Gå til sidens indhold

Mindre etageareal fuldført i første kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.653.659 m2
1. kvt. 2021
+9 %
4. kvt. 2020 - 1. kvt. 2021
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.725
1. kvt. 2021
+33 %
4. kvt. 2020 - 1. kvt. 2021

Byggevirksomheden 1. kvt. 2021

Det samlede fuldførte etageareal i første kvartal 2021 endte på 1,9 mio. m2, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til fjerde kvartal. Udviklingen er drevet af et fald i fuldførelsen af beboelsesbygninger på 13 pct., mens de øvrige bygningstyper steg i forhold til fjerde kvartal. Ser man på antal fuldførte boliger, så er antallet af disse faldet med 22 pct. i forhold til fjerde kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving, medmindre andet er angivet. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Stigning i det påbegyndte byggeri

Faldet i det fuldførte byggeri bliver modsvaret af en stigning i det påbegyndte byggeri. Det påbegyndte areal er steget med 9 pct. i forhold til fjerde kvartal- Opgjort i antal boliger er det påbegyndte byggeri er steget med 33 pct., hvilket primært skyldes en kraftig stigning i påbegyndte boliger i etagebyggeri. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer viser fremgang i byggeriet

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2021 viser, at byggeriets sammensatte konjunktur indikator i april er over niveaet fra tiden før COVID-19 restriktionerne ramte Danmark i foråret 2020. Samtidig viser Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2020, at antallet af beskæftigede i byggeriet også er over niveaet fra før COVID-19 restriktionerne og forsætter dermed den vækst, som startede i 2013.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2020

2021

1. kvt. 2021
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2020

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1910

1922

1547

1517

1654

9

Beboelsesbygninger

870

877

762

666

880

32

Erhvervsbygninger1

667

685

472

449

459

2

Øvrige bygninger2

374

361

313

402

315

-22

Fuldført

1887

1696

1818

1959

1852

-5

Beboelsesbygninger

935

813

1024

1051

913

-13

Erhvervsbygninger1

482

497

460

575

582

1

Øvrige bygninger2

469

386

334

333

358

7

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2020

2021

1. kvt. 2021
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2020

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7281

7145

6097

5828

7725

33

Enfamiliehuse1

3010

3084

2607

2644

2894

9

Etagebyggeri

3134

3895

3278

2656

4109

55

Øvrige bygninger2

1137

166

212

528

722

37

Fuldført

8354

7783

10338

10187

7915

- 22

Enfamiliehuse1

2905

3152

3010

3490

3050

- 13

Etagebyggeri

4812

3767

6089

5408

4352

- 20

Øvrige bygninger2

637

864

1239

1289

513

- 60

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2020

 

2020

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

4

7

10

 

1

1

2

8

Boliger

2

9

0

-1

 

3

1

3

6

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.653.659 m2
1. kvt. 2021
+9 %
4. kvt. 2020 - 1. kvt. 2021
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.725
1. kvt. 2021
+33 %
4. kvt. 2020 - 1. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2021 - Nr. 179

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg