Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Optimisme i serviceerhvervene efter genåbning

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 4
maj 2021
Ændring 3 point
apr. 2021 - maj 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
april 2021
Ændring -4 point
apr. 2021 - maj 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2021

T0 af fire erhverv viser fremgang i deres sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i maj. Den største fremgang på 7 point ses i serviceerhverv. Dette skyldes en stigning i vurderingen af den forventede omsætning for de næste tre måneder, og her spiller genåbningen af samfundet nok en rolle. Industrien er steget med 3 point, hvilket især skyldes stigende ordrebeholdning. Bygge og anlæg er faldet 4 point i maj, mens detailhandel er faldet med 6 point. Begge disse fald kommer efter perioder med fremgang. Især detailhandlen havde kraftig fremgang i marts og april.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeret. Maj 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k

Tillidsindikatorerne stiger markant i maj måned

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, steg markant fra 105,4 i april til 110,3 i maj. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, steg også, fra 107,1 til 110,9. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Maj 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I COVID-19 - hurtige indikatorer og Data for COVID-19 (xlsx) for april ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Maj.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

56,1

98,9

96,4

95,6

101,8

107,1

110,9

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

53,1

98,4

95,5

94,4

101,2

105,4

110,3

Industri

Sammensat (bk, sk)

-26

-2

-3

-2

1

1

4

 

Produktionsforventning (sk)

-28

16

15

17

20

17

17

 

Ordrebeholdning (bk)

-33

-15

-18

-16

-14

-11

-3

 

Færdigvarelagre (bk)

18

6

5

8

4

4

2

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-24

-4

-5

-7

-2

0

-4

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-19

6

5

1

6

7

3

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-28

-14

-14

-15

-9

-7

-10

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-49

-7

-9

-9

-3

3

10

 

Faktisk omsætning (sk)

-53

-10

-11

-11

-5

2

5

 

Forventet omsætning (sk)

-47

-1

-4

1

6

11

16

 

Faktisk forretningssituation

-48

-10

-13

-18

-11

-4

8

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-12

11

0

-13

-4

4

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

-5

26

18

0

-7

11

10

 

Forventet omsætning (sk)

-25

13

-8

-21

6

11

-7

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

6

7

11

17

12

10

10

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 4
maj 2021
Ændring 3 point
apr. 2021 - maj 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -4
april 2021
Ændring -4 point
apr. 2021 - maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

28. maj 2021 - Nr. 199

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene