Gå til sidens indhold

Forbrugertillid på højeste niveau siden marts 2020

Forbrugertillidsindikatoren
-1,1
April 2021
+3,9
Fra marts til april 2021

Forbrugerforventninger april 2021

Forbrugertilliden for april måned ligger på minus 1,1 og er dermed steget i forhold til marts måned, hvor den lå på minus 5,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 4,5. Alle fem indikatorer, der bruges til beregning af forbrugertilliden, er steget siden sidste måned, men det er indikatoren for vurderingen af Danmarks nuværende økonomiske situation samt indikatoren for forventningen til den fremtidige økonomiske situation, der er steget mest. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer fortsat familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 4,1 i april, og gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 4,7. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget markant i forhold til marts, hvor den var minus 35,6, og ligger nu på minus 28,2. Indikatoren er også højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 31,0.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation stiger markant

Forbrugerne forventer fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 13,1 i april og er dermed lidt højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 12,0. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er for første gang siden juli 2020 positiv og ligger på 7,4. Indikatoren ligger også betydelig højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 3,1.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 1,8, så den er steget lidt i forhold til marts, hvor den var minus 2,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger noget lavere på minus 5,0.

Forbrugerne forventer faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer for første gang siden juli 2019, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren ligger på minus 8,7. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 7,8.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-7,6

-3,8

-4,1

-5,2

-5,0

-1,1

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

4,6

4,4

5,6

6,0

3,3

4,1

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

10,6

11,1

12,6

12,8

11,7

13,1

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-28,9

-28,5

-30,7

-33,9

-35,6

-28,2

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-16,1

-2,1

-0,9

-5,2

-1,7

7,4

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-8,4

-4,1

-7,2

-5,7

-2,8

-1,8

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-13,5

-14,4

-18,9

-19,2

-14,9

-12,0

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

21,8

24,2

18,9

24,6

28,4

31,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

28,2

6,9

11,5

6,9

2,0

-8,7

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-4,6

-3,5

-3,4

-0,2

1,8

4,8

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

61,6

57,2

55,3

58,3

57,0

58,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

38,8

41,1

39,7

44,0

42,6

41,8

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

34,8

31,6

35,6

36,6

35,0

35,7

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-1,1
April 2021
+3,9
Fra marts til april 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2021 - Nr. 147

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation