Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Firmakørsel trækker transportarbejdet op

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,9 mia. tonkm
1. kvt. 2021
+2 %
fra 4. kvt. 2021 til 1. kvt. 2021

Godstransport med danske lastbiler 1. kvt. 2021

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 2 pct. i første kvartal 2021 sammenlignet med sidste kvartal i 2020 og endte på 3,9 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Den nationale transport steg 5 pct., mens den internationale transport faldt 13 pct. Det er firmaernes kørsel med egne varer, der trækker det nationale transportarbejde op med en stigning på 41 pct. Firmakørsel udgjorde i første kvartal 15 pct. af det nationale transportarbejde.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Fald i transportarbejde til Tyskland og Sverige i 2020

I 2020 faldt de danske lastbilers internationale transportarbejde med 410 mio. tonkm. 79 pct. af det internationale transportarbejde køres mellem Danmark og fem lande: Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig og Nederlandene.

I årene 2016-2020 har transportarbejdet mellem Danmark og Frankrig, Nederlandene og Norge været relativ konstant.

Transportarbejdet mellem Danmark og Sverige og Tyskland er til gengæld faldet i 2020. I perioden 2016-2019 var transportarbejdet til Tyskland i gennemsnit 550 mio. tonkm, men i 2020 faldt transportarbejdet med 44 pct. til 309 mio. tonkm. Faldet betød, at Norge i 2020 overhalede Tyskland som den næststørste destination for danske lastvogne.

Tilsvarende var det gennemsnitlige transportarbejde mellem Danmark og Sverige 900 mio. tonkm i 2016-2019, mens det i 2020 var 722 mio. tonkm, dvs. et fald på 20 pct.

De senere år har tre fjerdedele af de danske lastbilers internationale transport været kørsel fra Danmark, og det er også primært i den udgående transport, faldet til Sverige og Tyskland er sket.

Faldet i transportarbejdet til Tyskland og Sverige skal formentlig ses i sammenhæng med COVID-19, men da der for især Sverige, men også Tyskland allerede i 2019 var et fald, kan andre forklaringer også spille ind, fx konkurrencen fra udenlandske lastbiler.

Årligt internationalt transportarbejde mellem Danmark og de fem mest betydende landeKilde: www.statistikbanken.dk/ivg5

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

Ændring

 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

1. kvt. 2021
ift. 4. kvt. 2020

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3984

3763

3379

3575

3652

3652

3797

3882

86

2,3

National kørsel

3179

3094

2872

2977

3091

3172

3156

3322

166

5,3

Vognmandskørsel

2762

2718

2515

2595

2615

2658

2745

2743

-2

-0,1

Firmakørsel

416

377

357

382

476

515

411

579

169

41,1

International kørsel

805

669

507

598

562

480

641

560

-81

-12,6

Fra Danmark til udlandet

555

449

379

381

402

294

424

388

-36

-8,6

Fra udlandet til Danmark

143

139

82

156

115

121

133

109

-24

-18,2

Øvrig kørsel1

107

81

46

61

44

65

84

63

-20

-24,1

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

45,0

44,0

37,7

46,6

44,0

43,4

44,1

44,0

-0,1

-0,3

National kørsel

43,4

42,7

36,8

45,2

43,1

42,4

43,1

43,0

-0,1

-0,2

Vognmandskørsel

36,6

36,3

30,7

38,3

35,7

34,6

36,3

35,6

-0,7

-1,8

Firmakørsel

6,8

6,3

6,1

6,9

7,3

7,8

6,8

7,4

0,6

8,6

International kørsel

1,6

1,3

0,9

1,4

1,0

0,9

1,0

0,9

0,0

-4,6

Fra Danmark til udlandet

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,5

0,6

0,6

0,0

-0,2

Fra udlandet til Danmark

0,4

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,0

-5,7

Øvrig kørsel1

0,4

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,0

-16,4

 

mio. km

 

Kørte km i alt

377

376

348

353

364

368

380

368

-12

-3,2

National kørsel

320

328

308

308

322

334

331

329

-2

-0,7

Vognmandskørsel

263

275

251

252

263

270

272

271

0

-0,1

Firmakørsel

56

53

58

56

59

64

60

58

-2

-3,1

International kørsel

57

48

39

45

42

34

48

39

-10

-20,2

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,9 mia. tonkm
1. kvt. 2021
+2 %
fra 4. kvt. 2021 til 1. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2021 - Nr. 230

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Godstransport