Gå til sidens indhold

Stort fald i jordbrugets gæld

Jordbrugets renter og gæld 2019

Den samlede gæld for det danske jordbrug faldt med 14 mia. kr. til 323 mia. kr. fra 2018 til 2019 målt ved udgangen af året. Hermed er jordbrugets gæld både i form af realkredit med 239 mia. kr. og bank med 53 mia. kr. nu lavere end før finanskrisen i 2008-2009.

Jordbrugets gældKilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Gunstige konjunkturer er hovedårsagen

For både landbrug og gartnerier har 2019 været et år med god indtjening, se artiklerne i Nyt fra Danmarks Statistik: Svin gav bedste resultat i mands minde og Fremgang for grøntsager og planteskoler. Driftsresultaterne har dermed muliggjort afvikling af en del af gælden.

Jordbrugets gæld, oversigtstabel

 

2007

2010

2013

2016

2019

 

mia. kr.

I alt

281

355

346

353

323

Realkredit

200

261

252

255

239

Bank

59

69

67

69

53

Andet

22

24

27

29

32

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Jordbrugets renteudgifter faldt også

Jordbrugets samlede renteudgifter faldt i 2019 med 0,3 mia. kr. til 6,5 mia. kr. som følge af den lavere gæld og af, at den gennemsnitlige betalte rente for den samlede gæld var 2 pct., hvilket var uændret i forhold til året før. Ses rentebetalingerne i et længere perspektiv, har de været faldende år for år siden 2008, og understøtter dermed jordbrugets samlede økonomi.

Jordbrugets renterKilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. oktober 2020 - Nr. 380

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

pgørelsen af renter og gæld omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2020 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i stan¬dardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2020 forhøjet med 3,9 pct., hvor der er taget højde for, at gælden pr. hektar er lavere på små bedrifter. For årene 2015-2019 er tallene revideret tilsvarende, så korrektionen for små bedrifter er 1,9 pct. mod tidligere 3,0 pct. Jordbruget omfatter landbrug, gartneri og pelsdyravl. Gælden, som er opgjort til kontantværdi ved udgangen af året, inkluderer også gæld vedrørende stuehuse og andre ikke jordbrugsmæssige aktiver. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Økonomi for landbrug og gartneri

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug