Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Forbrugertilliden er stabil

Forbrugertillidsindikatoren
2,6
juli 2021
0,3
fra juni til juli 2021

Forbrugerforventninger juli 2021

Forbrugertilliden for juli måned ligger på 2,6 og niveauet er dermed uændret i forhold til juni måned, hvor den lå på 2,3. Forbrugertilliden er højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 0,6. Det uændrede niveau for forbrugertilliden tilskrives en stigning i forbrugernes vurderinger af Danmarks og familiens nuværende økonomiske situation. Samtidig er der et lille fald i deres forventninger til Danmarks og familiens økonomiske situation om et år, samt i købelysten. Disse udviklinger modsvarer hinanden, således at den samlede forbrugertillid er uændret. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 7,6 i juli, og er over gennemsnittet for de seneste seks måneder som ligger på 5,9. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget betydeligt, de sidste par måneder, og ligger nu på minus 5,9. Indikatoren er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 21,8.

Økonomisk situation forventes bedre om et år end i dag

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 11,2 i juli, og er dermed lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 12,6. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger på 9,3, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 4,8.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 9,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere på minus 4,5.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer fortsat faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren ligger i juli på minus 14,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 6,2. Dvs. at forbrugerne forventer et fald i arbejdsløsheden om et år, dog i højere grad end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-5,2

-5,0

-1,1

2,8

2,3

2,6

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

6,0

3,3

4,1

7,8

6,3

7,6

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

12,8

11,7

13,1

14,4

12,4

11,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-33,9

-35,6

-28,2

-16,7

-10,3

-5,9

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-5,2

-1,7

7,4

8,5

10,4

9,3

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-5,7

-2,8

-1,8

-0,3

-7,6

-9,0

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-19,2

-14,9

-12,0

-5,7

2,5

4,3

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

24,6

28,4

31,4

28,1

29,6

28,7

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

6,9

2,0

-8,7

-11,4

-11,3

-14,4

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-0,2

1,8

4,8

0,6

3,3

1,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

58,3

57,0

58,8

55,4

54,2

55,4

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

44,0

42,6

41,8

41,1

44,2

40,3

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

36,6

35,0

35,7

35,6

36,7

35,8

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
2,6
juli 2021
0,3
fra juni til juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juli 2021 - Nr. 272

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation