Gå til sidens indhold

God start på campingsæsonen

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. marts 2021

Overnatningerne på campingpladser steg med 86.000 i marts 2021 eller 82 pct. sammenlignet med marts 2020. Tendensen fra 2020, hvor overnatningssteder med udendørsfaciliteter klarede sig bedre gennem krisen, ser dermed ud til at fortsætte i 2021. De danske overnatninger på campingpladser blev fordoblet i marts til i alt 187.000 overnatninger mod 94.000 i marts 2020. Fremgangen ses både øst og vest for Storebælt. Den gode marts skal ses i lyset af påskens placering samt at COVID-19-restriktioner gør ferie i Danmark mere attraktiv. Dette kan have været medvirkende til, at flere campingpladser holdt åbent i marts i år i forhold til 2020.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. MartsKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Lille fremgang for feriecentre

Feriecentrene oplevede en mindre fremgang på 1 pct. i marts 2021 sammenlignet med marts 2020, hvilket skyldtes flere danske gæster vest for Storebælt. Der var 319.000 overnatninger på hoteller i marts, svarende til en nedgang på 25 pct., mens overnatninger på vandrerhjemmene faldt med 30 pct. til 42.000 overnatninger.

Færre overnatningssteder uden overnatninger i marts 2021

Samlet set var der 156 hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, der ingen overnatninger havde i marts 2021, hvilket svarer til 15 pct. af alle overnatningssteder. Til sammenligning var der i februar 190 overnatningssteder, eller 21 pct. af overnatningsstederne der ingen overnatninger havde. Der var 157 flere åbne overnatningssteder i marts i forhold til februar mens der i forhold til marts sidste år var 52 flere åbne overnatningssteder.

Overnatningssteder uden overnatninger samt med under 100 overnatninger. MartsKilde: Egne beregninger

Første kvartal havde et samlet tab på 1,9 mio. overnatninger

De samlede overnatninger for første kvartal faldt med 1,9 mio. i forhold til første kvartal året før. Nedgangen skyldes næsten udelukkende færre overnatninger i perioden januar-februar. Overnatninger på hoteller og feriecentre faldt med hhv. 1,5 mio. og 272.000 i første kvartal, mens overnatninger på vandrerhjem faldt med 168.000 i perioden. Den gode marts betød for campingpladserne en samlet stigning på 81.000 overnatninger i første kvartal 2021 i forhold til første kvartal 2020.

Stigning når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 1,6 pct. fra februar til marts 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020-2021

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

1.000

 

pct.

I alt

2205,7

1811,0

1622,6

1331,1

1419,2

1396,1

 

-26,5

-1,6

Hoteller

802,8

594,0

481,8

316,5

362,7

370,2

 

-44,1

2,1

Feriecentre

304,1

210,0

182,6

148,6

116,3

117,3

 

-45,1

0,9

Camping

1004,4

920,4

853,6

770,7

854,1

832,7

 

-11,6

-2,5

Vandrerhjem

94,3

86,5

104,6

95,2

86,1

75,9

 

-9,9

-11,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

688,0

648,6

-6

3402,1

1497,9

-56

Heraf danske

500,3

574,9

15

2266,1

1310,2

-42

Øst for Storebælt

344,6

291,7

-15

1851,9

725,4

-61

Vest for Storebælt

343,5

356,8

4

1550,2

772,5

-50

Hoteller mv.

426,8

318,8

-25

2330,8

784,7

-66

Heraf danske

289,9

259,5

-10

1452,6

638,2

-56

Øst for Storebælt

248,4

192,1

-23

1420,5

486,1

-66

Vest for Storebælt

178,4

126,7

-29

910,3

298,6

-67

Feriecentre

95,7

96,5

1

526,8

255,2

-52

Heraf danske

86,9

94,0

8

466,1

249,5

-46

Øst for Storebælt

21,6

18,5

-14

126,4

42,0

-67

Vest for Storebælt

74,1

78,0

5

400,5

213,3

-47

Campingpladser

105,4

191,4

82

257,9

339,2

32

Heraf danske

93,6

186,8

100

228,1

330,1

45

Øst for Storebælt

31,4

53,6

71

80,0

109,7

37

Vest for Storebælt

74,0

137,8

86

177,9

229,6

29

Vandrerhjem

60,1

41,9

-30

286,5

118,7

-59

Heraf danske

29,9

34,5

15

119,4

92,4

-23

Øst for Storebælt

43,2

27,5

-36

225,1

87,6

-61

Vest for Storebælt

17,0

14,3

-15

61,4

31,1

-49

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2021 - Nr. 171

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation