende byggepladsarbejder
01-01-2007 31-12-2007 431300 : Funderingsundersøgelser
01-01-2008 31-12-9999 431300 : Funderingsundersøgelser
01-01-2007 31-12-2007 432100 : El-installation
01-01-2008 31-12-9999 432100 : El-installation
01-01-2007 31-12-2007 432200 : VVS- og blikkenslagerforretninger
01-01-2008 31-12-9999 432200 : VVS- og blikkenslagerforretninger
01-01-2007 31-12-2007 432900 : Anden bygningsinstallationsvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 432900 : Anden bygningsinstallationsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 433100 : Stukkatørvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 433100 : Stukkatørvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 433200 : Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 433200 : Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 433300 : Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
01-01-2008 31-12-9999 433300 : Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
01-01-2007 31-12-2007 433410 : Malerforretninger
01-01-2008 31-12-9999 433410 : Malerforretninger
01-01-2007 31-12-2007 433420 : Glarmestervirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 433420 : Glarmestervirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 433900 : Anden bygningsfærdiggørelse
01-01-2008 31-12-9999 433900 : Anden bygningsfærdiggørelse
01-01-2007 31-12-2007 439100 : Tagdækningsvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 439100 : Tagdækningsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 439910 : Murere
01-01-2008 31-12-9999 439910 : Murere
01-01-2007 31-12-2007 439990 : Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
01-01-2008 31-12-9999 439990 : Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
01-01-1992 31-12-1995 451100 : Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-1996 31-12-2002 451100 : Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-2003 31-12-2006 451100 : Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-2007 31-12-2007 451110 : Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2008 31-12-9999 451110 : Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2007 31-12-2007 451120 : Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2008 31-12-9999 451120 : Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-1992 31-12-1995 451200 : Funderingsundersøgelser
01-01-1996 31-12-2002 451200 : Funderingsundersøgelser
01-01-2003 31-12-2006 451200 : Funderingsundersøgelser
01-01-2007 31-12-2007 451910 : Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
01-01-2008 31-12-9999 451910 : Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
01-01-2007 31-12-2007 451920 : Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
01-01-2008 31-12-9999 451920 : Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
01-01-2007 31-12-2007 452010 : Autoreparationsværksteder mv.
01-01-2008 31-12-9999 452010 : Autoreparationsværksteder mv.
01-01-2007 31-12-2007 452020 : Karosseriværksteder og autolakererier
01-01-2008 31-12-9999 452020 : Karosseriværksteder og autolakererier
01-01-2007 31-12-2007 452030 : Undervognsbehandling
01-01-2008 31-12-9999 452030 : Undervognsbehandling
01-01-2007 31-12-2007 452040 : Dækservice
01-01-2008 31-12-9999 452040 : Dækservice
01-01-1992 31-12-1995 452100 : Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-1996 31-12-2002 452100 : Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-2003 31-12-2006 452100 : Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-1992 31-12-1995 452200 : Tagdækningsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 452200 : Tagdækningsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 452200 : Tagdækningsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 452510 : Murerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 452510 : Murerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 452510 : Murerforretninger
01-01-1992 31-12-1995 452520 : Brolæggermestre
01-01-1996 31-12-2002 452520 : Brolæggermestre
01-01-2003 31-12-2006 452520 : Brolæggermestre
01-01-1992 31-12-1995 452530 : Kloakmestre
01-01-1996 31-12-2002 452530 : Kloakmestre
01-01-2003 31-12-2006 452530 : Kloakmestre
01-01-1992 31-12-1995 452540 : Stilladsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 452540 : Stilladsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 452540 : Stilladsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 452590 : Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 452590 : Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 452590 : Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 453100 : Elektroinstallationsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 453100 : Elektroinstallationsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 453100 : El-installation
01-01-2007 31-12-2007 453100 : Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 453100 : Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-1992 31-12-1995 453200 : Isoleringsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 453200 : Isoleringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 453200 : Isoleringsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 453200 : Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 453200 : Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-1992 31-12-1995 453300 : VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 453300 : VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 453300 : VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-2007 31-12-2007 454000 : Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
01-01-2008 31-12-9999 454000 : Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
01-01-1992 31-12-1995 454100 : Stukkatørvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 454100 : Stukkatørvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 454100 : Stukkatørvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 454200 : Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 454200 : Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 454200 : Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-1992 31-12-1995 454310 : Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 454310 : Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 454310 : Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 454320 : Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-1996 31-12-2002 454320 : Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-2003 31-12-2006 454320 : Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-1992 31-12-1995 454410 : Malerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 454410 : Malerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 454410 : Malerforretninger
01-01-1992 31-12-1995 454420 : Glarmesterforretninger
01-01-1996 31-12-2002 454420 : Glarmesterforretninger
01-01-2003 31-12-2006 454420 : Glarmesterforretninger
01-01-1992 31-12-1995 454500 : Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 454500 : Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 454500 : Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 455000 : Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-1996 31-12-2002 455000 : Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-2003 31-12-2006 455000 : Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-2007 31-12-2007 461100 : Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-2008 31-12-9999 461100 : Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-2007 31-12-2007 461200 : Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2008 31-12-9999 461200 : Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2007 31-12-2007 461300 : Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2008 31-12-9999 461300 : Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2007 31-12-2007 461400 : Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
01-01-2008 31-12-9999 461400 : Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
01-01-2007 31-12-2007 461500 : Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2008 31-12-9999 461500 : Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2007 31-12-2007 461600 : Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
01-01-2008 31-12-9999 461600 : Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
01-01-2007 31-12-2007 461710 : Fiskeauktioner
01-01-2008 31-12-9999 461710 : Fiskeauktioner
01-01-2007 31-12-2007 461790 : Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2008 31-12-9999 461790 : Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2007 31-12-2007 461800 : Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 461800 : Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 461900 : Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-2008 31-12-9999 461900 : Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-2007 31-12-2007 462100 : Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
01-01-2008 31-12-9999 462100 : Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
01-01-2007 31-12-2007 462200 : Engroshandel med blomster og planter
01-01-2008 31-12-9999 462200 : Engroshandel med blomster og planter
01-01-2007 31-12-2007 462300 : Engroshandel med levende dyr
01-01-2008 31-12-9999 462300 : Engroshandel med levende dyr
01-01-2007 31-12-2007 462400 : Engroshandel med huder, skind og læder
01-01-2008 31-12-9999 462400 : Engroshandel med huder, skind og læder
01-01-2007 31-12-2007 463100 : Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-2008 31-12-9999 463100 : Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-2007 31-12-2007 463200 : Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2008 31-12-9999 463200 : Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2007 31-12-2007 463300 : Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
01-01-2008 31-12-9999 463300 : Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
01-01-2007 31-12-2007 463410 : Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
01-01-2008 31-12-9999 463410 : Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
01-01-2007 31-12-2007 463420 : Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2008 31-12-9999 463420 : Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2007 31-12-2007 463500 : Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2008 31-12-9999 463500 : Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2007 31-12-2007 463600 : Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-2008 31-12-9999 463600 : Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-2007 31-12-2007 463700 : Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-2008 31-12-9999 463700 : Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-2007 31-12-2007 463810 : Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-2008 31-12-9999 463810 : Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-2007 31-12-2007 463890 : Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 463890 : Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 463900 : Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2008 31-12-9999 463900 : Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2007 31-12-2007 464100 : Engroshandel med tekstiler
01-01-2008 31-12-9999 464100 : Engroshandel med tekstiler
01-01-2007 31-12-2007 464210 : Engroshandel med beklædning
01-01-2008 31-12-9999 464210 : Engroshandel med beklædning
01-01-2007 31-12-2007 464220 : Engroshandel med fodtøj
01-01-2008 31-12-9999 464220 : Engroshandel med fodtøj
01-01-2007 31-12-2007 464310 : Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2008 31-12-9999 464310 : Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2007 31-12-2007 464320 : Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-2008 31-12-9999 464320 : Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-2007 31-12-2007 464330 : Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.
01-01-2008 31-12-9999 464330 : Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.
01-01-2007 31-12-2007 464340 : Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
01-01-2008 31-12-9999 464340 : Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
01-01-2007 31-12-2007 464350 : Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 464350 : Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-2007 31-12-2007 464410 : Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2008 31-12-9999 464410 : Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2007 31-12-2007 464420 : Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2008 31-12-9999 464420 : Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2007 31-12-2007 464500 : Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-2008 31-12-9999 464500 : Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-2007 31-12-2007 464610 : Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2008 31-12-9999 464610 : Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2007 31-12-2007 464620 : Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-2008 31-12-9999 464620 : Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-2007 31-12-2007 464700 : Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 464700 : Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
01-01-2007 31-12-2007 464800 : Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2008 31-12-9999 464800 : Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 31-12-2007 464910 : Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
01-01-2008 31-12-9999 464910 : Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
01-01-2007 31-12-2007 464920 : Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2008 31-12-9999 464920 : Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2007 31-12-2007 464930 : Engroshandel med kufferter og lædervarer
01-01-2008 31-12-9999 464930 : Engroshandel med kufferter og lædervarer
01-01-2007 31-12-2007 464990 : Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2008 31-12-9999 464990 : Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2007 31-12-2007 465100 : Engroshandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2008 31-12-9999 465100 : Engroshandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2007 31-12-2007 465210 : Engroshandel med elektronisk udstyr
01-01-2008 31-12-9999 465210 : Engroshandel med elektronisk udstyr
01-01-2007 31-12-2007 465220 : Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2008 31-12-9999 465220 : Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2007 31-12-2007 466100 : Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
01-01-2008 31-12-9999 466100 : Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
01-01-2007 31-12-2007 466200 : Engroshandel med værktøjsmaskiner
01-01-2008 31-12-9999 466200 : Engroshandel med værktøjsmaskiner
01-01-2007 31-12-2007 466300 : Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 466300 : Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 466400 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2008 31-12-9999 466400 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2007 31-12-2007 466500 : Engroshandel med kontormøbler
01-01-2008 31-12-9999 466500 : Engroshandel med kontormøbler
01-01-2007 31-12-2007 466600 : Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
01-01-2008 31-12-9999 466600 : Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
01-01-2007 31-12-2007 466900 : Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
01-01-2008 31-12-9999 466900 : Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
01-01-2007 31-12-2007 467100 : Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
01-01-2008 31-12-9999 467100 : Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
01-01-2007 31-12-2007 467200 : Engroshandel med metaller og metalmalme
01-01-2008 31-12-9999 467200 : Engroshandel med metaller og metalmalme
01-01-2007 31-12-2007 467310 : Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2008 31-12-9999 467310 : Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2007 31-12-2007 467320 : Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
01-01-2008 31-12-9999 467320 : Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
01-01-2007 31-12-2007 467400 : Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
01-01-2008 31-12-9999 467400 : Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
01-01-2007 31-12-2007 467500 : Engroshandel med kemiske produkter
01-01-2008 31-12-9999 467500 : Engroshandel med kemiske produkter
01-01-2007 31-12-2007 467600 : Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2008 31-12-9999 467600 : Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2007 31-12-2007 467700 : Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-2008 31-12-9999 467700 : Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-2007 31-12-2007 469000 : Ikke-specialiseret engroshandel
01-01-2008 31-12-9999 469000 : Ikke-specialiseret engroshandel
01-01-2007 31-12-2007 471110 : Købmænd og døgnkiosker
01-01-2008 31-12-9999 471110 : Købmænd og døgnkiosker
01-01-2007 31-12-2007 471120 : Supermarkeder
01-01-2008 31-12-9999 471120 : Supermarkeder
01-01-2007 31-12-2007 471130 : Discountforretninger
01-01-2008 31-12-9999 471130 : Discountforretninger
01-01-2007 31-12-2007 471900 : Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
01-01-2008 31-12-9999 471900 : Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
01-01-2007 31-12-2007 472100 : Frugt- og grøntforretninger
01-01-2008 31-12-9999 472100 : Frugt- og grøntforretninger
01-01-2007 31-12-2007 472200 : Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2008 31-12-9999 472200 : Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2007 31-12-2007 472300 : Fiskeforretninger
01-01-2008 31-12-9999 472300 : Fiskeforretninger
01-01-2007 31-12-2007 472400 : Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
01-01-2008 31-12-9999 472400 : Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
01-01-2007 31-12-2007 472500 : Detailhandel med drikkevarer
01-01-2008 31-12-9999 472500 : Detailhandel med drikkevarer
01-01-2007 31-12-2007 472600 : Tobaksforretninger
01-01-2008 31-12-9999 472600 : Tobaksforretninger
01-01-2007 31-12-2007 472900 : Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
01-01-2008 31-12-9999 472900 : Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
01-01-2007 31-12-2007 473000 : Servicestationer
01-01-2008 31-12-9999 473000 : Servicestationer
01-01-2007 31-12-2007 474100 : Detailhandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2008 31-12-9999 474100 : Detailhandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2007 31-12-2007 474200 : Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2008 31-12-9999 474200 : Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2007 31-12-2007 474300 : Radio- og tv-forretninger
01-01-2008 31-12-9999 474300 : Radio- og tv-forretninger
01-01-2007 31-12-2007 475100 : Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-2008 31-12-9999 475100 : Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-2007 31-12-2007 475210 : Farve- og tapetforretninger
01-01-2008 31-12-9999 475210 : Farve- og tapetforretninger
01-01-2007 31-12-2007 475220 : Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
01-01-2008 31-12-9999 475220 : Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
01-01-2007 31-12-2007 475300 : Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
01-01-2008 31-12-9999 475300 : Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
01-01-2007 31-12-2007 475400 : Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
01-01-2008 31-12-9999 475400 : Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 31-12-2007 475910 : Møbelforretninger
01-01-2008 31-12-9999 475910 : Møbelforretninger
01-01-2007 31-12-2007 475920 : Boligtekstilforretninger
01-01-2008 31-12-9999 475920 : Boligtekstilforretninger
01-01-2007 31-12-2007 475930 : Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-2008 31-12-9999 475930 : Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-2007 31-12-2007 475940 : Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-2008 31-12-9999 475940 : Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-2007 31-12-2007 475990 : Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 475990 : Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 476100 : Detailhandel med bøger
01-01-2008 31-12-9999 476100 : Detailhandel med bøger
01-01-2007 31-12-2007 476200 : Detailhandel med aviser og papirvarer
01-01-2008 31-12-9999 476200 : Detailhandel med aviser og papirvarer
01-01-2007 31-12-2007 476300 : Detailhandel med musik- og videooptagelser
01-01-2008 31-12-9999 476300 : Detailhandel med musik- og videooptagelser
01-01-2007 31-12-2007 476410 : Forhandlere af sports- og campingudstyr
01-01-2008 31-12-9999 476410 : Forhandlere af sports- og campingudstyr
01-01-2007 31-12-2007 476420 : Cykel- og knallertforretninger
01-01-2008 31-12-9999 476420 : Cykel- og knallertforretninger
01-01-2007 31-12-2007 476430 : Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2008 31-12-9999 476430 : Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2007 31-12-2007 476500 : Detailhandel med spil og legetøj
01-01-2008 31-12-9999 476500 : Detailhandel med spil og legetøj
01-01-2007 31-12-2007 477110 : Tøjforretninger
01-01-2008 31-12-9999 477110 : Tøjforretninger
01-01-2007 31-12-2007 477120 : Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-2008 31-12-9999 477120 : Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-2007 31-12-2007 477210 : Skotøjsforretninger
01-01-2008 31-12-9999 477210 : Skotøjsforretninger
01-01-2007 31-12-2007 477220 : Lædervareforretninger
01-01-2008 31-12-9999 477220 : Lædervareforretninger
01-01-2007 31-12-2007 477300 : Apoteker
01-01-2008 31-12-9999 477300 : Apoteker
01-01-2007 31-12-2007 477400 : Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-2008 31-12-9999 477400 : Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-2007 31-12-2007 477500 : Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
01-01-2008 31-12-9999 477500 : Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
01-01-2007 31-12-2007 477610 : Blomsterforretninger
01-01-2008 31-12-9999 477610 : Blomsterforretninger
01-01-2007 31-12-2007 477620 : Planteforhandlere og havecentre
01-01-2008 31-12-9999 477620 : Planteforhandlere og havecentre
01-01-2007 31-12-2007 477630 : Dyrehandel
01-01-2008 31-12-9999 477630 : Dyrehandel
01-01-2007 31-12-2007 477700 : Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2008 31-12-9999 477700 : Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 31-12-2007 477810 : Optikere
01-01-2008 31-12-9999 477810 : Optikere
01-01-2007 31-12-2007 477820 : Fotoforretninger
01-01-2008 31-12-9999 477820 : Fotoforretninger
01-01-2007 31-12-2007 477830 : Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
01-01-2008 31-12-9999 477830 : Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
01-01-2007 31-12-2007 477840 : Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 477840 : Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 477890 : Detailhandel med andre varer i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 477890 : Detailhandel med andre varer i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 477900 : Detailhandel med brugte varer i forretninger
01-01-2008 31-12-9999 477900 : Detailhandel med brugte varer i forretninger
01-01-2007 31-12-2007 478100 : Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
01-01-2008 31-12-9999 478100 : Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
01-01-2007 31-12-2007 478200 : Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
01-01-2008 31-12-9999 478200 : Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
01-01-2007 31-12-2007 478900 : Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
01-01-2008 31-12-9999 478900 : Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
01-01-2007 31-12-2007 479110 : Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-2008 31-12-9999 479110 : Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-2007 31-12-2007 479120 : Detailhandel via Internettet med digitale produkter
01-01-2008 31-12-9999 479120 : Detailhandel via Internettet med digitale produkter
01-01-2007 31-12-2007 479900 : Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
01-01-2008 31-12-9999 479900 : Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
01-01-2007 31-12-2007 491000 : Passagertransport med regional- eller fjerntog
01-01-2008 31-12-9999 491000 : Passagertransport med regional- eller fjerntog
01-01-2007 31-12-2007 492000 : Godstransport med tog
01-01-2008 31-12-9999 492000 : Godstransport med tog
01-01-2007 31-12-2007 493110 : Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
01-01-2008 31-12-9999 493110 : Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
01-01-2007 31-12-2007 493120 : S-togstrafik, metro og andre nærbaner
01-01-2008 31-12-9999 493120 : S-togstrafik, metro og andre nærbaner
01-01-2007 31-12-2007 493200 : Taxikørsel
01-01-2008 31-12-9999 493200 : Taxikørsel
01-01-2007 31-12-2007 493910 : Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
01-01-2008 31-12-9999 493910 : Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
01-01-2007 31-12-2007 493920 : Turistkørsel og anden landpassagertransport
01-01-2008 31-12-9999 493920 : Turistkørsel og anden landpassagertransport
01-01-2007 31-12-2007 494100 : Vejgodstransport
01-01-2008 31-12-9999 494100 : Vejgodstransport
01-01-2007 31-12-2007 494200 : Flytteforretninger
01-01-2008 31-12-9999 494200 : Flytteforretninger
01-01-2007 31-12-2007 495000 : Rørtransport
01-01-2008 31-12-9999 495000 : Rørtransport
01-01-1977 31-12-1991 50000 : Bygge- og anlægsvirksomh.uden nærmere angivel
01-01-1977 31-12-1991 50001 : Bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 50100 : Fiskeri
01-01-1996 31-12-2002 50100 : Fiskeri
01-01-2007 31-12-2007 501000 : Sø- og kysttransport af passagerer
01-01-2008 31-12-9999 501000 : Sø- og kysttransport af passagerer
01-01-1992 31-12-1995 501010 : Engroshandel med biler
01-01-1996 31-12-2002 501010 : Engroshandel med biler
01-01-2003 31-12-2006 501010 : Engroshandel med biler mv.
01-01-1992 31-12-1995 501020 : Detailhandel med biler
01-01-1996 31-12-2002 501020 : Detailhandel med biler
01-01-2003 31-12-2006 501020 : Detailhandel med biler
01-01-1992 31-12-1995 501030 : Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-1996 31-12-2002 501030 : Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-2003 31-12-2006 501030 : Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-1977 31-12-1991 50110 : Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 50121 : Entreprenørforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50122 : Dræningsmestre
01-01-1977 31-12-1991 50123 : Brolæggermestre
01-01-1977 31-12-1991 50124 : Kloakmestre
01-01-1977 31-12-1991 50130 : Murerforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50140 : Tømrer- og snedkerforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50150 : Malerforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50160 : Vvs-installatører, blikkenslagerforretn.
01-01-1977 31-12-1991 50170 : Elektroinstallationsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50180 : Glarmesterforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50191 : Gulvbelægnings- og terrazzoforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50192 : Isoleringsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50193 : Tagtækkere og tagpapdækkere
01-01-1977 31-12-1991 50194 : Brøndborere
01-01-1977 31-12-1991 50195 : Ovnsætning
01-01-1977 31-12-1991 50196 : Stilladsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 50199 : Byggevirksomhed i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 50200 : Dambrug og fiskeavl
01-01-1996 31-12-2002 50200 : Dambrug og fiskeavl
01-01-2007 31-12-2007 502000 : Sø- og kysttransport af gods
01-01-2008 31-12-9999 502000 : Sø- og kysttransport af gods
01-01-1992 31-12-1995 502010 : Autoreparationsværksteder
01-01-1996 31-12-2002 502010 : Autoreparationsværksteder
01-01-2003 31-12-2006 502010 : Autoreparationsværksteder
01-01-1992 31-12-1995 502020 : Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-1996 31-12-2002 502020 : Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-2003 31-12-2006 502020 : Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-1992 31-12-1995 502030 : Autoelektrikere
01-01-1996 31-12-2002 502030 : Autoelektrikere
01-01-2003 31-12-2006 502030 : Autoelektrikere
01-01-1992 31-12-1995 502040 : Undervognsbehandling
01-01-1996 31-12-2002 502040 : Undervognsbehandling
01-01-2003 31-12-2006 502040 : Undervognsbehandling
01-01-1992 31-12-1995 502050 : Autolakererier
01-01-1996 31-12-2002 502050 : Autolakererier
01-01-2003 31-12-2006 502050 : Autolakererier
01-01-1992 31-12-1995 502060 : Dækservice
01-01-1996 31-12-2002 502060 : Dækservice
01-01-2003 31-12-2006 502060 : Dækservice
01-01-1992 31-12-1995 502090 : Autoservice i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 502090 : Autoservice i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 502090 : Autoservice i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 50300 : Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri
01-01-2007 31-12-2007 503000 : Transport af passagerer ad indre vandveje
01-01-2008 31-12-9999 503000 : Transport af passagerer ad indre vandveje
01-01-1992 31-12-1995 503010 : Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-1996 31-12-2002 503010 : Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-2003 31-12-2006 503010 : Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-1992 31-12-1995 503020 : Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-1996 31-12-2002 503020 : Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-2003 31-12-2006 503020 : Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-1992 31-12-1995 504000 : Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse
01-01-1996 31-12-2002 504000 : Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse
01-01-2003 31-12-2006 504000 : Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdel
01-01-2007 31-12-2007 504000 : Transport af gods ad indre vandveje
01-01-2008 31-12-9999 504000 : Transport af gods ad indre vandveje
01-01-1992 31-12-1995 505010 : Servicestationer uden kiosksalg
01-01-1996 31-12-2002 505010 : Servicestationer uden kiosksalg
01-01-2003 31-12-2006 505010 : Servicestationer uden kiosksalg
01-01-1992 31-12-1995 505020 : Servicestationer med kiosksalg
01-01-1996 31-12-2002 505020 : Servicestationer med kiosksalg
01-01-2003 31-12-2006 505020 : Servicestationer med kiosksalg
01-01-2008 31-12-9999 51000 : Indvinding af stenkul
01-01-2007 31-12-2007 511010 : Ruteflyvning
01-01-2008 31-12-9999 511010 : Ruteflyvning
01-01-2007 31-12-2007 511020 : Charter- og taxiflyvning
01-01-2008 31-12-9999 511020 : Charter- og taxiflyvning
01-01-1992 31-12-1995 511100 : Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv
01-01-1996 31-12-2002 511100 : Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv
01-01-2003 31-12-2006 511100 : Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og h
01-01-1992 31-12-1995 511200 : Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-1996 31-12-2002 511200 : Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2003 31-12-2006 511200 : Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-1992 31-12-1995 511300 : Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-1996 31-12-2002 511300 : Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2003 31-12-2006 511300 : Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-1992 31-12-1995 511400 : Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-1996 31-12-2002 511400 : Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-2003 31-12-2006 511400 : Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-1992 31-12-1995 511500 : Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-1996 31-12-2002 511500 : Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2003 31-12-2006 511500 : Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-1992 31-12-1995 511600 : Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-1996 31-12-2002 511600 : Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-2003 31-12-2006 511600 : Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-1992 31-12-1995 511710 : Fiskeauktioner
01-01-1996 31-12-2002 511710 : Fiskeauktioner
01-01-2003 31-12-2006 511710 : Fiskeauktioner
01-01-1992 31-12-1995 511790 : Anden agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1996 31-12-2002 511790 : Anden agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 31-12-2006 511790 : Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-1995 511800 : Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-1996 31-12-2002 511800 : Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-2003 31-12-2006 511800 : Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-1992 31-12-1995 511900 : Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-1996 31-12-2002 511900 : Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-2003 31-12-2006 511900 : Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-1992 31-12-1995 512100 : Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-1996 31-12-2002 512100 : Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-2003 31-12-2006 512100 : Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-2007 31-12-2007 512100 : Lufttransport af gods
01-01-2008 31-12-9999 512100 : Lufttransport af gods
01-01-1992 31-12-1995 512200 : Engroshandel med blomster og planter
01-01-1996 31-12-2002 512200 : Engroshandel med blomster og planter
01-01-2003 31-12-2006 512200 : Engroshandel med blomster og planter
01-01-2007 31-12-2007 512200 : Rumfart
01-01-2008 31-12-9999 512200 : Rumfart
01-01-1992 31-12-1995 512300 : Engroshandel med levende dyr
01-01-1996 31-12-2002 512300 : Engroshandel med levende dyr
01-01-2003 31-12-2006 512300 : Engroshandel med levende dyr
01-01-1992 31-12-1995 512400 : Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-1996 31-12-2002 512400 : Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-2003 31-12-2006 512400 : Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-1992 31-12-1995 512500 : Engroshandel med råtobak
01-01-1996 31-12-2002 512500 : Engroshandel med råtobak
01-01-1992 31-12-1995 513100 : Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-1996 31-12-2002 513100 : Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-2003 31-12-2006 513100 : Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-1992 31-12-1995 513200 : Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-1996 31-12-2002 513200 : Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2003 31-12-2006 513200 : Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513300 : Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-1996 31-12-2002 513300 : Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-2003 31-12-2006 513300 : Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-1992 31-12-1995 513410 : Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1996 31-12-2002 513410 : Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-2003 31-12-2006 513410 : Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1992 31-12-1995 513420 : Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1996 31-12-2002 513420 : Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2003 31-12-2006 513420 : Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1992 31-12-1995 513490 : Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-1996 31-12-2002 513490 : Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-2003 31-12-2006 513490 : Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-1992 31-12-1995 513500 : Engroshandel med tobaksvarer
01-01-1996 31-12-2002 513500 : Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2003 31-12-2006 513500 : Engroshandel med tobaksvarer
01-01-1992 31-12-1995 513600 : Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-1996 31-12-2002 513600 : Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-2003 31-12-2006 513600 : Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik
01-01-1992 31-12-1995 513700 : Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-1996 31-12-2002 513700 : Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-2003 31-12-2006 513700 : Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-1992 31-12-1995 513800 : Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1996 31-12-2002 513810 : Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-2003 31-12-2006 513810 : Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1996 31-12-2002 513820 : Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-1996 31-12-2002 513830 : Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-2003 31-12-2006 513830 : Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-1996 31-12-2002 513890 : Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 31-12-2006 513890 : Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1996 31-12-2002 513900 : Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 31-12-2006 513900 : Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-1995 513910 : Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513920 : Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-1992 31-12-1995 513930 : Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513990 : Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 31-12-1995 514100 : Engroshandel med tekstiler
01-01-1996 31-12-2002 514100 : Engroshandel med tekstiler
01-01-2003 31-12-2006 514100 : Engroshandel med tekstiler
01-01-1992 31-12-1995 514210 : Engroshandel med beklædning
01-01-1996 31-12-2002 514210 : Engroshandel med beklædning
01-01-2003 31-12-2006 514210 : Engroshandel med beklædning
01-01-1992 31-12-1995 514220 : Engroshandel med fodtøj
01-01-1996 31-12-2002 514220 : Engroshandel med fodtøj
01-01-2003 31-12-2006 514220 : Engroshandel med fodtøj
01-01-1992 31-12-1995 514310 : Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-1996 31-12-2002 514310 : Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2003 31-12-2006 514310 : Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-1992 31-12-1995 514320 : Engroshandel med radio og tv
01-01-1996 31-12-2002 514320 : Engroshandel med radio og tv
01-01-2003 31-12-2006 514320 : Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-1992 31-12-1995 514330 : Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd mv.
01-01-1996 31-12-2002 514330 : Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd mv.
01-01-2003 31-12-2006 514330 : Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.
01-01-1992 31-12-1995 514340 : Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-1996 31-12-2002 514340 : Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-2003 31-12-2006 514340 : Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-1992 31-12-1995 514410 : Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-1996 31-12-2002 514410 : Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2003 31-12-2006 514410 : Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-1992 31-12-1995 514420 : Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-1996 31-12-2002 514420 : Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2003 31-12-2006 514420 : Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-1992 31-12-1995 514500 : Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer
01-01-1996 31-12-2002 514500 : Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer
01-01-2003 31-12-2006 514500 : Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-1992 31-12-1995 514610 : Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-1996 31-12-2002 514610 : Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2003 31-12-2006 514610 : Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-1992 31-12-1995 514620 : Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1996 31-12-2002 514620 : Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-2003 31-12-2006 514620 : Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1992 31-12-1995 514705 : Engroshandel med møbler
01-01-1996 31-12-2002 514705 : Engroshandel med møbler
01-01-2003 31-12-2006 514705 : Engroshandel med møbler
01-01-1992 31-12-1995 514710 : Engroshandel med tæpper
01-01-1996 31-12-2002 514710 : Engroshandel med tæpper
01-01-2003 31-12-2006 514710 : Engroshandel med tæpper
01-01-1992 31-12-1995 514715 : Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-1996 31-12-2002 514715 : Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-2003 31-12-2006 514715 : Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-1992 31-12-1995 514720 : Engroshandel med ure og optik
01-01-1996 31-12-2002 514720 : Engroshandel med ure og optik
01-01-2003 31-12-2006 514720 : Engroshandel med ure og optik
01-01-1992 31-12-1995 514725 : Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-1996 31-12-2002 514725 : Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-2003 31-12-2006 514725 : Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-1992 31-12-1995 514730 : Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-1996 31-12-2002 514730 : Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-2003 31-12-2006 514730 : Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-1992 31-12-1995 514735 : Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-1996 31-12-2002 514735 : Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-2003 31-12-2006 514735 : Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-1992 31-12-1995 514740 : Engroshandel med legetøj og spil
01-01-1996 31-12-2002 514740 : Engroshandel med legetøj og spil
01-01-2003 31-12-2006 514740 : Engroshandel med legetøj og spil
01-01-1992 31-12-1995 514745 : Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-1996 31-12-2002 514745 : Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2003 31-12-2006 514745 : Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-1992 31-12-1995 514750 : Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-1996 31-12-2002 514750 : Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-2003 31-12-2006 514750 : Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-1992 31-12-1995 514790 : Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-1996 31-12-2002 514790 : Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2003 31-12-2006 514790 : Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-1992 31-12-1995 515100 : Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-1996 31-12-2002 515100 : Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-2003 31-12-2006 515100 : Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-1992 31-12-1995 515200 : Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-1996 31-12-2002 515200 : Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-2003 31-12-2006 515200 : Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-1992 31-12-1995 515310 : Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-1996 31-12-2002 515310 : Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2003 31-12-2006 515310 : Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-1992 31-12-1995 515320 : Engroshandel med lak, maling og tapet
01-01-1996 31-12-2002 515320 : Engroshandel med lak, maling og tapet
01-01-2003 31-12-2006 515320 : Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv.
01-01-1992 31-12-1995 515400 : Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-1996 31-12-2002 515400 : Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-2003 31-12-2006 515400 : Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-1992 31-12-1995 515500 : Engroshandel med kemiske produkter
01-01-1996 31-12-2002 515500 : Engroshandel med kemiske produkter
01-01-2003 31-12-2006 515500 : Engroshandel med kemiske produkter
01-01-1992 31-12-1995 515610 : Engroshandel med emballageartikler
01-01-1996 31-12-2002 515610 : Engroshandel med emballageartikler
01-01-2003 31-12-2006 515610 : Engroshandel med emballageartikler
01-01-1992 31-12-1995 515690 : Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-1996 31-12-2002 515690 : Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2003 31-12-2006 515690 : Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-1992 31-12-1995 515700 : Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-1996 31-12-2002 515700 : Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-2003 31-12-2006 515700 : Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-1992 31-12-1995 516100 : Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1996 31-12-2002 516100 : Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1992 31-12-1995 516200 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 516200 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 516300 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-1996 31-12-2002 516300 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-1992 31-12-1995 516410 : Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr
01-01-1996 31-12-2002 516410 : Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr
01-01-1992 31-12-1995 516420 : Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
01-01-1996 31-12-2002 516420 : Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
01-01-1992 31-12-1995 516510 : Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-1996 31-12-2002 516510 : Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-1992 31-12-1995 516520 : Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-1996 31-12-2002 516520 : Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-1992 31-12-1995 516590 : Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-1996 31-12-2002 516590 : Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-1992 31-12-1995 516600 : Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-1996 31-12-2002 516600 : Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-1992 31-12-1995 517000 : Anden engroshandel
01-01-1996 31-12-2002 517000 : Anden engroshandel
01-01-2003 31-12-2006 518100 : Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-2003 31-12-2006 518200 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 518300 : Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2003 31-12-2006 518410 : Engroshandel med computere og it-udstyr
01-01-2003 31-12-2006 518420 : Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2003 31-12-2006 518500 : Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr
01-01-2003 31-12-2006 518600 : Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-2003 31-12-2006 518710 : Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-2003 31-12-2006 518790 : Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-2003 31-12-2006 518800 : Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-2003 31-12-2006 519000 : Anden engroshandel
01-01-2008 31-12-9999 52000 : Indvinding af brunkul
01-01-2007 31-12-2007 521000 : Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 521000 : Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 521110 : Kolonialhandel
01-01-1996 31-12-2002 521110 : Kolonialhandel
01-01-2003 31-12-2006 521110 : Kolonialhandel
01-01-1992 31-12-1995 521120 : Døgnkiosker
01-01-1996 31-12-2002 521120 : Døgnkiosker
01-01-2003 31-12-2006 521120 : Døgnkiosker
01-01-1992 31-12-1995 521130 : Supermarkeder
01-01-1996 31-12-2002 521130 : Supermarkeder
01-01-2003 31-12-2006 521130 : Supermarkeder
01-01-2003 31-12-2006 521140 : Discountforretninger
01-01-1992 31-12-1995 521210 : Varehuse
01-01-1996 31-12-2002 521210 : Varehuse
01-01-2003 31-12-2006 521210 : Varehuse
01-01-1992 31-12-1995 521220 : Stormagasiner
01-01-1996 31-12-2002 521220 : Stormagasiner
01-01-2003 31-12-2006 521220 : Stormagasiner
01-01-1992 31-12-1995 522100 : Frugt- og grøntforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522100 : Frugt- og grøntforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522100 : Frugt- og grøntforretninger
01-01-2007 31-12-2007 522110 : Stationer, godsterminaler mv.
01-01-2008 31-12-9999 522110 : Stationer, godsterminaler mv.
01-01-2007 31-12-2007 522120 : Parkering og vejhjælp mv.
01-01-2008 31-12-9999 522120 : Parkering og vejhjælp mv.
01-01-2007 31-12-2007 522130 : Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-2008 31-12-9999 522130 : Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-1992 31-12-1995 522200 : Slagter- og viktualieforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522200 : Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522200 : Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2007 31-12-2007 522210 : Erhvervshavne
01-01-2008 31-12-9999 522210 : Erhvervshavne
01-01-2007 31-12-2007 522220 : Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
01-01-2008 31-12-9999 522220 : Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
01-01-1992 31-12-1995 522300 : Fisk- og vildtforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522300 : Fisk- og vildtforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522300 : Fisk- og vildtforretninger
01-01-2007 31-12-2007 522300 : Serviceydelser i forbindelse med luftfart
01-01-2008 31-12-9999 522300 : Serviceydelser i forbindelse med luftfart
01-01-1992 31-12-1995 522400 : Brødudsalg
01-01-2007 31-12-2007 522400 : Godshåndtering
01-01-2008 31-12-9999 522400 : Godshåndtering
01-01-1996 31-12-2002 522410 : Brødudsalg
01-01-2003 31-12-2006 522410 : Brødudsalg
01-01-1996 31-12-2002 522420 : Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522420 : Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522500 : Vinforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522500 : Vinforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522500 : Vinforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522600 : Tobaks- og vinforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522600 : Tobaks- og vinforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522600 : Tobaksforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522710 : Osteforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522710 : Osteforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522710 : Osteforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522720 : Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522730 : Helsekostforretninger
01-01-1996 31-12-2002 522730 : Helsekostforretninger
01-01-2003 31-12-2006 522730 : Helsekostforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522790 : Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 522790 : Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 522790 : Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 522910 : Skibsmæglere
01-01-2008 31-12-9999 522910 : Skibsmæglere
01-01-2007 31-12-2007 522920 : Speditører
01-01-2008 31-12-9999 522920 : Speditører
01-01-2007 31-12-2007 522990 : Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-2008 31-12-9999 522990 : Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-1992 31-12-1995 523100 : Apoteker
01-01-1996 31-12-2002 523100 : Apoteker
01-01-2003 31-12-2006 523100 : Apoteker
01-01-1992 31-12-1995 523200 : Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-1996 31-12-2002 523200 : Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-2003 31-12-2006 523200 : Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-1992 31-12-1995 523310 : Parfumerier
01-01-1996 31-12-2002 523310 : Parfumerier
01-01-2003 31-12-2006 523310 : Parfumerier
01-01-1992 31-12-1995 523320 : Materialister
01-01-1996 31-12-2002 523320 : Materialister
01-01-2003 31-12-2006 523320 : Materialister
01-01-1992 31-12-1995 524100 : Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-1996 31-12-2002 524100 : Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-2003 31-12-2006 524100 : Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-1992 31-12-1995 524210 : Dametøjsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524210 : Dametøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524210 : Dametøjsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524220 : Herretøjsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524220 : Herretøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524220 : Herretøjsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524230 : Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-1996 31-12-2002 524230 : Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-2003 31-12-2006 524230 : Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-1992 31-12-1995 524240 : Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524240 : Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524240 : Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524310 : Skotøjsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524310 : Skotøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524310 : Skotøjsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524320 : Lædervareforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524320 : Lædervareforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524320 : Lædervareforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524410 : Møbelforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524410 : Møbelforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524410 : Møbelforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524420 : Tæppeforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524420 : Tæppeforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524430 : Boligtekstilforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524430 : Boligtekstilforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524430 : Boligtekstilforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524440 : Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn
01-01-1996 31-12-2002 524440 : Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn
01-01-2003 31-12-2006 524440 : Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-1992 31-12-1995 524450 : Detailhandel med belysningsartikler
01-01-1996 31-12-2002 524450 : Detailhandel med belysningsartikler
01-01-2003 31-12-2006 524450 : Detailhandel med belysningsartikler
01-01-1992 31-12-1995 524510 : Detailhandel med husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1996 31-12-2002 524510 : Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-2003 31-12-2006 524510 : Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 31-12-1995 524520 : Radio- og tv-forretninger
01-01-1996 31-12-2002 524520 : Radio- og tv-forretninger
01-01-2003 31-12-2006 524520 : Radio- og tv-forretninger
01-01-1992 31-12-1995 524530 : Pladeforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524530 : Pladeforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524530 : Pladeforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524540 : Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-1996 31-12-2002 524540 : Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-2003 31-12-2006 524540 : Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-1992 31-12-1995 524610 : Isenkramforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524610 : Isenkramforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524610 : Isenkramforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524620 : Byggemarkeder
01-01-1996 31-12-2002 524620 : Byggemarkeder
01-01-2003 31-12-2006 524620 : Byggemarkeder
01-01-1992 31-12-1995 524630 : Farve- og tapetforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524630 : Farve- og tapetforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524630 : Farve- og tapetforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524700 : Bog- og papirhandlere
01-01-1996 31-12-2002 524700 : Bog- og papirhandlere
01-01-2003 31-12-2006 524700 : Bog- og papirhandlere
01-01-2003 31-12-2006 524801 : Tæppeforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524805 : Urmagerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524805 : Urmagerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524805 : Urmagerforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524810 : Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524810 : Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524810 : Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524815 : Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524815 : Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524815 : Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524820 : Specialoptikere
01-01-1996 31-12-2002 524820 : Specialoptikere
01-01-2003 31-12-2006 524820 : Optikere
01-01-1992 31-12-1995 524825 : Fotoforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524825 : Fotoforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524825 : Fotoforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524830 : Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-1996 31-12-2002 524830 : Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-2003 31-12-2006 524830 : Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-1992 31-12-1995 524835 : Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 524835 : Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 524835 : Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 524840 : Frimærke- og møntforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524840 : Frimærke- og møntforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524840 : Frimærke- og møntforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524845 : Sportsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524845 : Sportsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524845 : Sportsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524850 : Legetøjsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524850 : Detailhandel med legetøj og spil
01-01-2003 31-12-2006 524850 : Detailhandel med legetøj og spil
01-01-1992 31-12-1995 524855 : Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-1996 31-12-2002 524855 : Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2003 31-12-2006 524855 : Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-1992 31-12-1995 524860 : Cykel- og knallertforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524860 : Cykel- og knallertforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524860 : Cykel- og knallertforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524865 : Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og programmel
01-01-1996 31-12-2002 524865 : Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware
01-01-2003 31-12-2006 524866 : Detailhandel med computere og standardsoftware
01-01-2003 31-12-2006 524867 : Detailhandel med kontormaskiner
01-01-1992 31-12-1995 524870 : Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-1996 31-12-2002 524870 : Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2003 31-12-2006 524870 : Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-1992 31-12-1995 524875 : Blomsterforretninger
01-01-1996 31-12-2002 524875 : Blomsterforretninger
01-01-2003 31-12-2006 524875 : Blomsterforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524880 : Planteforhandlere og havecentre
01-01-1996 31-12-2002 524880 : Planteforhandlere og havecentre
01-01-2003 31-12-2006 524880 : Planteforhandlere og havecentre
01-01-1992 31-12-1995 524885 : Dyrehandel
01-01-1996 31-12-2002 524885 : Dyrehandel
01-01-2003 31-12-2006 524885 : Dyrehandel
01-01-1992 31-12-1995 524890 : Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-1996 31-12-2002 524890 : Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2006 524890 : Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 524895 : Pornobutikker
01-01-1996 31-12-2002 524895 : Pornobutikker
01-01-2003 31-12-2006 524895 : Pornobutikker
01-01-1992 31-12-1995 524899 : Detailhandel med andre varer
01-01-1996 31-12-2002 524899 : Detailhandel med andre varer
01-01-2003 31-12-2006 524899 : Detailhandel med andre varer
01-01-1992 31-12-1995 525010 : Bogantikvariater
01-01-1996 31-12-2002 525010 : Bogantikvariater
01-01-2003 31-12-2006 525010 : Bogantikvariater
01-01-1992 31-12-1995 525020 : Antikvitetsforretninger
01-01-1996 31-12-2002 525020 : Antikvitetsforretninger
01-01-2003 31-12-2006 525020 : Antikvitetsforretninger
01-01-1992 31-12-1995 525090 : Andre forhandlere af brugte varer
01-01-1996 31-12-2002 525090 : Andre forhandlere af brugte varer
01-01-2003 31-12-2006 525090 : Andre forhandlere af brugte varer
01-01-1992 31-12-1995 526100 : Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-1996 31-12-2002 526100 : Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-2003 31-12-2006 526100 : Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-1992 31-12-1995 526210 : Frugt- og grøntstader
01-01-1996 31-12-2002 526210 : Frugt- og grøntstader
01-01-2003 31-12-2006 526210 : Frugt- og grøntstader
01-01-1992 31-12-1995 526290 : Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-1996 31-12-2002 526290 : Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-2003 31-12-2006 526290 : Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-1992 31-12-1995 526300 : Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-1996 31-12-2002 526300 : Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-2003 31-12-2006 526300 : Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-1992 31-12-1995 527100 : Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-1996 31-12-2002 527100 : Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-2003 31-12-2006 527100 : Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-1992 31-12-1995 527210 : Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1996 31-12-2002 527210 : Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-2003 31-12-2006 527210 : Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 31-12-1995 527220 : Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-1996 31-12-2002 527220 : Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-2003 31-12-2006 527220 : Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-1992 31-12-1995 527300 : Reparation af ure
01-01-1996 31-12-2002 527300 : Reparation af ure
01-01-2003 31-12-2006 527300 : Reparation af ure
01-01-1992 31-12-1995 527410 : Cykelreparationsværksteder
01-01-1996 31-12-2002 527410 : Cykelreparationsværksteder
01-01-2003 31-12-2006 527410 : Cykelreparationsværksteder
01-01-1992 31-12-1995 527420 : Låsesmede
01-01-1996 31-12-2002 527420 : Låsesmede
01-01-2003 31-12-2006 527420 : Låsesmede
01-01-1992 31-12-1995 527490 : Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-1996 31-12-2002 527490 : Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2006 527490 : Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-2007 31-12-2007 531000 : Posttjenester omfattet af forsyningspligten
01-01-2008 31-12-9999 531000 : Posttjenester omfattet af forsyningspligten
01-01-2007 31-12-2007 532000 : Andre post- og kurertjenester
01-01-2008 31-12-9999 532000 : Andre post- og kurertjenester
01-01-2003 31-12-2006 551010 : Hoteller
01-01-2007 31-12-2007 551010 : Hoteller
01-01-2008 31-12-9999 551010 : Hoteller
01-01-2003 31-12-2006 551020 : Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-2007 31-12-2007 551020 : Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-2008 31-12-9999 551020 : Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-1995 551110 : Hoteller med restauration
01-01-1996 31-12-2002 551110 : Hoteller med restauration
01-01-1992 31-12-1995 551120 : Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1996 31-12-2002 551120 : Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-1995 551200 : Hoteller uden restauration
01-01-1996 31-12-2002 551200 : Hoteller uden restauration
01-01-2007 31-12-2007 552000 : Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
01-01-2008 31-12-9999 552000 : Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
01-01-1992 31-12-1995 552100 : Vandrehjem
01-01-1996 31-12-2002 552100 : Vandrehjem
01-01-2003 31-12-2006 552100 : Vandrehjem
01-01-1992 31-12-1995 552200 : Campingpladser
01-01-1996 31-12-2002 552200 : Campingpladser
01-01-2003 31-12-2006 552200 : Campingpladser
01-01-1992 31-12-1995 552310 : Feriecentre
01-01-1996 31-12-2002 552310 : Feriecentre
01-01-2003 31-12-2006 552310 : Feriecentre
01-01-1992 31-12-1995 552390 : Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-1996 31-12-2002 552390 : Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-2003 31-12-2006 552390 : Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-2007 31-12-2007 553000 : Campingpladser
01-01-2008 31-12-9999 553000 : Campingpladser
01-01-1992 31-12-1995 553010 : Restauranter
01-01-1996 31-12-2002 553010 : Restauranter
01-01-2003 31-12-2006 553010 : Restauranter
01-01-1992 31-12-1995 553020 : Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-1996 31-12-2002 553020 : Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2003 31-12-2006 553020 : Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-1992 31-12-1995 553090 : Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-1996 31-12-2002 553090 : Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-2003 31-12-2006 553090 : Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-1992 31-12-1995 554010 : Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-1996 31-12-2002 554010 : Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-2003 31-12-2006 554010 : Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-1992 31-12-1995 554020 : Diskoteker og natklubber
01-01-1996 31-12-2002 554020 : Diskoteker og natklubber
01-01-2003 31-12-2006 554020 : Diskoteker og natklubber
01-01-1992 31-12-1995 554090 : Kaffebarer mv.
01-01-1996 31-12-2002 554090 : Kaffebarer mv.
01-01-2003 31-12-2006 554090 : Caféer og kaffebarer mv.
01-01-1992 31-12-1995 555100 : Kantiner
01-01-1996 31-12-2002 555100 : Kantiner
01-01-2003 31-12-2006 555100 : Kantiner
01-01-1992 31-12-1995 555200 : Catering og diner transportable
01-01-1996 31-12-2002 555200 : Catering og diner transportable
01-01-2003 31-12-2006 555200 : Catering og diner transportable
01-01-2007 31-12-2007 559000 : Andre overnatningsfaciliteter
01-01-2008 31-12-9999 559000 : Andre overnatningsfaciliteter
01-01-2007 31-12-2007 561010 : Restauranter
01-01-2008 31-12-9999 561010 : Restauranter
01-01-2007 31-12-2007 561020 : Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2008 31-12-9999 561020 : Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2007 31-12-2007 562100 : Event catering
01-01-2008 31-12-9999 562100 : Event catering
01-01-2007 31-12-2007 562900 : Anden restaurationsvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 562900 : Anden restaurationsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 563000 : Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
01-01-2008 31-12-9999 563000 : Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
01-01-2007 31-12-2007 581100 : Udgivelse af bøger
01-01-2008 31-12-9999 581100 : Udgivelse af bøger
01-01-2007 31-12-2007 581200 : Udgivelse af telefonbøger og adresselister
01-01-2008 31-12-9999 581200 : Udgivelse af telefonbøger og adresselister
01-01-2007 31-12-2007 581300 : Udgivelse af aviser og dagblade
01-01-2008 31-12-9999 581300 : Udgivelse af aviser og dagblade
01-01-2007 31-12-2007 581410 : Udgivelse af ugeblade og magasiner
01-01-2008 31-12-9999 581410 : Udgivelse af ugeblade og magasiner
01-01-2007 31-12-2007 581420 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade
01-01-2008 31-12-9999 581420 : Udgivelse af distrikts- og annonceblade
01-01-2007 31-12-2007 581900 : Anden udgivervirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 581900 : Anden udgivervirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 582100 : Udgivelse af computerspil
01-01-2008 31-12-9999 582100 : Udgivelse af computerspil
01-01-2007 31-12-2007 582900 : Anden udgivelse af software
01-01-2008 31-12-9999 582900 : Anden udgivelse af software
01-01-2007 31-12-2007 591110 : Produktion af film og videofilm
01-01-2008 31-12-9999 591110 : Produktion af film og videofilm
01-01-2007 31-12-2007 591120 : Produktion af tv-programmer
01-01-2008 31-12-9999 591120 : Produktion af tv-programmer
01-01-2007 31-12-2007 591200 : Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
01-01-2008 31-12-9999 591200 : Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
01-01-2007 31-12-2007 591300 : Distribution af film, video- og tv-programmer
01-01-2008 31-12-9999 591300 : Distribution af film, video- og tv-programmer
01-01-2007 31-12-2007 591400 : Biografer
01-01-2008 31-12-9999 591400 : Biografer
01-01-2007 31-12-2007 592000 : Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
01-01-2008 31-12-9999 592000 : Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
01-01-1992 31-12-1995 601000 : Jernbaner
01-01-1996 31-12-2002 601000 : Jernbaner
01-01-2003 31-12-2006 601000 : Jernbaner
01-01-2007 31-12-2007 601000 : Radiovirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 601000 : Radiovirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 602000 : Tv-virksomhed
01-01-2008 31-12-9999 602000 : Tv-virksomhed
01-01-1992 31-12-1995 602100 : Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
01-01-1996 31-12-2002 602100 : Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
01-01-2003 31-12-2006 602110 : Bustrafik
01-01-2003 31-12-2006 602120 : S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
01-01-1992 31-12-1995 602200 : Taxikørsel
01-01-1996 31-12-2002 602200 : Taxikørsel
01-01-2003 31-12-2006 602200 : Taxikørsel
01-01-1992 31-12-1995 602300 : Anden passagertransport, ikke rutefart
01-01-1996 31-12-2002 602300 : Anden landpassagertransport
01-01-2003 31-12-2006 602300 : Anden landpassagertransport
01-01-1992 31-12-1995 602410 : Vognmandsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 602410 : Vognmandsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 602410 : Vognmandsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 602420 : Flytteforretninger
01-01-1996 31-12-2002 602420 : Flytteforretninger
01-01-2003 31-12-2006 602420 : Flytteforretninger
01-01-1992 31-12-1995 603000 : Rørtransport
01-01-1996 31-12-2002 603000 : Rørtransport
01-01-1977 31-12-1991 61000 : Engroshandel, uoplyst); vareområde
01-01-2008 31-12-9999 61000 : Indvinding af råolie
01-01-1977 31-12-1991 61001 : Engroshandel
01-01-2007 31-12-2007 611000 : Fastnetbaseret telekommunikation
01-01-2008 31-12-9999 611000 : Fastnetbaseret telekommunikation
01-01-1996 31-12-2002 611010 : Rederivirksomhed, fragtfart
01-01-2003 31-12-2006 611010 : Rederivirksomhed, fragtfart
01-01-1996 31-12-2002 611020 : Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
01-01-2003 31-12-2006 611020 : Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
01-01-1992 31-12-1995 611100 : Rederivirksomhed, oceanfart
01-01-1977 31-12-1991 61111 : Engroshandel med kolonialvarer
01-01-1977 31-12-1991 61112 : Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ
01-01-1977 31-12-1991 61113 : Engroshandel med fisk
01-01-1977 31-12-1991 61114 : Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-1977 31-12-1991 61115 : Engroshandel med mælk, smør, ost og æg
01-01-1977 31-12-1991 61116 : Engroshandel med kaffe, te og kakao
01-01-1977 31-12-1991 61117 : Engroshandel med chokolade og sukkervarer
01-01-1977 31-12-1991 61118 : Engroshandel med brød, kager og bisquits
01-01-1977 31-12-1991 61119 : Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1977 31-12-1991 61121 : Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1992 31-12-1995 611210 : Færge- og passagerfart
01-01-1977 31-12-1991 61122 : Engroshandel med tobaksvarer
01-01-1992 31-12-1995 611220 : Kystfart med gods
01-01-1977 31-12-1991 61131 : Engroshandel med beklædning, trikotage og man
01-01-1977 31-12-1991 61132 : Engroshandel med tæpper, møbelstoffer og bol
01-01-1977 31-12-1991 61133 : Engroshandel med skotøj
01-01-1977 31-12-1991 61141 : Engroshandel med møbler
01-01-1977 31-12-1991 61142 : Engroshandel med radio, fjernsyn
01-01-1977 31-12-1991 61143 : Engrosh. m. isenkram,husholdningsart., kunsth
01-01-1977 31-12-1991 61144 : Engrosh.m. hårde hvidevarer og belysningsarti
01-01-1977 31-12-1991 61151 : Engrosh.m. toilet-, parfumeri- og rengørings
01-01-1977 31-12-1991 61152 : Engrosh.m. medicinalvarer og sygeplejeartikle
01-01-1977 31-12-1991 61153 : Engrosh.m. guld- og sølvvarer, ure, optik og
01-01-1977 31-12-1991 61154 : Engrosh.m. cykler, knallerter, barnevogne og
01-01-1977 31-12-1991 61155 : Engrosh.m. legetøj, sportsartikler, camp.-uds
01-01-1977 31-12-1991 61156 : Engrosh.m. bøger, blade, papir og papirvarer
01-01-1977 31-12-1991 61157 : Engrosh.m. lædervarer, galanteri varer og sou
01-01-1977 31-12-1991 61158 : Engrosh. med blomster og planter
01-01-1977 31-12-1991 61161 : Handel med korn, foder- og gødningsstoffer
01-01-1977 31-12-1991 61162 : Engrosh. med frø, såsæd og blomsterløg
01-01-1977 31-12-1991 61163 : Handel med kreaturer og grise
01-01-1977 31-12-1991 61164 : Handel med råhuder, læder og skind
01-01-1977 31-12-1991 61165 : Handel med råuld, garner og metervarer
01-01-1977 31-12-1991 61166 : Handel med kemikalier
01-01-1977 31-12-1991 61167 : Handel med jern og andre metaller
01-01-1977 31-12-1991 61168 : Handel med træ, trælast og bygningsartikler
01-01-1977 31-12-1991 61169 : Handel med rør, sanitet og støbegods
01-01-1977 31-12-1991 61171 : Engrosh. med farver, tapet og gulvbelægningsa
01-01-1977 31-12-1991 61172 : Handel med elinstallationsmateriel og elektro
01-01-1977 31-12-1991 61173 : Handel med gammelt jern, metal, og papir m.v.
01-01-1977 31-12-1991 61179 : Handel med råvarer og halvfabrikata
01-01-1977 31-12-1991 61181 : Handel med landbrugsmask.
01-01-1977 31-12-1991 61182 : Handel med industrimask. og entreprenørmateri
01-01-1977 31-12-1991 61183 : Handel med værktøjsmaskiner, værktøj mm
01-01-1977 31-12-1991 61184 : Handel med kontor- og datamaskiner og udstyr
01-01-1977 31-12-1991 61185 : Handel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1977 31-12-1991 61189 : Engroshandel med maskiner og andet udstyr i.a
01-01-1977 31-12-1991 61191 : Engroshandel med biler,motorcykler og dele he
01-01-1977 31-12-1991 61192 : Engrosh.m. benzin, fast og flydende brændsel
01-01-1992 31-12-1995 612000 : Transport ad indre vandveje
01-01-1996 31-12-2002 612000 : Transport ad indre vandveje
01-01-2003 31-12-2006 612000 : Transport ad indre vandveje
01-01-2007 31-12-2007 612000 : Trådløs telekommunikation
01-01-2008 31-12-9999 612000 : Trådløs telekommunikation
01-01-1977 31-12-1991 61291 : Skibsproviantering
01-01-1977 31-12-1991 61299 : Engroshandel
01-01-2007 31-12-2007 613000 : Satellitbaseret telekommunikation
01-01-2008 31-12-9999 613000 : Satellitbaseret telekommunikation
01-01-1977 31-12-1991 61311 : Engrosagenturer
01-01-1977 31-12-1991 61312 : Kvægkommisionærer
01-01-1977 31-12-1991 61313 : Kommissionshandel
01-01-1977 31-12-1991 61314 : Frugt- og grøntauktioner
01-01-1977 31-12-1991 61315 : Fiskeauktioner
01-01-1977 31-12-1991 61319 : Auktionsforretninger
01-01-2007 31-12-2007 619000 : Anden telekommunikation
01-01-2008 31-12-9999 619000 : Anden telekommunikation
01-01-1977 31-12-1991 62000 : Detailhandel uoplyst vareområde
01-01-2008 31-12-9999 62000 : Indvinding af naturgas
01-01-1977 31-12-1991 62001 : Detailhandel
01-01-2007 31-12-2007 620100 : Computerprogrammering
01-01-2008 31-12-9999 620100 : Computerprogrammering
01-01-2007 31-12-2007 620200 : Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
01-01-2008 31-12-9999 620200 : Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
01-01-2007 31-12-2007 620300 : Computer facility management
01-01-2008 31-12-9999 620300 : Computer facility management
01-01-2007 31-12-2007 620900 : Anden it-servicevirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 620900 : Anden it-servicevirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 621000 : Ruteflyvning
01-01-1996 31-12-2002 621000 : Ruteflyvning
01-01-2003 31-12-2006 621000 : Ruteflyvning
01-01-1977 31-12-1991 62111 : Kolonial og blandet købmandshandel uden grovv
01-01-1977 31-12-1991 62112 : Kolonial og blandet købmandshandel med grovva
01-01-1977 31-12-1991 62113 : Supermarkeder
01-01-1977 31-12-1991 62114 : Varehuse (dobbeltsupermarkeder)
01-01-1977 31-12-1991 62121 : Slagter- og viktualieforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62122 : Fiskeforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62123 : Mejeri- og brødudsalg
01-01-1977 31-12-1991 62124 : Osteforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62125 : Frugt- og grøntforretn.
01-01-1977 31-12-1991 62126 : Tobaks- og vinforretn.
01-01-1977 31-12-1991 62127 : Kaffe-,te- og delikatesseforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62128 : Chokoladeforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62129 : Iskiosker
01-01-1977 31-12-1991 62131 : Farve- og tapetforretning
01-01-1977 31-12-1991 62132 : Parfumerier
01-01-1977 31-12-1991 62133 : Materialister
01-01-1977 31-12-1991 62134 : Apoteker
01-01-1977 31-12-1991 62135 : Håndkøbsudsalg
01-01-1977 31-12-1991 62140 : Stormagasiner
01-01-1977 31-12-1991 62151 : Manufakturforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62152 : Boligtekstilforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62153 : Trikotageforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62154 : Herreekviperingsforretn.
01-01-1977 31-12-1991 62155 : Damekonfektionsforretn.
01-01-1977 31-12-1991 62156 : Herre- og damekonfektionsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62157 : Skotøjsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62158 : Lædervareforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62159 : Detailha. m tekstil-og beklædningsvarer i.a.n
01-01-1977 31-12-1991 62161 : Møbelforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62162 : Tæppeforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62163 : Kunst- og antikvitetsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62164 : Detailhandel med gaveartikler og brugskunst
01-01-1977 31-12-1991 62171 : Isenkramforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62172 : Specialforretninger for hårde hvidevarer
01-01-1977 31-12-1991 62173 : Jagt-,sports- og camping-udstyrsforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62174 : Cykel- og knallert forretninger samt barnevog
01-01-1977 31-12-1991 62175 : Kombinerede cykel- og radioforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62176 : Radio- og tv-forhandlere,grammofonpladeforret
01-01-1977 31-12-1991 62177 : Musikforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62179 : Salg af symaskiner, støvsugere,lamper og træv
01-01-1977 31-12-1991 62181 : Urmagerforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62182 : Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62183 : Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62184 : Specialoptikere
01-01-1977 31-12-1991 62185 : Fotoforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62191 : Boghandlere
01-01-1977 31-12-1991 62192 : Bog-antikvariater
01-01-1977 31-12-1991 62193 : Papirvareforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62194 : Bladkiosker
01-01-1977 31-12-1991 62195 : Frimærke- og møntforretninger
01-01-1992 31-12-1995 622010 : Charterflyvning med passagerer
01-01-1996 31-12-2002 622010 : Charterflyvning med passagerer
01-01-2003 31-12-2006 622010 : Charterflyvning med passagerer
01-01-1992 31-12-1995 622020 : Charterflyvning med gods
01-01-1996 31-12-2002 622020 : Charterflyvning med gods
01-01-2003 31-12-2006 622020 : Charterflyvning med gods
01-01-1992 31-12-1995 622030 : Taxiflyvning mv.
01-01-1996 31-12-2002 622030 : Taxiflyvning mv.
01-01-2003 31-12-2006 622030 : Taxiflyvning mv.
01-01-1977 31-12-1991 62211 : Bil- og motorcykelforretninger, herunder dæk
01-01-1977 31-12-1991 62212 : Autoudstyr, campingvogne, både,incudlejn. af
01-01-1977 31-12-1991 62213 : Servicestationer
01-01-1977 31-12-1991 62221 : Detailhandel med fyringsolie og fast brændsel
01-01-1977 31-12-1991 62222 : Detailhandel med flaskegas
01-01-1977 31-12-1991 62291 : Legetøjs- og hobbyforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62292 : Blomsterforretninger
01-01-1977 31-12-1991 62293 : Fugle- og akvarieforretn.
01-01-1977 31-12-1991 62299 : Anden detailhandel i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 623000 : Rumfart
01-01-1996 31-12-2002 623000 : Rumfart
01-01-1977 31-12-1991 63001 : Restaurations- og hotelvirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 63101 : Restaurationer
01-01-1977 31-12-1991 63102 : Marketenderier
01-01-1977 31-12-1991 63109 : Grill- og burgerbarer samt pølsevogne
01-01-1992 31-12-1995 631100 : Godsbehandling
01-01-1996 31-12-2002 631100 : Godsbehandling
01-01-2003 31-12-2006 631100 : Godsbehandling
01-01-2007 31-12-2007 631100 : Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
01-01-2008 31-12-9999 631100 : Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
01-01-1992 31-12-1995 631200 : Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 631200 : Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 631200 : Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 631200 : Webportaler
01-01-2008 31-12-9999 631200 : Webportaler
01-01-1977 31-12-1991 63201 : Hoteller og moteller
01-01-1977 31-12-1991 63202 : Vandrerhjem
01-01-1977 31-12-1991 63203 : Campingpladser
01-01-1977 31-12-1991 63209 : Pensionater,feriekolonierog kursusejendomme m
01-01-1992 31-12-1995 632110 : Stationer og godsterminaler
01-01-1996 31-12-2002 632110 : Stationer og godsterminaler
01-01-2003 31-12-2006 632110 : Stationer, godsterminaler mv.
01-01-1992 31-12-1995 632120 : Parkerings- og garageanlæg
01-01-1996 31-12-2002 632120 : Parkerings- og garageanlæg
01-01-2003 31-12-2006 632120 : Parkerings- og garageanlæg
01-01-1992 31-12-1995 632130 : Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-1996 31-12-2002 632130 : Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-2003 31-12-2006 632130 : Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-1992 31-12-1995 632210 : Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-1996 31-12-2002 632210 : Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-2003 31-12-2006 632210 : Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-1992 31-12-1995 632220 : Lystbådehavne
01-01-1996 31-12-2002 632220 : Lystbådehavne
01-01-1992 31-12-1995 632230 : Fyrvæsen og lodserier
01-01-1996 31-12-2002 632230 : Fyrvæsen og lodserier
01-01-2003 31-12-2006 632230 : Fyrvæsen og lodserier
01-01-1992 31-12-1995 632240 : Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1996 31-12-2002 632240 : Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-2003 31-12-2006 632240 : Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1992 31-12-1995 632300 : Lufthavne mv.
01-01-1996 31-12-2002 632300 : Lufthavne mv.
01-01-2003 31-12-2006 632300 : Lufthavne mv.
01-01-1992 31-12-1995 633010 : Turistbureauer
01-01-1996 31-12-2002 633010 : Turistbureauer
01-01-2003 31-12-2006 633010 : Turistbureauer
01-01-1992 31-12-1995 633020 : Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-1996 31-12-2002 633020 : Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-2003 31-12-2006 633020 : Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-1992 31-12-1995 633030 : Rejsebureauer, billetudstedende
01-01-1996 31-12-2002 633030 : Rejsebureauer, billetudstedende
01-01-2003 31-12-2006 633030 : Rejsebureauer, billetformidlende
01-01-1992 31-12-1995 633040 : Turistguidevirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 633040 : Turistguidevirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 633040 : Turistguidevirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 634010 : Skibsmæglervirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 634010 : Skibsmæglervirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 634010 : Skibsmæglervirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 634020 : Speditørvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 634020 : Speditørvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 634020 : Speditørvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 634030 : Vejere og målere
01-01-1996 31-12-2002 634030 : Vejere og målere
01-01-2003 31-12-2006 634030 : Vejere og målere
01-01-1992 31-12-1995 634090 : Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-1996 31-12-2002 634090 : Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-2003 31-12-2006 634090 : Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-2007 31-12-2007 639100 : Pressebureauer
01-01-2008 31-12-9999 639100 : Pressebureauer
01-01-2007 31-12-2007 639900 : Andre informationstjenester i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 639900 : Andre informationstjenester i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 641100 : Postvæsen
01-01-1996 31-12-2002 641100 : Postvæsen
01-01-2003 31-12-2006 641100 : Postvæsen
01-01-2007 31-12-2007 641100 : Centralbanker
01-01-2008 31-12-9999 641100 : Centralbanker
01-01-1992 31-12-1995 641200 : Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-1996 31-12-2002 641200 : Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-2003 31-12-2006 641200 : Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-2007 31-12-2007 641900 : Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-2008 31-12-9999 641900 : Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-1992 31-12-1995 642000 : Telekommunikation
01-01-1996 31-12-2002 642000 : Telekommunikation
01-01-2003 31-12-2006 642010 : Udbydere af fast telekommunikation
01-01-2007 31-12-2007 642010 : Finansielle holdingselskaber
01-01-2008 31-12-9999 642010 : Finansielle holdingselskaber
01-01-2003 31-12-2006 642020 : Udbydere af trådløs kommunikation
01-01-2007 31-12-2007 642020 : Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2008 31-12-9999 642020 : Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2003 31-12-2006 642030 : Udbydere af internetadgang
01-01-2007 31-12-2007 642030 : Gennemløbsholdingselskaber
01-01-2008 31-12-9999 642030 : Gennemløbsholdingselskaber
01-01-2003 31-12-2006 642040 : Øvrig telekommunikation
01-01-2007 31-12-2007 643010 : Investeringsforeninger
01-01-2008 31-12-9999 643010 : Investeringsforeninger
01-01-2007 31-12-2007 643020 : Pengemarkedsforeninger
01-01-2008 31-12-9999 643020 : Pengemarkedsforeninger
01-01-2007 31-12-2007 643030 : Investeringsselskaber
01-01-2008 31-12-9999 643030 : Investeringsselskaber
01-01-2007 31-12-2007 643040 : Ventureselskaber og kapitalfonde
01-01-2008 31-12-9999 643040 : Ventureselskaber og kapitalfonde
01-01-2007 31-12-2007 649100 : Finansiel leasing
01-01-2008 31-12-9999 649100 : Finansiel leasing
01-01-2007 31-12-2007 649210 : Realkreditinstitutter
01-01-2008 31-12-9999 649210 : Realkreditinstitutter
01-01-2007 31-12-2007 649220 : Andre kreditinstitutter
01-01-2008 31-12-9999 649220 : Andre kreditinstitutter
01-01-2007 31-12-2007 649230 : Andre kreditselskaber
01-01-2008 31-12-9999 649230 : Andre kreditselskaber
01-01-2007 31-12-2007 649240 : FVC-selskaber
01-01-2008 31-12-9999 649240 : FVC-selskaber
01-01-2007 31-12-2007 649900 : Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 649900 : Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 651100 : Danmarks Nationalbank
01-01-1996 31-12-2002 651100 : Danmarks Nationalbank
01-01-2003 31-12-2006 651100 : Danmarks Nationalbank
01-01-2007 31-12-2007 651100 : Livsforsikring
01-01-2008 31-12-9999 651100 : Livsforsikring
01-01-1992 31-12-1995 651200 : Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-1996 31-12-2002 651200 : Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-2003 31-12-2006 651200 : Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-2007 31-12-2007 651200 : Anden forsikring
01-01-2008 31-12-9999 651200 : Anden forsikring
01-01-2007 31-12-2007 652000 : Genforsikring
01-01-2008 31-12-9999 652000 : Genforsikring
01-01-1992 31-12-1995 652100 : Finansiel leasing
01-01-1996 31-12-2002 652100 : Finansiel leasing
01-01-2003 31-12-2006 652100 : Finansiel leasing
01-01-1992 31-12-1995 652210 : Realkreditinstitutter mv.
01-01-1992 31-12-1995 652220 : Finansieringsfonde
01-01-1996 31-12-2002 652230 : Realkreditinstitutter
01-01-2003 31-12-2006 652230 : Realkreditinstitutter
01-01-1996 31-12-2002 652240 : Andre kreditinstitutter
01-01-2003 31-12-2006 652240 : Andre kreditinstitutter
01-01-1996 31-12-2002 652250 : Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
01-01-2003 31-12-2006 652250 : Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
01-01-1996 31-12-2002 652260 : Finansieringsselskaber
01-01-2003 31-12-2006 652260 : Finansieringsselskaber
01-01-1992 31-12-1995 652290 : Anden kreditgivning
01-01-1996 31-12-2002 652295 : Anden udlånsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 652295 : Anden udlånsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 652310 : Investeringsforeninger
01-01-1996 31-12-2002 652310 : Investeringsforeninger
01-01-2003 31-12-2006 652310 : Investeringsforeninger
01-01-2003 31-12-2006 652315 : Innovationsforeninger
01-01-1996 31-12-2002 652320 : Investeringsselskaber
01-01-2003 31-12-2006 652320 : Investeringsselskaber
01-01-2003 31-12-2006 652325 : Ventureselskaber
01-01-1996 31-12-2002 652330 : Fondsmæglerselskaber
01-01-2003 31-12-2006 652330 : Fondsmæglerselskaber
01-01-1996 31-12-2002 652340 : Finansielle holdingselskaber
01-01-2003 31-12-2006 652340 : Finansielle holdingselskaber
01-01-1992 31-12-1995 652390 : Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 652395 : Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 652395 : Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 653010 : Pensionskasser
01-01-2008 31-12-9999 653010 : Pensionskasser
01-01-2007 31-12-2007 653020 : Anden pensionsforsikring
01-01-2008 31-12-9999 653020 : Anden pensionsforsikring
01-01-1992 31-12-1995 660100 : Livsforsikring
01-01-1996 31-12-2002 660100 : Livsforsikring
01-01-2003 31-12-2006 660100 : Livsforsikring
01-01-1992 31-12-1995 660210 : Pensionskasser
01-01-1996 31-12-2002 660210 : Pensionskasser
01-01-2003 31-12-2006 660210 : Pensionskasser
01-01-1992 31-12-1995 660290 : Anden pensionsforsikring
01-01-1996 31-12-2002 660290 : Anden pensionsforsikring
01-01-2003 31-12-2006 660290 : Anden pensionsforsikring
01-01-1992 31-12-1995 660310 : Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 660310 : Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 660310 : Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 660320 : Sygeforsikring
01-01-1996 31-12-2002 660320 : Sygeforsikring
01-01-2003 31-12-2006 660320 : Sygeforsikring
01-01-1992 31-12-1995 660390 : Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 660390 : Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 660390 : Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 661100 : Forvaltning af kapitalmarkeder
01-01-2008 31-12-9999 661100 : Forvaltning af kapitalmarkeder
01-01-2007 31-12-2007 661200 : Værdipapir- og varemægling
01-01-2008 31-12-9999 661200 : Værdipapir- og varemægling
01-01-2007 31-12-2007 661900 : Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
01-01-2008 31-12-9999 661900 : Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
01-01-2007 31-12-2007 662100 : Risiko- og skadesvurdering
01-01-2008 31-12-9999 662100 : Risiko- og skadesvurdering
01-01-2007 31-12-2007 662200 : Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
01-01-2008 31-12-9999 662200 : Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
01-01-2007 31-12-2007 662900 : Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
01-01-2008 31-12-9999 662900 : Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
01-01-2007 31-12-2007 663000 : Formueforvaltning
01-01-2008 31-12-9999 663000 : Formueforvaltning
01-01-1992 31-12-1995 671100 : Fondsbørsen mv.
01-01-1996 31-12-2002 671100 : Fondsbørsen mv.
01-01-2003 31-12-2006 671100 : Fondsbørsen mv.
01-01-1992 31-12-1995 671200 : Børsmæglervirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 671200 : Børsmæglervirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 671200 : Børsmæglervirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 671300 : Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 671300 : Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 671300 : Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 672010 : Forsikringsagenturer
01-01-1996 31-12-2002 672010 : Forsikringsagenturer
01-01-2003 31-12-2006 672010 : Forsikringsagenturer
01-01-1992 31-12-1995 672090 : Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 672090 : Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 672090 : Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 681000 : Køb og salg af egen fast ejendom
01-01-2008 31-12-9999 681000 : Køb og salg af egen fast ejendom
01-01-2007 31-12-2007 682010 : Almennyttige boligselskaber
01-01-2008 31-12-9999 682010 : Almennyttige boligselskaber
01-01-2007 31-12-2007 682020 : Private andelsboligforeninger
01-01-2008 31-12-9999 682020 : Private andelsboligforeninger
01-01-2007 31-12-2007 682030 : Anden udlejning af boliger
01-01-2008 31-12-9999 682030 : Anden udlejning af boliger
01-01-2007 31-12-2007 682040 : Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2008 31-12-9999 682040 : Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2007 31-12-2007 683110 : Ejendomsmæglere mv.
01-01-2008 31-12-9999 683110 : Ejendomsmæglere mv.
01-01-2007 31-12-2007 683120 : Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
01-01-2008 31-12-9999 683120 : Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
01-01-2007 31-12-2007 683210 : Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2008 31-12-9999 683210 : Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2007 31-12-2007 683220 : Ejerforeninger
01-01-2008 31-12-9999 683220 : Ejerforeninger
01-01-2007 31-12-2007 691000 : Juridisk bistand
01-01-2008 31-12-9999 691000 : Juridisk bistand
01-01-2007 31-12-2007 692000 : Bogføring og revision; skatterådgivning
01-01-2008 31-12-9999 692000 : Bogføring og revision; skatterådgivning
01-01-1977 31-12-1991 70001 : Transportvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 701010 : Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2008 31-12-9999 701010 : Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2007 31-12-2007 701020 : Finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2008 31-12-9999 701020 : Finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-1992 31-12-1995 701100 : Udstykning af fast ejendom
01-01-1996 31-12-2002 701100 : Udstykning af fast ejendom
01-01-2003 31-12-2006 701100 : Udstykning af fast ejendom
01-01-1992 31-12-1995 701200 : Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-1996 31-12-2002 701200 : Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-2003 31-12-2006 701200 : Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-1992 31-12-1995 702010 : Almennyttige boligselskaber
01-01-1996 31-12-2002 702010 : Almennyttige boligselskaber
01-01-2003 31-12-2006 702010 : Almennyttige boligselskaber
01-01-1992 31-12-1995 702020 : Private andelsboligforeninger
01-01-1996 31-12-2002 702020 : Private andelsboligforeninger
01-01-2003 31-12-2006 702020 : Private andelsboligforeninger
01-01-1992 31-12-1995 702030 : Anden udlejning af boliger
01-01-1996 31-12-2002 702030 : Anden udlejning af boliger
01-01-2003 31-12-2006 702030 : Anden udlejning af boliger
01-01-1992 31-12-1995 702040 : Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-1996 31-12-2002 702040 : Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2003 31-12-2006 702040 : Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2007 31-12-2007 702100 : Public relations og kommunikation
01-01-2008 31-12-9999 702100 : Public relations og kommunikation
01-01-2007 31-12-2007 702200 : Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
01-01-2008 31-12-9999 702200 : Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
01-01-1992 31-12-1995 703110 : Ejendomsmæglere
01-01-1996 31-12-2002 703110 : Ejendomsmæglere
01-01-2003 31-12-2006 703110 : Ejendomsmæglere
01-01-1992 31-12-1995 703120 : Boliganvisning
01-01-1996 31-12-2002 703120 : Boliganvisning
01-01-2003 31-12-2006 703120 : Boliganvisning
01-01-1992 31-12-1995 703130 : Ferieboligudlejning
01-01-1996 31-12-2002 703130 : Ferieboligudlejning
01-01-2003 31-12-2006 703130 : Ferieboligudlejning
01-01-1992 31-12-1995 703210 : Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-1996 31-12-2002 703210 : Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2003 31-12-2006 703210 : Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-1992 31-12-1995 703220 : Ejerforeninger
01-01-1996 31-12-2002 703220 : Ejerforeninger
01-01-2003 31-12-2006 703220 : Ejerforeninger
01-01-2008 31-12-9999 71000 : Brydning af jernmalm
01-01-1992 31-12-1995 711000 : Biludlejning
01-01-1996 31-12-2002 711000 : Biludlejning
01-01-2003 31-12-2006 711000 : Biludlejning
01-01-1977 31-12-1991 71110 : Jernbaner
01-01-2007 31-12-2007 711100 : Arkitektvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 711100 : Arkitektvirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 71121 : Busdrift (rutebiler)
01-01-2007 31-12-2007 711210 : Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
01-01-2008 31-12-9999 711210 : Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
01-01-1977 31-12-1991 71122 : Rutebilstationer
01-01-2007 31-12-2007 711220 : Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
01-01-2008 31-12-9999 711220 : Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
01-01-2007 31-12-2007 711230 : Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2008 31-12-9999 711230 : Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2007 31-12-2007 711240 : Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
01-01-2008 31-12-9999 711240 : Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
01-01-2007 31-12-2007 711290 : Anden teknisk rådgivning
01-01-2008 31-12-9999 711290 : Anden teknisk rådgivning
01-01-1977 31-12-1991 71131 : Turistvognmænd
01-01-1977 31-12-1991 71132 : Taxivognmænd
01-01-1977 31-12-1991 71133 : Taxicentraler
01-01-1977 31-12-1991 71141 : Vognmandsforretninger (undt. taxi- og turist
01-01-1977 31-12-1991 71142 : Flytteforretninger
01-01-1977 31-12-1991 71143 : Fragtcentraler
01-01-1977 31-12-1991 71149 : Transportforretninger i.a.n.
01-01-1977 31-12-1991 71150 : Rørtransport
01-01-1977 31-12-1991 71161 : Udlejning af køretøjer u.fører (herunder leas
01-01-1977 31-12-1991 71162 : Redningskorps
01-01-1977 31-12-1991 71169 : Hjælpevirksomheder for landtransport
01-01-2007 31-12-2007 712010 : Kontrol af levnedsmidler
01-01-2008 31-12-9999 712010 : Kontrol af levnedsmidler
01-01-2007 31-12-2007 712020 : Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2008 31-12-9999 712020 : Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2007 31-12-2007 712090 : Anden måling og teknisk analyse
01-01-2008 31-12-9999 712090 : Anden måling og teknisk analyse
01-01-1977 31-12-1991 71211 : Rederier
01-01-1992 31-12-1995 712110 : Udlejning af containere
01-01-1996 31-12-2002 712110 : Udlejning af containere
01-01-2003 31-12-2006 712110 : Udlejning af containere
01-01-1977 31-12-1991 71212 : Færgefart
01-01-1977 31-12-1991 71219 : Bådfart m.v.
01-01-1992 31-12-1995 712190 : Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-1996 31-12-2002 712190 : Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-2003 31-12-2006 712190 : Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-1992 31-12-1995 712200 : Udlejning af skibe
01-01-1996 31-12-2002 712200 : Udlejning af skibe
01-01-2003 31-12-2006 712200 : Udlejning af skibe
01-01-1992 31-12-1995 712300 : Udlejning af luftfartøjer
01-01-1996 31-12-2002 712300 : Udlejning af luftfartøjer
01-01-2003 31-12-2006 712300 : Udlejning af luftfartøjer
01-01-1977 31-12-1991 71231 : Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1977 31-12-1991 71232 : Havne
01-01-1977 31-12-1991 71233 : Laste- og losseentreprenører (stevedorer)
01-01-1977 31-12-1991 71234 : Fyrvæsen og lodserier
01-01-1977 31-12-1991 71239 : Hjælpevirksomheder for søtransport
01-01-1992 31-12-1995 713100 : Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-1996 31-12-2002 713100 : Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2003 31-12-2006 713100 : Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-1977 31-12-1991 71311 : Ruteflyvnings- og charterselskaber
01-01-1977 31-12-1991 71319 : Lufttransport
01-01-1992 31-12-1995 713200 : Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-1996 31-12-2002 713200 : Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-2003 31-12-2006 713200 : Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-1977 31-12-1991 71321 : Lufthavne
01-01-1977 31-12-1991 71329 : Hjælpevirksomheder for lufttransport
01-01-1992 31-12-1995 713310 : Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr
01-01-1996 31-12-2002 713310 : Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr
01-01-2003 31-12-2006 713310 : Udlejning af computere og it-udstyr
01-01-1992 31-12-1995 713320 : Udlejning af kontormaskiner
01-01-1996 31-12-2002 713320 : Udlejning af kontormaskiner
01-01-2003 31-12-2006 713320 : Udlejning af kontormaskiner
01-01-1992 31-12-1995 713400 : Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 713400 : Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 713400 : Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 714010 : Udlejning af videobånd
01-01-1996 31-12-2002 714010 : Udlejning af videobånd
01-01-2003 31-12-2006 714010 : Udlejning af videobånd og dvd'er
01-01-1992 31-12-1995 714090 : Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 714090 : Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 714090 : Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 71911 : Rejse- og turistbureauer
01-01-1977 31-12-1991 71912 : Skibsmæglere
01-01-1977 31-12-1991 71913 : Speditører og shippingvirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 71914 : Vejere og målere
01-01-1977 31-12-1991 71919 : Tjenesteydelser iforbindelse med transport
01-01-1977 31-12-1991 71920 : Pakhus- og oplagringsvirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 72000 : Telefonselskaber,post- og telegrafvæsen
01-01-1977 31-12-1991 72001 : Postvæsen
01-01-1977 31-12-1991 72002 : Telekommunikation
01-01-2008 31-12-9999 72100 : Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-1992 31-12-1995 721000 : Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-1996 31-12-2002 721000 : Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-2003 31-12-2006 721000 : Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-2007 31-12-2007 721100 : Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
01-01-2008 31-12-9999 721100 : Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
01-01-2007 31-12-2007 721900 : Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2008 31-12-9999 721900 : Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-1992 31-12-1995 722000 : Levering af prgrammel og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-1996 31-12-2002 722000 : Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-2007 31-12-2007 722000 : Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2008 31-12-9999 722000 : Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2003 31-12-2006 722100 : Udvikling af standardsoftware
01-01-2003 31-12-2006 722200 : Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-1992 31-12-1995 723000 : Databehandling
01-01-1996 31-12-2002 723000 : Databehandling
01-01-2003 31-12-2006 723000 : Databehandling
01-01-1992 31-12-1995 724000 : Databaseværter og -formidlere
01-01-1996 31-12-2002 724000 : Databaseværter og -formidlere
01-01-2003 31-12-2006 724000 : Databaseværter og -formidlere
01-01-1992 31-12-1995 725000 : Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr
01-01-1996 31-12-2002 725000 : Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr
01-01-2003 31-12-2006 725000 : Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr
01-01-1992 31-12-1995 726000 : Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
01-01-1996 31-12-2002 726000 : Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
01-01-2003 31-12-2006 726000 : Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 72900 : Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
01-01-1992 31-12-1995 731000 : Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-1996 31-12-2002 731000 : Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2003 31-12-2006 731000 : Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2007 31-12-2007 731110 : Reklamebureauer
01-01-2008 31-12-9999 731110 : Reklamebureauer
01-01-2007 31-12-2007 731190 : Anden reklamevirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 731190 : Anden reklamevirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 731200 : Reklameplads i medier
01-01-2008 31-12-9999 731200 : Reklameplads i medier
01-01-1992 31-12-1995 732000 : Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-1996 31-12-2002 732000 : Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2003 31-12-2006 732000 : Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2007 31-12-2007 732000 : Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
01-01-2008 31-12-9999 732000 : Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
01-01-2007 31-12-2007 741010 : Industriel design og produktdesign
01-01-2008 31-12-9999 741010 : Industriel design og produktdesign
01-01-2007 31-12-2007 741020 : Kommunikationsdesign og grafisk design
01-01-2008 31-12-9999 741020 : Kommunikationsdesign og grafisk design
01-01-2007 31-12-2007 741030 : Indretningsarkitekter og rumdesign
01-01-2008 31-12-9999 741030 : Indretningsarkitekter og rumdesign
01-01-1992 31-12-1995 741100 : Advokatvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 741100 : Advokatvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 741100 : Advokatvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 741200 : Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 741200 : Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 741200 : Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 741300 : Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-1996 31-12-2002 741300 : Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-2003 31-12-2006 741300 : Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-1992 31-12-1995 741410 : Landbrugskonsulenter
01-01-1996 31-12-2002 741410 : Landbrugskonsulenter
01-01-2003 31-12-2006 741410 : Landbrugskonsulenter
01-01-1992 31-12-1995 741490 : Anden virksomhedsrådgivning
01-01-1996 31-12-2002 741490 : Anden virksomhedsrådgivning
01-01-2003 31-12-2006 741490 : Anden virksomhedsrådgivning
01-01-1992 31-12-1995 741500 : Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-1996 31-12-2002 741500 : Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2003 31-12-2006 741500 : Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2007 31-12-2007 742000 : Fotografisk virksomhed
01-01-2008 31-12-9999 742000 : Fotografisk virksomhed
01-01-1992 31-12-1995 742010 : Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-1996 31-12-2002 742010 : Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-2003 31-12-2006 742010 : Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-1992 31-12-1995 742020 : Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-1996 31-12-2002 742020 : Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-2003 31-12-2006 742020 : Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-1992 31-12-1995 742030 : Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-1996 31-12-2002 742030 : Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2003 31-12-2006 742030 : Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-1992 31-12-1995 742040 : Arkitektvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 742040 : Arkitektvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 742040 : Arkitektvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 742050 : Have- og landskabsarkitekter
01-01-1996 31-12-2002 742050 : Have- og landskabsarkitekter
01-01-2003 31-12-2006 742050 : Have- og landskabsarkitekter
01-01-1992 31-12-1995 742060 : Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-1996 31-12-2002 742060 : Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-2003 31-12-2006 742060 : Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-1992 31-12-1995 742070 : Landinspektører mv.
01-01-1996 31-12-2002 742070 : Landinspektører mv.
01-01-2003 31-12-2006 742070 : Landinspektører mv.
01-01-1992 31-12-1995 742080 : Patentbureauer
01-01-1996 31-12-2002 742080 : Patentbureauer
01-01-2003 31-12-2006 742080 : Patentbureauer
01-01-1992 31-12-1995 742090 : Anden teknisk rådgivning
01-01-1996 31-12-2002 742090 : Anden teknisk rådgivning
01-01-2003 31-12-2006 742090 : Anden teknisk rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 743000 : Oversættelse og tolkning
01-01-2008 31-12-9999 743000 : Oversættelse og tolkning
01-01-1992 31-12-1995 743010 : Kontrol af levnedsmidler
01-01-1996 31-12-2002 743010 : Kontrol af levnedsmidler
01-01-2003 31-12-2006 743010 : Kontrol af levnedsmidler
01-01-1992 31-12-1995 743020 : Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-1996 31-12-2002 743020 : Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2003 31-12-2006 743020 : Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-1992 31-12-1995 743030 : Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-1996 31-12-2002 743030 : Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-2003 31-12-2006 743030 : Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-1992 31-12-1995 743090 : Anden måling og teknisk analyse
01-01-1996 31-12-2002 743090 : Anden måling og teknisk analyse
01-01-2003 31-12-2006 743090 : Anden måling og teknisk analyse
01-01-1992 31-12-1995 744010 : Reklamebureauvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 744010 : Reklamebureauvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 744010 : Reklamebureauvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 744090 : Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-1996 31-12-2002 744090 : Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-2003 31-12-2006 744090 : Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-1992 31-12-1995 745010 : Arbejdsformidling
01-01-1996 31-12-2002 745010 : Arbejdsformidling
01-01-2003 31-12-2006 745010 : Arbejdsformidling
01-01-1992 31-12-1995 745020 : Vikarbureauer
01-01-1996 31-12-2002 745020 : Vikarbureauer
01-01-2003 31-12-2006 745020 : Vikarbureauer
01-01-1992 31-12-1995 745030 : Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-1996 31-12-2002 745030 : Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-2003 31-12-2006 745030 : Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-1992 31-12-1995 746000 : Detektiv- og overvågningsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 746000 : Detektiv- og overvågningsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 746000 : Vagt- og overvågningsvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 747010 : Almindelig rengøring
01-01-1996 31-12-2002 747010 : Almindelig rengøring
01-01-2003 31-12-2006 747010 : Almindelig rengøring
01-01-1992 31-12-1995 747020 : Specialiseret rengøring
01-01-1996 31-12-2002 747020 : Specialiseret rengøring
01-01-2003 31-12-2006 747020 : Specialiseret rengøring
01-01-1992 31-12-1995 747030 : Vinduespolering
01-01-1996 31-12-2002 747030 : Vinduespolering
01-01-2003 31-12-2006 747030 : Vinduespolering
01-01-1992 31-12-1995 747040 : Skorstensfejning
01-01-1996 31-12-2002 747040 : Skorstensfejning
01-01-2003 31-12-2006 747040 : Skorstensfejning
01-01-1992 31-12-1995 747050 : Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-1996 31-12-2002 747050 : Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2003 31-12-2006 747050 : Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-1992 31-12-1995 748110 : Fotografer
01-01-1996 31-12-2002 748110 : Fotografer
01-01-2003 31-12-2006 748110 : Fotografer
01-01-1992 31-12-1995 748120 : Fotolaboratorier
01-01-1996 31-12-2002 748120 : Fotolaboratorier
01-01-2003 31-12-2006 748120 : Fotolaboratorier
01-01-1992 31-12-1995 748200 : Pakkerier mv.
01-01-1996 31-12-2002 748200 : Pakkerier mv.
01-01-2003 31-12-2006 748200 : Pakkerier mv.
01-01-1992 31-12-1995 748310 : Adresseringsbureauer
01-01-1996 31-12-2002 748310 : Adresseringsbureauer
01-01-1992 31-12-1995 748320 : Tolkning og oversættelse
01-01-1996 31-12-2002 748320 : Tolkning og oversættelse
01-01-1992 31-12-1995 748390 : Anden kontorservice
01-01-1996 31-12-2002 748390 : Anden kontorservice
01-01-1992 31-12-1995 748410 : Indretningsarkitekter
01-01-1996 31-12-2002 748410 : Indretningsarkitekter
01-01-1992 31-12-1995 748420 : Formgivning og industrielt design
01-01-1996 31-12-2002 748420 : Formgivning og industrielt design
01-01-1992 31-12-1995 748430 : Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-1996 31-12-2002 748430 : Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-1992 31-12-1995 748440 : Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-1996 31-12-2002 748440 : Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-1992 31-12-1995 748490 : Musikbureauer og anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1996 31-12-2002 748490 : Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2003 31-12-2006 748510 : Adresseringsbureauer
01-01-2003 31-12-2006 748520 : Tolkning og oversættelse
01-01-2003 31-12-2006 748590 : Anden kontorservice
01-01-2003 31-12-2006 748600 : Call centres virksomhed
01-01-2003 31-12-2006 748710 : Indretningsarkitekter
01-01-2003 31-12-2006 748720 : Formgivning og industrielt design
01-01-2003 31-12-2006 748730 : Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-2003 31-12-2006 748740 : Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-2003 31-12-2006 748790 : Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 749010 : Landbrugskonsulenter
01-01-2008 31-12-9999 749010 : Landbrugskonsulenter
01-01-2007 31-12-2007 749090 : Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 749090 : Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 750000 : Dyrlæger
01-01-2008 31-12-9999 750000 : Dyrlæger
01-01-1992 31-12-1995 751100 : Generelle offentlige tjenester
01-01-1996 31-12-2002 751100 : Generelle offentlige tjenester
01-01-2003 31-12-2006 751100 : Generelle offentlige tjenester
01-01-1992 31-12-1995 751200 : Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-1996 31-12-2002 751200 : Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-2003 31-12-2006 751200 : Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-1992 31-12-1995 751300 : Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-1996 31-12-2002 751300 : Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-2003 31-12-2006 751300 : Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-1992 31-12-1995 751400 : Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-1996 31-12-2002 751400 : Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-2003 31-12-2006 751400 : Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-1992 31-12-1995 752100 : Udenrigsanliggender
01-01-1996 31-12-2002 752100 : Udenrigsanliggender
01-01-2003 31-12-2006 752100 : Udenrigsanliggender
01-01-1992 31-12-1995 752200 : Forsvar og civilforsvar
01-01-1996 31-12-2002 752200 : Forsvar og civilforsvar
01-01-2003 31-12-2006 752200 : Forsvar
01-01-1992 31-12-1995 752310 : Domstole
01-01-1996 31-12-2002 752310 : Domstole
01-01-2003 31-12-2006 752310 : Domstole
01-01-1992 31-12-1995 752320 : Fængselsvæsen
01-01-1996 31-12-2002 752320 : Fængselsvæsen
01-01-2003 31-12-2006 752320 : Fængselsvæsen
01-01-1992 31-12-1995 752400 : Politiet
01-01-1996 31-12-2002 752400 : Politiet
01-01-2003 31-12-2006 752400 : Politiet
01-01-1992 31-12-1995 752500 : Brandvæsen og redningskorps
01-01-1996 31-12-2002 752500 : Brandvæsen og redningskorps
01-01-2003 31-12-2006 752500 : Brandvæsen og redningskorps
01-01-1992 31-12-1995 753000 : Socialforsikring
01-01-1996 31-12-2002 753000 : Socialforsikring
01-01-2003 31-12-2006 753000 : Socialforsikring
01-01-2007 31-12-2007 771100 : Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
01-01-2008 31-12-9999 771100 : Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
01-01-2007 31-12-2007 771200 : Udlejning og leasing af lastbiler
01-01-2008 31-12-9999 771200 : Udlejning og leasing af lastbiler
01-01-2007 31-12-2007 772100 : Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
01-01-2008 31-12-9999 772100 : Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
01-01-2007 31-12-2007 772200 : Udlejning af videobånd og videodisks
01-01-2008 31-12-9999 772200 : Udlejning af videobånd og videodisks
01-01-2007 31-12-2007 772900 : Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 772900 : Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 773100 : Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2008 31-12-9999 773100 : Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2007 31-12-2007 773200 : Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
01-01-2008 31-12-9999 773200 : Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
01-01-2007 31-12-2007 773300 : Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
01-01-2008 31-12-9999 773300 : Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
01-01-2007 31-12-2007 773400 : Udlejning og leasing af skibe og både
01-01-2008 31-12-9999 773400 : Udlejning og leasing af skibe og både
01-01-2007 31-12-2007 773500 : Udlejning og leasing af luftfartøjer
01-01-2008 31-12-9999 773500 : Udlejning og leasing af luftfartøjer
01-01-2007 31-12-2007 773900 : Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 773900 : Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 774000 : Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
01-01-2008 31-12-9999 774000 : Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
01-01-2007 31-12-2007 781000 : Arbejdsformidlingskontorer
01-01-2008 31-12-9999 781000 : Arbejdsformidlingskontorer
01-01-2007 31-12-2007 782000 : Vikarbureauer
01-01-2008 31-12-9999 782000 : Vikarbureauer
01-01-2007 31-12-2007 783000 : Anden personaleformidling
01-01-2008 31-12-9999 783000 : Anden personaleformidling
01-01-2007 31-12-2007 791100 : Rejsebureauer
01-01-2008 31-12-9999 791100 : Rejsebureauer
01-01-2007 31-12-2007 791200 : Rejsearrangører
01-01-2008 31-12-9999 791200 : Rejsearrangører
01-01-2007 31-12-2007 799000 : Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
01-01-2008 31-12-9999 799000 : Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
01-01-1977 31-12-1991 80001 : Bank- og finansieringsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 801000 : Private vagt- og sikkerhedstjenester
01-01-2008 31-12-9999 801000 : Private vagt- og sikkerhedstjenester
01-01-1992 31-12-1995 801010 : Folkeskole o.l.
01-01-1996 31-12-2002 801010 : Folkeskole o.l.
01-01-2003 31-12-2006 801010 : Folkeskole o.l.
01-01-1992 31-12-1995 801020 : Specialskoler for handicappede
01-01-1996 31-12-2002 801020 : Specialskoler for handicappede
01-01-2003 31-12-2006 801020 : Specialskoler for handicappede
01-01-1992 31-12-1995 801030 : Ungdoms- og efterskoler
01-01-1996 31-12-2002 801030 : Ungdoms- og efterskoler
01-01-2003 31-12-2006 801030 : Ungdoms- og efterskoler
01-01-2007 31-12-2007 802000 : Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
01-01-2008 31-12-9999 802000 : Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
01-01-1992 31-12-1995 802100 : Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-1996 31-12-2002 802100 : Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-2003 31-12-2006 802100 : Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-1992 31-12-1995 802210 : Skoler med pædagogiske uddannelser
01-01-1996 31-12-2002 802210 : Skoler med pædagogiske uddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802220 : Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-1996 31-12-2002 802220 : Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-2003 31-12-2006 802220 : Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802230 : Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-1996 31-12-2002 802230 : Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-2003 31-12-2006 802230 : Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802240 : Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-1996 31-12-2002 802240 : Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-2003 31-12-2006 802240 : Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802250 : Skoler med transportuddannelser
01-01-1996 31-12-2002 802250 : Skoler med transportuddannelser
01-01-2003 31-12-2006 802250 : Skoler med transportuddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802260 : Skoler med sundheds- og forsorgsuddannelser
01-01-1996 31-12-2002 802260 : Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
01-01-2003 31-12-2006 802260 : Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802270 : Politi- og forsvarsskoler
01-01-1996 31-12-2002 802270 : Politi- og forsvarsskoler
01-01-2007 31-12-2007 803000 : Overvågning
01-01-2008 31-12-9999 803000 : Overvågning
01-01-1992 31-12-1995 803010 : Universiteter
01-01-1996 31-12-2002 803010 : Universiteter
01-01-2003 31-12-2006 803010 : Universiteter
01-01-1992 31-12-1995 803020 : Læreanstalter med pædagogiske uddannelser
01-01-1996 31-12-2002 803020 : Læreanstalter med pædagogiske uddannelser
01-01-2003 31-12-2006 803020 : Lærerseminarier
01-01-2003 31-12-2006 803025 : Pædagogseminarier
01-01-1992 31-12-1995 803030 : Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-1996 31-12-2002 803030 : Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-2003 31-12-2006 803030 : Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-1992 31-12-1995 803040 : Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-1996 31-12-2002 803040 : Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-2003 31-12-2006 803040 : Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-1992 31-12-1995 803050 : Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-1996 31-12-2002 803050 : Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-2003 31-12-2006 803050 : Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-1992 31-12-1995 803060 : Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-1996 31-12-2002 803060 : Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-2003 31-12-2006 803060 : Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-1992 31-12-1995 803070 : Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-1996 31-12-2002 803070 : Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-2003 31-12-2006 803070 : Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-1992 31-12-1995 803080 : Officersskoler
01-01-1996 31-12-2002 803080 : Officersskoler
01-01-2003 31-12-2006 803080 : Officersskoler
01-01-2003 31-12-2006 803085 : Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 31-12-1995 804100 : Køreskoler
01-01-1996 31-12-2002 804100 : Køreskoler mv.
01-01-2003 31-12-2006 804100 : Køreskoler mv.
01-01-1992 31-12-1995 804210 : Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-1996 31-12-2002 804210 : Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-2003 31-12-2006 804210 : Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-1992 31-12-1995 804220 : Folkehøjskoler
01-01-1996 31-12-2002 804220 : Folkehøjskoler
01-01-2003 31-12-2006 804220 : Folkehøjskoler
01-01-1992 31-12-1995 804230 : Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-1996 31-12-2002 804230 : Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-2003 31-12-2006 804230 : Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-1992 31-12-1995 804290 : Undervisning i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 804290 : Undervisning i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 804290 : Undervisning i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 81011 : Nationalbank
01-01-1977 31-12-1991 81012 : Forretningsbanker
01-01-1977 31-12-1991 81013 : Sparekasser
01-01-1977 31-12-1991 81014 : Andelskasser
01-01-1977 31-12-1991 81015 : Postgiro
01-01-1977 31-12-1991 81021 : Reakkreditinstitutter
01-01-1977 31-12-1991 81022 : Øvrige obligationsudstedende institutter
01-01-1977 31-12-1991 81023 : Finansieringsfonde
01-01-1977 31-12-1991 81024 : Holding-, investerings-, finansierings-selska
01-01-1977 31-12-1991 81027 : Børsmæglerselskaber
01-01-1977 31-12-1991 81028 : Investeringsforeninger
01-01-1977 31-12-1991 81029 : Finansieringsvirksomheder i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 81030 : Tjenesteydelser i forbindelse med finansierin
01-01-1977 31-12-1991 81090 : Hvilende selskaber
01-01-2008 31-12-9999 81100 : Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
01-01-2007 31-12-2007 811000 : Kombinerede serviceydelser
01-01-2008 31-12-9999 811000 : Kombinerede serviceydelser
01-01-2008 31-12-9999 81200 : Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
01-01-2007 31-12-2007 812100 : Almindelig rengøring i bygninger
01-01-2008 31-12-9999 812100 : Almindelig rengøring i bygninger
01-01-2007 31-12-2007 812210 : Vinduespolering
01-01-2008 31-12-9999 812210 : Vinduespolering
01-01-2007 31-12-2007 812220 : Skorstensfejning
01-01-2008 31-12-9999 812220 : Skorstensfejning
01-01-2007 31-12-2007 812290 : Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
01-01-2008 31-12-9999 812290 : Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
01-01-2007 31-12-2007 812900 : Andre rengøringsydelser
01-01-2008 31-12-9999 812900 : Andre rengøringsydelser
01-01-2007 31-12-2007 813000 : Landskabspleje
01-01-2008 31-12-9999 813000 : Landskabspleje
01-01-1977 31-12-1991 82001 : Livsforsikringsselsk. og skadesforsikringssel
01-01-1977 31-12-1991 82003 : Tjenesteydelser i forbindelse med livs- og sk
01-01-1977 31-12-1991 82004 : Pensionskasser
01-01-1977 31-12-1991 82005 : Pensionsforsikringsselsk.
01-01-1977 31-12-1991 82006 : Sygeforsikringsselskaber
01-01-1977 31-12-1991 82007 : Arbejdsløshedskasser
01-01-1977 31-12-1991 82008 : Begravelseskasser
01-01-1977 31-12-1991 82009 : Anden forsikringsvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 821100 : Kombinerede administrationsserviceydelser
01-01-2008 31-12-9999 821100 : Kombinerede administrationsserviceydelser
01-01-2007 31-12-2007 821900 : Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
01-01-2008 31-12-9999 821900 : Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
01-01-2007 31-12-2007 822000 : Call centres virksomhed
01-01-2008 31-12-9999 822000 : Call centres virksomhed
01-01-2007 31-12-2007 823000 : Organisering af kongresser, messer og udstillinger
01-01-2008 31-12-9999 823000 : Organisering af kongresser, messer og udstillinger
01-01-2007 31-12-2007 829100 : Inkassovirksomhed og kreditoplysning
01-01-2008 31-12-9999 829100 : Inkassovirksomhed og kreditoplysning
01-01-2007 31-12-2007 829200 : Pakkerier
01-01-2008 31-12-9999 829200 : Pakkerier
01-01-2007 31-12-2007 829900 : Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 829900 : Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1977 31-12-1991 83111 : Administration og udlejn.af egne ejendomme
01-01-1977 31-12-1991 83112 : Administration af fremmede ejendomme
01-01-1977 31-12-1991 83121 : Ejendomsmæglere og ejendomshandlere
01-01-1977 31-12-1991 83122 : Boliganvisning
01-01-1977 31-12-1991 83129 : Handel og formidling vedr. fast ejendom
01-01-1977 31-12-1991 83210 : Advokatvirksomheder
01-01-1977 31-12-1991 83220 : Revisions- og bogføringsvirksomheder
01-01-1977 31-12-1991 83230 : Databehandlingsvirksomh.
01-01-1977 31-12-1991 83241 : Rådgivende ingeniør virksomheder
01-01-1977 31-12-1991 83242 : Landinspektører
01-01-1977 31-12-1991 83243 : Arkitektvirksomheder
01-01-1977 31-12-1991 83244 : Havearkitektvirksomheder
01-01-1977 31-12-1991 83245 : Tekniske og kemiske laboratorier
01-01-1977 31-12-1991 83249 : Anden teknisk rådgivning
01-01-1977 31-12-1991 83250 : Reklamebureauer og markedsanalyse
01-01-1977 31-12-1991 83291 : Presse- og telegrambureau
01-01-1977 31-12-1991 83292 : Maskinskrivningsbureauer
01-01-1977 31-12-1991 83293 : Adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere
01-01-1977 31-12-1991 83294 : Landbrugskonsulenter
01-01-1977 31-12-1991 83295 : Rationaliserings- og planlægningskonsulenter
01-01-1977 31-12-1991 83299 : Forretningsservice i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 83300 : Udl. el. leasing af maskiner og andre driftsm
01-01-1977 31-12-1991 83310 : Finansiel leasing
01-01-1977 31-12-1991 83321 : Udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidl
01-01-1977 31-12-1991 83322 : Udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvir
01-01-1977 31-12-1991 83323 : Udlejning af industrimaskiner
01-01-1977 31-12-1991 83324 : Udlejning af edbudstyr og kontormaskiner
01-01-1977 31-12-1991 83329 : Udlejning af andre maskiner og andet driftsma
01-01-2007 31-12-2007 841100 : Generelle offentlige tjenester
01-01-2008 31-12-9999 841100 : Generelle offentlige tjenester
01-01-2007 31-12-2007 841200 : Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
01-01-2008 31-12-9999 841200 : Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
01-01-2007 31-12-2007 841300 : Administration af og bidrag til erhvervsfremme
01-01-2008 31-12-9999 841300 : Administration af og bidrag til erhvervsfremme
01-01-2007 31-12-2007 842100 : Udenrigsanliggender
01-01-2008 31-12-9999 842100 : Udenrigsanliggender
01-01-2007 31-12-2007 842200 : Forsvar
01-01-2008 31-12-9999 842200 : Forsvar
01-01-2007 31-12-2007 842300 : Domstole og fængselsvæsen
01-01-2008 31-12-9999 842300 : Domstole og fængselsvæsen
01-01-2007 31-12-2007 842400 : Politi
01-01-2008 31-12-9999 842400 : Politi
01-01-2007 31-12-2007 842500 : Brandvæsen
01-01-2008 31-12-9999 842500 : Brandvæsen
01-01-2007 31-12-2007 843000 : Lovpligtig socialsikring mv.
01-01-2008 31-12-9999 843000 : Lovpligtig socialsikring mv.
01-01-2007 31-12-2007 851000 : Førskoleundervisning
01-01-2008 31-12-9999 851000 : Førskoleundervisning
01-01-1992 31-12-1995 851100 : Hospitaler
01-01-1996 31-12-2002 851100 : Hospitaler
01-01-2003 31-12-2006 851100 : Hospitaler
01-01-1992 31-12-1995 851210 : Alment praktiserende læger
01-01-1996 31-12-2002 851210 : Alment praktiserende læger
01-01-2003 31-12-2006 851210 : Alment praktiserende læger
01-01-1992 31-12-1995 851220 : Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-1996 31-12-2002 851220 : Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-2003 31-12-2006 851220 : Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-1992 31-12-1995 851310 : Praktiserende tandlæger
01-01-1996 31-12-2002 851310 : Praktiserende tandlæger
01-01-2003 31-12-2006 851310 : Praktiserende tandlæger
01-01-1992 31-12-1995 851320 : Praktiserende tandteknikere
01-01-1996 31-12-2002 851320 : Praktiserende kliniske tandteknikere
01-01-2003 31-12-2006 851320 : Praktiserende kliniske tandteknikere
01-01-1992 31-12-1995 851410 : Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-1996 31-12-2002 851410 : Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-2003 31-12-2006 851410 : Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-1992 31-12-1995 851420 : Jordemødre og jordemodercentre
01-01-1996 31-12-2002 851420 : Jordemødre og jordemodercentre
01-01-2003 31-12-2006 851420 : Jordemødre og jordemodercentre
01-01-1992 31-12-1995 851430 : Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-1996 31-12-2002 851430 : Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-2003 31-12-2006 851430 : Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-1992 31-12-1995 851440 : Psykologisk rådgivning
01-01-1996 31-12-2002 851440 : Psykologisk rådgivning
01-01-2003 31-12-2006 851440 : Psykologisk rådgivning
01-01-1992 31-12-1995 851450 : Lægelaboratorier
01-01-1996 31-12-2002 851450 : Lægelaboratorier
01-01-2003 31-12-2006 851450 : Lægelaboratorier
01-01-1992 31-12-1995 851460 : Bedriftssundhedstjenesten
01-01-1996 31-12-2002 851460 : Bedriftssundhedstjenesten
01-01-1992 31-12-1995 851470 : Kiropraktorer
01-01-1996 31-12-2002 851470 : Kiropraktorer
01-01-2003 31-12-2006 851470 : Kiropraktorer
01-01-1992 31-12-1995 851480 : Fodplejere
01-01-1996 31-12-2002 851480 : Fodplejere
01-01-2003 31-12-2006 851480 : Fodplejere
01-01-1992 31-12-1995 851490 : Kuranstalter, naturlæger mv.
01-01-1996 31-12-2002 851490 : Kuranstalter, naturlæger mv.
01-01-2003 31-12-2006 851490 : Andet sundhedsvæsen
01-01-1992 31-12-1995 852000 : Dyrlæger
01-01-1996 31-12-2002 852000 : Dyrlæger
01-01-2003 31-12-2006 852000 : Dyrlæger
01-01-2007 31-12-2007 852010 : Folkeskoler o.lign.
01-01-2008 31-12-9999 852010 : Folkeskoler o.lign.
01-01-2007 31-12-2007 852020 : Specialskoler for handicappede
01-01-2008 31-12-9999 852020 : Specialskoler for handicappede
01-01-1992 31-12-1995 853110 : Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-1996 31-12-2002 853110 : Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2003 31-12-2006 853110 : Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2007 31-12-2007 853110 : Ungdoms- og efterskoler
01-01-2008 31-12-9999 853110 : Ungdoms- og efterskoler
01-01-1992 31-12-1995 853120 : Familiepleje
01-01-1996 31-12-2002 853120 : Familiepleje
01-01-2003 31-12-2006 853120 : Familiepleje
01-01-2007 31-12-2007 853120 : Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-2008 31-12-9999 853120 : Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-1992 31-12-1995 853130 : Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-1996 31-12-2002 853130 : Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2003 31-12-2006 853130 : Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-1992 31-12-1995 853140 : Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-1996 31-12-2002 853140 : Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-2003 31-12-2006 853140 : Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-1992 31-12-1995 853150 : Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-1996 31-12-2002 853150 : Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-2003 31-12-2006 853150 : Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-1992 31-12-1995 853160 : Forsorgshjem mv.
01-01-1996 31-12-2002 853160 : Forsorgshjem mv.
01-01-2003 31-12-2006 853160 : Forsorgshjem mv.
01-01-1992 31-12-1995 853190 : Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-1996 31-12-2002 853190 : Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-2003 31-12-2006 853190 : Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-2007 31-12-2007 853200 : Tekniske skoler og fagskoler
01-01-2008 31-12-9999 853200 : Tekniske skoler og fagskoler
01-01-1992 31-12-1995 853205 : Dagplejemødre
01-01-1996 31-12-2002 853205 : Dagplejemødre
01-01-2003 31-12-2006 853205 : Dagplejemødre
01-01-1992 31-12-1995 853210 : Vuggestuer
01-01-1996 31-12-2002 853210 : Vuggestuer
01-01-2003 31-12-2006 853210 : Vuggestuer
01-01-1992 31-12-1995 853215 : Børnehaver
01-01-1996 31-12-2002 853215 : Børnehaver
01-01-2003 31-12-2006 853215 : Børnehaver
01-01-1992 31-12-1995 853220 : Fritidshjem mv.
01-01-1996 31-12-2002 853220 : Fritidshjem mv.
01-01-2003 31-12-2006 853220 : Fritidshjem mv.
01-01-1992 31-12-1995 853225 : Aldersintegrerede institutioner
01-01-1996 31-12-2002 853225 : Aldersintegrerede institutioner
01-01-2003 31-12-2006 853225 : Aldersintegrerede institutioner
01-01-1992 31-12-1995 853230 : Fritidsklubber for unge
01-01-1996 31-12-2002 853230 : Fritidsklubber for unge
01-01-2003 31-12-2006 853230 : Fritidsklubber for unge
01-01-1992 31-12-1995 853235 : Hjemmehjælp
01-01-1996 31-12-2002 853235 : Hjemmehjælp
01-01-2003 31-12-2006 853235 : Hjemmehjælp
01-01-1992 31-12-1995 853240 : Dagcentre for ældre mv.
01-01-1996 31-12-2002 853240 : Dagcentre for ældre mv.
01-01-2003 31-12-2006 853240 : Dagcentre for ældre mv.
01-01-1992 31-12-1995 853245 : Revalideringsinstitutioner
01-01-1996 31-12-2002 853245 : Revalideringsinstitutioner
01-01-2003 31-12-2006 853245 : Revalideringsinstitutioner
01-01-1992 31-12-1995 853250 : Flygtningecentre
01-01-1996 31-12-2002 853250 : Flygtningecentre
01-01-2003 31-12-2006 853250 : Flygtninge- og asylcentre
01-01-1992 31-12-1995 853255 : Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-1996 31-12-2002 853255 : Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-2003 31-12-2006 853255 : Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-1992 31-12-1995 853260 : Legater og fonde med velgørende formål
01-01-1996 31-12-2002 853260 : Legater og fonde med velgørende formål
01-01-2003 31-12-2006 853260 : Legater og fonde med velgørende formål
01-01-1992 31-12-1995 853290 : Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-1996 31-12-2002 853290 : Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-2003 31-12-2006 853290 : Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-2007 31-12-2007 854100 : Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
01-01-2008 31-12-9999 854100 : Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
01-01-2007 31-12-2007 854200 : Videregående uddannelser på universitetsniveau
01-01-2008 31-12-9999 854200 : Videregående uddannelser på universitetsniveau
01-01-2007 31-12-2007 855100 : Undervisning inden for sport og fritid
01-01-2008 31-12-9999 855100 : Undervisning inden for sport og fritid
01-01-2007 31-12-2007 855200 : Undervisning i kulturelle discipliner
01-01-2008 31-12-9999 855200 : Undervisning i kulturelle discipliner
01-01-2007 31-12-2007 855300 : Køreskoler
01-01-2008 31-12-9999 855300 : Køreskoler
01-01-2007 31-12-2007 855900 : Anden undervisning i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 855900 : Anden undervisning i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 856000 : Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
01-01-2008 31-12-9999 856000 : Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
01-01-2007 31-12-2007 861000 : Hospitaler
01-01-2008 31-12-9999 861000 : Hospitaler
01-01-2007 31-12-2007 862100 : Alment praktiserende læger
01-01-2008 31-12-9999 862100 : Alment praktiserende læger
01-01-2007 31-12-2007 862200 : Praktiserende speciallæger
01-01-2008 31-12-9999 862200 : Praktiserende speciallæger
01-01-2007 31-12-2007 862300 : Praktiserende tandlæger
01-01-2008 31-12-9999 862300 : Praktiserende tandlæger
01-01-2007 31-12-2007 869010 : Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
01-01-2008 31-12-9999 869010 : Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
01-01-2007 31-12-2007 869020 : Fysio- og ergoterapeuter
01-01-2008 31-12-9999 869020 : Fysio- og ergoterapeuter
01-01-2007 31-12-2007 869030 : Psykologisk rådgivning
01-01-2008 31-12-9999 869030 : Psykologisk rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 869040 : Kiropraktorer
01-01-2008 31-12-9999 869040 : Kiropraktorer
01-01-2007 31-12-2007 869090 : Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 869090 : Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 871010 : Plejehjem
01-01-2008 31-12-9999 871010 : Plejehjem
01-01-2007 31-12-2007 871020 : Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 871020 : Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 872010 : Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
01-01-2008 31-12-9999 872010 : Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
01-01-2007 31-12-2007 872020 : Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2008 31-12-9999 872020 : Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2007 31-12-2007 873010 : Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
01-01-2008 31-12-9999 873010 : Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
01-01-2007 31-12-2007 873020 : Beskyttede boliger o.l.
01-01-2008 31-12-9999 873020 : Beskyttede boliger o.l.
01-01-2007 31-12-2007 879010 : Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2008 31-12-9999 879010 : Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2007 31-12-2007 879020 : Familiepleje
01-01-2008 31-12-9999 879020 : Familiepleje
01-01-2007 31-12-2007 879090 : Andre former for institutionsophold
01-01-2008 31-12-9999 879090 : Andre former for institutionsophold
01-01-2007 31-12-2007 881010 : Hjemmehjælp
01-01-2008 31-12-9999 881010 : Hjemmehjælp
01-01-2007 31-12-2007 881020 : Dagcentre mv.
01-01-2008 31-12-9999 881020 : Dagcentre mv.
01-01-2007 31-12-2007 881030 : Revalideringsinstitutioner
01-01-2008 31-12-9999 881030 : Revalideringsinstitutioner
01-01-2007 31-12-2007 889110 : Dagplejemødre
01-01-2008 31-12-9999 889110 : Dagplejemødre
01-01-2007 31-12-2007 889120 : Vuggestuer
01-01-2008 31-12-9999 889120 : Vuggestuer
01-01-2007 31-12-2007 889130 : Børnehaver
01-01-2008 31-12-9999 889130 : Børnehaver
01-01-2007 31-12-2007 889140 : Skolefritidsordninger og fritidshjem
01-01-2008 31-12-9999 889140 : Skolefritidsordninger og fritidshjem
01-01-2007 31-12-2007 889150 : Aldersintegrerede institutioner
01-01-2008 31-12-9999 889150 : Aldersintegrerede institutioner
01-01-2007 31-12-2007 889160 : Fritids- og ungdomsklubber
01-01-2008 31-12-9999 889160 : Fritids- og ungdomsklubber
01-01-2007 31-12-2007 889910 : Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
01-01-2008 31-12-9999 889910 : Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
01-01-2007 31-12-2007 889920 : Flygtninge- og asylcentre
01-01-2008 31-12-9999 889920 : Flygtninge- og asylcentre
01-01-2007 31-12-2007 889990 : Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 889990 : Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 89100 : Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2008 31-12-9999 89200 : Indvinding og agglomerering af tørv
01-01-2008 31-12-9999 89300 : Saltindvinding
01-01-2008 31-12-9999 89900 : Anden råstofindvinding i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 900010 : Kloakvæsen og rensningsanlæg
01-01-1996 31-12-2002 900010 : Kloakvæsen og rensningsanlæg
01-01-1992 31-12-1995 900020 : Renovation og renholdelse
01-01-1996 31-12-2002 900020 : Renovation og renholdelse
01-01-1992 31-12-1995 900030 : Lossepladser og forbrændingsanstalter
01-01-1996 31-12-2002 900030 : Lossepladser og forbrændingsanstalter
01-01-2003 31-12-2006 900100 : Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2007 31-12-2007 900110 : Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 900110 : Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2007 31-12-2007 900120 : Selvstændigt udøvende scenekunstnere
01-01-2008 31-12-9999 900120 : Selvstændigt udøvende scenekunstnere
01-01-2007 31-12-2007 900200 : Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
01-01-2008 31-12-9999 900200 : Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
01-01-2003 31-12-2006 900210 : Indsamling af affald
01-01-2003 31-12-2006 900220 : Drift af affaldsbehandlingsanlæg
01-01-2007 31-12-2007 900300 : Kunstnerisk skaben
01-01-2008 31-12-9999 900300 : Kunstnerisk skaben
01-01-2003 31-12-2006 900310 : Renovation, snerydning mv.
01-01-2003 31-12-2006 900320 : Rensning af jord og grundvand
01-01-2007 31-12-2007 900400 : Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-2008 31-12-9999 900400 : Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-2008 31-12-9999 91000 : Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
01-01-1977 31-12-1991 91011 : Centraladministration
01-01-2007 31-12-2007 910110 : Biblioteker
01-01-2008 31-12-9999 910110 : Biblioteker
01-01-2007 31-12-2007 910120 : Arkiver
01-01-2008 31-12-9999 910120 : Arkiver
01-01-1977 31-12-1991 91019 : Statslig administration
01-01-1977 31-12-1991 91020 : Politi og retsvæsen
01-01-2007 31-12-2007 910200 : Museer
01-01-2008 31-12-9999 910200 : Museer
01-01-1977 31-12-1991 91030 : Forsvar og civilforsvar
01-01-2007 31-12-2007 910300 : Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
01-01-2008 31-12-9999 910300 : Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
01-01-1977 31-12-1991 91040 : Amtskomm. administration
01-01-2007 31-12-2007 910400 : Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
01-01-2008 31-12-9999 910400 : Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
01-01-1977 31-12-1991 91050 : Kommunal administration
01-01-1992 31-12-1995 911100 : Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-1996 31-12-2002 911100 : Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-2003 31-12-2006 911100 : Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-1992 31-12-1995 911200 : Faglige, oplysende foreninger
01-01-1996 31-12-2002 911200 : Faglige, oplysende foreninger
01-01-2003 31-12-2006 911200 : Faglige, oplysende foreninger
01-01-1992 31-12-1995 912000 : Fagforeninger
01-01-1996 31-12-2002 912000 : Fagforeninger
01-01-2003 31-12-2006 912000 : Fagforeninger
01-01-1996 31-12-2002 913100 : Religiøse institutioner og foreninger
01-01-2003 31-12-2006 913100 : Religiøse institutioner og foreninger
01-01-1992 31-12-1995 913110 : Folkekirken
01-01-1992 31-12-1995 913120 : Andre trossamfund
01-01-1992 31-12-1995 913200 : Politiske partier
01-01-1996 31-12-2002 913200 : Politiske partier
01-01-2003 31-12-2006 913200 : Politiske partier
01-01-1992 31-12-1995 913310 : Lejerforeninger
01-01-1996 31-12-2002 913310 : Lejerforeninger
01-01-2003 31-12-2006 913310 : Lejerforeninger
01-01-1992 31-12-1995 913320 : Friluftsorganisationer
01-01-1996 31-12-2002 913320 : Friluftsorganisationer
01-01-2003 31-12-2006 913320 : Friluftsorganisationer
01-01-1992 31-12-1995 913330 : Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-1996 31-12-2002 913330 : Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-2003 31-12-2006 913330 : Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-1992 31-12-1995 913340 : Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-1996 31-12-2002 913340 : Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-2003 31-12-2006 913340 : Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-1992 31-12-1995 913390 : Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-1996 31-12-2002 913390 : Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-2003 31-12-2006 913390 : Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-2007 31-12-2007 920000 : Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-2008 31-12-9999 920000 : Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 92011 : Kloakvæsen
01-01-1977 31-12-1991 92012 : Renovationsvirksomheder
01-01-1977 31-12-1991 92021 : Rengøringsvirksomheder (sanitører)
01-01-1977 31-12-1991 92022 : Vinduespolering
01-01-1977 31-12-1991 92023 : Skorstensfejere
01-01-1977 31-12-1991 92024 : Desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o. lign.
01-01-1992 31-12-1995 921100 : Film- og videoproduktion
01-01-1996 31-12-2002 921100 : Film- og videoproduktion
01-01-2003 31-12-2006 921100 : Film- og videoproduktion
01-01-1992 31-12-1995 921200 : Film- og videoformidling
01-01-1996 31-12-2002 921200 : Film- og videoformidling
01-01-2003 31-12-2006 921200 : Film- og videoformidling
01-01-1992 31-12-1995 921300 : Biografer
01-01-1996 31-12-2002 921300 : Biografer
01-01-2003 31-12-2006 921300 : Biografer
01-01-1992 31-12-1995 922000 : Radio- og tv-virksomhed
01-01-1996 31-12-2002 922000 : Radio- og tv-virksomhed
01-01-2003 31-12-2006 922010 : Tv-virksomhed
01-01-2003 31-12-2006 922020 : Radiovirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 923110 : Teater- og koncertvirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 923110 : Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 923110 : Teater- og koncertvirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 923120 : Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1996 31-12-2002 923120 : Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-2003 31-12-2006 923120 : Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1992 31-12-1995 923200 : Drift af teater- og koncertsale
01-01-1996 31-12-2002 923200 : Drift af teater- og koncertsale
01-01-2003 31-12-2006 923200 : Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-1992 31-12-1995 923300 : Forlystelsesparker
01-01-1996 31-12-2002 923300 : Forlystelsesparker
01-01-2003 31-12-2006 923300 : Forlystelsesparker
01-01-1992 31-12-1995 923400 : Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 923400 : Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 923400 : Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 924000 : Pressebureauer
01-01-1996 31-12-2002 924000 : Pressebureauer
01-01-2003 31-12-2006 924000 : Pressebureauer
01-01-1992 31-12-1995 925110 : Folkebiblioteker
01-01-1996 31-12-2002 925110 : Folkebiblioteker
01-01-2003 31-12-2006 925110 : Folkebiblioteker
01-01-1992 31-12-1995 925120 : Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-1996 31-12-2002 925120 : Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-2003 31-12-2006 925120 : Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-1992 31-12-1995 925130 : Arkiver
01-01-1996 31-12-2002 925130 : Arkiver
01-01-2003 31-12-2006 925130 : Arkiver
01-01-1992 31-12-1995 925200 : Museer
01-01-1996 31-12-2002 925200 : Museer
01-01-2003 31-12-2006 925200 : Museer
01-01-1992 31-12-1995 925300 : Botaniske og zoologiske haver
01-01-1996 31-12-2002 925300 : Botaniske og zoologiske haver
01-01-2003 31-12-2006 925300 : Botaniske og zoologiske haver
01-01-1992 31-12-1995 926110 : Idræts- og svømmehaller
01-01-1996 31-12-2002 926110 : Idræts- og svømmehaller
01-01-2003 31-12-2006 926110 : Idræts- og svømmehaller
01-01-1992 31-12-1995 926190 : Andre sportsanlæg
01-01-1996 31-12-2002 926190 : Andre sportsanlæg
01-01-2003 31-12-2006 926190 : Andre sportsanlæg
01-01-1992 31-12-1995 926210 : Idrætsklubber
01-01-1996 31-12-2002 926210 : Idrætsklubber
01-01-2003 31-12-2006 926210 : Idrætsklubber
01-01-2003 31-12-2006 926220 : Lystbådehavne
01-01-1992 31-12-1995 926290 : Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 926290 : Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 926290 : Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 927100 : Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-1996 31-12-2002 927100 : Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-2003 31-12-2006 927100 : Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-1992 31-12-1995 927200 : Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 927200 : Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 927200 : Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-1992 31-12-1995 930110 : Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-1996 31-12-2002 930110 : Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2003 31-12-2006 930110 : Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-1992 31-12-1995 930120 : Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-1996 31-12-2002 930120 : Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2003 31-12-2006 930120 : Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-1992 31-12-1995 930130 : Renserier
01-01-1996 31-12-2002 930130 : Renserier
01-01-2003 31-12-2006 930130 : Renserier
01-01-1992 31-12-1995 930210 : Frisørsaloner
01-01-1996 31-12-2002 930210 : Frisørsaloner
01-01-2003 31-12-2006 930210 : Frisørsaloner
01-01-1992 31-12-1995 930220 : Skønheds- og hudpleje
01-01-1996 31-12-2002 930220 : Skønheds- og hudpleje
01-01-2003 31-12-2006 930220 : Skønheds- og hudpleje
01-01-1992 31-12-1995 930310 : Bedemænd
01-01-1996 31-12-2002 930310 : Bedemænd
01-01-2003 31-12-2006 930310 : Bedemænd
01-01-1992 31-12-1995 930320 : Begravelsesvæsen
01-01-1996 31-12-2002 930320 : Begravelsesvæsen
01-01-2003 31-12-2006 930320 : Begravelsesvæsen
01-01-1992 31-12-1995 930400 : Sol- og motionscentre mv.
01-01-1996 31-12-2002 930400 : Sol- og motionscentre mv.
01-01-2003 31-12-2006 930400 : Sol-, motions- og helsecentre mv.
01-01-1992 31-12-1995 930500 : Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2002 930500 : Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2006 930500 : Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 93101 : Højere læreanstalter
01-01-1977 31-12-1991 93102 : Gymnasier, hf- og studenterkurser
01-01-1977 31-12-1991 93103 : Børneskoler
01-01-1977 31-12-1991 93104 : Højskoler, efterskoler og aftenskoler
01-01-1977 31-12-1991 93105 : Handelsskoler, tekniske skoler, efg-skoler
01-01-1977 31-12-1991 93106 : Fagskoler
01-01-1977 31-12-1991 93107 : Specialskoler for handicappede
01-01-1977 31-12-1991 93108 : Køreskoler
01-01-1977 31-12-1991 93109 : Undervisning i øvrigt
01-01-2007 31-12-2007 931100 : Drift af sportsanlæg
01-01-2008 31-12-9999 931100 : Drift af sportsanlæg
01-01-2007 31-12-2007 931200 : Sportsklubber
01-01-2008 31-12-9999 931200 : Sportsklubber
01-01-2007 31-12-2007 931300 : Fitnesscentre
01-01-2008 31-12-9999 931300 : Fitnesscentre
01-01-2007 31-12-2007 931900 : Andre sportsaktiviteter
01-01-2008 31-12-9999 931900 : Andre sportsaktiviteter
01-01-1977 31-12-1991 93200 : Forskningsinstitutioner
01-01-2007 31-12-2007 932100 : Forlystelsesparker o.l.
01-01-2008 31-12-9999 932100 : Forlystelsesparker o.l.
01-01-2007 31-12-2007 932910 : Lystbådehavne
01-01-2008 31-12-9999 932910 : Lystbådehavne
01-01-2007 31-12-2007 932990 : Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
01-01-2008 31-12-9999 932990 : Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
01-01-1977 31-12-1991 93311 : Hospitaler, sanatorier og lignende
01-01-1977 31-12-1991 93312 : Praktiserende læger
01-01-1977 31-12-1991 93313 : Praktiserende tandlæger
01-01-1977 31-12-1991 93314 : Praktiserende tandteknik.
01-01-1977 31-12-1991 93315 : Dentallaboratorier
01-01-1977 31-12-1991 93316 : Fødeklinikker og praktiserende jordemødre
01-01-1977 31-12-1991 93317 : Fysioterapeutiske klinik.og praktiserende fys
01-01-1977 31-12-1991 93319 : Institutioner og praktiserende inden for sun
01-01-1977 31-12-1991 93320 : Dyrlægevirksomheder
01-01-1977 31-12-1991 93401 : Velfærdsinstitutioner og foreninger for mødre
01-01-1977 31-12-1991 93402 : Vuggestuer og børnehaver
01-01-1977 31-12-1991 93403 : Daginstitutioner for børn og unge
01-01-1977 31-12-1991 93404 : Hjem for børn og unge
01-01-1977 31-12-1991 93405 : Velfærdsinstitutioner og foreninger for børn
01-01-1977 31-12-1991 93406 : Velfærdsinstitutioner og foreninger for syge
01-01-1977 31-12-1991 93407 : Velfærdsinstitutioner og foreninger for alkoh
01-01-1977 31-12-1991 93408 : Velfærdsinstitutioner og foreninger for ældre
01-01-1977 31-12-1991 93409 : Velfærdsinstitutioner og foreninger i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 93501 : Arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisatio
01-01-1977 31-12-1991 93502 : Lønmodtagerorganisationer
01-01-1977 31-12-1991 93503 : Grundejerforeninger
01-01-1977 31-12-1991 93504 : Lejerforeninger
01-01-1977 31-12-1991 93509 : Økonomiske interesseorganisationer i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 93910 : Religiøse foreninger og institutioner
01-01-1977 31-12-1991 93991 : Politiske partier
01-01-1977 31-12-1991 93992 : Politiske og ideologiske organisationer
01-01-1977 31-12-1991 93993 : Faglige og oplysende foreninger
01-01-1977 31-12-1991 93994 : Oplysende og kulturelle foreninger og institu
01-01-1977 31-12-1991 93995 : Friluftsorganisationer
01-01-1977 31-12-1991 93996 : Selskabelige foreninger og loger
01-01-1977 31-12-1991 93997 : Elevråd
01-01-1977 31-12-1991 93998 : Personaleforeninger
01-01-1977 31-12-1991 93999 : Organisationer og institutioner i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 94110 : Filmproduktion
01-01-2007 31-12-2007 941100 : Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
01-01-2008 31-12-9999 941100 : Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
01-01-2007 31-12-2007 941200 : Faglige sammenslutninger
01-01-2008 31-12-9999 941200 : Faglige sammenslutninger
01-01-1977 31-12-1991 94121 : Filmudlejning
01-01-1977 31-12-1991 94122 : Biografer
01-01-1977 31-12-1991 94129 : Virksomheder i relation til film i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 94130 : Radio og tv
01-01-1977 31-12-1991 94141 : Teatre
01-01-1977 31-12-1991 94142 : Orkestre
01-01-1977 31-12-1991 94143 : Grammofonpladeindspilning
01-01-1977 31-12-1991 94149 : Teatervirksomheder o.l.
01-01-1977 31-12-1991 94150 : Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1977 31-12-1991 94200 : Biblioteker, museer, botan. og zoolog. haver
01-01-2007 31-12-2007 942000 : Fagforeninger
01-01-2008 31-12-9999 942000 : Fagforeninger
01-01-1977 31-12-1991 94901 : Forlystelsesparker og cirkus m.v.
01-01-1977 31-12-1991 94902 : Idrætsklubber og -sammenslutninger
01-01-1977 31-12-1991 94903 : Idrætsanlæg
01-01-1977 31-12-1991 94909 : Forlystelser, rekreation,heru. ride- og danse
01-01-2007 31-12-2007 949100 : Religiøse institutioner og foreninger
01-01-2008 31-12-9999 949100 : Religiøse institutioner og foreninger
01-01-2007 31-12-2007 949200 : Politiske partier
01-01-2008 31-12-9999 949200 : Politiske partier
01-01-2007 31-12-2007 949900 : Andre organisationer og foreninger i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 949900 : Andre organisationer og foreninger i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 950000 : Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-1996 31-12-2002 950000 : Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2003 31-12-2006 950000 : Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-1977 31-12-1991 95001 : Reparation og anden servicevirksomhed
01-01-1977 31-12-1991 95110 : Reparation af skotøj og andre lædervarer
01-01-2007 31-12-2007 951100 : Reparation af computere og ydre enheder
01-01-2008 31-12-9999 951100 : Reparation af computere og ydre enheder
01-01-2007 31-12-2007 951200 : Reparation af kommunikationsudstyr
01-01-2008 31-12-9999 951200 : Reparation af kommunikationsudstyr
01-01-1977 31-12-1991 95121 : Radio- og tv-reparations-værksteder
01-01-1977 31-12-1991 95122 : Reparation af elektriske husholdningsmask. o.
01-01-1977 31-12-1991 95131 : Autoreparationsværksteder
01-01-1977 31-12-1991 95132 : Karosseriværksteder, undervognsbehandling
01-01-1977 31-12-1991 95133 : Autolakerier
01-01-1977 31-12-1991 95134 : Autoelektrikere
01-01-1977 31-12-1991 95139 : Autoservice i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 95140 : Reparation af ure
01-01-1977 31-12-1991 95150 : Cykelreparationsværksted.
01-01-1977 31-12-1991 95190 : Reparationsvirksomheder, herunder låsesmede
01-01-1977 31-12-1991 95201 : Vaskerier
01-01-1977 31-12-1991 95202 : Selvbetjeningsvaskerier
01-01-1977 31-12-1991 95203 : Rulleforretninger
01-01-1977 31-12-1991 95204 : Renserier og farverier
01-01-1977 31-12-1991 95205 : Selvbetjeningsrenserier
01-01-1977 31-12-1991 95206 : Indleveringssteder for renserier og vaskerie
01-01-1977 31-12-1991 95207 : Udlejning af kitler,håndklæder o.l.
01-01-2007 31-12-2007 952100 : Reparation af forbrugerelektronik
01-01-2008 31-12-9999 952100 : Reparation af forbrugerelektronik
01-01-2007 31-12-2007 952200 : Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
01-01-2008 31-12-9999 952200 : Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
01-01-2007 31-12-2007 952300 : Reparation af skotøj og lædervarer
01-01-2008 31-12-9999 952300 : Reparation af skotøj og lædervarer
01-01-2007 31-12-2007 952400 : Reparation af møbler og boligudstyr
01-01-2008 31-12-9999 952400 : Reparation af møbler og boligudstyr
01-01-2007 31-12-2007 952500 : Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2008 31-12-9999 952500 : Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 31-12-2007 952900 : Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
01-01-2008 31-12-9999 952900 : Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
01-01-1977 31-12-1991 95400 : Private husholdninger medans. medhjælp (barne
01-01-1977 31-12-1991 95911 : Damefrisører, skønheds- saloner og solarier
01-01-1977 31-12-1991 95912 : Herrefrisører
01-01-1977 31-12-1991 95913 : Herre- og damefrisører
01-01-1977 31-12-1991 95920 : Fotografiske virksomheder
01-01-1977 31-12-1991 95991 : Udlejning af service o.l.
01-01-1977 31-12-1991 95992 : Udlejningsvirksomhed i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 95993 : Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-1977 31-12-1991 95999 : Personlige tjenesteydelser i øvrigt
01-01-1977 31-12-1991 96001 : Internationale organer
01-01-1977 31-12-1991 96002 : Fremmede staters repræsentationer
01-01-2007 31-12-2007 960110 : Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2008 31-12-9999 960110 : Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2007 31-12-2007 960120 : Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2008 31-12-9999 960120 : Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2007 31-12-2007 960210 : Frisørsaloner
01-01-2008 31-12-9999 960210 : Frisørsaloner
01-01-2007 31-12-2007 960220 : Skønheds- og hudpleje
01-01-2008 31-12-9999 960220 : Skønheds- og hudpleje
01-01-2007 31-12-2007 960300 : Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-2008 31-12-9999 960300 : Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-2007 31-12-2007 960400 : Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
01-01-2008 31-12-9999 960400 : Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
01-01-2007 31-12-2007 960900 : Andre personlige serviceydelser i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 960900 : Andre personlige serviceydelser i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 970000 : Husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2008 31-12-9999 970000 : Husholdninger med ansat medhjælp
01-01-1992 31-12-1995 980000 : Uoplyst
01-01-1996 31-12-2002 980000 : Uoplyst
01-01-2003 31-12-2006 980000 : Uoplyst
01-01-2007 31-12-2007 981000 : Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 981000 : Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
01-01-2007 31-12-2007 982000 : Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 982000 : Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
01-01-2008 31-12-9999 99000 : Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
01-01-1992 31-12-1995 990000 : Internationale organisationer mv.
01-01-1996 31-12-2002 990000 : Internationale organisationer mv.
01-01-2003 31-12-2006 990000 : Internationale organisationer mv.
01-01-2007 31-12-2007 990000 : Ekstraterritoriale organisationer og organer
01-01-2008 31-12-9999 990000 : Ekstraterritoriale organisationer og organer
01-01-1977 31-12-1991 99999 : Uoplyst
01-01-2005 31-12-2007 999999 : Uoplyst
01-01-2008 31-12-9999 999999 : Uoplyst