Gå til sidens indhold

Autorisering af forsknings­institutioner

For at få adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks mikrodataordninger, skal det enkelte forsknings-/analysemiljø først autoriseres. Kun mere varige forsknings- og analysemiljøer med en ansvarlig chef og flere forskere/analytikere kan autoriseres. Enkeltmandsvirksomheder kan ikke autoriseres.

Ved hver autorisationsansøgning foretager Danmarks Statistik en konkret bedømmelse af miljøet. Her lægges særligt vægt på miljøets kompetencer indenfor håndtering af registerdata samt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder for adgang til mikrodata under Danmarks Statistiks miktodataordninger.
 
Selve ansøgningen skal som et minimum indeholde nedenstående punkter:

1. En kort beskrivelse af forsknings/analysemiljøet, herunder antallet af forskere/analytikere som er beskæftiget i miljøet - evt. via henvisning til en hjemmeside
2. Antallet af personer i miljøet, der har erfaring med håndtering af registerdata - fx via en tidligere eller nuværende adgang til Danmarks Statistiks forskermaskiner, samt kendskab til vores datafortrolighedsregler
3. Navn, adresse, e-mail og titel på den person, der skal være ansvarlig for autorisationsaftalen
4. Faktureringsoplysninger på forsknings-/analysemiljøet (dvs. navn, adresse, CVR og EAN nummer)

Ansøgningen skal sendes til Jørn Korsbø Petersen på e-mail: jkp@dst.dk. Spørgsmål omkring autorisationsansøgning kan ligeledes rettes til Jørn Korsbø Petersen.

Læs mere om indholdet af Autorisationsaftalen i

Autoriserede institutioner

På oversigten nedenfor kan du se hvilke institutioner, der er autoriseret til Danmarks Statistiks mikrodataordninger.

Kontakt

Forskningsservice