Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Udgifter til forskning og udvikling stiger 3,6 pct.

Forskning og udvikling 2018

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2018 er opgjort til 66,6 mia. kr., hvilket svarer til 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Andelen er dermed uændret i forhold til 2017. I 2018 bidrog erhvervslivet med 42,0 mia. kr. og den offentlige sektor med 24,6 mia. kr. De samlede udgifter er steget med 3,6 pct. fra 2017, hvor de var på 64,3 mia. kr. målt i løbende priser. Målt i løbende priser var der tale om en stigning på 2,3 mia.kr. fordelt med en stigning på 1,2 mia. kr. i erhvervslivet og 1,1 mia. kr. i den offentlige sektor. Detaljerede oplysninger om FoU i den offentlige sektor 2018 offentliggøres på www.statistikbanken.dk/10148 i dag. Offentliggørelsen er den første med den udvidede og præciserede definition af FoU, som er omtalt sidst i artiklen.

Udgifter til forskning og udvikling i pct. af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp.

Antallet af FoU-beskæftigede er faldet med 0,4 pct. fra 2017 til 2018

I alt blev der anvendt 60.000 årsværk (fuldtidsbeskæftigede) til FoU i 2018 mod 60.200 i 2017, en fald på 0,4 pct. Erhvervslivet tegnede sig for 35.600 årsværk, mens ansatte i den offentlige sektor stod for 24.300 årsværk.

Danmark og Sverige lever op til Barcelona-målsætning

Danmark har tilsluttet sig EU's såkaldte Barcelona-målsætning fra 2002 om, at mindst 3 pct. af BNP skal investeres i FoU. Blandt de nordiske lande opfylder Danmark og Sverige Barcelona-målsætningen, og Sverige bruger den største andel af BNP på FoU. Island og Norge ligger noget under Barcelona-målsætningen. Finland har i de senere år ligget lige under målsætningen. Den faldende tendens i Finland i perioden 2011-2016 er afløst af en stabilisering af udgifterne fra 2016 til 2018.

Udgifter til FoU i de nordiske lande målt som andel af bruttonationalproduktet (BNP)Kilder: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp.

Erhvervslivet står for to tredjedele af de samlede FoU-udgifter

Siden 2012 har FoU-udgifternes andel af BNP i Danmark ligget tæt omkring 3 pct. Der er dog sket en lille forskydning mellem hhv. erhvervslivets og den offentlige sektors andel, idet erhvervslivets andel er faldet fra 66 pct. i 2012 til 63 pct. i 2018. Målt i faste priser er den offentlige sektors bidrag til FoU steget med 4,2 mia. kr. fra 2012 til 2018. For perioden 2012-2018 steg den offentlige sektors udgifter til FoU samlet set med 21 pct. - en udvikling som dækker over en stigning frem til 2015, hvorefter der er et stabilt til svagt stigende udgiftsniveau.

Samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2018-priser og andel af BNP

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

 

mio. kr. i 2018-priser

FoU-udgifter

59137

59473

59285

63608

66490

64827

66573

Den offentlige sektor

20359

21802

21480

23234

23227

23724

24600

Erhvervslivet

38777

37671

37806

40375

43263

41103

41973

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

56495

57321

57732

62210

65191

64281

66573

Den offentlige sektor

19450

21013

20917

22723

22773

23524

24600

Erhvervslivet

37045

36308

36815

39487

42418

40757

41973

 

pct.

FoU-udgifter i pct. af BNP

3,0

3,0

2,9

3,1

3,1

3,0

3,0

Den offentlige sektor

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Erhvervslivet

2,0

1,9

1,9

1,9

2,0

1,9

1,9

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp.

Udvikling i FoU i de nordiske lande målt som andel af BNP

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

 

pct.

Danmark

3,0

3,0

2,9

3,1

3,1

3,0

3,0

Finland

3,4

3,3

3,2

2,9

2,7

2,7

2,7

Island

1,7

2,0

2,2

2,1

2,1

2,0

Norge

1,6

1,7

1,7

1,9

2,0

2,1

2,1

Sverige

3,2

3,3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,3

*Foreløbige tal.
Kilder: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp..

Metodeændringer

Definitionen af FoU er udvidet og præciseret fra og med 2017, hvilket kan have påvirket virksomhedernes besvarelser. Præciseringen følger de internationale anbefalinger, der angives fra OECD og Eurostat. Samtidig er forsknings- og innovationsstatistikkerne omlagt til to selvstændige undersøgelser fra og med 2017 (FoU-statistik for ulige år, og innovationsstatistik for lige år). For 2018 er data om FoU således indsamlet via innovationsundersøgelsen, hvis dækning af brancher og størrelsesgrupper er mindre end forskningsstatistikkens. De her offentliggjorte tal om erhvervslivets FoU-udgifter og -årsværk er derfor et estimat baseret på udviklingen for de virksomheder, der indgår i både 2017 og i 2018-undersøgelsen. Alt i alt betyder disse ændringer, at udviklingen fra 2016 til 2017 skal tolkes med forsigtighed.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. februar 2020 - Nr. 54

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik om FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet.  Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det seneste år, der bliver offentliggjort data for. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation