Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Mindre stigning i anmeldte indbrud

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2021

I årets andet kvartal blev der anmeldt knap 7.900 indbrud i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette er en stigning på 5 pct. i forhold til antallet i årets første kvartal. Antallet af anmeldte indbrud har de seneste år generelt været faldende og siden COVID-19 har tendensen med færre anmeldelser særligt taget fart. Udviklingen i anmeldelsesstatistikken under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving ifht. det normale forløb, hvorfor de sæsonkorrigerede tal er forbundet med større usikkerhed end normalt. Se mere herom i statistikdokumentationen.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Flere indbrud i beboelser

Størstedelen af indbrud vedrører beboelser og det var også i denne type af indbrud, der var en stigning fra første kvartal til andet kvartal 2021, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet af anmeldte indbrud i beboelse steg nemlig med 21 pct. Indbrud i beboelse omfatter villaer o.l., lejligheder, værelser og landejendomme. Til gengæld faldt antallet af anmeldte indbrud i forretning, virksomhed mv. med 15 pct. For indbrud i ubeboede bebyggelser var der ingen ændring i antallet af anmeldelser fra første til andet kvartal 2021. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. kælder-, lofts- og pulterrum, fritids- og kolonihavehuse, garager samt udhuse.

Også mindre stigning i lomme- og tasketyverier

Antallet af anmeldte tyverier har ligeledes været faldende gennem en længere årrække og været særligt lavt det seneste år som følge af COVID-19 situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer. Fra årets første kvartal til andet kvartal var der dog en mindre stigning på 2 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser af lomme-og tasketyverier, hvilke indgår i kategorien andre tyverier. Det er også særligt grundet færre lomme- og tasketyverier at antallet af tyverier er faldet drastisk siden COVID-19. Den faldende tendens siden 2017 kan formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Lidt flere anmeldte voldsforbrydelser

I årets andet kvartal blev der i alt anmeldt knap 6.400 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 3 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i første kvartal 2021. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser for vold mod privatperson, som omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven. Stigningen siden 2016 skyldes blandt andet anmeldelser for vold mod offentlig myndighed, som nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, som skønnes at have ført til flere anmeldelser. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350.

Anmeldte voldsforbrydelser, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

16. juli 2021 - Nr. 267

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. oktober 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation