Gå til sidens indhold

Lille nedgang for fiskeriet i 2020

Fiskeriets struktur og landinger 2020

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,1 mia. kr. i 2020, et fald på 4 pct. i forhold til 2019. Mængden af landet fisk steg til gengæld med 13 pct. til 734.000 ton. I samme periode faldt antallet af fartøjer i fiskeflåden med 61 til 1.998 registrerede fiskefartøjer. De seneste fire år har fiskeriet indbragt ca. 3,3 mia. kr. årligt, hvilket er 87 mio. kr. mere end niveauet for den foregående fire-års-periode.

Værdi af danske fiskeres samlede landinger fordelt på artsgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

COVID-19 - ingen påvirkning for fiskeriet i i 2020

COVID-19-pandemien synes ikke at have påvirket mængden af landede fisk i 2020 fra danske fartøjer. Det er primært industrifisk, som giver stigningen i den samlede mængde landede fisk. Landingsmængden for industrifisk er steget med 108.000 ton svarende til 30 pct. mere end i 2019. Værdien af den landede industrifik steg i samme periode med 31 pct. svarende til 219 mio. kr. Prisen pr. kg faldt derfor med 1 pct. Landingsmængden for sild og makrel steg fra 2019 til 2020 med 9 pct. svarende til 14.000 ton. Værdien steg i samme periode med 8 pct. svarende til 62 mio. kr. Prisen pr. kg faldt derfor med 2 pct. For torskefisk og fladfisk faldt landingsmængden fra 2019 til 2020 med 7 pct. svarende til knap 3.000 ton. Værdien af den landede mængde torskefisk og fladfisk faldt i samme periode med 23 pct. svarende til 198 mio. kr. Derfor faldt kiloprisen med hele 17 pct. For krebs og bløddyr faldt landingsmængden fra 2019 til 2020 med 44 pct. svarende til 36.000 ton. Værdien af den landede mængde krebs og bløddyr faldt i samme periode kun med 25 pct., hvilket betød, at prisen pr. kg steg med 34 pct.

Brexit kan påvirke dansk fiskeri kraftigt

Betydningen af Brexit for dansk fiskeri kendes endnu ikke fuldt ud. Ifølge en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet udgør danske fiskeres fangst i britisk farvand ca. 30 pct. af den samlede danske landingsværdi, hvilket svarer til ca. 1 mia. kr. (se pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet).

Næsten halvdelen af fangsten landes i Nordjylland

I Nordjylland blev der registreret 44 pct. af den samlede landede mængde og 43 pct. af den samlede landingsværdi fra danske fiskefartøjer. Kun industrifisk blev landet i større mængde i Midtjylland end i Nordjylland. I de øvrige regioner består fiskerflåden af fortrinsvis mindre fartøjer med mindre kapacitet, hvorfor landingsmængden og værdien er lavere for disse regioner. Danske fartøjer landede også fisk i udlandet, og der blev landet 63.000 ton i EU og 40.000 ton uden for EU, svarende til en værdi på hhv. 314 mio. kr. og 382 mio. kr.

Danske fiskerfartøjers landinger efter region. 2020

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

landet vægt, ton

 

værdi, mio. kr.

Landinger i alt

319079

291757

20391

 

1429

834

183

Torskefisk

9651

5888

1420

 

164

82

30

Fladfisk

7636

6217

4081

 

155

137

50

Sild

77380

13261

906

 

339

25

3

Makrel

9525

1825

36

 

80

4

0

Industrifisk

185898

252452

5360

 

368

498

11

Krebs- og bløddyr

23638

10592

8261

 

254

62

73

Fisk i øvrigt

5350

1521

328

 

69

27

15

Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

De 27 største skibe udgør mere end halvdelen af den samlede bruttotonnage

Danske fiskerfartøjer i Region Nordjylland havde i 2020 en bruttotonnage (BT) på 36.438 BT, svarende til 54 pct. af den samlede danske BT. Ti år tidligere var andelen 42 pct. svarende til 27.883 BT. For de største fartøjer (over 40 meter) er den samlede kapacitet øget og udgør 34.570 BT i 2020 mod 27.090 BT i 2010. De største fartøjers andel af den samlede danske BT er på ti år øget fra 41 pct. til 52 pct.

Registrerede fiskerfartøjer

 

2010

 

2020

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

 

antal

Fartøjer

737

689

1394

 

563

553

882

Under 10 meter

497

515

1172

 

394

427

744

10,0-11,9 meter

36

28

69

 

31

13

53

12,0-17,9 meter

126

81

116

 

83

62

63

18,0-23,9 meter

43

39

21

 

26

25

12

24,0-39,9 meter

24

15

9

 

17

15

6

Over 40 meter

11

11

7

 

12

11

4

 

BT

Tonnage

27883

20084

18034

 

36438

18424

11988

Under 10 meter

1336

1013

2767

 

1158

828

1674

10,0-11,9 meter

458

355

794

 

370

158

643

12,0-17,9 meter

3860

2575

3603

 

3413

2503

2336

18,0-23,9 meter

3985

3798

1633

 

3583

2816

856

24,0-39,9 meter

6617

4039

2080

 

5325

5286

1334

Over 40 meter

11627

8305

7158

 

22589

6835

5146

Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk1

Nyt fra Danmarks Statistik

14. april 2021 - Nr. 138

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Grundlaget for fartøjsstatistikken er Fiskeristyrelsens (FST) register over fiskerfartøjer pr. 31. december. Landingsstatistikken udarbejdes på basis af FST's register for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, suppleret med data fra fartøjernes logbøger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation