Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Mindre tilbagegang i bilsalget i juni

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
16.806
juni 2021
-4,6 %
maj-juni 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer juni 2021

Der blev solgt 16.800 nye personbiler i juni opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 4,6 pct. færre end i maj. Tilgangen til husholdningerne lå 5,9 pct. lavere i juni end i maj, mens tilgangen til erhvervene lå 2,9 pct. lavere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i perioden andet kvartal var 30,9 pct. højere end i første kvartal. For husholdningernes vedkommende var stigningen på 42,7 pct., mens erhvervene steg 16,9 pct. Vurderingen af udviklingen i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19-restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget. Der er i denne artikel fokus på importen af brugte elbiler og plugin hybrider.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Importerede brugte elbiler og plugin hybrider er blevet populære

Salgstallene for nye elbiler og plugin hybrider fortæller ikke hele historien om, hvor mange af disse køretøjer, der er kommet på gaden i de senere år. Udover de nye biler er der inden for de seneste 12 måneder således sket en ganske betydelig stigning i salget af importerede brugte elbiler og plugin hybrider. De brugte elbiler og plugin hybrider er typisk et par år gamle.

Mens der i den seneste 12-måneders periode juli 2020 - juni 2021 blev registreret 17.900 nye elbiler, blev der også registreret 5.500 importerede brugte, og det giver en samlet tilgang på 23.400 elbiler. I den foregående 12-måneders periode blev der registreret 6.600 nye og 1.200 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte elbiler er i den seneste periode faldet fra 2,3 år til 1,5 år.

De tilsvarende tal for pluginhybriderne de seneste 12 måneder er 32.100 nye og 5.000 brugte. I den foregående 12-måneders periode blev der registreret 6.700 nye og 1.400 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte plugin hybrider er uændret ca. 2,5 år.

Salget af de brugte biler udgør kun en delmængde af de faktisk importerede biler. I den seneste 12-måneders periode blev der importeret 9.500 elbiler, mens der blev registreret 5.500. Importen af plugin hybrider androg 7.700 i den samme periode, og der blev registreret 5.000. Det følger heraf, at der er sket en betydelig lageropbygning af endnu uregistrerede biler.

Registreringer af nye og importerede brugte elbiler og plugin hybriderKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på data, der ikke er i Statistikbanken.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er steget 5,6 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 207.500 eller 5,6 pct. flere end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne steg med 6.400 til 122.500 biler, mens den steg med 8.800 i erhvervene til 85.000. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 12,0 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 170 pct. og plugin hybriderne med 381 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

 

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni/
maj

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

9227

10601

19791

17426

17622

16806

 

30,9

-4,6

I husholdningerne

4413

5156

11913

10660

10301

9697

 

42,7

-5,9

I erhvervene

4815

5444

7878

6766

7321

7109

 

16,9

-2,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juni

Æn-
dring

 

Juli 2019
- juni 2020

Juli 2020
- juni 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18049

20517

13,7

 

192199

207480

8,0

Benzin

11854

10578

-10,8

 

128492

118419

-7,8

Diesel

3951

3111

-21,3

 

50386

38997

-22,6

El

828

2273

174,5

 

6637

17912

169,9

Plugin hybrid mv.

1416

4555

221,7

 

6684

32152

381,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8849

8939

1,0

 

88122

94335

7,1

Privatleasing

2866

2454

-14,4

 

27961

28191

0,8

Samlet tilgang

11715

11393

-2,7

 

116083

122526

5,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9200

11578

25,8

 

104077

113145

8,7

Ikke-leasingbiler (a)

1509

2053

36,1

 

15368

19767

28,6

Til leasing

7691

9525

23,8

 

88709

93378

5,3

Erhvervsleasing (b)

4825

7071

46,5

 

60748

65187

7,3

Samlet tilgang (a+b)

6334

9124

44,0

 

76116

84954

11,6

Erhvervskøretøjer i alt

2634

3623

37,5

 

34171

38559

12,8

Varebiler

2333

3110

33,3

 

29876

34247

14,6

Lastbiler

168

178

6,0

 

1962

2006

2,2

Sættevognstrækkere

88

212

140,9

 

1752

1755

0,2

Busser

45

123

173,3

 

581

551

-5,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
16.806
juni 2021
-4,6 %
maj-juni 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2021 - Nr. 259

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation