Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Detailhandlen fortsat på højt niveau i maj

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
0,9 %
april - maj 2021

Detailomsætningsindeks maj 2021

Detailsalget steg 0,9 pct. i maj efter flere måneder med store udsving. Tallene er korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Set over perioden marts-maj 2021 ligger omsætning i detailbranchen 13,7 pct. højere end de foregående tre måneder. Udviklingen skal ses i lyset af, at perioderne december 2020 - februar 2021 var omfattet af nedlukninger på grund af restriktioner mod COVID-19. Den positive udvikling i detailhandelen understøttes af forbrugerforventningerne, som viste at familierne fortsat vurderer deres økonomi som bedre end sidste år, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:238.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Stigning i to varegrupper, når der korrigeres for sæsonudsving

Stigningen i detailsalget fra april til maj dækker over en lille stigning i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer, som steg med 0,6 pct., mens beklædning mv. steg med 11,5 pct. Varegruppen andre forbrugsvarer, som indeholder internethandel, faldt med 0,5 pct.  

Detailsalget på højere niveau i 2021 end i 2020

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, oplevede beklædning mv. den største stigning på 34,9 pct. i maj 2021, set i forhold til samme måned sidste år. I samme periode steg salget af andre forbrugsvarer med 13,3 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer som den eneste varegruppe faldt med 5,4 pct. Samlet steg detailhandlen med 13 pct. i perioden marts-maj 2021, sammenlignet med samme periode 2020. Dette afspejler formodentlig genåbningen af de fysiske butikker i marts 2021.

Tøjsalget stiger mest i Danmark

Tal fra Eurostat viser, at tøjsalget i Danmark efter et år med store udsving nåede sit laveste niveau i januar 2021, hvor salget var på 32,6 pct. af 2015-niveauet. Salget er nu tilbage på samme niveau som før perioden med restriktioner mod COVID-19. Tallene fra Eurostat viser, at salget er vendt hurtigere tilbage til det tidligere niveau i Danmark end i de andre nordiske lande. I april lå det danske salg på 95,7 pct. af 2015-niveauet, mens Norge, Sverige og Finland fortsat lå på mellem 67,9 og 73,8 pct. De danske tal for maj måned viser en stigning til 104,4 pct. i forhold til niveauet i 2015. Tallene for Norge Sverige og Finland er endnu ikke offentliggjort. Eurostats opgørelse af tøjsalget er en kombinationsbranche, som dækker over en sammenlægning af detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. samt detailhandel med beklædning og fodtøj.

Detailomsætningsindeks for tøj, tekstiler, fodtøj og lædervarer mv. sammenlignet med de nordiske landeKilde: Eurostat (pr 22. juni 2021) samt foreløbig dansk værdi for april 2021.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

2021

 

2020-2021

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.*
 

Maj*
 

 

Dec.
- feb.

Mar.
- maj*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

105,8

99,5

103,9

122,1

114,2

115,3

 

103,1

117,2

Fødevarer og andre dagligvarer

103,0

105,8

106,6

106,3

98,4

99,0

 

105,1

101,2

Beklædning mv.

71,1

41,6

48,0

97,3

93,7

104,4

 

53,6

98,5

Andre forbrugsvarer

116,4

105,7

113,6

144,3

135,4

134,7

 

111,9

138,1

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-7,6

-6,0

4,5

17,5

-6,5

0,9

 

-9,3

13,7

Fødevarer og andre dagligvarer

0,8

2,7

0,8

-0,3

-7,4

0,6

 

1,8

-3,7

Beklædning mv.

-29,3

-41,4

15,4

102,6

-3,7

11,5

 

-45,0

83,8

Andre forbrugsvarer

-10,8

-9,2

7,5

27,1

-6,2

-0,5

 

-12,7

23,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Mar.
 

Apr.*
 

Maj*
 

 

Mar.
- maj

Mar.
- maj*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

97,2

101,8

114,1

120,8

111,7

121,4

 

104,4

118,0

Fødevarer og andre dagligvarer

103,1

102,9

111,0

109,5

96,9

105,0

 

105,7

103,8

Beklædning mv.

40,4

38,8

81,7

84,8

88,6

110,2

 

53,7

94,6

Andre forbrugsvarer

103,7

114,6

124,5

140,6

132,3

141,1

 

114,3

138,0

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-4,9

-2,6

5,2

24,2

9,7

6,4

 

-0,7

13,0

Fødevarer og andre dagligvarer

2,9

2,5

7,7

6,3

-5,9

-5,4

 

4,4

-1,8

Beklædning mv.

-52,1

-58,4

-18,3

109,8

128,2

34,9

 

-42,1

76,2

Andre forbrugsvarer

-4,4

2,9

7,4

35,6

15,5

13,3

 

2,1

20,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
0,9 %
april - maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juni 2021 - Nr. 242

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation