Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Camping på samme niveau som før COVID-19

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. april 2021

I april 2021 var der 772.000 overnatninger på de danske campingpladser, hvilket er på niveau med de seneste ti år, hvis man ser bort fra 2020. I forhold til april 2019 faldt campingovernatningerne med 12 pct., mens de i forhold til 2020 steg med 60 pct. De danske campingovernatninger steg med 284.000 i april 2021 eller 59 pct. sammenlignet med april 2020. I Region Syddanmark, hvor der er flest campingpladser steg overnatningerne med 75 pct., mens overnatningerne i de andre regioner steg mellem 33 og 63 pct. Den gode april skal ses i lyset af påskens placering samt restriktioner mod COVID-19, som gør ferie i Danmark mere attraktiv. Tendensen fra 2020, hvor overnatningssteder med udendørsfaciliteter klarede sig bedre gennem krisen, ser dermed ud til at fortsætte i 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. AprilKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stadig lang vej for hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Overnatningerne på hoteller steg i april 2021 med 234 pct. sammenlignet med april 2020, men faldt med 72 pct. i forhold til april 2019. Feriecentrene oplevede i april 2021 en fremgang på 82 pct. i forhold til april 2020, men faldt med 68 pct. i forhold til april 2019. Den samme tendens gør sig gældende for vandrerhjem. Disse overnatningsformer er dermed endnu ikke på samme niveau som før COVID-19.

Fald i årets første fire måneder

De samlede overnatninger for årets første fire måneder faldt med 1,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldes færre overnatninger i perioden januar-februar. Campingovernatninger er som de eneste gået frem med en stigning på 51 pct. eller 376.000 flere overnatninger i perioden januar til april. Overnatninger på hoteller og feriecentre faldt med hhv. 1,2 mio. og 218.000 i perioden, mens vandrerhjemsovernatningerne faldt med 132.000.

Nedgang i april når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 2,8 pct. fra marts til april 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020-2021

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

 

Feb.-apr./
nov.-jan.

Apr./
mar.

 

1.000

 

pct.

I alt

1808,8

1599,5

1308,9

1472,3

1424,3

1384,8

 

-9,2

-2,8

Hoteller

598,2

485,4

312,5

422,8

393,7

402,0

 

-12,7

2,1

Feriecentre

204,0

179,8

150,1

114,5

125,3

131,8

 

-30,4

5,2

Camping

921,8

829,6

750,6

848,0

829,9

805,7

 

-0,7

-2,9

Vandrerhjem

84,8

104,7

95,8

87,1

75,4

45,3

 

-27,2

-40,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

675,8

1305,2

93

4077,9

2881,5

-29

Heraf danske

645,9

1232,5

91

2912,0

2594,4

-11

Øst for Storebælt

220,6

442,7

101

2072,5

1213,6

-41

Vest for Storebælt

455,2

862,5

89

2005,4

1667,9

-17

Hoteller mv.

111,8

372,8

234

2442,5

1220,6

-50

Heraf danske

94,7

324,6

243

1547,3

1004,8

-35

Øst for Storebælt

68,6

211,5

209

1489,0

734,8

-51

Vest for Storebælt

43,2

161,3

273

953,5

485,8

-49

Feriecentre

61,7

112,1

82

588,6

370,2

-37

Heraf danske

58,1

109,0

88

524,1

361,3

-31

Øst for Storebælt

12,4

22,0

77

138,8

64,2

-54

Vest for Storebælt

49,3

90,1

83

449,8

306,0

-32

Campingpladser

482,1

772,3

60

740,0

1115,7

51

Heraf danske

477,1

760,7

59

705,1

1095,0

55

Øst for Storebælt

126,4

176,3

39

206,3

285,8

38

Vest for Storebælt

355,7

596,0

68

533,7

829,9

56

Vandrerhjem

20,2

48,0

137

306,8

175,0

-43

Heraf danske

16,0

38,1

138

135,4

133,2

-2

Øst for Storebælt

13,2

32,9

149

238,3

128,7

-46

Vest for Storebælt

7,0

15,1

115

68,4

46,2

-32

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2021 - Nr. 216

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation