Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stort fald i jordbrugets gæld

Jordbrugets renter og gæld 2019

Den samlede gæld for det danske jordbrug faldt med 14 mia. kr. til 323 mia. kr. fra 2018 til 2019 målt ved udgangen af året. Hermed er jordbrugets gæld både i form af realkredit med 239 mia. kr. og bank med 53 mia. kr. nu lavere end før finanskrisen i 2008-2009.

Jordbrugets gældKilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Gunstige konjunkturer er hovedårsagen

For både landbrug og gartnerier har 2019 været et år med god indtjening, se artiklerne i Nyt fra Danmarks Statistik: Svin gav bedste resultat i mands minde og Fremgang for grøntsager og planteskoler. Driftsresultaterne har dermed muliggjort afvikling af en del af gælden.

Jordbrugets gæld, oversigtstabel

 

2007

2010

2013

2016

2019

 

mia. kr.

I alt

281

355

346

353

323

Realkredit

200

261

252

255

239

Bank

59

69

67

69

53

Andet

22

24

27

29

32

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Jordbrugets renteudgifter faldt også

Jordbrugets samlede renteudgifter faldt i 2019 med 0,3 mia. kr. til 6,5 mia. kr. som følge af den lavere gæld og af, at den gennemsnitlige betalte rente for den samlede gæld var 2 pct., hvilket var uændret i forhold til året før. Ses rentebetalingerne i et længere perspektiv, har de været faldende år for år siden 2008, og understøtter dermed jordbrugets samlede økonomi.

Jordbrugets renterKilde: www.statistikbanken.dk/jb3.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. oktober 2020 - Nr. 380

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

 Opgørelsen af renter og gæld omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, som omfatter bedrifter på mindst 10,0 ha eller med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under denne bundgrænse er tallene forhøjet med 3,0 pct. svarende til deres andel af landbrugsarealet. Jordbruget omfatter landbrug, gartneri og pelsdyravl. Gælden, som er opgjort til kontantværdi, inkluderer også gæld vedrørende stuehuse og andre ikke jordbrugsmæssige aktiver.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Økonomi for landbrug og gartneri

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug