Gå til sidens indhold

Materialeomkostninger til byggeri steg i 2. kvt.

Byggeomkostningsindeks for boliger 2. kvt. 2021

En usædvanlig stigning i omkostningerne til materialer betød, sammen med stigende arbejdsomkostninger, at de samlede omkostninger ved at bygge en ny bolig steg med 2,1 pct. i andet kvartal 2021, sammenlignet med kvartalet før. Også i omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri, som det samlede indeks er baseret på, så man tilsvarende udvikling i andet kvartal. Her steg arbejdsomkostningerne med 2,3 pct. for enfamiliehuse og 2,4 pct. for etagebyggeri i andet kvartal, mens omkostningerne til materialer steg med 2,3 pct. for enfamiliehuse og 1,6 pct. for etagebyggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Stigning i materialeomkostningerne for tømrer- og snedkerarbejde

Det seneste kvartals usædvanlige stigning i omkostningerne til materialer går på tværs af alle byggefagene, men ses særligt inden for tømrer- og snedkerarbejde, hvor man oplevede en stigning i materialeomkostningerne på 3,2 pct. Også inden for betonelementarbejde, samt jord- og betonarbejde, oplevede man pæne stigninger på hhv. 2,1 pct. og 1,9 pct., mens de resterende byggefag oplevede en stigning i materialeomkostningerne på mellem 1,0 pct. og 1,5 pct.

Også arbejdsomkostningerne steg i andet kvartal

Ligesom hele byggebranchen oplevede pæne stigninger i omkostningerne til materialer det seneste kvartal, steg arbejdsomkostningerne også på tværs af byggefagene. Således havde el-arbejde med 3,2 pct. den største stigning i arbejdsomkostningerne, efterfulgt af betonelementarbejde og jord- og betonarbejde, der begge oplevede en stigning på 2,8 pct. Herefter fulgte murerarbejde (2,7 pct.), vvs-arbejde (2,6 pct.) og tømrer- og snedkerarbejde (2,2 pct.), mens malerarbejde med 1,0 pct. oplevede den mindste stigning.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Ses omkostningerne ved at bygge en bolig over en lidt længere periode, var det i 2. kvartal 3,0 pct. dyrere at opføre en ny bolig, sammenlignet med samme periode sidste år. Igen er stigningen særligt trukket af materialeomkostningerne, hvor man særligt for tømrer- og snedkerarbejde har set en relativ stor stigning i materialeomkostningerne  på 5,2 pct. Samlet set steg omkostningerne til materialer med 3,1 pct. det seneste år, mens arbejdsomkostningerne i perioden steg med 2,7 pct. Sidstnævnte stigning skyldes særligt stigningen i arbejdsomkostningerne  for jord- og betonarbejde og el-arbejde, som  steg mest med hhv. 4,4 og 4,0 pct. Stort set samme udvikling sås for både enfamiliehuse og etagebyggeri. Her steg arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse og etagebyggeri med hhv. 2,6 og 2,7 pct., mens omkostningerne til materialer steg med 3,2 pct. for begge typer byggeri.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2020

2021

Ændring
1. kvt. 2021

Ændring
2. kvt. 2020

 

Vægte

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

- 2. kvt. 2021

- 2. kvt. 2021

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

106,1

105,6

105,7

107,0

109,3

2,1

3,0

Materialer

713

103,6

103,3

103,2

104,6

106,8

2,1

3,1

Arbejdsomkostninger

287

112,3

111,0

111,9

112,6

115,3

2,4

2,7

Jord- og betonarbejde

167

106,1

105,7

105,9

107,1

109,4

2,1

3,1

Materialer

118

101,6

101,5

101,2

102,2

104,1

1,9

2,5

Arbejdsomkostninger

48

117,2

115,8

117,1

119,0

122,3

2,8

4,4

Betonelementarbejde

147

112,2

110,8

110,0

112,7

115,2

2,2

2,7

Materialer

124

111,5

110,1

108,9

111,9

114,2

2,1

2,4

Arbejdsomkostninger

23

116,5

115,0

116,2

117,7

121,0

2,8

3,9

Murerarbejde

123

104,9

104,5

104,9

105,1

107,0

1,8

2,0

Materialer

82

100,7

100,9

100,8

101,6

102,9

1,3

2,2

Arbejdsomkostninger

42

112,6

110,9

112,4

111,4

114,4

2,7

1,6

Tømrer- og snedkerarbejde

331

104,4

104,1

104,8

106,0

109,1

2,9

4,5

Materialer

236

103,1

103,1

103,5

105,1

108,5

3,2

5,2

Arbejdsomkostninger

95

107,6

106,3

107,8

108,3

110,7

2,2

2,9

Malerarbejde

70

106,8

106,5

105,9

106,8

108,0

1,1

1,1

Materialer

32

103,0

103,1

103,1

104,0

105,6

1,5

2,5

Arbejdsomkostninger

38

109,8

109,1

108,1

108,9

110,0

1,0

0,2

Vvs-arbejde

111

104,3

104,1

104,1

104,5

105,9

1,3

1,5

Materialer

84

102,4

102,5

102,4

102,8

103,8

1,0

1,4

Arbejdsomkostninger

27

110,0

108,8

108,9

109,4

112,2

2,6

2,0

El-arbejde

51

104,3

103,9

103,7

105,1

106,9

1,7

2,5

Materialer

37

100,5

100,2

99,9

101,3

102,4

1,1

1,9

Arbejdsomkostninger

14

113,8

113,0

113,1

114,6

118,3

3,2

4,0

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

106,0

105,5

105,6

106,8

109,2

2,2

3,0

Materialer

730

103,7

103,4

103,2

104,6

107,0

2,3

3,2

Arbejdsomkostninger

270

112,1

110,8

111,8

112,4

115,0

2,3

2,6

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

106,5

106,0

106,2

107,6

109,7

2,0

3,0

Materialer

655

103,1

103,1

102,9

104,7

106,4

1,6

3,2

Arbejdsomkostninger

345

112,9

111,6

112,4

113,3

116,0

2,4

2,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2021 - Nr. 318

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation