Gå til sidens indhold

Det offentlige forskningsbudget sætter rekord

Offentligt forskningsbudget 2020

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling er for 2020 budgetteret til 24,2 mia. kr., hvilket i faste priser er mere end nogensinde før. 2020-budgettet ligger 0,5 mia. kr. over det hidtil højeste niveau i 2015. I forhold til 2019 stiger det offentlige forskningsbudget med 1,0 mia. kr. eller 4,3 pct.

Offentligt forskningsbudget. 2020-priserKilde: www.statistikbanken.dk/foubud.

Bevillinger på lidt over 1 pct. af officielt BNP-skøn

Det samlede offentlige forskningsbudget 2020 udgør 1,02 pct. af Finansministeriets skøn for BNP i Økonomisk redegørelse december 2019. Denne andel skal ses i lyset af den danske målsætning, der siden 2010 har været, at den offentlige forskning skal udgøre mindst 1 pct. af BNP. Både størrelsen af budgettallet og skønnet for BNP er fra før COVID19-krisen. 

Stigning i finanslovsbevillinger

Hovedparten af de offentlige midler til forskning og udvikling er statslige finanslovsbevillinger, som med 18,0 mia. kr. udgør 74,6 pct af de samlede bevillinger. De resterende 6,1 mia. kr. kommer fra kommuner og regioner, Danmarks Grundforskningsfond samt fra EU og Nordisk Ministerråd. Finanslovsbevillingerne stiger med 0,8 mia. kr. i 2020 i forhold til budgettet for 2019. Her står Danmarks Innovationsfond og Danmarks Frie Forskningsfond for i alt 0,7 mia. kr. af stigningen og har tilsammen bevillinger for 3,4 mia. kr. i 2020.

Universiteter modtager den største andel af finanslovsmidler

Universiteter mv. er den sektor, der modtager den største andel af finanslovsbevillingerne. I 2020 er der til universiteter mv. bevilget 11,2 mia. kr. ud af i alt 18,0 mia. kr. Andelen til universiteter mv. er steget fra 60,9 pct. i 2019 til 62,3 pct. i 2020. Det største fald ligger i andelen til forskningsrådene, der falder fra 17,1 pct. til 14,7 pct. i 2020, hvilket svarer til et fald på 0,3 mia. kr. i 2020-priser. Af de 11,2 mia. kr. modtager Københavns Universitet 3,0 mia. kr., Aarhus Universitet 2,0 mia. kr. og Danmarks Tekniske Universitet 1,6 mia. kr., dvs. i alt 58,6 pct. af de samlede bevillinger til universiteter mv.

Finanlovsbevillinger fordelt på sektorKilde: www.statistikbanken.dk/foubud4.

Danmark i top med offentligt finansieret forskning og udvikling

Danmark er blandt de lande, der bruger flest offentlige midler på forskning og udvikling pr. indbygger. Gennemsnittet for offentlige bevillinger til forskning og udvikling i 2018 for de 28 EU-lande var 198,9 euro pr. indbygger. Samme år var det offentlige forskningsbudget i Danmark på 463,9 euro pr. indbygger. Blandt de lande, som har indberettet data for 2018 til Eurostat, er det kun Norge, Luxembourg og Island, der bevilligede flere penge til forskning og udvikling end Danmark pr. indbygger.

Offentlige nationale forskningsbevillinger for udvalgte lande

 

2014

2016

2018*

 

2014

2016

2018*

 

euro pr. indbygger

 

pct. af BNP

EU-28

182,9

187,4

198,9

 

0,66

0,64

0,64

Danmark

473,0

448,9

463,9

 

1,00

0,91

0,89

Finland

367,2

334,7

353,9

 

0,97

0,84

0,83

Frankrig

224,0

210,8

208,6

 

0,69

0,63

0,59

Nederlandene

289,6

290,1

321,3

 

0,73

0,70

0,71

Norge

631,3

639,1

688,5

 

0,86

1,00

0,99

Sverige

374,6

368,7

361,1

 

0,83

0,78

0,78

Tyskland

315,9

345,0

380,4

 

0,87

0,90

0,94

Anm.: Da der i tabellen alene er tale om nationale forskningsbevillinger, er det offentlige forskningsbudget for Danmark her opgjort eksklusive de internationale bevillinger fra EU og Nordisk Ministerråd.
*Foreløbige tal.
Kilde: Eurostats database, opdateret 24. februar 2020. Tallene er dels beregnet på grundlag af foreløbige budgettal og skøn/foreløbige tal for BNP.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. maj 2020 - Nr. 188

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Det offentlige forskningsbudget omfatter oplysninger om de budgetterede udgifter til forskning og udvikling, som ministerierne har indberettet til Finansministeriet. Herudover har Danmarks Statistik indhentet oplysninger fra Danmarks Grundforskningsfond og Nordisk Ministerråd samt beregnet budgetter for hhv. kommuner og regioner samt bevillinger fra EU.

Det offentlige forskningsbudget omfatter herudover oplysninger om de endelige offentlige bevillinger til forskning og udvikling, dvs. bevillinger samt eventuelle tillægsbevillinger til Finansloven samt ændringer til de oprindelige budgetter for de øvrige bevillingers vedkommende. Budgetterne for de sidste tre år er ikke endelige, da budgetterne for kommuner og regioner kan blive revideret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Forskning og udvikling

Anden information

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation