Gå til sidens indhold

Få tvangsauktioner i april

Tvangsauktioner april 2021

I april blev der bekendtgjort 95 tvangsauktioner mod 137 måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter den faldende tendens i antallet af tvangsauktioner, som man har set siden midten af 2020. Det lave antal tvangsauktioner i april betyder samtidig, at der i tremånedersperioden februar-april 2021 var 376 tvangsauktioner mod 446 i november 2020 - januar 2021, hvilket er et fald på 16 pct.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Færrest tvangsauktioner i 2006, flest i 1990

I 2006 oplevede man, med et gennemsnit på 103 tvangsauktioner om måneden, når der korrigeres for sæson, det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979. Omvendt sås det højeste antal i 1990, hvor man i gennemsnit havde 1.695 auktioner om måneden. Til sammenligning ligger det månedlige gennemsnit i 2021 indtil videre på 130 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2020

2021

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal

Sæsonkorrigerede

128

175

143

144

137

95

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

124

181

132

134

162

90

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

5

3

6

3

3

3

Enfamiliehuse

80

127

89

86

114

59

Ejerlejligheder

7

16

6

6

6

7

Sommerhuse

4

7

7

4

7

7

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

5

1

3

6

5

1

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

7

6

6

3

3

1

Rene forretningsejendomme

-

1

1

1

1

-

Fabriks- og lagerejendomme

3

1

-

3

-

1

Ubebyggede grunde

3

4

4

10

6

3

Andet bebygget

10

15

10

12

17

8

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

12

16

13

14

16

9

Sjælland

46

46

48

29

46

16

Syddanmark

28

53

34

32

36

26

Midtjylland

26

36

24

28

36

23

Nordjylland

12

30

13

31

28

16

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2021 - Nr. 170

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende. De sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner er behæftet med en øget usikkerhed, som følge af de udsving, som er et resultat af nedlukningen af den offentlige sektor, herunder fogedretterne, for at mindske spredningen af COVID-19, og det efterfølgende efterslæb efter genåbningen af domstolene. Der kan derfor også forekomme større revisioner bagud i tid i de kommende måneder, end hvad der typisk opleves. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation