Gå til sidens indhold

Lønnen i regionerne stiger mindst

Lønindeks 2. kvt. 2021

Lønningerne i andet kvartal 2021 var 2,6 pct. højere end i andet kvartal 2020. Lønmodtagerne i regionerne oplevede den mindste lønstigning det seneste år med 0,3 pct. I 2020 var årsstigningerne i regionerne relativt høje sammenlignet med de øvrige sektorer, mens de nu ligger lavest. Den private sektor oplevede den højeste lønstigning. Her har lønmodtagerne oplevet en fremgang på 3,4 pct. siden andet kvartal 2020.

Årlig lønudvikling fordelt på sektorer iflg. det standardberegnede lønindeksKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Generelt høje lønstigninger i den private sektor

Branchen finansiering og forsikring har den mindste stigning i andet kvartal på 2,8 pct. I den anden ende ligger brancherne information og kommunikation og ejendomshandel og udlejning, som er steget mest med hhv. 4,3 pct. og 4,2 pct. det seneste år.

Lønnen stiger samlet set mere end forbrugerpriserne

I maj måned, som lønindekset er opgjort på baggrund af, viste forbruger- og nettoprisindekset en årlig stigning i forbrugerpriserne på 1,9 pct., se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:239. Samtidig var den samlede årlige lønudvikling, på tværs af alle sektorer, på 2,6 pct. i andet kvartal 2021. Det betyder, at lønnen samlet set er steget med 0,7 procentpoint mere end forbrugerpriserne i samme periode.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opdelt på sektor og branche

 

1. kvt. 2021

2. kvt. 2021

 

pct.

Sektorer i alt

2,0

2,6

Virksomheder og organisationer i alt

2,5

3,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

2,3

3,1

Bygge og anlæg

3,5

3,4

Handel og transport mv.

2,4

3,6

Information og kommunikation

3,2

4,3

Finansiering og forsikring

2,6

2,8

Ejendomshandel og udlejning

3,1

4,2

Erhvervsservice

2,5

3,6

Undervisning og sundhed mv.

1,9

2,9

Kultur, fritid og anden service

2,5

3,8

Stat (inklusive sociale kasser og fonde)

0,5

0,6

Regioner

1,9

0,3

Kommuner

1,0

1,4

Kilde: Beregninger på baggrund af www.statistikbanken.dk/sblon1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ændret de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet

De strukturelle forhold på arbejdsmarkedet har ændret sig kraftigt fra midten af marts 2020 som følge af COVID-19 og de foranstaltninger, der blev sat i værk. Det betyder fortsat, at der stadig kan være større usikkerhed knyttet til tallene end normalt, i forhold til arbejdsgivernes indberetninger af medarbejdere, der er påvirket af pandemien. Omfanget af ansættelsesforhold, der er omfattet er dette, er dog dalende.

Nogle medarbejdere har været hjemsendt med løn uden at kunne arbejde, mens der fortsat har været mange medarbejdere, som helt eller delvis har arbejdet hjemmefra. Begge disse grupper af medarbejdere indgår i lønindekset med den løn, virksomheden har udbetalt og de timer, som de har arbejdet (dem der har arbejdet hjemmefra) eller skulle have arbejdet (dem der ikke har kunnet arbejde). Således er lønindekset som udgangspunkt ikke påvirket af hjemsendelsen af medarbejdere.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2021 - Nr. 308

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

De standardberegnede lønindeks er kædeindeks af Laspeyres-typen, hvor den målte lønudvikling er opgjort på baggrund af en fast sammensætning af lønmodtagernes individuelle karakteristika, som fx aflønningsform, arbejdsfunktion og anciennitet. Den målte lønudvikling i de implicitte lønindeks er derimod beregnet på baggrund af summariske løngennemsnit og kan dermed være påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at en øget tilgang af højtlønnede i forhold til lavtlønnede medarbejdere vil trække i retning af en øget lønudvikling. Derudover indgår elever og unge under 18 år ikke i det standardberegnede lønindeks, mens de i det implicitte indgår på samme måde som almindelige lønmodtagere. Der er desuden forskelle i medarbej¬derpopulationen for de to indeks, der skyldes de bagvedliggende beregningsmetoder og valideringsregler. Der forekommer løbende revisioner i de sæsonkorrigerede implicitte indeksværdier for virksomheder og organisationer. De standardberegnede lønindeks foreligger p.t. ikke i sæsonkorrigeret form, da det kræver en længere tidsserie, end der foreligger på nuværende tidspunkt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation