Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 28 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
29‑09‑2023 08:00 Tabel LABY20: Modtagere af hjemmehjælp, 67 år og derover (procent af befolkningen) Sociale ydelser til ældre 2022 Ja
20‑11‑2023 08:00 Tabel RESDHJCE: Daghjem og dagcentre Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
20‑11‑2023 08:00 Tabel RESPRVHJ: Fritvalgsbevis, privat hjælper og pasning af nærtstående (hele landet) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
04‑03‑2024 08:00 Nyt Boligstøtte Sociale ydelser til ældre December 2023 Nej
19‑04‑2024 08:00 Nyt Folke- og førtidspension Sociale ydelser til ældre 2024 Nej
24‑05‑2024 08:00 Nyt Service til ældre Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED01: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED012: Modtagere af leveret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED02: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED021: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED022: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED023: Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED06: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED07: Modtagere af hjemmehjælp på plejehjem og plejebolig, Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED08: Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED10A: Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED12: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED13: Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED14: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED16: Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel AED21: Serviceindikatorer (pct. af befolkningen) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel LIGEHI12: Ligestillingsindikator for visiterede personer til hjemmehjælp Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel LIGEHI13: Ligestillingsindikator for visiterede timer til hjemmehjælp (gennemsnitlig) Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel REHAB19: Modtagere af rehabilitering Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
24‑05‑2024 08:00 Tabel VH33: Leverandører af privat hjemmehjælp Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
14‑08‑2024 08:00 Tabel AED19A: Indlæggelser og sengeliggetider for personer 67 år og derover Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
14‑08‑2024 08:00 Tabel AED20A: Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover, Sociale ydelser til ældre 2023 Nej
19‑08‑2024 08:00 Pub Statistisk Tiårsoversigt Sociale ydelser til ældre 2024 Nej