Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

53 pct. af de danske virksomheder er innovative

Innovation i erhvervslivet 2018

Over halvdelen af de danske virksomheder introducerede nye produkter eller forretningsprocesser i perioden 2016-2018. Det viser resultaterne af innovationsundersøgelsen, som omfatter virksomheder med ti eller flere ansatte inden for brancherne industri, engroshandel, transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt erhvervsservice. 63 pct. af virksomhederne inden for information og kommunikation introducerede nye produkter eller forretningsprocesser i 2016-2018, og branchen var dermed den mest innovative, fulgt af finansiering og forsikring samt erhvervsservice (56 pct.) og industri (55 pct.), mens transportbranchen med 34 pct. havde den markant laveste andel af innovative virksomheder.

Andel innovative virksomheder fordelt på brancherKilde: Tabelsamlingen 2018 under dokumentation.

Danmark halter bagud med produktinnovation

De danske virksomheders innovationsaktivitet var lidt lavere end i de øvrige nordiske lande. Opgørelserne for 2016-2018 viser, at 55 pct. af de svenske, 58 pct. af de finske, og 61 pct. af de norske virksomheder var innovative. Andelen af produktinnovative virksomheder var 32 pct. i Danmark, 34 pct. i Sverige, og 43 pct. i Finland i samme periode. Derimod havde 47 pct. af de danske virksomheder procesinnovation, mens andelene var hhv. 39 pct. i Norge, 41 pct. i Finland og 43 pct. i Sverige.

Innovation vedrører ofte forretningsprocesser

Danske virksomheders innovation vedrørte især indførelse af nye metoder til databehandling og kommunikation (29 pct.), nye forretningsgange eller organisering af eksterne relationer (24 pct.) samt nye måder at promovere produkter, herunder indpakning, prissætning og produkteksponering (18 pct.). Nye produktionsmetoder blev taget i brug hos 17 pct., og en tilsvarende andel tog nye regnskabsmetoder eller andre administrative funktioner til sig.

Tilfredshed blandt eksisterende kunder er en central strategi

Virksomhederne er i denne undersøgelse for første gang blevet spurgt til, hvor vigtige en række udvalgte strategier har været for virksomhedens økonomiske resultater i 2016-2018. Svarene viser, at flertallet af virksomhederne - 61 pct. - tillagde strategien om at skabe tilfredshed blandt eksisterende kunder stor betydning for dens økonomiske resultater. Også høj kvalitet af virksomhedens produkter var en udbredt strategi (47 pct.). Mindst betydning tillægges det at have standardiserede produkter (13 pct.), at have et eller nogle få nøgleprodukter (8 pct.) samt det, at være førende på lave priser (6 pct.). Introduktion af nye varer/serviceydelser - produktinnovation - var en vigtig strategi for 20 pct. af virksomhederne.

Udvalgte strategiers indflydelse på virksomhedens økonomiske resultat. 2016-2018Kilde: Tabelsamlingen 2018 under dokumentation.

Om den nye innovationsundersøgelse

Innovationsundersøgelsen har tidligere dækket flere brancher og størrelsesgrupper af virksomheder end EU-forordningen på området kræver. For at mindske respondentbyrden har Danmarks Statistik besluttet, at innovationsundersøgelsen fremover skal følge minimumskravene i EU-forordningen. Samtidig er de internationale retningslinjer for statistikkerne revideret med hensyn til definitionerne af forskning, udvikling og innovation. Undersøgelsen bryder dermed på en række punkter med de hidtidige undersøgelser, og resultaterne af undersøgelsen for 2018 kan derfor kun med begrænsninger sammenlignes med resultaterne af de tidligere undersøgelser.

Dækningen af brancher og størrelsesgrupper er ændret, så den modsvarer EU-forordningskravene.
Strukturen i spørgeskemaet er ændret, og en række spørgsmål er nye eller ændret.
Definitionerne af FoU og innovation er præciseret. Fx. betragtes markedsførings- og organisatorisk innovation ikke længere som selvstændige innovationstyper, men elementer herfra indgår nu under innovation af forretningsprocesser.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2020 - Nr. 49

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for innovationsstatistik som beskrevet i Oslo-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes. Alle data er opgjort efter Dansk Branchekode 2007.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation