Gå til sidens indhold

Børn og kultur

Børn og Kultur samler børns kulturvaner og kulturforbrug på baggrund af emner i Statistikbankens tabeller og sikrer dermed et overblik over relevante statistikker.

Den seneste kulturvaneundersøgelse er fra 2018-2020 og er en opfølgning på tilsvarende undersøgelser fra 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004 vedrørende voksne og fra 1987, 1993, 1998 og 2012 vedrørende børn.

For Kulturvaneundersøgelsen er der tale om 7-15 årige, for scenekunst er det til og med 16 årige og på de resterende er det børn og unge under 18 år, med mindre andet er angivet. Definitionen for børn varierer statistikkerne imellem.

Folkebibliotek

Folkebiblioteksstatistikken viser aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.


Idræt

Statistikken om idræt og fritid belyser, hvor mange medlemmer der er i fx sportsklubber og fritidsorganisationen, og hvor mange tilskuere, der er til udvalgte sportsgrene, fx fodbold og håndbold.

Scenekunst

Statistikkens formål er at belyse aktiviteten ved de professionelle teatre herunder forestillinger og antal tilskuere. Teatrene er opdelt i statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre og koncert- og kulturhuse.Økonomiske forhold

Man kan belyse kulturområdet ud fra en økonomisk vinkel ved at tage udgangspunkt i bevillingsstatistikken, som viser, hvor store beløb det offentlige, dvs. staten og kommunerne, har afsat til kulturelle formål. Bevillingerne går til forskellige kulturemner som fx idræt, biblioteker, radio-tv, scenekunst, museer og musik.

Biografer

Statistikkens formål er at belyse biografstrukturen, antallet af foreviste biograffilm ved forestillinger for publikum (åbne forestillinger) samt antallet af solgte billetter til disse forestillinger.

Musikskoler

Musikskolestatistikken viser hvor mange der modtager undervisning i et instrument, samt hvilke instrumenter der er tale om. En række musikskoler tilbyder desuden undervisning inden for andre kreative fag, fx billedkunst, drama og forskellige former for dans.