Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stor stigning i slagtninger af svin

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2021

Med 5,1 mio. svineslagtninger i første kvartal 2021 blev der slagtet næsten 0,6 mio. flere svin end i første kvartal 2020. Samtidig var der et lille fald i eksporten af levende svin, hvorefter der samlet set blev produceret 6,5 pct. flere svin. Kapacitetsproblemer på slagterierne i 2020, bl.a. pga. COVID-19, har medført, at en del af svinene har gået i længere tid i staldene, før de blev sendt til slagtning, hvilket er en del af baggrunden for det høje antal slagtninger i første kvartal 2021. De eksporterede svin er primært smågrise, som opdrættes til slagtning i modtagerlandet.

Slagtninger af svin i Danmark og eksport af levende svin (især smågrise)Kilde: www.statistikbanken.dk/ani51

Mindre mælk og flere æg i første kvartal 2021

Den samlede produktion af mælk faldt med 1,6 pct. i første kvartal 2021 i forhold til første kvartal 2020 - heraf faldt den økologiske mælk med 1,9 pct. Når man ser på antal malkekøer, så var der lidt flere malkekøer pr. 30. marts 2021 end på samme tidspunkt i 2020, se www.statistikbanken.dk/kvaeg5. Produktionen af æg steg 3 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, og her var det især antallet af skrabeæg, der steg. Faldet i fritgående æg skyldes, at nogle af disse æg blev solgt som skrabeæg pga. reglerne i forbindelse med fugleinfluenza.

Den animalske produktion steg

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg med 2,6 pct. i første kvartal 2021 i forhold til samme kvartal i 2020. Det skyldes primært, at produktionen af svin steg. Bestanden af svin er ligeledes steget, se seneste svinetælling på www.statistikbanken.dk/svin.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2020

2021

Ændring
1. kvt. 2020

 

 

1. kvt.

Jan.

Feb.

Mar.

1. kvt.

- 1. kvt. 2021

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

105,6

110,3

101,3

120,8

108,3

2,6

Kvæg

46

100,1

97,1

88,8

116,7

100,9

0,8

Svin

308

104,5

113,3

105,4

128,1

115,6

10,6

Fjerkræ

26

110,8

103,6

-6,5

Mælk2

195

107,0

108,6

97,6

109,5

105,2

-1,7

Æg

10

120,7

124,4

3,0

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Flere slagtninger af svin og færre slagtninger af kvæg og fjerkræ

Eksporten af levende dyr, både kvæg og svin, faldt i første kvartal 2021 i forhold til fjerde kvartal 2020, og det samme var tilfældet for antallet af slagtninger af kvæg og fjerkræ. Eksporten af kvæg og svin var primært kalve og smågrise, som opdrættes til slagtning i modtagerlandet.

Animalsk produktion

 

2020

2021

 

Ændring
1. kvt. 2020

 

1. kvt.

Jan.

Feb.

Mar.

1. kvt.

 

- 1. kvt. 2021

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

124,4

40,5

36,3

45,8

122,6

 

-1,4

Slagtninger1

110,6

36,4

32,3

41,0

109,7

 

-0,8

Eksport af levende kvæg til slagtning

13,8

4,1

4,0

4,8

12,9

 

-6,7

Heraf kalve

12,9

4,0

3,6

3,9

11,5

 

-10,8

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

32,4

10,7

9,6

12,2

32,5

 

0,3

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8258,9

2801,0

2672,2

3319,4

8792,6

 

6,5

Slagtninger1

4505,3

1605,8

1569,8

1899,9

5075,4

 

12,7

Eksport af levende svin

3753,5

1195,3

1102,4

1419,5

3717,2

 

-1,0

Heraf smågrise

3676,1

1177,0

1085,3

1387,0

3649,3

 

-0,7

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

505,6

185,2

174,5

209,6

569,2

 

12,6

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

26717,0

24326,7

 

-8,9

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1431,6

484,1

435,7

488,0

1408,0

 

-1,6

Heraf økologisk

183,9

59,8

57,9

62,8

180,5

 

-1,9

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

21,2

21,8

 

3,0

Buræg

3,7

2,9

 

-21,0

Æg fra fritgående høns

1,5

0,7

 

-51,4

Skrabeæg

8,3

10,2

 

22,6

Økologiske æg

5,6

5,9

 

5,7

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

21. maj 2021 - Nr. 190

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug