Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

1. halvår førte til færrest tvangsauktioner i 14 år

Tvangsauktioner juni 2021

Med 126 tvangsauktioner i juni, mod 130 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med 3 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed er antallet af ejendomme, der er sendt på tvangsauktion i første halvår af 2021, det laveste i mere end 14 år, og man skal helt tilbage til 2007, før finanskrisen satte ind, for at finde et tilsvarende første halvår med færre tvangsauktioner. Således har der i gennemsnit været 128 tvangsauktioner om måneden i første halvår af 2021, mens der i gennemsnit var 110 tvangsauktioner om måneden i samme periode i 2007.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Tvangsauktioner er faldet med knap en tredjedel på landsplan

Det seneste halve år er det faktiske antal tvangsauktioner faldet i alle regioner, sammenlignet med samme periode året før. På landsplan er antallet af tvangsauktioner faldet med 30 pct. fra 1.034 i første halvår af 2020 til 726 tvangsauktioner i samme halvår 2021.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2021

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal

Sæsonkorrigerede

138

138

136

98

130

126

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

132

134

162

90

120

88

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

6

3

3

3

2

2

Enfamiliehuse

89

86

114

59

73

59

Ejerlejligheder

6

6

6

7

10

6

Sommerhuse

7

4

7

7

1

5

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

3

6

5

1

4

2

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

6

3

3

1

9

1

Rene forretningsejendomme

1

1

1

-

3

-

Fabriks- og lagerejendomme

-

3

-

1

1

1

Ubebyggede grunde

4

10

6

3

4

4

Andet bebygget

10

12

17

8

13

8

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

13

14

16

9

16

7

Sjælland

48

29

46

16

31

25

Syddanmark

34

32

36

26

26

22

Midtjylland

24

28

36

23

26

21

Nordjylland

13

31

28

16

21

13

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juli 2021 - Nr. 255

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende. De sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner er behæftet med en øget usikkerhed, som følge af de udsving, som er et resultat af nedlukningen af den offentlige sektor, herunder fogedretterne, for at mindske spredningen af COVID-19, og det efterfølgende efterslæb efter genåbningen af domstolene. Der kan derfor også forekomme større revisioner bagud i tid i de kommende måneder, end hvad der typisk opleves. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation