Gå til sidens indhold

Firmaernes salg i marts gav første kvartal et løft

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
365,7 mia. kr.
Marts 2021
+10,8 %
Februar 2021 - marts 2021

Firmaernes køb og salg marts 2021

Med den begyndende genåbning efter nedlukning pga. COVID-19 gav salget i marts måned et løft til første kvartal, når kvartalet sammenlignes med fjerde kvartal. Fremgangen var på 0,2 pct., hvor industri, detailhandel og transport var bærende for den positive udvikling. Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. steg 10,8 pct. fra februar til marts. Stigning skal ses i sammenhæng med den begyndende genåbning af samfundet samt nedjusteringen af Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. for februar på 10,7 mia. kr. eller 2,9 pct. kr. I denne artikel ses nærmere på salget af varige forbrugsgoder.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Positiv udvikling i de salget af de varige forbrugsgoder

Salget af varige forbrugsgoder som fx hårde hvidevarer er en klassisk konjunkturindikator, da indkøb fra denne varegruppe afhænger af forbrugernes økonomiske formåen. Går salget af disse varer op, kan det være et udtryk for, at økonomien bevæger sig mod en højkonjunktur. En branchegruppe, der repræsenterer dette salg, er detailhandel med elektriske husholdningsapparater (475400). Salget i denne branche steg 15 pct. når første kvartal 2020 sammenlignes med første kvartal 2021. Sammenlignes første kvartal 2017 med første kvartal 2021, ses en stigning på 34 pct.

Detailhandel med elektroniske hushjoldningsapparater, ikke sæsonkorrigeret. 1. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, særudtræk på detaljeret brancheniveau.

Salget i marts 2021 var større end sidste år

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. opgjort i faktiske tal var 10,1 pct. eller 34,7 mia. kr. større, når marts 2021 sammenlignes med marts 2020. Med faktiske tal menes, at tallet er ikke-sæsonkorrigeret. Salget i engroshandel samt salget i industri stod primært for fremgangen.

Brancher med mange kvartals- og halvårsindberettere

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger en momsindberetning, beregnes en værdi for salget, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. For de brancher, der er særligt hårdt ramt under COVID-19, arbejdes der med en model, der bygger på supplerende indikatorer. Her benyttes bl.a. allerede offentliggjorte tal som Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for februar var 340,9 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:141, og revideres i denne offentliggørelse ned til 330,2 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

1. kvartal

987,2

1.027,2

1.019,4

 

939,0

991,0

972,5

Januar

331,0

354,4

323,5

 

316,9

341,6

299,5

Februar

331,1

335,7

330,2

 

295,3

305,3

294,3

Marts

325,1

337,0

365,7

 

326,8

344,0

378,7

April

337,4

311,1

.

 

330,9

305,6

.

Maj

333,4

308,8

.

 

334,1

297,8

.

Juni

331,9

329,0

.

 

332,4

339,1

.

Juli

338,8

331,4

.

 

323,5

318,3

.

August

334,7

328,7

.

 

325,4

310,7

.

September

337,2

335,3

.

 

342,4

345,9

.

Oktober

352,1

338,0

.

 

371,9

354,0

.

November

341,8

338,8

.

 

351,8

348,0

.

December

334,3

340,8

.

 

370,9

387,9

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Feb.
2021
 

Marts
2021
 

Æn-
dring
 

Okt.2020
- dec.
2020

Jan.2020
- marts
2021

Æn-
dring
 

Marts
2020
 

Marts
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

330,2

365,7

10,8

1017,7

1019,4

0,2

344,0

378,7

10,1

I alt inkl. energi mv.

390,0

426,4

9,3

1173,1

1197,1

2,0

392,9

446,5

13,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,3

10,0

6,7

29,7

28,8

-3,0

10,4

10,3

-1,2

Industri

68,5

76,5

11,8

200,3

211,6

5,6

75,7

81,8

8,1

Bygge og anlæg

24,6

26,9

9,8

77,3

77,0

-0,4

25,6

26,4

3,4

Handel

124,7

141,6

13,6

385,9

386,2

0,1

125,1

150,6

20,4

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

14,1

15,5

9,6

47,5

43,4

-8,6

13,7

18,7

36,2

Engroshandel

80,0

88,6

10,8

238,3

245,3

2,9

83,4

95,7

14,7

Detailhandel

30,6

37,6

22,9

100,2

97,5

-2,7

28,0

36,3

29,7

Transport

35,4

40,2

13,8

106,2

112,4

5,9

38,7

40,6

4,8

Hoteller og restauranter

2,1

1,5

-31,4

10,3

5,1

-50,1

2,9

1,2

-59,8

Information og kommunikation

16,6

16,3

-2,0

48,9

49,0

0,2

17,1

16,9

-1,4

Finansiering og forsikring

7,3

7,9

8,1

21,9

22,0

0,4

6,2

7,5

21,4

Ejendomshandel og udlejning

6,5

6,9

6,5

21,0

20,1

-4,0

4,7

5,4

15,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
365,7 mia. kr.
Marts 2021
+10,8 %
Februar 2021 - marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2021 - Nr. 178

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation