Gå til sidens indhold

Laveste bilsalg i januar-marts siden 2014

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
19.449
Marts 2021
+84,4 %
Februar-marts 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2021

Genåbningen af bilforhandlernes udstillingslokaler efter nedlukningen i januar-februar har i stort omfang lokket bilkøberne tilbage. Det sæsonkorrigerede salg på 19.400 nye personbiler i marts 2021 er næsten lige så stort som det samlede beskedne salg i januar-februar. Tilgangen til husholdningerne lå 141,1 pct. højere i marts end i februar, mens tilgangen til erhvervene lå 36,0 pct. højere. Efter et stort salg i december og lave salg i januar og februar lå det samlede salg i første kvartal 2021 32,8 pct. lavere end i fjerde kvartal 2020. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19 restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget. Dette er uddybet senere i artiklen.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Stigende andel af elbiler og plugin hybrider i marts

Med 2.100 stk. udgjorde elbilerne i marts 8,6 pct. af de nye biler opgjort i faktiske tal mod 3,4 pct. i februar. Husholdningerne stod for 1.300 elbiler i marts, og det svarer til 9,5 pct. af deres tilgang af nye biler mod 4,3 pct. i februar. De tilsvarende andele i erhvervene er 7,4 pct. og 2,3 pct.

Plugin hybriderne udgjorde med 4.700 biler i marts 19,7 pct. af den samlede tilgang mod 13,7 pct. i februar. 3.400 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 24,2 pct. af deres tilgang mod 17,7 pct. i februar. De resterende 1.300 biler gik til erhvervene svarende til 13,4 pct. af deres tilgang i marts mod 8,4 pct. i februar.

Bestanden af elbiler er i dag 35.500, mens der er 37.900 plugin hybrider, og de udgør tilsammen 2,7 pct. af dagens bestand på 2,74 mio. personbiler. For et år siden var der 17.800 elbiler og 12.100 plugin hybrider.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddelKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Usikkerhedsfaktorer i sæsonkorrektionen, hvad forklarer udviklingen?

Sæsonkorrektionen har til formål at gøre det muligt at sammenligne bilsalg på tværs af måneder, uanset om der normalt bliver købt mange biler i den ene måned og få i den næste. I sæsonkorrektionen deles serien for de faktiske tal op i tre uobserverede komponenter: To systematiske komponenter i form af trend og den normale sæsonvariation samt en rest, der indeholder de irregulære bevægelser.

Korrektionen for den normale sæsonvariation foregår lidt forenklet ved, at de faktiske tal forhøjes i måneder, hvor der normalt er et lavt salg (december) og omvendt i måneder, hvor der normalt er et højt salg (juni). Mønstret for normale høje og lave bilsalg er stabilt over årene jf. den blå kurve i figuren nedenfor, der angiver korrektionsfaktorerne (omvendte værdier). Trenden er en slags glidende gennemsnit, der angiver det øjeblikkelige niveau for bilsalget.

Bilsalget følger normalt en stabil trendudvikling og har også en stabil sæsonvariation, således at den irregulære komponent, 'resten', i sæsonkorrektionen er ganske lille jf. den røde kurve i figuren nedenfor. I de senere år har afgiftsændringer i efteråret 2017 og i foråret 2019 samt COVID-19 i 2020 og 2021 imidlertid udløst større ændringer i den normale købsadfærd, og de har haft ganske stor vægt i forhold til, hvad det normale sæsonmønster forklarer. Udviklingen i det sæsonkorrigerede bilsalg skal derfor altid fortolkes med øje for, om der er sket noget ekstraordinært ud over de normale sæsonvariationer, og hvis det er tilfældet, er varsomhed påkrævet. I januar-februar i år er det fx helt evident, at forhandlernes nedlukning har haft endog meget stor betydning.

Sæsonmønster og ekstraordinære hændelser/irregulære faktorer i bilsalgetKilde: Egne beregninger på basis af tal, der ikke er i Statistikbanken

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 6,9 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 194.200 eller 6,9 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 2.000 til 118.600 biler, mens den faldt med 12.300 i erhvervene til 75.600. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 21,2 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 127 pct. og plugin hybriderne med 407 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

2021

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

16494

19109

23013

9411

10545

19449

 

-32,8

84,4

I husholdningerne

9306

11215

14215

4495

4857

11711

 

-39,4

141,1

I erhvervene

7188

7894

8798

4916

5688

7738

 

-23,2

36,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

 

Apr. 2019
- mar. 2020

Apr. 2020
- mar. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15218

23879

56,9

 

208508

194203

-6,9

Benzin

9616

13870

44,2

 

140852

115285

-18,2

Diesel

3845

3249

-15,5

 

56318

40075

-28,8

El

1110

2065

86,0

 

6647

15070

126,7

Plugin hybrid mv.

647

4695

625,7

 

4691

23773

406,8

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7820

11114

42,1

 

92944

90003

-3,2

Privatleasing

2392

2756

15,2

 

27652

28588

3,4

Samlet tilgang

10212

13870

35,8

 

120596

118591

-1,7

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7398

12765

72,5

 

115564

104200

-9,8

Ikke-leasingbiler (a)

977

2351

140,6

 

18248

17932

-1,7

Til leasing

6421

10414

62,2

 

97316

86268

-11,4

Erhvervsleasing (b)

4029

7658

90,1

 

69664

57680

-17,2

Samlet tilgang (a+b)

5006

10009

99,9

 

87912

75612

-14,0

Erhvervskøretøjer i alt

3118

4249

36,3

 

37581

35526

-5,5

Varebiler

2737

3771

37,8

 

32462

31532

-2,9

Lastbiler

179

249

39,1

 

2159

2011

-6,9

Sættevognstrækkere

159

197

23,9

 

2214

1553

-29,9

Busser

43

32

-25,6

 

746

430

-42,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
19.449
Marts 2021
+84,4 %
Februar-marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2021 - Nr. 132

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation