Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Hoteller kigger fortsat langt efter udlændinge

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. maj 2021

Maj 2021 bød samlet på 2,2 mio. overnatninger. Dette er 63 pct. flere overnatninger end i maj 2020, men 32 pct. færre end i 2019. Stigningen i 2021 har dermed ikke været tilstrækkelig til at bringe overnatningerne tilbage på niveauet før COVID-19. Udviklingen har især ramt hotellerne, som på trods af en stigning på 210 pct. fra maj 2020 til maj 2021 fortsat ligger 53 pct. under 2019. Det er især fraværet af udenlandske gæster, som er årsagen til det lave antal overnatninger på hoteller. De udenlandske gæster havde kun 74.000 overnatninger på hoteller, hvilket er 89 pct. færre end i maj 2019. Antallet af overnatninger foretaget af danske gæster lå i maj 2021 på 657.000 overnatninger, hvilket er 26 pct. færre end i maj 2019. Kigger man på landsplan er det København, som er hårdest ramt. Her var der i maj 2021 75 pct. færre overnatninger på hoteller og feriecentre end i maj 2019. Dette skal ses i lyset af restriktionerne mod COVID-19.

Overnatninger på danske hoteller fordelt på gæsternes nationalitet. MajKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Campingpladserne fortsætter den positive tendens fra 2020

Campingpladserne har klaret sig godt i maj med 1,1 mio. overnatninger. Dette er en stigning på 20 pct. i forhold til 2020 og 1 pct. i forhold til 2019. Stigningerne i maj 2021 skal ses i lyset af restriktionerne mod COVID-19, som gør ferie i Danmark mere attraktiv. Et andet billede tegner sig dog for vandrerhjemmene, hvor antallet af overnatninger i maj 2021 var 67 pct. lavere end i maj 2019.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. MajKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Fald i årets første fem måneder

De samlede overnatninger for årets første fem måneder faldt med 363.000 overnatninger, svarende til en nedgang på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldes færre overnatninger i perioden januar-februar. Campingovernatninger er som de eneste gået frem med en stigning på 34 pct. eller 572.000 flere overnatninger i perioden januar til maj. Overnatninger på hoteller og feriecentre faldt med hhv. 746.000 og 85.000 i perioden, mens vandrerhjemsovernatningerne faldt med 97.000.

Stigning i maj når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 27,9 pct. fra april til maj 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020-2021

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.

Maj

 

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

 

1.000

 

pct.

I alt

1627,8

1328,1

1520,2

1462,1

1394,4

1783,4

 

3,7

27,9

Hoteller

486,4

313,3

416,2

378,5

401,6

669,7

 

19,2

66,8

Feriecentre

179,6

149,9

114,1

125,0

131,7

230,2

 

9,8

74,8

Camping

857,7

770,2

904,1

883,8

816,7

833,4

 

0,1

2,1

Vandrerhjem

104,1

94,8

85,9

74,8

44,4

50,0

 

-40,6

12,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1353,7

2202,5

63

5431,6

5068,5

-7

Heraf danske

1299,3

2051,3

58

4211,3

4642,0

10

Øst for Storebælt

400,2

720,3

80

2472,7

1908,8

-23

Vest for Storebælt

953,5

1482,2

55

2958,9

3159,8

7

Hoteller mv.

235,8

730,5

210

2678,4

1932,4

-28

Heraf danske

208,7

656,7

215

1756,0

1646,8

-6

Øst for Storebælt

122,2

350,5

187

1611,3

1067,9

-34

Vest for Storebælt

113,6

379,9

234

1067,1

864,6

-19

Feriecentre

80,8

213,4

164

669,4

584,2

-13

Heraf danske

77,3

207,9

169

601,4

569,7

-5

Øst for Storebælt

17,4

51,3

195

156,2

116,0

-26

Vest for Storebælt

63,4

162,1

156

513,2

468,2

-9

Campingpladser

941,0

1125,6

20

1681,0

2253,4

34

Heraf danske

929,7

1075,6

16

1634,9

2183,4

34

Øst for Storebælt

220,6

256,2

16

427,0

543,9

27

Vest for Storebælt

720,4

869,3

21

1254,0

1709,5

36

Vandrerhjem

30,0

74,7

149

336,8

240,1

-29

Heraf danske

23,8

62,9

164

159,2

193,9

22

Øst for Storebælt

17,0

43,9

158

255,3

162,6

-36

Vest for Storebælt

13,0

30,8

137

81,5

77,5

-5

Lystbådehavne

66,0

58,4

-12

66,0

58,4

-12

Heraf danske

59,8

48,3

-19

59,8

48,3

-19

Øst for Storebælt

23,0

18,4

-20

23,0

18,4

-20

Vest for Storebælt

43,1

40,0

-7

43,1

40,0

-7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juli 2021 - Nr. 257

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation