Gå til sidens indhold

Rekordfå modtagere af kontanthjælpsydelser i juni

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2021

I andet kvartal var antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser faldet med yderligere 7.700 til et niveau på 103.300 i juni. Det er det laveste niveau siden statistikkens start i januar 2007. Antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser toppede i august 2015 med 175.200, hvorefter det med få afbrud er faldet frem til og med juni i år. Det seneste afbrud skyldtes COVID-19 i foråret 2020, hvor antallet steg med 5.900 fra februar til maj, hvorefter antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser faldt, måned for måned. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Færre personer på samtlige typer af kontanthjælpsydelser i juni

Fra maj til juni faldt antallet af personer på kontanthjælpsydelser i alt med 2.700, svarende til et fald på 2,5 pct. Der var fald inden for samtlige ydelsestyper. De største fald fra maj til juni, målt i antal modtagere, var kontanthjælp med 1.400 færre modtagere og uddannelseshjælp med 900 færre modtagere.

Størst fald blandt de jobparate ydelsesmodtagere i juni

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i juni på 18.700, svarende til et fald på 1.400 eller 7,2 pct. siden maj. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig dem, som indgår i opgørelsen af bruttoledigheden. Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere lå i juni på 84.600, svarende til et fald på 1.300 eller 1,4 pct. siden maj.

Stort set samme fald for begge køn og alle tre aldersgrupper i juni

Faldet fra maj til juni var ligeligt fordelt mellem de to køn, da antallet af modtagere faldt med 2,8 pct. for mænd og med 2,2 pct. for kvinder. Fordelt efter alder faldt antallet af 16-24-årige ydelsesmodtagere med 3,0 pct., 25-39-årige med 2,5 pct. og 40-65-årige med 2,3 pct. fra maj til juni. Her bør det bemærkes, at den ældste aldersgruppe, alt andet lige, vil falde mindre end de øvrige aldersgrupper alene pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2021

Ændring

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj.
 

Juni
 

Maj 2021
- juni 2021

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

114,1

113,0

111,0

108,7

106,0

103,3

-2,5

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

64,6

64,0

63,2

62,1

60,7

59,3

-2,4

Uddannelseshjælp

34,4

34,2

33,6

32,9

32,1

31,2

-2,8

Tilbud til udlændinge1

11,6

11,6

11,5

11,3

11,0

10,6

-4,1

Løntilskud

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

-4,7

Forrevalidering

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-1,3

Revalideringsydelse

2,5

2,5

2,4

2,4

2,4

2,3

-1,9

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

24,3

23,9

22,8

21,6

20,1

18,7

-7,2

Aktivitetsparat3

89,8

89,2

88,2

87,1

85,9

84,6

-1,4

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

59,2

58,7

57,6

56,3

54,8

53,3

-2,8

Kvinder

54,9

54,3

53,4

52,4

51,2

50,1

-2,2

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

24,5

24,2

23,6

23,0

22,2

21,5

-3,0

25-39 år

43,1

42,8

42,0

41,0

40,0

39,0

-2,5

40-65 år4

46,5

46,0

45,4

44,7

43,8

42,8

-2,3

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2021 medtælles der gradvist flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2021 - Nr. 323

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede